Rozhranie: Z07_12 Žiadosť o umelé prerušenie tehotenstva a hlásenie potratu

Rozhranie platí od roku 2009

Položky:

KÓD POLOŽKY ID POVINNÁ DÁTOVÝ TYP ROZSAH OM NÁZOV POLOŽKY MODUL RIADOK STLPEC RO
ROK_SPRAC ÁNO ÁNO varchar 4   Rok spracovania (rrrr) O_Z7_12 1 1  
MESIAC_SPRAC ÁNO ÁNO varchar 2   Mesiac spracovania O_Z7_12 2 1  
ICO ÁNO ÁNO varchar 8   Identifikačné číslo organizácie O_Z7_12 3 1  
KODPZS ÁNO ÁNO varchar 12   Kód poskytovateľa zdravotnej starostlivosti O_Z7_12 4 1  
PACRC   ÁNO varchar 10   Rodné číslo pacienta 1 1 1  
ZDRA_POIST1     varchar 2   Kód poisťovne – podľa číselníka poisťovní 1 2 1  
ZDRA_POIST2     varchar 2   Kód poisťovne - doplnenie na štvormiestny kód 1 3 1  
PACPRIEZVISKO     varchar 60   Priezvisko 1 4 1  
PACMENO     varchar 30   Meno 1 5 1  
PACADRESA     varchar 150   Trvalé bydlisko (Ulica, číslo) 1 8 1  
PACOBEC     varchar 6   Obec (kód podľa číselníka obcí) 1 9 1  
PACOBEC_ZAHR     bool     Bydlisko v zahraničí 1 10 1  
ROD_STAV     varchar 2   Rodinný stav 2 1 1  
VZDELANIE     varchar 2   Vzdelanie 2 2 1  
PRAC_STAV     varchar 1   Pracovný stav 2 3 1  
OHROZ_NASIL     varchar 1   Podozrenie na ohrozenie násilím 2 4 1  
RIZIKOVE_PRAC     bool     Rizikové pracovisko 2 5 1  
POC_DOTER_PORODOV     integer 2   Počet doterajších pôrodov 2 6 1  
POC_ZIVONAR_DETI     integer 2   Počet živonarodených detí 2 7 1  
POCET_UPT     integer 2   Počet doterajších UPT 2 8 1  
POC_SPONT_POTRATOV     integer 2   Počet doterajších spontánnych potratov 2 9 1  
VNUTROMAT_ANTIKONCEP     bool     Vnútromaternicová antikoncepcia 2 10 1  
DRUH_POTRATU     varchar 1   Druh potratu 2 11 1  
KOD_DIAG_POTRAT     varchar 4   Kód diagnózy (potrat) 2 12 1  
UPT_ZDRAV_DOVOD     bool     UPT zo zdravotných dôvodov 2 13 1  
KOD_DIAG_UPT     varchar 4   Kód diagnózy (UPT) 2 14 1  
PACDATVYK   ÁNO date     Dátum potratu 2 15 1  
VEK_PLODU_TYZDNE     integer 2   Vek plodu ( v týždňoch) 2 16 1  
HMOT     integer 4   Hmotnosť plodu 2 17 1  
DLZKA     integer 3   Dĺžka 2 18 1  
POPLATOK_UPT     bool     Polatok za UPT sa stanoví 2 19 1  

Kontroly:

PORADIE TEXT OZNAMU LOGICKÝ VÝRAZ MODUL INDEXY PREMENNÉ KONTEXT VAR
10 "Modul 1: Ak je hodnota položka Obec nevyplnená , musí byť položka Bydlisko v zahraničí zaškrtnutá !" Check ( IF (ISNULL(R9S1), (R10S1 == 1), TRUE) ) 1     R9S1  
20 "Modul 2 : Zadaný rodinný stav nekorešponduje s pacientovým vekom !" Check ( IF ( ((R1S1==2) OR (R1S1==3) OR (R1S1==4) OR (R1S1==5)), (M1R7S1 >= 16), TRUE) ) 2     R1S1  
22 "Modul 2: Zadané vzdelanie nekorešponduje s pacientovým vekom !" Check ( IF ( (R2S1==3), (M1R7S1>= 17), TRUE) ) 2     R3S1  
