Rozhranie: Z04_12 Správa o rodičke

Rozhranie platí od roku 2011

Položky:

KÓD POLOŽKY ID POVINNÁ DÁTOVÝ TYP ROZSAH OM NÁZOV POLOŽKY MODUL RIADOK STLPEC RO
ROK_SPRAC ÁNO ÁNO varchar 4   Rok spracovania 0_Z_04_12 1 1  
MESIAC_SPRAC ÁNO ÁNO varchar 2   Mesiac spracovania 0_Z_04_12 2 1  
ICO ÁNO ÁNO varchar 8   Identifikačné číslo organizácie 0_Z_04_12 3 1  
KODPZS ÁNO ÁNO varchar 12   Kód poskytovateľa zdravotnej starostlivosti 0_Z_04_12 4 1  
POR_KNIH   ÁNO integer 3   Číslo pôrodnej knihy 0_Z_04_12 7 1  
CIS_POR   ÁNO integer 15   Číslo pôrodu 0_Z_04_12 8 1  
ANONYM     bool     Anonymný pôrod 0_Z_04_12 9 1  
ZDRA_POIST1     varchar 2   Kód zdravotnej poisťovne 0_Z_04_12 10 1  
PACRC   ÁNO varchar 10   Rodné číslo rodičky 1 1 1  
PACDATNAR     date     Dátum narodenia matky 1 2 1 ÁNO
PACMENO     varchar 30   Meno matky 1 3 1  
PACPRIEZVISKO     varchar 60   Priezvisko matky 1 4 1  
PACOBEC     varchar 6   Trvalé bydlisko rodičky - kód 1 5 1  
PB_OBEC     varchar 6   Prechodné bydlisko rodičky - kód 1 6 1  
DAT_PRIJ     date     Dátum prijatia 1 7 1  
ROD_STAV     varchar 2   Rodinný stav 1 8 1  
VZDELANIE     varchar 2   Vzdelanie 1 9 1  
POR_VAG     integer 2   Predchádzajúce tehotenstvá - pôrody vaginálne 1 10 1  
POR_SC     integer 2   Predchádzajúce tehotenstvá - pôrody SC 1 11 1  
POR_PREDC     integer 2   Predchádzajúce tehotenstvá - pôrody predčasné 1 12 1  
DETI_ZIVO     integer 2   Predchádzajúce tehotenstvá - deti živonarodené 1 13 1  
DETI_MRTVO     integer 2   Predchádzajúce tehotenstvá - deti mŕtvonarodené 1 14 1  
DETI_ZIJUCE     integer 2   Predchádzajúce tehotenstvá - deti žijúce 1 15 1  
D_ZOMR0_6     integer 2   Predchádzajúce tehotenstvá - deti zomreté 0 - 6 dní 1 16 1  
D_ZOMR7_27     integer 2   Predchádzajúce tehotenstvá - deti zomreté 7 - 27 dní 1 17 1  
POTR_SPON     integer 2   Predchádzajúce tehotenstvá - potraty spontánne 1 18 1  
POTR_UPT     integer 2   Predchádzajúce tehotenstvá - potraty UPT 1 19 1  
POTR_GEU     integer 2   Predchádzajúce tehotenstvá - potraty GEU 1 20 1  
FAJCENIE     varchar 1   Návykové látky počas tehotenstva - fajčenie 2 1 1  
ALKOHOL     varchar 1   Návykové látky počas tehotenstva - alkohol 2 2 1  
ABUSUS     bool     Návykové látky počas tehotenstva - abúsus drogy 2 3 1  
ZAC_PREN     integer 2   Prenatálna starostlivosť - začiatok (týždeň) 2 4 1  
KONTROLY     integer 2   Prenatálna starostlivosť - počet kontrol 2 5 1  
UZV_POC     integer 2   Ultrazvukové vyšetrenia - počet 2 6 1  
UZV_PRVE     integer 2   Ultrazvukové vyšetrenia - prvé (týždeň) 2 7 1  
