Rozhranie: T02 Ročný výkaz o činnosti dialyzačného stacionára

Rozhranie platí od roku 2009

Položky:

KÓD POLOŽKY ID POVINNÁ DÁTOVÝ TYP ROZSAH OM NÁZOV POLOŽKY MODUL RIADOK STLPEC RO
ROK_SPRAC ÁNO ÁNO varchar 4   Rok spracovania 0_T02 1 1  
MESIAC_SPRAC ÁNO ÁNO varchar 2   Mesiac spracovania 0_T02 2 1  
ICO ÁNO ÁNO varchar 8   Identifikačné číslo organizácie 0_T02 3 1  
KODPZS ÁNO ÁNO varchar 12   Kód poskytovateľa zdravotnej starostlivosti 0_T02 4 1  
NAZOV   ÁNO varchar 150   Názov spravodajskej jednotky 0_T02 5 1  
SIDOU_OBEC_KOD   ÁNO varchar 6   Obec sidla odborného útvaru 0_T02 6 1  
PRIEZVISKO_ZOST   ÁNO varchar 60   Priezvisko zostavovateľa výkazu 0_T02 7 1  
TEL   ÁNO varchar 35   Telefónne číslo zostavovateľa (vrátane klapky) 0_T02 8 1  
EMAIL     varchar 64   e-mail zostavovateľa 0_T02 9 1  
POZNAMKA     varchar 256   Poznámka 0_T02 10 1  
AUTOR_XML     varchar 50   Autor xml 0_T02 11 1  
MIES_DIAL_STA_0018     integer 10   MiestaPrePacientovDialyzačnéhoStacionára-0-18 2301 1 1  
MIES_DIAL_STA_19     integer 10   MiestaPrePacientovDialyzačnéhoStacionára-19+ 2301 1 2  
P_CAK_LISTINA     integer 10   PacientiNaČakacejListinePreTransplantáciu 3224 1 1  
P_TRANS     integer 10   PacientiTransplantovaní 3224 2 1  
P_PDL_ZSO_LIEC_HD_M     integer 10   PacientiVPDLSledovaníNaZačSledObdLiečbaHemodialýzouMuži 3405 1 1  
P_PDL_KSO_LIEC_HD_M     integer 10   PacientiVPDLSledovaníNaKonciSledObdLiečbaHemodialýzouMuži 3405 1 2  
P_PDL_ZSO_LIEC_PD_M     integer 10   PacientiVPDLSledovaníNaZačSledObdLiečbaPeritoneálnouDialMuži 3405 1 3  
P_PDL_KSO_LIEC_PD_M     integer 10   PacientiVPDLSledovaníNaKonciSledObdLiečbaPeritoneálnouDialMuži 3405 1 4  
P_PDL_ZSO_LIEC_HD_Z     integer 10   PacientiVPDLSledovaníNaZačSledObdLiečbaHemodialýzouŽeny 3405 2 1  
P_PDL_KSO_LIEC_HD_Z     integer 10   PacientiVPDLSledovaníNaKonciSledObdLiečbaHemodialýzouŽeny 3405 2 2  
P_PDL_ZSO_LIEC_PD_Z     integer 10   PacientiVPDLSledovaníNaZačSledObdLiečbaPeritoneálnouDialŽeny 3405 2 3  
P_PDL_KSO_LIEC_PD_Z     integer 10   PacientiVPDLSledovaníNaKonciSledObdLiečbaPeritoneálnouDialŽeny 3405 2 4  
PN_PDL_PRI_ULICA     integer 10   PacientiNovíPrijatíDoPravidelnejDialLiečbyZUlice 3240 1 1  
PN_PDL_VL_NEFR_AMB     integer 10   PacientiNovíPrijatíDoPravidelnejDialLiečbyZVlastnejNefrolAmb 3240 1 2  
PN_PDL_INA_NEFR_AMB     integer 10   PacientiNovíPrijatíDoPravidelnejDialLiečbyZInejNefrolAmb 3240 1 3  
PN_PDL_INE_DOV     integer 10   PacientiNovíPrijatíDoPravidelnejDialLiečbyZInýchDôvodov 3240 1 4  
UMR_P_PDL     integer 10   ÚmrtiePacientaVPravidelnejDialLiečbe 3240 1 5  
P_PDL_PRE_TRANS     integer 10   PacientiPrepusteníZPravidelnejDialLiečbyPreTransplantáciu 3240 1 6  
P_PDL_PRE_INE_DOV     integer 10   PacientiPrepusteníZPravidelnejDialLiečbyZInýchDôvodov 3240 1 7  