23 "Modul 2: Zadané vzdelanie nekorešponduje s pacientovým vekom !" Check ( IF ( (R2S1==4), (M1R7S1>= 17), TRUE) ) 2     R2S1  
24 "Modul 2: Zadané vzdelanie nekorešponduje s pacientovým vekom !" Check ( IF ( (R2S1==5 ), (M1R7S1 >= 21), TRUE) ) 2     R2S1  
25 "Modul 2: Zadané vzdelanie nekorešponduje s pacientovým vekom !" Check ( IF ( (R2S1== 6), (M1R7S1 >= 23), TRUE) ) 2     R2S1  
27 "Modul 2: Zadaný pracovný stav nekorešponduje s pacientovým vekom ! Pri veku pacientky pod 16 rokov, môže byť pracovný stav len '0' - žiak, študent alebo '9' - neznámy. " Check ( IF (( M1R7S1 < 16), NOT ISNULL(R3S1) AND ((R3S1== 0) OR R3S1==9), TRUE) ) 2     R3S1  
28 "Modul 2: Ak položka Pracovný stav nadobúda hodnoty 0,2,3,6,9; potom položka Rizikové pracovisko nemôže byť zaškrtnutá !" Check ( IF ( ((R3S1==0) OR (R3S1==2) OR (R3S1==3) OR (R3S1==6) OR (R3S1==9)), (R5S1== 0), TRUE) ) 2     R5S1  
29 "Modul 2: Ak hodnota položky Počet doterajších pôrodov je prázdna, tak položka Počet živonarodených detí musí byť prázdna !" Check ( IF (( ISNULL(R6S1) OR (R6S1==0)), (ISNULL(R7S1) OR (R7S1==0)), TRUE) ) 2     R6S1  
30 "Modul 2: Zadané vzdelanie nekorešponduje s pacientovým vekom !" Check (IF ( (M1R7S1>16), NOT ISNULL(R2S1) ,TRUE) ) 2     R2S1  
31 "Modul 2: Druh potratu nekorešponduje s vekom plodu!" Check ( IF ( (R11S1==1), (( R16S1 >0 ) OR ISNULL(R16S1)), TRUE) ) 2     R11S1  
32 "Modul 2: Druh potratu nekorešponduje s vekom plodu!" Check ( IF ( (R11S1==1), (( R16S1 <= 28) OR ISNULL(R16S1)), TRUE) ) 2     R11S1  
33 "Modul 2: Druh potratu nekorešponduje s vekom plodu!" Check (IF ( (R11S1==2), ( R16S1 <= 8), TRUE)) 2     R11S1  
34 "Modul 2: Druh potratu nekorešponduje s vekom plodu!" Check ( IF( (R11S1==2), ( R16S1 >0 ), TRUE) ) 2     R11S1  
35 "Modul 2: Druh potratu nekorešponduje s vekom plodu!" Check ( IF ( (R11S1==3), ( R16S1 >8), TRUE) ) 2     R11S1  
36 "Modul 2: Druh potratu nekorešponduje s vekom plodu!" Check ( IF ( (R11S1==3), ( R16S1 <=12), TRUE) ) 2     R11S1  
37 "Modul 2: Druh potratu nekorešponduje s vekom plodu!" Check (IF ( (R11S1==4), ( R16S1 >12), TRUE) ) 2     R11S1  
38 "Modul 2: Druh potratu nekorešponduje s vekom plodu!" Check (IF ( (R11S1==4), ( R16S1<=24), TRUE) ) 2     R11S1  
39 "Modul 2: Druh potratu nekorešponduje s vekom plodu!" Check ( IF ( (R11S1>4), ((R16S1 <=28) OR ISNULL(R16S1)), TRUE) ) 2     R11S1  
41 "Modul 2: Ak je položka Vnútromaternicová antikoncepcia zaškrtnutá a položka Druh potratu má hodnotu 2,3,4,5,6; potom musí byť zaškrtnutá položka UPT zo zdravotných dôvodov a zároveň položka Poplatok za UPT nesmie byť zaškrtnutá !" Check (IF ( ((R10S1=1) AND (R11S1<>1) AND (R11S1<>7)), ((R13S1= 1) AND( R19S1= 0)), TRUE) ) 2     R10S1 ÁNO