UZV_POSL     integer 2   Ultrazvukové vyšetrenia - posledné (týždeň) 2 8 1  
MALFORM     bool     Ultrazvukové vyšetrenia - pre malformácie 2 9 1  
VIACPLOD     bool     Ultrazvukové vyšetrenia - zistenie viacplodovej tehotnosti 2 10 1  
ANTEN_STER     varchar 1   Antenatálne steroidy 2 11 1  
VYS_CVS   ÁNO varchar 1   Vyšetrenia - CVS (odber chóriových klkov) 2 12 1  
VYS_AFP   ÁNO varchar 1   Vyšetrenia - AFP (a-fetoprotein) 2 13 1  
VYS_AMNIOC   ÁNO varchar 1   Vyšetrenia - amniocentéza 2 14 1  
VYS_CORDOC   ÁNO varchar 1   Vyšetrenia - cordocentéza 2 15 1  
VYS_CTG   ÁNO varchar 1   Vyšetrenia - CTG (kardiotokografia) 2 16 1  
VYS_PRIET   ÁNO varchar 1   Vyšetrenia - prietoky 2 17 1  
PREDP_DP1     date     Predpokladaný pôrod - dátum 2 18 1  
PREDP_DP2     varchar 1   Predpokladaný pôrod - metóda určenia 2 19 1  
PREDP_DP3     bool     Predpokladaný pôrod - spoľahlivosť 2 20 1  
DIA_TYP     varchar 2   Diabetes - typ 2 21 1  
DIA_PREKON     bool     Diabetes - prekoncepčná liečba 2 22 1  
DIA_CIEV     bool     Diabetes - cievne komplikácie 2 23 1  
DIA_INZUL     bool     Diabetes - inzulínová liečba pri gestačnom DM 2 24 1  
DOK_T_TEH     integer 2   Dokončený týždeň tehotenstva 2 25 1  
KOM_T_HP     bool     Komplikácie v tehotenstve - hroziaci potrat 2 26 1  
KOM_T_HPP     bool     Komplikácie v tehotenstve - hroziaci predčasný pôrod 2 27 1  
KOM_T_KPP     bool     Komplikácie v tehotenstve - krvácanie pred pôrodom 2 28 1  
KOM_T_KO     bool     Komplikácie v tehotenstve - kardiovaskulárne ochorenie 2 29 1  
KOM_T_P     bool     Komplikácie v tehotenstve - preeklampsia 2 30 1  
KOM_T_E     bool     Komplikácie v tehotenstve - eklampsia 2 31 1  
KOM_T_PP     bool     Komplikácie v tehotenstve - placenta praevia 2 32 1  
KOM_T_AP     bool     Komplikácie v tehotenstve - abruptio placentae 2 33 1  
KOM_T_IUGR     bool     Komplikácie v tehotenstve - suspekt. IUGR(intrauter.rast.retard) 2 34 1  
KOM_T_AR     bool     Komplikácie v tehotenstve - AR (asistovaná reprodukcia) 2 35 1  
KOM_T_RHI     bool     Komplikácie v tehotenstve - Rh izoimunizácia 2 36 1  
KOM_T_SKIM     bool     Komplikácie v tehotenstve - skupinová imunizácia 2 37 1  
KOM_T_INF     bool     Komplikácie v tehotenstve - infekcia 2 38 1  
KOM_T_I     bool     Komplikácie v tehotenstve - iné 2 39 1  
KOM_T_I_DG     varchar 4   Komplikácie v tehotenstve - iné - diagnóza 2 40 1  
POCETNOST   ÁNO integer 1   Početnosť tehotenstva 3 1 1  
STAV_PLODA   ÁNO varchar 1   Stav plodu A 3 2 1  
STAV_PLODB     varchar 1   Stav plodu B 3 3 1  