P_PDL_LIE_0_1R     integer 10   PacientiVPravidelnejDialyzačnejLiečbe-0-1Rok 3406 1 1  
P_PDL_LIE_2_3R     integer 10   PacientiVPravidelnejDialyzačnejLiečbe-2-3Roky 3406 1 2  
P_PDL_LIE_4_5R     integer 10   PacientiVPravidelnejDialyzačnejLiečbe-4-5Rokov 3406 1 3  
P_PDL_LIE_6_10R     integer 10   PacientiVPravidelnejDialyzačnejLiečbe-6-10Rokov 3406 1 4  
P_PDL_LIE_11_15R     integer 10   PacientiVPravidelnejDialyzačnejLiečbe-11-15Rokov 3406 1 5  
P_PDL_LIE_NAD_15R     integer 10   PacientiVPravidelnejDialyzačnejLiečbe-15+ Rokov 3406 1 6  
UMR_PDL_LIE_0_1R     integer 10   ZomretíPacientiVPravidelnejDialyzačnejLiečbe-0-1Rok 3406 2 1  
UMR_PDL_LIE_2_3R     integer 10   ZomretíPacientiVPravidelnejDialyzačnejLiečbe-2-3Roky 3406 2 2  
UMR_PDL_LIE_4_5R     integer 10   ZomretíPacientiVPravidelnejDialyzačnejLiečbe-4-5Rokov 3406 2 3  
UMR_PDL_LIE_6_10R     integer 10   ZomretíPacientiVPravidelnejDialyzačnejLiečbe-6-10Rokov 3406 2 4  
UMR_PDL_LIE_11_15R     integer 10   ZomretíPacientiVPravidelnejDialyzačnejLiečbe-11-15Rokov 3406 2 5  
UMR_PDL_LIE_NAD_15R     integer 10   ZomretíPacientiVPravidelnejDialyzačnejLiečbe-15+ Rokov 3406 2 6  
P_LIE_DIAL_0_90_DNI     integer 10   PacientiLiečeníDialyzačnouLiečbouDo90Dní 3407 1 1  
P_AKOTR_ETYLENGL     integer 10   PacientiAkútneOtravyEtylénglykol 3235 1 1  
UMR_AKOTR_ETYLENGL     integer 10   ZomretíPacientiAkútneOtravyEtylénglykol 3235 1 2  
P_AKOTR_MUCH_ZEL     integer 10   PacientiAkútneOtravyMuchotrávkaZelená 3235 2 1  
UMR_AKOTR_MUCH_ZEL     integer 10   ZomretíPacientiAkútneOtravyMuchotrávkaZelená 3235 2 2  
P_AKOTR_PSYCHOFARM     integer 10   PacientiAkútneOtravyPsychofarmaká 3235 3 1  
UMR_AKOTR_PSYCHOFARM     integer 10   ZomretíPacientiAkútneOtravyPsychofarmaká 3235 3 2  
P_AKOTR_ORGANOFOSF     integer 10   PacientiAkútneOtravyOrganofosfáty 3235 4 1  
UMR_AKOTR_ORGANOFOSF     integer 10   ZomretíPacientiAkútneOtravyOrganofosfáty 3235 4 2  
P_AKOTR_HERBICIDY     integer 10   PacientiAkútneOtravyHerbicídy 3235 5 1  
UMR_AKOTR_HERBICIDY     integer 10   ZomretíPacientiAkútneOtravyHerbicídy 3235 5 2  
P_AKOTR_INE_LIEKY     integer 10   PacientiAkútneOtravyInéLieky 3235 6 1  
UMR_AKOTR_INE_LIEKY     integer 10   ZomretíPacientiAkútneOtravyInéLieky 3235 6 2  
P_AKOTR_INE_JEDY     integer 10   PacientiAkútneOtravyInéJedy 3235 7 1  
UMR_AKOTR_INE_JEDY     integer 10   ZomretíPacientiAkútneOtravyInéJedy 3235 7 2  
CIS_VS18     varchar 5 OT2_3202 VekováSkupinaPacienta 3202   1  
P_PDL_VEK     integer 10 OT2_3202 PacientiVPravidelnejDialyzačnejLiečbe 3202   2  
CISV_SLED_DIAG_2     varchar 5 OT2_3204 VybranéSledovanéDiagnózy2Úroveň 3204   1  
P_PDL_DIAG     integer 10 OT2_3204 PacientiVPravidelnejDialyzačnejLiečbe 3204   2  
