Rozhranie: T01 Ročný výkaz o činnosti stacionára

Rozhranie platí od roku 2009

Položky:

KÓD POLOŽKY ID POVINNÁ DÁTOVÝ TYP ROZSAH OM NÁZOV POLOŽKY MODUL RIADOK STLPEC RO
ROK_SPRAC ÁNO ÁNO varchar 4   Rok spracovania 0_T01 1 1  
MESIAC_SPRAC ÁNO ÁNO varchar 2   Mesiac spracovania 0_T01 2 1  
ICO ÁNO ÁNO varchar 8   Identifikačné číslo organizácie 0_T01 3 1  
KODPZS ÁNO ÁNO varchar 12   Kód poskytovateľa zdravotnej starostlivosti 0_T01 4 1  
NAZOV   ÁNO varchar 150   Názov spravodajskej jednotky 0_T01 5 1  
SIDOU_OBEC_KOD   ÁNO varchar 6   Obec sidla odborného útvaru 0_T01 6 1  
PRIEZVISKO_ZOST   ÁNO varchar 60   Priezvisko zostavovateľa výkazu 0_T01 7 1  
TEL   ÁNO varchar 35   Telefónne číslo zostavovateľa (vrátane klapky) 0_T01 8 1  
EMAIL     varchar 64   e-mail zostavovateľa 0_T01 9 1  
POZNAMKA     varchar 256   Poznámka 0_T01 10 1  
AUTOR_XML     varchar 50   Autor xml 0_T01 11 1  
MIES_P     integer 10   DennéMiestaPacientovK31.12. 2301 1 1  
MIES_P_0018     integer 10   DennéMiestaPacientovK31.12.Deti-0-18 2301 1 2  
OS_DNI     integer 10   OšetrovacieDni 2301 1 3  
CIS_POHL     varchar 1 OT1_3201 PohlaviePacienta 3201   1  
CIS_VS15     varchar 5 OT1_3201 VekováSkupinaPacienta 3201   2  
PAC_ODLIEC     integer 10 OT1_3201 PočetOdliečenýchOsôb 3201   3  

Kontroly:

PORADIE TEXT OZNAMU LOGICKÝ VÝRAZ MODUL INDEXY PREMENNÉ KONTEXT VAR
1 "Modul 2301: Počet denných miest k 31.12. v R1S1 /MIES_P/ musí byť väčší alebo rovný počtu denných miest pre deti v R1S2 /MIES_P_0018/." Check(R1S1 >= R1S2) 2301     R1S1  
2 "Modul 2301: Musí byť vyplnený počet denných miest v R1S1 [MIES_P]." Check(NOT ISNULL(R1S1)) 2301       ÁNO