43 "Modul2 : Ak Druh potratu = 1,7 potom položka UPT zo zdravotných dôvodov nesmie byť zaškrtnutá !" Check ( IF ( ((R11S1==1) OR (R11S1==7)), (R13S1==0), TRUE) ) 2     R13S1  
44 "Modul 2 : Ak Druh potratu = 4, 5, 6; potom položka UPT zo zdravotných dôvodov musí byť zaškrtnutá !" Check ( IF ( ((R11S1==4) OR (R11S1==5) OR (R11S1==6)), (R13S1==1), TRUE) ) 2     R13S1  
45 "Modul 2 : Vek plodu musí byť menší ako 28 !" Check (R16S1 < 29) 2     R16S1  
46 "Modul 2 : Hmotnosť plodu musí byť z intervalu 10 až 1800 !" Check ( ISNULL(R17S1) OR ( (10 < R17S1) AND ( R17S1< 1800) ) ) 2     R17S1  
47 "Modul 2 : Dĺžka plodu musí byť z intervalu 1 až 38 !" Check ( ISNULL(R18S1) OR ((1<R18S1) AND (R18S1<38)) ) 2     R18S1  
48 "Modul 2 : Ak Druh potratu = 1 a zároveň UPT zo zdravotných dôvodov nie je zaškrtnutá, potom Dg UPT nie je vyplnená a poplatok za UPT nie je zaškrtnutý!" Check ( IF ( ((M2R11S1==1) AND (M2R13S1==0)) , (ISNULL(M2R14S1) AND (M2R19S1==0)), TRUE) ) 2     R19S1  
49 "Modul 2 : Ak Druh potratu = 2 a zároveň UPT zo zdravotných dôvodov je zaškrtnutá, potom Dg UPT je vyplnená a poplatok za UPT nie je zaškrtnutý!" Check ( IF ( ((M2R11S1==2) AND (M2R13S1==1)) , ( NOT ISNULL(M2R14S1) AND (M2R19S1==0)), TRUE) ) 2     R19S1 ÁNO
50 "Modul 2 : Ak Druh potratu = 3 a zároveň UPT zo zdravotných dôvodov je zaškrtnutá, potom Dg UPT je vyplnená a poplatok za UPT nie je zaškrtnutý!" Check ( IF ( ((M2R11S1==3) AND (M2R13S1==1)), ( NOT ISNULL(M2R14S1) AND (M2R19S1==0)), TRUE) ) 2     R19S1 ÁNO
51 "Modul 2 : Ak Druh potratu = 2 a zároveň UPT zo zdravotných dôvodov nie je zaškrtnutá, potom Dg UPT je prázdna poplatok za UPT je zaškrtnutý!" Check ( IF ( ((M2R11S1==2) AND (M2R13S1==0)), (ISNULL(M2R14S1) AND (M2R19S1==1)), TRUE) ) 2     R19S1  
52 "Modul 2 : Ak Druh potratu = 3 a zároveň UPT zo zdravotných dôvodov nie je zaškrtnutá, potom DG UPT je prázdna poplatok za UPT je zaškrtnutý!" Check ( IF ( ((M2R11S1==3) AND (M2R13S1==0)), (ISNULL(M2R14S1) AND (M2R19S1==1)), TRUE) ) 2     R19S1  
53 "Modul 2 : Ak Druh potratu = 4 a zároveň UPT zo zdravotných dôvodov je zaškrtnutá, potom Dg UPT nie je prázdna a poplatok za UPT nie je zaškrtnutý!" Check ( IF ( ((M2R11S1==4) AND (M2R13S1==1)), ( NOT ISNULL(M2R14S1) AND (M2R19S1==0)), TRUE) ) 2     R19S1  
54 "Modul 2 : Ak Druh potratu = 5 a zároveň UPT zo zdravotných dôvodov je zaškrtnutá, potom Dg UPT je prázdna a poplatok za UPT nie je zaškrtnutý!" Check ( IF ( ((M2R11S1==5) AND (M2R13S1==1)), ( ISNULL(M2R14S1) AND (M2R19S1==0)), TRUE ) ) 2     R19S1  
55 "Modul 2 : Ak Druh potratu = 6 a zároveň UPT zo zdravotných dôvodov je zaškrtnutá , potom Dg UPT je prázdna a poplatok za UPT nie je zaškrtnutý!" Check (IF ( ((M2R11S1== 6) AND (M2R13S1== 1)), ( ISNULL(M2R14S1) AND (M2R19S1== 0)), TRUE)) 2     R19S1  