STAV_PLODC     varchar 1   Stav plodu C 3 4 1  
ZAC_POR   ÁNO varchar 1   Začiatok pôrodu 3 5 1  
RIZ_SKALEN     bool     Príznaky rizika - skalená voda 3 6 1  
RIZ_CTG     bool     Príznaky rizika - CTG (kardiotokografia) 3 7 1  
RIZ_AUSKUL     bool     Príznaky rizika - auskultácia 3 8 1  
RIZ_IUGR     bool     Príznaky rizika - IUGR (intrauterinná rastová retardácia) 3 9 1  
RIZ_PRIET     bool     Príznaky rizika - prietoky 3 10 1  
VODA_ODTOK     bool     Plodová voda - odtok viac ako 18 h pred pôrodom 3 11 1  
VODA_MNOZ     varchar 1   Plodová voda - množstvo 3 12 1  
INTR_INF     bool     Intraamniálna infekcia 3 13 1  
CTG     bool     CTG (kardiotokografia) 3 14 1  
TRANSFUZIA     bool     Transfúzia 3 15 1  
SPOS_POR_A   ÁNO varchar 1   Spôsob pôrodu - plod A 3 16 1  
SPOS_POR_B     varchar 1   Spôsob pôrodu - plod B 3 17 1  
SPOS_POR_C     varchar 1   Spôsob pôrodu - plod C 3 18 1  
SC_DG     varchar 4   Indikácia k SC - diagnóza 3 19 1  
KOM_P_RVB     bool     Komplikácie pôrod/po pôrode - ruptúra vaku blán > 18 h 3 20 1  
KOM_P_RM     bool     Komplikácie pôrod/po pôrode - ruptúra maternice 3 21 1  
KOM_P_H     bool     Komplikácie pôrod/po pôrode - hysterektómia < 48 h 3 22 1  
KOM_P_RP     bool     Komplikácie pôrod/po pôrode - retencia placenty 3 23 1  
KOM_P_E     bool     Komplikácie pôrod/po pôrode - eklampsia <=10 dní 3 24 1  
KOM_P_SK     bool     Komplikácie pôrod/po pôrode - strata krvi > 1000 ml 3 25 1  
KOM_P_DR     bool     Komplikácie pôrod/po pôrode - dystokia ramienok 3 26 1  
KOM_P_I     bool     Komplikácie pôrod/po pôrode - iné 3 27 1  
KOM_P_I_DG     varchar 4   Komplikácie pôrod/po pôrode - iné - diagnóza 3 28 1  
ANALG_O     bool     Analgéza - opioidy 3 29 1  
ANALG_I     bool     Analgéza - inhalačná 3 30 1  
ANALG_E     bool     Analgéza - epidurálna 3 31 1  
ANALG_R     bool     Analgéza - regionálna 3 32 1  
ANESTEZIA     varchar 1   Anestézia 3 33 1  
POR_VIED     varchar 1   Pôrod viedol 3 34 1  
OTEC_PP     bool     Otec pri pôrode 3 35 1  
PACDATVYK   ÁNO date     Dátum pôrodu 3 36 1  
UKONC_SOR     varchar 1   Ukončenie SOR - dôvod 3 37 1  
DAT_UK_SOR     date     Ukončenie SOR - dátum 3 38 1  
PACVEK     integer 3   Vek matky k dátumu pôrodu (v rokoch) 3 39 1 ÁNO
PACDATUMR     date     Dátum úmrtia matky 3 40 1  
ROK_PORODU     varchar 4   Rok narodenie dieťaťa 3 41 1 ÁNO
VITALITA_A   ÁNO varchar 1   Vitalita - plod A 4 1 1  
VITALITA_B     varchar 1   Vitalita - plod B 4 2 1  
VITALITA_C     varchar 1   Vitalita - plod C 4 3 1  