P_NZO     integer 10   PacientiNáhleZlyhObličiek 3236 1 1  
UMR_NZO     integer 10   ZomretíPacientiNáhleZlyhObličiek 3236 1 2  
P_NZO_AK_GLOMNEFR     integer 10   PacientiNáhleZlyhObličiekAkútnaGlomerulonefritída 3236 2 1  
UMR_NZO_AK_GLOMNEFR     integer 10   ZomretíPacientiNáhleZlyhObličiekAkútnaGlomerulonefritída 3236 2 2  
P_NZO_ANTIBIOTIKA     integer 10   PacientiNáhleZlyhObličiekPoAntibiotikách 3236 3 1  
UMR_NZO_ANTIBIOTIKA     integer 10   ZomretíPacientiNáhleZlyhObličiekPoAntibiotikách 3236 3 2  
P_NZO_CHVYK_BR_OPE     integer 10   PacientiNáhleZlyhObličiekPoChirVýkoneBrušnéOperácie 3236 4 1  
UMR_NZO_CHVYK_BR_OPE     integer 10   ZomretíPacientiNáhleZlyhObličiekPoChirVýkoneBrušnéOperácie 3236 4 2  
P_NZO_CHVYK_PORGZL     integer 10   PacientiNáhleZlyhObličiekPoChirVýkonePolyorgánovéZlyhanie 3236 5 1  
UMR_NZO_CHVYK_PORGZL     integer 10   ZomretíPacientiNáhleZlyhObličiekPoChirVýkonePolyorgánovéZlyhanie 3236 5 2  
P_NZO_CHVYK_KCHOPE     integer 10   PacientiNáhleZlyhObličiekPoChirVýkoneKardiochirOperácie 3236 6 1  
UMR_NZO_CHVYK_KCHOPE     integer 10   ZomretíPacientiNáhleZlyhObličiekPoChirVýkoneKardiochirOperácie 3236 6 2  
P_NZO_CHVYK_INE_OPE     integer 10   PacientiNáhleZlyhObličiekPoChirVýkoneInéOperácie 3236 7 1  
UMR_P_NZO_CHVYK_IOPE     integer 10   ZomretíPacientiNáhleZlyhObličiekPoChirVýkoneInéOperácie 3236 7 2  
P_NZO_PROTRA_HYPOT     integer 10   PacientiNáhleZlyhObličiekPoProtrahovanejHypotenzii 3236 8 1  
UMR_NZO_PROTRA_HYPOT     integer 10   ZomretíPacientiNáhleZlyhObličiekPoProtrahovanelHypotenzii 3236 8 2  
P_NZO_DEHYDRATACIA     integer 10   PacientiNáhleZlyhObličiekPoDehydratácii 3236 9 1  
UMR_NZO_DEHYDRATACIA     integer 10   ZomretíPacientiNáhleZlyhObličiekPoDehydratácii 3236 9 2  
P_NZO_SEPSA     integer 10   PacientiNáhleZlyhObličiekPriSepse 3236 10 1  
UMR_NZO_SEPSA     integer 10   ZomretíPacientiNáhleZlyhObličiekPriSepse 3236 10 2  
P_NZO_CKD_ND_ZHORS     integer 10   PacientiNáhleZlyhObličiekPriCKDNáhleDočasnéZhoršenie 3236 11 1  
UMR_NZO_CKD_ND_ZHORS     integer 10   ZomretíPacientiNáhleZlyhObličiekPriCKDNáhleDočasnéZhoršenie 3236 11 2  
P_NZO_SUBREN_BLOK     integer 10   PacientiNáhleZlyhObličiekPriSubrenálnejBlokáde 3236 12 1  
UMR_NZO_SUBREN_BLOK     integer 10   ZomretíPacientiNáhleZlyhObličiekPriSubrenálnejBlokáde 3236 12 2  
P_NZO_KOM_OBL_OCH     integer 10   PacientiNáhleZlyhObličiekPriKombináciiViacObličOchorení 3236 13 1  
UMR_NZO_KOM_OBL_OCH     integer 10   ZomretíPacientiNáhleZlyhObličiekPriKombináciiViacObličOchorení 3236 13 2  
UMR_PDL     integer 10   ÚmrtiaPacientovVPDL 3237 1 1  
UMR_PDL_KARDVAS_CHOR     integer 10   ÚmrtiaPacientovVPDLKardiovaskulárneChoroby 3237 2 1  
UMR_PDL_PERIKARD     integer 10   ÚmrtiaPacientovVPDLPerikarditída 3237 3 1  