56 "Modul 2 : Ak Druh potratu = 7 a zároveň UPT zo zdravotných dôvodov nie je zaškrtnutá, potom Diagnóza UPT je prázdna a poplatok za UPT nie je zaškrtnutý!" Check ( IF ( ((M2R11S1==7) AND (M2R13S1==0)), (ISNULL(M2R14S1) AND (M2R19S1==0)), TRUE)) 2     R19S1  
57 " Položka Druh potratu musí byť vyplnená ! " Check( NOT ISNULL(R11S1)) 2     R11S1  
58 "Modul 2: Ak je položka Vek menšia alebo rovná 14 alebo väčšia či rovná 40 a nejedná sa o cudzinku a Druh potratu je 2,3,4,5,6; potom položka UPT zo zdravotných dôvodov musí byť zaškrtnutá !" Check ( IF ( ( ( (M1R7S1<=14) OR (M1R7S1>=40) ) AND (M1R10S1==0) AND ((R11S1==3) OR (R11S1==2) OR (R11S1==4) OR (R11S1==5) OR (R11S1==6) ) ), (R13S1== 1), TRUE) ) 2     R13S1 ÁNO
59 " Ak vek plodu je menší ako 16 týždňov, neudávajte prosím hmotnosť a dĺžku plodu! " Check ( IF ( (R16S1<16) , (ISNULL (R17S1) AND ISNULL (R18S1)), TRUE) ) 2     R16S1  
60 " Ak položka Druh potratu nadobúda hodnotu rôznu od 7, potom položka Kód diagnózy (potrat) musí byť vyplnená!" Check ( IF ( ( NOT ISNULL(R11S1) AND R11S1<>7), NOT ISNULL (R12S1) , TRUE) ) 2     R12S1  
61 " Počet pôrodov je podozrivo veľký!" Check (R6S1 < 5) 2     R6S1 ÁNO
62 " Pozor, počet pôrodov je menší ako počet živonarodených detí!" Check (R6S1>=R7S1) 2     R7S1 ÁNO
63 " Podozrivo nízky vek pacientky!" Check (R7S1>=12) 1     R7S1 ÁNO
64 " Podozrivo vysoký vek pacientky!" Check (R7S1<= 50) 1     R7S1 ÁNO
65 " Rodinný stav akceptovateľný len u cudzincov!" Check (R1S1<> 5) 2     R1S1 ÁNO
100 "Modzimodulová kontrola: Ak je v Module 1 vek pocienta pod 16 rokov, potom Rodinný stav v module 2 môže byť '0' - nezistený alebo '1' - slobodná." CHECK ( IF ( M1R7S1<16 , NOT ISNULL(M2R1S1) AND (M2R1S1=='0' OR M2R1S1=='1') , TRUE ) ) 2     M2R1S1  
101 "Modul 2: Rodinný stav nemôže zostať nevyplnený - ridok 1." CHECK( NOT ISNULL(M2R1S1)) 2     M2R1S1  
103 "Modzimodulová kontrola: Ak je v Module 1 vek pocienta pod 16 rokov, potom Vzdelanie v module 2 môže byť '1' - základné noukončené alebo '2' - základné ukončené alebo '9' - neznáme." CHECK ( IF ( M1R7S1<16 AND NOT ISNULL(M2R2S1) , M2R2S1==1 OR M2R2S1==2 OR M2R2S1==9 , TRUE ) ) 2     M2R2S1  
105 "Modul 2: Vzdelanie nemôže zostať nevyplnené - riadok 2." CHECK( NOT ISNULL(M2R2S1)) 2     M2R2S1  
106 "Modul 2: Pracovný stav nemôže zostať nevyplnený - riadok 3. " CHECK (NOT ISNULL(M2R3S1)) 2     M2R3S1  
107 "Modul 2: Podozrenie na ohrozenie násilím nemôže zostať nevyplnené - riadok 4." CHECK (NOT ISNULL(R4S1)) 2     M2R4S1  
150 "Medzimodulová kontrola: Rok spracovania sa musí rovnať roku potratu. /MO_Z7_12R1S1/" CHECK(M2R20S1==MO_Z7_12R1S1) 2     MO_Z7_12R1S1