POHL_A   ÁNO varchar 1   Pohlavie - plod A 4 4 1  
POHL_B     varchar 1   Pohlavie - plod B 4 5 1  
POHL_C     varchar 1   Pohlavie - plod C 4 6 1  
HMOT_A   ÁNO integer 4   Hmotnosť - plod A 4 7 1  
HMOT_B     integer 4   Hmotnosť - plod B 4 8 1  
HMOT_C     integer 4   Hmotnosť - plod C 4 9 1  
DLZKA_A   ÁNO integer 3   Dĺžka - plod A 4 10 1  
DLZKA_B     integer 3   Dĺžka - plod B 4 11 1  
DLZKA_C     integer 3   Dĺžka - plod C 4 12 1  
APGAR_A_1     integer 2   Apgar skóre v 1 minúte - plod A 4 13 1  
APGAR_A_5     integer 2   Apgar skóre v 5 minúte - plod A 4 14 1  
APGAR_B_1     integer 2   Apgar skóre v 1 minúte - plod B 4 15 1  
APGAR_B_5     integer 2   Apgar skóre v 5 minúte - plod B 4 16 1  
APGAR_C_1     integer 2   Apgar skóre v 1 minúte - plod C 4 17 1  
APGAR_C_5     integer 2   Apgar skóre v 5 minúte - plod C 4 18 1  
PH_A     float 2   pH - plod A 4 19 1  
PH_B     float 2   pH - plod B 4 20 1  
PH_C     float 2   pH - plod C 4 21 1  
EPIKRIZA     varchar 256   Epikríza 5 1 1  
VYPLNIL     varchar 150   Vyplnil 0_Z_04_12 11 1  
IDENTIFZAR     varchar 12   Identifikátor zariadenia 0_Z_04_12 5 1 ÁNO
ZARIADENIE_NAZOV     varchar 150   Názov zariadenia 0_Z_04_12 6 1 ÁNO
EPIKRIZA_2     varchar 256   Epikríza-doplnenie 5 2 1  
DAT_PRIJ_ROK     varchar 4   Rok z dátumu prijatia 6 1 1 ÁNO
PREDP_DP1_ROK     varchar 4   Rok z dátumu predpokladaného pôrodu 6 2 1 ÁNO
DAT_UK_SOR_ROK     varchar 4   Rok z dátumu ukončenia SOR 6 3 1 ÁNO

Kontroly:

PORADIE TEXT OZNAMU LOGICKÝ VÝRAZ MODUL INDEXY PREMENNÉ KONTEXT VAR
1 " Číslo pôrodnej knihy musí nadobúdať jednu z hodnôt 1, 2 alebo 9." Check ( R7S1==1 OR R7S1==2 OR R7S1==9 ) 0_Z_04_12     R7S1  
2 " V prípade, že sa jedná o anonymný pôrod, potom rodné číslo matky nadobúda hodnotu 0000001000 a položky Kód trvalého bydliska, Kód prechodného bydliska, Dátum prijatia, Rodinný stav a Vzdelanie nemajú byť vyplnené." Check (IF ( R9S1 == '1' , M1R1S1 == '0000001000' AND ISNULL(M1R5S1) AND ISNULL(M1R6S1) AND ISNULL(M1R7S1) AND ISNULL(M1R8S1) AND ISNULL(M1R9S1), TRUE)) 0_Z_04_12     R9S1  
3 "Ak položka Predchádzajúce tehotenstvá - počet pôrodov vaginálnych = 0 a zároveň Predchádzajúce tehotenstvá - počet pôrodov SC = 0, potom po nich nasledujúcich 6 položiek musí mať tiež nulovú hodnotu!" Check (IF ( R10S1 == 0 AND R11S1== 0, R12S1== 0 AND R13S1== 0 AND R14S1== 0 AND R15S1== 0 AND R16S1== 0 AND R17S1== 0 , TRUE)) 1     R10S1  
4 " Ak vek ženy je do 16 rokov, potom v položke Rodinný stav je "0" ! " Check (IF ( R39S1 < 16 , M1R8S1==0, TRUE)) 3     R39S1  
