Rozhranie: Z12_12 Hlásenie choroby z povolania a ohrozenia chorobou z povolania

Rozhranie platí od roku 2011

Položky:

KÓD POLOŽKY ID POVINNÁ DÁTOVÝ TYP ROZSAH OM NÁZOV POLOŽKY MODUL RIADOK STLPEC RO
ROK_SPRAC ÁNO ÁNO varchar 4   Rok spracovania 0_Z12_12 1 1  
MESIAC_SPRAC ÁNO ÁNO varchar 2   Mesiac spracovania 0_Z12_12 2 1  
ICO ÁNO ÁNO varchar 8   Identifikačné číslo zariadenia 0_Z12_12 3 1  
KODPZS ÁNO ÁNO varchar 12   Kód PZS 0_Z12_12 4 1  
CISP_TYPCHOR     varchar 2   Typ choroby 0_Z12_12 7 1  
CISP_SPECIF_CHOR     varchar 2   Špecifikácia choroby 0_Z12_12 8 1  
E_MAIL     varchar 64   e-mail SJ 0_Z12_12 9 1  
PRIEZVISKO_VYPL     varchar 60   Priezvisko vyplňovateľa hlásenia 0_Z12_12 10 1  
PACRC   ÁNO varchar 10   Rodné číslo 1 1 1  
TB_PAC     varchar 3   Okres trvalého bydliska pacienta 1 2 1  
ORG_VZNIK_OCHOR     varchar 3   Organizácia vzniku ochorenia 1 3 1  
ICO_VZNIK_OCHOR     varchar 8   Ičo organizácie vzniku ochorenia 1 4 1  
EKO_AKTIV_ZAM     varchar 2   Ekonomická aktivita zamestnávateľa 1 5 1  
PACDATNAR     date     Dátum narodenia pacienta 1 7 1 ÁNO
PACVEK     integer 3   Vek pacienta pri zistení ochorenia 1 8 1 ÁNO
PACPOHLAVIE     varchar 1   Pohlavie pacienta 1 9 1 ÁNO
CISR_CHP_2     varchar 4   Zoznam chorôb z povolania 2 1 1  
DIAG     varchar 4   Kód diagnózy 2 2 1  
DAT_PRVEHO_ZISTENIA     date     Dátum prvého zistenia 2 3 1  
PACDATVYK   ÁNO date     Dátum priznania 2 4 1  
ZAVAZ_CHOR_AK_FOR     varchar 3   Závažnosť choroby pri akútnej forme 2 5 1  
ZAVAZ_CHOR_CHR_FOR     integer 4   Závažnosť choroby pri chronickej forme 2 6 1  
VEDL_DIAG     varchar 10   Expozícia - príčinný faktor 2 7 1  
PDG_KLIN     varchar 3   Expozícia - produkt podľa použitia 2 8 1  
DLZKA_EXPO_SKOD_FAKT     varchar 4   Dĺžka expozície škodlivým faktorom 2 9 1  
SCHOP_VYKON_PRACE     varchar 2   Schopnosť doterajšieho výkonu práce 2 10 1  
ROK_PRIZNANIA     varchar 4   Rok priznania 2 11 1 ÁNO
IDENTIFZAR     varchar 12   Identifikátor zariadenia 0_Z12_12 5 1 ÁNO
ZARIADENIE_NAZOV     varchar 150   Názov zariadenia 0_Z12_12 6 1 ÁNO
ZAM_POSTIH_2     varchar 2   Zamestnanie postihnutého pacienta 1 6 1  

Kontroly:

PORADIE TEXT OZNAMU LOGICKÝ VÝRAZ MODUL INDEXY PREMENNÉ KONTEXT VAR
100 " Ak hodnota položkyTyp choroby je rovná 01 a položka Špecifikácia choroby je rovná 01 potom položka Závažnosť choroby pri akútnej forme musí nadobúdať hodnoty A00 , A01 , A02 , A03 , A04 , A05 , A06 , A07 , A09 , 000 , 999 !" Check ( IF (R7S1=='01' AND R8S1=='01', M2R5S1<>'B00' AND M2R5S1<>'B01' AND M2R5S1<>'B02' AND M2R5S1<>'B03' AND M2R5S1<>'B04' AND M2R5S1<>'B05' AND M2R5S1<>'B06' AND M2R5S1<>'998' ,TRUE) ) 0_Z12_12     M2R5S1  
101 " Ak hodnota položkyTyp choroby je rovná 01 a položka Špecifikácia choroby je rovná 02 potom položka Závažnosť choroby pri akútnej forme nesmie byť vyplnená !" Check ( IF (R7S1=='01' AND R8S1=='02', ISNULL (M2R5S1) ,TRUE) ) 0_Z12_12     M2R5S1  
102 "Položka Špecifikácia choroby musí byť vyplnená!" CHECK (NOT ISNULL(R8S1)) 0_Z12_12     R6S1  
103 "Položka Typ choroby musí byť vyplnená!" CHECK(NOT ISNULL(R7S1)) 0_Z12_12     R5S1  
104 " Ak hodnota položky Typ choroby je rovná 01 a položka Špecifikácia choroby je rovná 02 potom položka Závažnosť choroby pri chronickej forme nesmie byť rovná '9998' !" Check ( IF (R7S1=='01' AND R8S1=='02', M2R6S1<>'9998' ,TRUE) ) 0_Z12_12     M2R6S1  
105 " Ak hodnota položky Špecifikácia choroby je rovná 02, potom položka Závažnosť choroby pri chronickej forme musí byťvyplnená a položka Závažnosť choroby pri akútnej forme nesmie byť vyplnená !" Check ( IF (R8S1=='02' , ISNULL(M2R5S1) AND NOT ISNULL(M2R6S1),TRUE) ) 0_Z12_12     M2R6S1  
106 " Ak hodnota položky Typ choroby je rovná 01 a položka Špecifikácia choroby je rovná 04 potom položka Závažnosť choroby pri akútnej forme musí byť rovná '998' !" Check ( IF (R7S1=='01' AND R8S1=='04' , M2R5S1=='998' ,TRUE) ) 0_Z12_12     M2R5S1  
107 "Modul 0_Z12_12: Ak hodnota položkyTyp choroby je rovná 01, tak položka Špecifikácia choroby nesmie byť rovná 09 !" Check ( IF (R7S1=='01', R8S1<>'09' , TRUE) ) 0_Z12_12     R8S1  
108 " Ak hodnota položkyTyp choroby je rovná 02 ,potom položka Závažnosť choroby pri chronickej forme nesmie byť vyplnená !" Check ( IF (R7S1=='02' , ISNULL (M2R6S1) ,TRUE) ) 0_Z12_12     M2R6S1  
109 " Ak hodnota položky Typ choroby je rovná 02 ,potom položka Závažnosť choroby pri akútnej forme nesmie byť vyplnená !" Check ( IF (R7S1=='02' , ISNULL (M2R5S1) ,TRUE) ) 0_Z12_12     M2R5S1  
110 " Ak hodnota položkyTyp choroby je rovná 01 a položka Špecifikácia choroby je rovná 02 potom položka Závažnosť choroby pri chronickej forme nesmie byť vyplnená !" Check ( IF (R7S1=='01' AND R8S1=='01', ISNULL (M2R6S1) ,TRUE) ) 0_Z12_12     M2R6S1  
111 " Ak hodnota položky Špecifikácia choroby je rovná 01, potom položka Závažnosť choroby pri akútnej forme musí byťvyplnená a položka Závažnosť choroby pri chronickej forme nesmie byť vyplnená !" Check ( IF (R8S1=='01' , NOT ISNULL(M2R5S1) AND ISNULL(M2R6S1),TRUE) ) 0_Z12_12     M2R5S1  
112 " Ak hodnota položky Typ choroby je rovná 01 a položka Špecifikácia choroby je rovná 03 potom položka Závažnosť choroby pri akútnej forme musí byť rovná '998' !" Check ( IF (R7S1=='01' AND R8S1=='03' , M2R5S1=='998' ,TRUE) ) 0_Z12_12     M2R5S1  
113 "Modul 0_Z12_12: Ak hodnota položkyTyp choroby je rovná 02, tak položka Špecifikácia choroby je rovná 09 !" Check ( IF (R7S1=='02', R8S1=='09' , TRUE) ) 0_Z12_12     R8S1  
200 "Modul 1 - Položka Ekonomická aktivita - musí byť vyplnená!" Check(NOT ISNULL(M1R5S1)) 1     M1R5S1  
201 "Modul 1 - Položka Rodné číslo - musí byť vyplnená!" CHECK (NOT ISNULL(M1R1S1)) 1     M1R1S1  
202 "Rodné číslo je nesprávne zadané !" Check ( R8S1 > 0 ) 1     R8S1  
203 "Pozor! Treba overiť, či vek pacienta je naozaj nad 100 rokov!" CHECK (M1R8S1<100) 1     M1R8S1 ÁNO
204 " Ak hodnota položky Ekonomická aktivita zamestnáveteľa je prázdna ,potom položky Oranizácia, kde choroba z povolania vznikla a IČO organizácie nesmú byť vyplnené !" Check ( IF (ISNULL (R5S1) , ISNULL (R3S1) AND ISNULL (R4S1) ,TRUE) ) 1     R5S1  
205 "Modul 1 - Položka Zamestnanie postihnutého - musí byť vyplnená!" CHECK(NOT ISNULL(M1R6S1)) 1     M1R6S1  
206 "Podozrivo nízky vek !" Check ( R8S1>'18' ) 1     M1R8S1 ÁNO
300 "Modul 2 - V položke 'Dĺžka expozície škodlivým faktorom' môžu prvé dve číslice nadobudať hodnoty len od 00 do 12 ! " CHECK(IF(NOT ISNULL(R9S1) , SUBSTR(R9S1,1,2)<=12 , TRUE )) 2     R9S1  
301 "Modul 2 - Položka Expozícia-produkt podľa použitia - musí byť vyplnená!" CHECK(NOT ISNULL(R8S1)) 2     R8S1  
302 "Modul 2 - Položka Expozícia-príčinný faktor - musí byť vyplnená!" CHECK(NOT ISNULL(R7S1)) 2     R7S1  
303 "Modul 2 - Položka Dátum priznania - musí byť vyplnená!" CHECK(NOT ISNULL(R4S1)) 2     R4S1  
304 "Modul 2 - Položka Diagnóza - musí byť vyplnená!" CHECK(NOT ISNULL(R2S1)) 2     R2S1  
305 "Modul 2 - Položka zo zoznamu CHzP - musí byť vyplnená!" CHECK(NOT ISNULL(R1S1)) 2     R1S1  
306 "Medzimodulová kontrola: Rok spracovania sa musí rovnať roku priznania. /M2R11==M0_Z12_12R1/" CHECK(M2R11S1==M0_Z12_12R1S1) 2     M0_Z12_12R1S1  
307 "Modul 2 - V položke 'Dĺžka expozície škodlivým faktorom' môžu druhé dve číslice nadobudať hodnoty len od veku pacienta ! " CHECK(IF(NOT ISNULL(R9S1) , SUBSTR(R9S1,3,2)<=M1R8S1 , TRUE )) 2     R9S1  
308 "Dátum v položke Dátum priznania musí byť >= ako dátum v položke Dátum prvého zistenia" Check ( R4S1>=R3S1 ) 2     R4S1