Rozhranie: P03 Ročný výkaz o prírodných liečebných kúpeľoch

Rozhranie platí od roku 2009

Položky:

KÓD POLOŽKY ID POVINNÁ DÁTOVÝ TYP ROZSAH OM NÁZOV POLOŽKY MODUL RIADOK STLPEC RO
ROK_SPRAC ÁNO ÁNO varchar 4   Rok spracovania 0_P03 1 1  
MESIAC_SPRAC ÁNO ÁNO varchar 2   Mesiac spracovania 0_P03 2 1  
ICO ÁNO ÁNO varchar 8   Identifikačné číslo organizácie 0_P03 3 1  
IDENTIFZAR ÁNO ÁNO varchar 12   Identifikátor zariadenia 0_P03 4 1  
NAZZAR   ÁNO varchar 150   Názov zariadenia 0_P03 5 1  
SIDZAR_OBEC_KOD   ÁNO varchar 6   Obec zariadenia 0_P03 6 1  
PRIEZVISKO_ZOST   ÁNO varchar 60   Priezvisko zostavovateľa výkazu 0_P03 7 1  
TEL   ÁNO varchar 35   Telefónne číslo zostavovateľa (vrátane klapky) 0_P03 8 1  
EMAIL     varchar 64   e-mail zostavovateľa 0_P03 9 1  
POZNAMKA     varchar 256   Poznámka 0_P03 10 1  
AUTOR_XML     varchar 50   Autor xml 0_P03 11 1  
CIS_INDIKACNA_SK_1     varchar 2 OP3_2203 Indikačný zoznam chorôb pre kúpeľnú starostlivosť 2203   1  
ZAR_KUP_LIEC     integer 10 OP3_2203 ZariadeniaKúpelnéLiečebne 2203   2  
POS_LIE_UC_SL_OB     integer 10 OP3_2203 PosteleLiečebnéÚčelyVSledovanomObdobí 2203   3  
POS_LIE_UC_SL_OB_SEZ     integer 10 OP3_2203 PosteleLiečebnéÚčelyVSledovanomObdobí-Sezónne 2203   4  
POS_PRIST     integer 10 OP3_2203 PostelePrístelky 2203   5  
P     integer 10 OP3_2203 Pacienti 2203   6  
OS_DNI     integer 10 OP3_2203 PočetOšetrovacíchDní 2203   7  
OS_DNI_POBYT     integer 10 OP3_2203 PočetOšetrovacíchDní-Pobytových 2203   8  
OS_DNI_UBYT     integer 10 OP3_2203 PočetOšetrovacíchDní-Ubytovacích 2203   9  
OS_DNI_SKUT_KAP     integer 10 OP3_2203 PočetOšetrovacíchDní-SkutočnáKapacita 2203   10  
PR_UV_LEK     float 2 OP3_2203 PracovníciÚväzkyLekári 2203   11  
PR_UV_SES     float 2 OP3_2203 PracovníciÚväzkySestri 2203   12  
APL_LIEC_AKS_MTK     integer 10   AplikáciaLiečbyAmbKúpStar-MinerálneTermálneKúpele 3404 1 1  
APL_LIEC_UKS_MTK     integer 10   AplikáciaLiečbyÚstKúpStar-MinerálneTermálneKúpele 3404 1 2  
APL_LIEC_AKS_PEL     integer 10   AplikáciaLiečbyAmbKúpStar-PeloidnéVýkony 3404 2 1  
APL_LIEC_UKS_PEL     integer 10   AplikáciaLiečbyÚstKúpStar-PeloidnéVýkony 3404 2 2  
APL_LIEC_AKS_OST_LPZ     integer 10   AplikáciaLiečbyAmbKúpStar-OstatnéLiečebnéPrírZdroje 3404 3 1  
APL_LIEC_UKS_OST_LPZ     integer 10   AplikáciaLiečbyÚstKúpStar-OstatnéLiečebnéPrírZdroje 3404 3 2  
APL_LIEC_AKS_VOD_MAS     integer 10   AplikáciaLiečbyAmbKúpStar-VodoliečbaMasáže 3404 4 1  
APL_LIEC_UKS_VOD_MAS     integer 10   AplikáciaLiečbyÚstKúpStar-VodoliečbaMasáže 3404 4 2  
APL_LIEC_AKS_REH     integer 10   AplikáciaLiečbyAmbKúpStar-Rehabilitácie 3404 5 1  
APL_LIEC_UKS_REH     integer 10   AplikáciaLiečbyÚstKúpStar-Rehabilitácie 3404 5 2  
APL_LIEC_AKS_ELKFV     integer 10   AplikáciaLiečbyAmbKúpStar-ElektrofyzikálneVýkony 3404 6 1  
APL_LIEC_UKS_ELKFV     integer 10   AplikáciaLiečbyÚstKúpStar-ElektrofyzikálneVýkony 3404 6 2  
APL_LIEC_AKS_INH     integer 10   AplikáciaLiečbyAmbKúpStar-Inhalácie 3404 7 1  
APL_LIEC_UKS_INH     integer 10   AplikáciaLiečbyÚstKúpStar-Inhalácie 3404 7 2  
APL_LIEC_AKS_UMK     integer 10   AplikáciaLiečbyAmbKúpStar-UmeléKúpele 3404 8 1  
APL_LIEC_UKS_UMK     integer 10   AplikáciaLiečbyÚstKúpStar-UmeléKúpele 3404 8 2  
APL_LIEC_AKS_OST     integer 10   AplikáciaLiečbyAmbKúpStar-OstatnéKúpeľnéVýkony 3404 9 1  
APL_LIEC_UKS_OST     integer 10   AplikáciaLiečbyÚstKúpStar-OstatnéKúpeľnéVýkony 3404 9 2  
APL_LIEC_AKS_INE     integer 10   AplikáciaLiečbyAmbKúpStar-InéVýkony 3404 10 1  
APL_LIEC_UKS_INE     integer 10   AplikáciaLiečbyÚstKúpStar-InéVýkony 3404 10 2  

Kontroly:

PORADIE TEXT OZNAMU LOGICKÝ VÝRAZ MODUL INDEXY PREMENNÉ KONTEXT VAR
1 "Modul 2203: Počet postelí na liečebné účely v sledovanom období v R"+i+"S3 /POS_LIE_UC_SL_OB/ musí byť väčší alebo rovný počtu sezónnych postelí v R"+i+"S4 /POS_LIE_UC_SL_OB_SEZ/." Forcheck(i, RiS3 >= RiS4) 2203 i={1-PR}   RiS3  
2 "Modul 2203: Musí byť vyplnený počet postelí v S3 [POS_LIE_UC_SL_OB]!" Check(SUM(i, RiS3)>0) 2203 i={1-PR}     ÁNO