UMR_PDL_INFEKCIA     integer 10   ÚmrtiaPacientovVPDLInfekcia 3237 4 1  
UMR_PDL_DIAL_KACHEX     integer 10   ÚmrtiaPacientovVPDLDialyzačnáKachexia 3237 5 1  
UMR_PDL_MALIGNITA     integer 10   ÚmrtiaPacientovVPDLMalignita 3237 6 1  
UMR_PDL_MIMO_ZDR_ZAR     integer 10   ÚmrtiaPacientovVPDLMimoZdravotníckehoZariadenia 3237 7 1  
UMR_PDL_PITVANI     integer 10   ÚmrtiaPacientovVPDLPočetPitvaných 3237 8 1  
APL_LIEC_HD     integer 10   MimotelováEliminačnáLiečba_Hemodialýza 3408 1 1  
APL_LIEC_HP     integer 10   MimotelováEliminačnáLiečba_Hemoperfúzia 3408 2 1  
APL_LIEC_PF     integer 10   MimotelováEliminačnáLiečba_Plazmaferéza 3408 3 1  
APL_LIEC_CAVH_CVVH     integer 10   MimotelováEliminačnáLiečba_KontinArtérioAleboVenovHemofiltrácia 3408 4 1  
APL_LIEC_HF     integer 10   MimotelováEliminačnáLiečba_Hemofiltrácia 3408 5 1  
APL_LIEC_HDF     integer 10   MimotelováEliminačnáLiečba_Hemodiafiltrácia 3408 6 1  
P_PDL_PD_AUTO     integer 10   PacientivPDLLiečeníPeritoneálnouDialýzouAutomatizovanou 3409 1 1  
P_PDL_PD_CAPD     integer 10   PacientivPDLLiečeníPeritoneálnouDialýzouKontinuálnouAmbulantnou 3409 2 1  

Kontroly:

PORADIE TEXT OZNAMU LOGICKÝ VÝRAZ MODUL INDEXY PREMENNÉ KONTEXT VAR
1 "Medzimodulová kontrola: Počet pacientov v PDL na začiatku sledov. obdobia m. 3405 /R1S1+R1S3+R2S1+R2S3/+ pohyb pacientov v PDL m. 3240 /R1S1 až R1S4-R1S5 až R1S7/ musí byť rovný počtu pacientov v PDL na konci sledov. obdobia m. 3405 /R1S2+R1S4+R2S2+R2S4/" Check(M3405R1S1 + M3405R1S3 + M3405R2S1 + M3405R2S3 + Sum(j, M3240R1Sj) - Sum(k, M3240R1Sk) == M3405R1S2 + M3405R1S4 + M3405R2S2 + M3405R2S4) 3405 j={1-4}; k={5-7}   M3405R1S1  
2 "Modul 3406: Počet pacientov podľa dĺžky PDL v R1S"+j+" musí byť väčší alebo rovný počtu zomretých pacientov podľa dĺžky PDL v R2S"+j+"." Forcheck(j, R1Sj >= R2Sj) 3406 j={1-6}   R1Sj  
3 "Medzimodulová kontrola: Počet pacientov podľa dĺžky PDL v m. 3406 /R1S1 až R1S6/ musí byť rovný počtu pacientov v PDL na začiatku sledovaného obdobia v m. 3405 /R1S1+R1S3+R2S1+R2S3/ + prijatých pacientov do PDL v m. 3240 /R1S1+R1S2+R1S3+R1S4/." Check(Sum(i, M3406R1Si) == M3405R1S1 + M3405R1S3 + M3405R2S1 + M3405R2S3 + Sum(j, M3240R1Sj)) 3406 i={1-6}; j={1-4}   M3406R1S1  
4 "Medzimodulová kontrola: Počet zomretých pacientov podľa dĺžky PDL v m. 3406 /R2S1 až R2S6/ [všetky UMR_PDL_LIE] musí byť rovný počtu zomretých pacientov v PDL m. 3240 R1S5 [UMR_P_PDL]." Check(Sum(j, M3406R2Sj) == M3240R1S5) 3406 j={1-6}   M3240R1S5  
5 "Medzimodulová kontrola: Počet pacientov v PDL podľa vekových skupín v m. 3202 /R1S2 až R9S2)/ musí byť rovný počtu pacientov v PDL na začiatku sledovaného obdobia v m. 3405 /R1S1+R1S3+R2S1+R2S3/ + prijatých pacientov do PDL v m. 3240 /R1S1 až R1S4/." Check(Sum(i, M3202RiS2) == M3405R1S1 + M3405R1S3 + M3405R2S1 + M3405R2S3 + Sum(k, M3240R1Sk)) 3202 i={1-9}; k={1-4}   M3202R1S2  