5 " Ak vek ženy je do 16 rokov, potom v položke Vzdelanie je vyplnené "9"! " Check (IF ( R39S1 < 16 AND R39S1 <> 0, M1R9S1==9, TRUE)) 3     R39S1  
6 " Ak počet predčasných pôrodov je nenulový, musí byť počet vaginálnych pôrodov alebo pôrodov SC triež nenulový. " Check (IF ( R12S1<> 0, R10S1<> 0 OR R11S1<> 0 ,TRUE)) 1     R12S1  
7 " Ak počet žijúcich detí je nenulový, musí byť počet živonarodených detí tiež nenulový. " Check (IF ( R15S1<> 0, R13S1<> 0, TRUE)) 1     R15S1  
8 " Ak počet zomretých novorodencov od 0 - 6 ukončených dní je nenulový alebo počet zomretých novorodencov od 7- 27 ukončených dní je nenulový, musí byť počet živonarodených detí tiež nenulový. " Check (IF ( R16S1<> 0 OR R17S1<> 0, R13S1<> 0, TRUE)) 1     R13S1  
9 " Ak položka Prenatálna starostlivosť - začiatok (týždeň) je nenulová, musí byť položka Prenatálna starostlivosť - počet kontrol tiež nenulová. " Check (IF ( R4S1<> 0 , R5S1<> 0, TRUE)) 2     R4S1  
10 " Ak počet ultrazvukových vyšetrení je rôzny od nuly, potom položky Ultrazvukové vyšetrenia - týždeň/prvé, Ultrazvukové vyšetrenia - týždeň/posledné, Ultrazvukové vyšetrenia - zistené viacplodové tehotenstvo musia byť rôzne od nuly." Check (IF ( R6S1<> 0, R7S1<> 0 AND R8S1<> 0 AND NOT ISNULL(R10S1) , TRUE)) 2     R6S1  
11 " Ak počet ultrazvukových vyšetrení je rôzny od nuly, potom položka Ultrazvukové vyšetrenia - týždeň/prvé je menšia ako položka Ultrazvukové vyšetrenia - týždeň/posledné." Check (IF ( R6S1<> 0, R7S1<= R8S1, TRUE)) 2     R6S1  
12 " Ak položka Predpokladaný dátum pôrodu je vyplnená, potom položka Metóda určenia musí byť tiež vyplnená." Check (IF ( NOT ISNULL(R18S1), NOT ISNULL(R19S1) , TRUE)) 2     R18S1  
13 "Ak položka Predpokladaný dátum pôrodu je neprázdna, potom v položke Vyšetrenie výsledok musí byť aspoň jedno z polí ( CVS, AFP, amniocentéza, cordocentéza, CTG, prietoky) vyplnené a tiež treba vyplniť položku Prenatálna starostlivosť - začiatok ." Check (IF ( NOT ISNULL(R18S1), (R12S1<> 0 OR R13S1<>0 OR R14S1<> 0 OR R15S1<>0 OR R16S1<>0 OR R17S1<>0) AND R4S1<>0,TRUE)) 2     R18S1  
14 " Ak je označená inzulínová liečba, potom sa musí jednať o gestačný diabetes." Check (IF ( R24S1 == TRUE , R21S1=='3', TRUE)) 2     R24S1  
15 " Ak položka Stav plodu má kód 1, 2, 3 alebo 5, potom musí byť položka Spôsob pôrodu vyplnená." Check (IF (R2S1<>'4' AND NOT ISNULL(R2S1), NOT ISNULL(R16S1), TRUE)) 3     R2S1  
16 " Ak položka Stav plodu má kód 1, 2, 3 alebo 5, potom musí byť položka Spôsob pôrodu vyplnená." Check (IF (R3S1<>'4' AND NOT ISNULL(R3S1), NOT ISNULL(R17S1), TRUE)) 3     R3S1  
