Rozhranie: P02 Ročný výkaz o chirurgických výkonoch v posteľových oddeleniach

Rozhranie platí od roku 2009

Položky:

KÓD POLOŽKY ID POVINNÁ DÁTOVÝ TYP ROZSAH OM NÁZOV POLOŽKY MODUL RIADOK STLPEC RO
ROK_SPRAC ÁNO ÁNO varchar 4   Rok spracovania 0_P02 1 1  
MESIAC_SPRAC ÁNO ÁNO varchar 2   Mesiac spracovania 0_P02 2 1  
ICO ÁNO ÁNO varchar 8   Identifikačné číslo organizácie 0_P02 3 1  
KODPZS ÁNO ÁNO varchar 12   Kód poskytovateľa zdravotnej starostlivosti 0_P02 4 1  
NAZOV   ÁNO varchar 150   Názov spravodajskej jednotky 0_P02 5 1  
SIDOU_OBEC_KOD   ÁNO varchar 6   Obec sidla odborného útvaru 0_P02 6 1  
PRIEZVISKO_ZOST   ÁNO varchar 60   Priezvisko zostavovateľa výkazu 0_P02 7 1  
TEL   ÁNO varchar 35   Telefónne číslo zostavovateľa (vrátane klapky) 0_P02 8 1  
EMAIL     varchar 64   e-mail zostavovateľa 0_P02 9 1  
POZNAMKA     varchar 256   Poznámka 0_P02 10 1  
AUTOR_XML     varchar 50   Autor xml 0_P02 11 1  
CISV_CHIR_NEODKL_2     varchar 4 OP2_3234 Neodkladná chirurgická pomoc pri niektorých chorobách 3234   1  
CIS_VS11     varchar 5 OP2_3234 Veková skupina pacienta 3234   2  
P_OPER_0_5H     integer 10 OP2_3234 PacientiOperovaníDo6HodínOdDiagn 3234   3  
P_OPER_0_5H_UMR     integer 10 OP2_3234 PacientiOperovaníDo6HodínOdDiagn-Úmrtia 3234   4  
P_OPER_0_5H_UMR_0_7D     integer 10 OP2_3234 PacientiOperovaníDo6HodínOdDiagn-Úmrtia0-7DníPoOperácii 3234   5  
P_OPER_6H     integer 10 OP2_3234 PacientiOperovaníPo6HodináchOdDiagn 3234   6  
P_OPER_6H_UMR     integer 10 OP2_3234 PacientiOperovaníPo6HodináchOdDiagn-Úmrtia 3234   7  
P_OPER_6H_UMR_0_7D     integer 10 OP2_3234 PacientiOperovaníPo6HodináchOdDiagn-Úmrtia0-7DníPoOperácii 3234   8  
P_PREP_PREL_UMR     integer 10 OP2_3234 PacientiPrepusteníPreloženíZomretí 3234   9  
P_UMR_PRED_OPER     integer 10 OP2_3234 PaciantiZomretíPredOperáciou 3234   10  
CISV_OPERACIE_1     varchar 2 OP2_3602 Operácie - 1. úroveň 3602   1  
CISV_OPERACIE_2     varchar 6 OP2_3602 Operácie - 2. úroveň 3602   2  
P_OPER_0018     integer 10 OP2_3602 PacientiOperovaní-0-18 3602   3  
P_OPER_19     integer 10 OP2_3602 PacientiOperovaní-19+ 3602   4  
P_OPER_UMR_0018     integer 10 OP2_3602 PacientiOperovaní-Úmrtia-0-18 3602   5  
P_OPER_UMR_19     integer 10 OP2_3602 PacientiOperovaní-Úmrtia-19+ 3602   6  
OPER_0018     integer 10 OP2_3602 OperácieSpolu-0-18 3602   7  
OPER_19     integer 10 OP2_3602 OperácieSpolu-19+ 3602   8  

Kontroly:

PORADIE TEXT OZNAMU LOGICKÝ VÝRAZ MODUL INDEXY PREMENNÉ KONTEXT VAR
1 "Modul 3234: Počet pacientov operovaných do 6 hodín od diagnostikovania stavu v R"+i+"S3 /P_OPER_0_5H/ musí byť väčší alebo rovný počtu exitovaných v R"+i+"S4 /P_OPER_0_5H_UMR/." Forcheck(i, RiS3 >= RiS4) 3234 i={1-PR}   RiS3  
2 "Modul 3234: Počet exitovaných pacientov v R"+i+"S4 /P_OPER_0_5H_UMR/ musí byť väčší alebo rovný počtu pacientov exitovaných 0-7 dní po operácii v R"+i+"S5 /P_OPER_0_5H_UMR_0_7D/." Forcheck(i, RiS4 >= RiS5) 3234 i={1-PR}   RiS4  
3 "Modul 3234: Počet pacientov operovaných po 6 hodinách od diagnostikovania stavu v R"+i+"S6 /P_OPER_6H/ musí byť väčší alebo rovný počtu exitovaných v R"+i+"S7 /P_OPER_6H_UMR/." Forcheck(i, RiS6 >= RiS7) 3234 i={1-PR}   RiS6  
4 "Modul 3234: Počet exitovaných pacientov v R"+i+"S7 /P_OPER_6H_UMR/ musí byť väčší alebo rovný počtu pacientov exitovaných 0-7 dní po operácii v R"+i+"S8 /P_OPER_6H_UMR_0_7D/." Forcheck(i, RiS7 >= RiS8) 3234 i={1-PR}   RiS7  
5 "Modul 3234: Počet prepustených, preložených na iné oddelenie a zomretých v R"+i+"S9 /P_PREP_PREL_UMR/ je väčší alebo rovný súčtu operovaných pacientov [S3+S6] /P_OPER_0_5H+ P_OPER_6H/ a počtu zomretých pred operáciou v R"+i+"S10 /P_UMR_PRED_OPER/." Forcheck(i, RiS9 >= RiS3 + RiS6 + RiS10) 3234 i={1-PR}   RiS9  
6 "Modul 3602: Počet operovaných pacientov do 18 rokov v R"+i+"S3 /P_OPER_0018/ musí byť väčší alebo rovný počtu exitovaných pacientov do 18 rokov v R"+i+"S5 /P_OPER_UMR_0018/." Forcheck(i, RiS3 >= RiS5) 3602 i={1-PR}   RiS3  
7 "Modul 3602: Počet operovaných pacientov nad 19 rokov v R"+i+"S4 /P_OPER_19/ musí byť väčší alebo rovný počtu exitovaných pacientov nad 19 rokov v R"+i+"S6 /P_OPER_UMR_19/." Forcheck(i, RiS4 >= RiS6) 3602 i={1-PR}   RiS4  
8 "Modul 3602: Celkový počet operácií pacientov do 18 rokov v R"+i+"S7 /OPER_0018/ musí byť väčší alebo rovný počtu operovaných pacientov do 18 rokov v R"+i+"S3 /P_OPER_0018/." Forcheck(i, RiS7 >= RiS3) 3602 i={1-PR}   RiS7  
9 "Modul 3602: Celkový počet operácií pacientov nad 19 rokov v R"+i+"S8 /OPER_19/ musí byť väčší alebo rovný počtu operovaných pacientov nad 19 rokov v R"+i+"S4 /P_OPER_19/." Forcheck(i, RiS8 >= RiS4) 3602 i={1-PR}   RiS8  
10 "Modul 3602: Nesprávne vybrané zameranie v R"+i+"S1!" Forcheck(i, SUBSTR(RiS2,1,2)==RiS1) 3602 i={1-PR}   RiS1 ÁNO