6 "Medzimodulová kontrola: Počet pacientov v PDL podľa základnej diagnózy m. 3204 /R1S2 až R8S2/ musí byť rovný počtu sledovaných pacientov v PDL na začiatku sledov. obdobia m. 3405 /R1S1+R1S3+R2S1+R2S3/ + prijatých pacientov do PDL m. 3240 /R1S1 až R1S4/." Check(Sum(i, M3204RiS2) == M3405R1S1 + M3405R1S3 + M3405R2S1 + M3405R2S3 + Sum(k, M3240R1Sk)) 3204 i={1-8}; k={1-4}   M3204R1S2  
7 "Medzimodulová kontrola: Počet pacientov v PDL podľa základnej diagnózy m. 3204 /R1S2 až R8S2/ [P_PDL_DIAG] musí byť rovný počtu sledovaných pacientov v PDL podľa vekových skupín m. 3202 /R1S2 až R9S2/ [P_PDL_VEK]." Check(Sum(i, M3204RiS2) == Sum(k, M3202RkS2)) 3204 i={1-8}; k={1-9}   M3204R1S2  
8 "Modul 3235: Počet pacientov s akútnymi otravami R"+i+"S1 musí byť väčší alebo rovný počtu zomretých pacientov s akútnymi otravami R"+i+"S2." Forcheck(i, RiS1 >= RiS2) 3235 i={1-7}   RiS1  
9 "Modul 3236: Počet pacientov s náhlym zlyhaním obličiek R"+i+"S1 musí byť väčší alebo rovný počtu zomretých pacientov s náhlym zlyhaním obličiek R"+i+"S2." Forcheck(i, RiS1 >= RiS2) 3236 i={1-13}   RiS1  
10 "Modul 3236: Počet pacientov s náhlym zlyhaním obličiek v R1S1 [P_NZO] musí byť väčší alebo rovný počtu pacientov s náhlym zlyhaním obličiek podľa okolností zlyhania v R2S1 až R13S1 [všetky P_NZO_*]." Check(R1S1 >= Sum(i, RiS1)) 3236 i={2-13}   R1S1  
11 "Modul 3236: Počet zomretých pacientov s náhlym zlyhaním obličiek v R1S2 [UMR_NZO] musí byť väčší alebo rovný počtu zomretých pacientov s náhlym zlyhaním obličiek podľa okolností zlyhania v R2S2 až R13S2 [všetky UMR_NZO_*]." Check(R1S2 >= Sum(i, RiS2)) 3236 i={2-13}   R1S2  
12 "Modul 3237: Počet zomretých pacientov v PDL podľa chorôb v R1S1 [UMR_PDL] musí byť väčší alebo rovný počtu zomretých pacientov v PDL podľa vybraných chorôb v R2S1 až R6S1." Check(R1S1 >= R2S1 + R3S1 + R4S1 + R5S1 + R6S1) 3237     R1S1  
13 "Modul 3237: Počet zomretých pacientov v PDL podľa chorôb v R1S1 [UMR_PDL] musí byť väčší alebo rovný počtu zomretých pacientov mimo zdravotníckeho zariadenia v R7S1 [UMR_PDL_MIMO_ZDR_ZAR] ." Check(R1S1 >= R7S1) 3237     R1S1  
14 "Modul 3237: Počet zomretých pacientov v PDL podľa chorôb v R1S1 [UMR_PDL] musí byť väčší alebo rovný počtu pitvaných pacientov v R8S1 [UMR_PDL_PITVANI] ." Check(R1S1 >= R8S1) 3237     R1S1  
15 "Medzimodulová kontrola: Počet zomretých pacientov v PDL podľa chorôb v m. 3237 R1S1 [UMR_PDL] musí byť rovný počtu zomretých pacientov v PDL v m. 3240 R1S5 [UMR_P_PDL]." Check(M3237R1S1 == M3240R1S5) 3237     M3237R1S1  
16 "Modul 2301: Musí byť vyplnený počet denných miest v R1 [MIES_DIAL_STA_*]." Check(NOT ISNULL(R1S1) OR NOT ISNULL(R1S2)) 2301       ÁNO