17 " Ak položka Stav plodu má kód 1, 2, 3 alebo 5, potom musí byť položka Spôsob pôrodu vyplnená." Check (IF (R4S1<>'4' AND NOT ISNULL(R4S1), NOT ISNULL(R18S1), TRUE)) 3     R4S1  
18 " Ak položka Spôsob pôrodu nadobúda kód 6,7,8, musí byť vyplnená položka Indikácia k SC - diagnóza. " Check (IF (R16S1== '6' OR R16S1=='7' OR R16S1== '8' , NOT ISNULL(R19S1), TRUE)) 3     R19S1 ÁNO
19 "Ak položka Spôsob pôrodu nadobúda kód 6,7,8, musí byť vyplnená položka Anestézia." Check (IF (R16S1== '6' OR R16S1== '7' OR R16S1== '8' , NOT ISNULL(R33S1), TRUE)) 3     R33S1  
20 " Pôrodná hmotnosť môže byť len z intervalu od 270 do 8000 !" Check ( 270 <= R7S1 AND R7S1<= 8000 OR ISNULL(R7S1)) 4     R7S1  
21 " Pôrodná hmotnosť môže byť len z intervalu od 270 do 8000 !" Check ( 270 <= R8S1 AND R8S1<= 8000 OR ISNULL(R8S1) ) 4     R8S1  
22 " Pôrodná hmotnosť môže byť len z intervalu od 270 do 8000 !" Check ( 270 <= R9S1 AND R9S1<= 8000 OR ISNULL(R9S1) ) 4     R9S1  
23 "Položka pôrodná dĺžka môže byť len z intervalu od 20 do 99 !" Check ( 20 <= R10S1 AND R10S1<= 99 OR ISNULL(R10S1) ) 4     R10S1  
24 "Položka pôrodná dĺžka môže byť len z intervalu od 20 do 99 !" Check ( 20 <= R11S1 AND R11S1<= 99 OR ISNULL(R11S1) ) 4     R11S1  
25 "Položka pôrodná dĺžka môže byť len z intervalu od 20 do 99 !" Check ( 20 <= R12S1 AND R12S1<= 99 OR ISNULL(R12S1) ) 4     R12S1  
26 "Položka Apgar skóre môže nadobúdať len hodnoty z intervalu od 0 do 10 !" Check ( 0 <= R13S1 AND R13S1<=10 OR ISNULL(R13S1) ) 4     R13S1  
27 "Položka Apgar skóre môže nadobúdať len hodnoty z intervalu od 0 do 10 !" Check ( 0 <= R14S1 AND R14S1<=10 OR ISNULL(R14S1) ) 4     R14S1  
28 "Položka Apgar skóre môže nadobúdať len hodnoty z intervalu od 0 do 10 !" Check ( 0 <= R15S1 AND R15S1<=10 OR ISNULL(R15S1) ) 4     R15S1  
29 "Položka Apgar skóre môže nadobúdať len hodnoty z intervalu od 0 do 10 !" Check ( 0 <= R16S1 AND R16S1<=10 OR ISNULL(R16S1) ) 4     R16S1  
30 "Položka Apgar skóre môže nadobúdať len hodnoty z intervalu od 0 do 10 !" Check ( 0 <= R17S1 AND R17S1<=10 OR ISNULL(R17S1) ) 4     R17S1  
31 "Položka Apgar skóre môže nadobúdať len hodnoty z intervalu od 0 do 10 !" Check ( 0 <= R18S1 AND R18S1<=10 OR ISNULL(R18S1) ) 4     R18S1  
32 " Položka pH môže byť len z intervalu od 6,50 do 7,80 ! " Check ( 6.5 <= R19S1 AND R19S1<=7.8 OR ISNULL(R19S1) ) 4     R19S1  
33 " Položka pH môže byť len z intervalu od 6,50 do 7,80 ! " Check ( 6.5 <= R20S1 AND R20S1<=7.8 OR ISNULL(R20S1) ) 4     R20S1  
34 " Položka pH môže byť len z intervalu od 6,50 do 7,80 ! " Check ( 6.5 <= R21S1 AND R21S1<=7.8 OR ISNULL(R21S1) ) 4     R21S1  
35 " Ak je dôvodom ukončenia SOR svojvoľné opustenie ZZ, potom dátum ukončenia SOR musí byť väčší alebo rovný ako dátum pôrodu." Check (IF (R37S1== '5', NOT ISNULL (R38S1) AND R38S1>= R36S1, TRUE)) 3     R37S1  
36 " Ku každému narodenému dieťaťu musia byť vyplnené údaje o vitalite, pohlaví, hmotnosti, dĺžke !" Check (IF (NOT ISNULL(M3R16S1) , NOT ISNULL(M4R1S1) AND NOT ISNULL(M4R4S1) AND NOT ISNULL(M4R7S1) AND NOT ISNULL(M4R10S1), TRUE)) 0_Z_04_12     M3R16S1  
37 " Ku každému narodenému dieťaťu musia byť vyplnené údaje o vitalite, pohlaví, hmotnosti, dĺžke!" Check (IF ( NOT ISNULL(M3R17S1) AND M3R3S1 <>4 , NOT ISNULL(M4R2S1) AND NOT ISNULL(M4R5S1) AND NOT ISNULL(M4R8S1) AND NOT ISNULL(M4R11S1), TRUE)) 0_Z_04_12     M3R17S1  
38 " Ku každému narodenému dieťaťu musia byť vyplnené údaje o vitalite, pohlaví, hmotnosti, dĺžke!" Check (IF ( NOT ISNULL(M3R18S1) AND M3R4S1 <>4 , NOT ISNULL(M4R3S1) AND NOT ISNULL(M4R6S1) AND NOT ISNULL(M4R9S1) AND NOT ISNULL(M4R12S1), TRUE)) 0_Z_04_12     M3R18S1  
39 " Ak položka Stav plodu nadobúda hodnotu 5, potom Vitalita musí byť 2 alebo 3 a obe Apgar skóre musia byť 0 !" Check (IF ( R2S1== '5', (M4R1S1=='2' OR M4R1S1=='3') AND M4R13S1==0 AND M4R14S1==0 , TRUE)) 3     R2S1  
40 " Ak položka Stav plodu nadobúda hodnotu 5, potom Vitalita musí byť 2 alebo 3 a obe Apgar skóre musia byť 0 !" Check (IF ( R3S1== '5', (M4R2S1=='2' OR M4R2S1=='3') AND M4R15S1==0 AND M4R16S1==0 , TRUE)) 3     R3S1  
41 " Ak položka Stav plodu nadobúda hodnotu 5, potom Vitalita musí byť 2 alebo 3 a obe Apgar skóre musia byť 0 !" Check (IF ( R4S1== '5', (M4R3S1=='2' OR M4R3S1=='3') AND M4R17S1==0 AND M4R18S1==0 , TRUE)) 3     R4S1  
42 " Ak číslo pôrodnej knihy má kód 9, potom Začiatok pôrodu môže mať len kód 2 a Spôsob pôrodu môže mať len kód 1 alebo 4!" Check (IF ( R7S1 == 9 , M3R5S1=='2' AND M3R16S1=='1' OR M3R16S1=='4', TRUE)) 0_Z_04_12     R7S1  
43 " Ak číslo pôrodnej knihy má kód 9 a položka Stav plodu B je vyplnená, potom Začiatok pôrodu môže mať len kód 2 a Spôsob pôrodu-plod B môže mať len kód 1!" Check (IF ( R7S1 == 9 AND NOT ISNULL(M3R3S1), M3R5S1=='2' AND M3R17S1== '1', TRUE)) 0_Z_04_12     R7S1  
44 " Ak číslo pôrodnej knihy má kód 9 a položka Stav plodu C je vyplnená, potom Začiatok pôrodu môže mať len kód 2 a Spôsob pôrodu-plod C môže mať len kód 1!" Check (IF ( R7S1 == 9 AND NOT ISNULL(M3R4S1) , M3R5S1=='2' AND M3R18S1== '1', TRUE)) 0_Z_04_12     R7S1  
45 " Početnosť tehotenstva a počet vyplnených položiek Stav plodu musí korešpondovať!" Check (IF ( NOT ISNULL(R2S1) AND NOT ISNULL(R3S1) AND NOT ISNULL(R4S1) , R1S1==3, TRUE)) 3     R1S1  
46 " Početnosť tehotenstva a počet vyplnených položiek Stav plodu musí korešpondovať!" Check (IF ( NOT ISNULL(R2S1) AND NOT ISNULL(R3S1) AND ISNULL(R4S1) , R1S1==2, TRUE)) 3     R1S1  
47 " Početnosť tehotenstva a počet vyplnených položiek Stav plodu musí korešpondovať!" Check (IF ( NOT ISNULL(R2S1) AND ISNULL(R3S1) AND ISNULL(R4S1) , R1S1==1, TRUE)) 3     R1S1  
48 "Varovanie: Ak je dôvod ukončenia SOR svojvoľné opustenie ZZ a rodné číslo matky je neznáme, potom rodné číslo môže mať kód 0151011000." CHECK( IF( M3R37S1==5 , M1R1S1 =='0151011000' , TRUE) ) 1     M1R1S1 ÁNO
49 "Ak je vyplnená položka Komplikácie v tehotenstve-iné-diagnóza, potom položka Komplikácie v tehotenstve-iné má mať hodnotu 1." CHECK( IF (NOT ISNULL (M2R40S1), M2R39S1=='1', TRUE)) 2     R39S1  
50 "Ak je vyplnená položka Komplikácie pôrod/po pôrode-iné-diagnóza, potom položka Komplikácie pôrod/po pôrode-iné má mať hodnotu 1." CHECK( IF (NOT ISNULL (M3R28S1), M3R27S1=='1', TRUE)) 3     M3R27S1  
51 "Ak početnosť tehotenstva je 1, potom musí byť uvedený Stav plodu v poli A a Spôsob pôrodu v poli A!" CHECK( IF(R1S1==1, NOT ISNULL(R2S1) AND ISNULL(R3S1) AND ISNULL(R4S1) AND NOT ISNULL(R16S1) AND ISNULL(R17S1) AND ISNULL(R18S1), TRUE ) ) 3     R1S1  
52 "Ak početnosť tehotenstva je 2, potom musí byť uvedený Stav plodu v poli A aj v poli B a Spôsob pôrodu v poli A aj v poli B!" CHECK( IF(R1S1==2, NOT ISNULL(R2S1) AND NOT ISNULL(R3S1) AND ISNULL(R4S1) AND NOT ISNULL(R16S1) AND NOT ISNULL(R17S1) AND ISNULL(R18S1), TRUE ) ) 3     R1S1  
53 "Ak početnosť tehotenstva je 3, potom musí byť uvedený Stav plodu v poli A, B aj v poli C a Spôsob pôrodu v poli A, B aj v poli C!" CHECK( IF(R1S1==3, NOT ISNULL(R2S1) AND NOT ISNULL(R3S1) AND NOT ISNULL(R4S1) AND NOT ISNULL(R16S1) AND NOT ISNULL(R17S1) AND NOT ISNULL(R18S1), TRUE ) ) 3     R1S1  
54 " Ak stav plodu je 4 =potrat, potom údaje o vitalite, pohlaví, hmotnosti, dĺžke zostávajú nevyplnené!" Check (IF ( M3R3S1== '4', ISNULL(M4R2S1) AND ISNULL(M4R5S1) AND ISNULL (M4R8S1) AND ISNULL(M4R11S1), TRUE))     M3R3S1  
55 " Ak stav plodu je 4 =potrat, potom údaje o vitalite, pohlaví, hmotnosti, dĺžke zostávajú nevyplnené!" Check (IF ( M3R4S1== '4', ISNULL(M4R3S1) AND ISNULL(M4R6S1) AND ISNULL (M4R9S1) AND ISNULL(M4R12S1), TRUE))     M3R4S1  
100 "Medzimodulová kontrola: Rok spracovania sa musí rovnať roku narodenie dieťaťa./M3R4=M0_Z_04_12R1/" CHECK(M3R41S1==M0_Z_04_12R1S1) 3     M0_Z_04_12R1S1