Rozhranie: M04 Ročný výkaz o počte a štruktúre štát. zamestnancov v zdravot.

Rozhranie platí od roku 2009

Položky:

KÓD POLOŽKY ID POVINNÁ DÁTOVÝ TYP ROZSAH OM NÁZOV POLOŽKY MODUL RIADOK STLPEC RO
ROK_SPRAC ÁNO ÁNO varchar 4   Rok spracovania 0_M04 1 1  
MESIAC_SPRAC ÁNO ÁNO varchar 2   Mesiac spracovania 0_M04 2 1  
ICO ÁNO ÁNO varchar 8   Identifikačné číslo organizácie 0_M04 3 1  
IDENTIFPZS     varchar 6   Identifikátor poskytovateľa zdravotnej starostlivosti 0_M04 4 1  
NAZOV   ÁNO varchar 150   Názov spravodajskej jednotky 0_M04 5 1  
SIDSJ_OBEC_KOD   ÁNO varchar 6   Obec sidla spravodajskej jednotky 0_M04 6 1  
PRIEZVISKO_ZOST   ÁNO varchar 60   Priezvisko zostavovateľa výkazu 0_M04 7 1  
TEL   ÁNO varchar 35   Telefónne číslo zostavovateľa (vrátane klapky) 0_M04 8 1  
EMAIL     varchar 64   e-mail zostavovateľa 0_M04 9 1  
POZNAMKA1     varchar 256   Poznámka 0_M04 10 1  
AUTOR_XML     varchar 50   Autor xml 0_M04 11 1  
ZAM_FUNKCIA1     varchar 7 OM1_1201 ZamestnanecFunkcia 1201   1  
ZAM_UV_SYS     float 2 OM1_1201 ZamestnanecSystemizácia 1201   2  
ZAM_UV     float 2 OM1_1201 ZamestnanecEvidenčnýPočetPrepočítaný 1201   3  
POZNAMKA2     varchar 256 OM1_1201 PoznámkaPreModuly 1201   4  
PR_PC   ÁNO integer 15 OM1_1101 PoradovéČísloPracovníka 1101   1  
ZAM_FUNKCIA2     varchar 7 OM1_1101 ZamestnanecFunkcia 1101   2  
ZAM_POHLAVIE     varchar 1 OM1_1101 ZamestnanecPohlavie 1101   3  
ZAM_EV_3112_PRED_ROK     bool   OM1_1101 ZamestnanecEvidenciak31.12.PredchádzajúcehoRoka 1101   4  
ZAM_EV_3112_SLED_ROK     bool   OM1_1101 ZamestnanecEvidenciak31.12.SledovanéhoRoka 1101   5  
ZAM_POHYB_PRIB     varchar 2 OM1_1101 ZamestnanecPohybPribudolPočasSledRoka 1101   6  
ZAM_POHYB_UBUD     varchar 2 OM1_1101 ZamestnanecPohybUbudolPočasSledRoka 1101   7  
ZAM_VEK_KAT     varchar 5 OM1_1101 ZamestnanecVekováKategória 1101   8  
ZAM_DOCH_NEPOBERA     bool   OM1_1101 ZamestnanecDôchVekNepoberáStarDôchodok 1101   9  
ZAM_DOCH_POBERA     bool   OM1_1101 ZamestnanecPoberáDôchAleboStarobnýDôchodok 1101   10  
ZAM_VZDELANIE     varchar 2 OM1_1101 ZamestnanecVzdelanie 1101   11  
ZAM_VZDEL_VYNIMKA     bool   OM1_1101 ZamestnanecVzdelanieVýnimka 1101   12  
ZAM_ZP1     bool   OM1_1101 ZamestnanecZdravotnéPostihnutie1 1101   13  
ZAM_ZP2     bool   OM1_1101 ZamestnanecZdravotnéPostihnutie2 1101   14  
ZAM_MIMO_SLUZ     bool   OM1_1101 ZamestnanecZaradMimoČinnúŠtSlužbu§ 41-43 1101   15  
ZAM_VSU     bool   OM1_1101 ZamestnanecVedúciSlužÚtvaru 1101   16  
ZAM_PRI_POS_VSU     bool   OM1_1101 ZamestnanecVPriamejPôsobnostiVedúcehoSÚ 1101   17  
ZAM_OSTAT_PREDSTAV     bool   OM1_1101 ZamestnanecOstatnýPredstavený 1101   18  
ZAM_MIMOEVID_STAV     varchar 2 OM1_1101 ZamestnanecMimoevidenčnýStav 1101   19  

Kontroly:

PORADIE TEXT OZNAMU LOGICKÝ VÝRAZ MODUL INDEXY PREMENNÉ KONTEXT VAR
1 "Modul 1101: Ak zamestnanec nebol v evidenčnom stave k 31.12. sledovaného roka /ZAM_EV_3112_SLED_ROK/, potom stĺpce 8 až 18 v riadku "+i+" ostávajú prázdne." Forcheck(i, IF(RiS5=='0', ISNULL(RiS8) AND RiS9=='0' AND RiS10=='0' AND ISNULL(RiS11) AND RiS12=='0' AND RiS13=='0' AND RiS14=='0' AND RiS15=='0' AND RiS16=='0' AND RiS17=='0' AND RiS18=='0', TRUE)) 1101 i={1-PR}   RiS5  
2 "Modul 1101: Ak zamestnanec bol v evidenčnom stave k 31.12. sledovaného roka /ZAM_EV_3112_SLED_ROK/, potom veková a vzdelanostná štruktúra v R"+i+"S8 a R"+i+"S11 musia byť vyplnené /ZAM_VEK_KAT, ZAM_VZDELANIE/." Forcheck(i, IF(RiS5=='1', NOT ISNULL(RiS8) AND NOT ISNULL(RiS11), TRUE)) 1101 i={1-PR}   RiS8; RiS11  
3 "Modul 1101: Ak zamestnanec pribudol do SJ /ZAM_EV_3112_PRED_ROK, ZAM_EV_3112_SLED_ROK/, uveďte spôsob [dôvod] príchodu [výber z číselníka - MP č.4] v R"+i+"S6 /ZAM_POHYB_PRIB/." Forcheck(i, IF(RiS4=='0' AND RiS5=='1', NOT ISNULL(RiS6), TRUE)) 1101 i={1-PR}   RiS6  
4 "Modul 1101: Ak zamestnanec ubudol zo SJ /ZAM_EV_3112_PRED_ROK, ZAM_EV_3112_SLED_ROK/, uveďte dôvod odchodu [výber z číselníka - MP č.4] v R"+i+"S7 /ZAM_POHYB_UBUD/." Forcheck(i, IF(RiS4=='1' AND RiS5=='0', NOT ISNULL(RiS7), TRUE)) 1101 i={1-PR}   RiS7  
5 "Modul 1101: Vyberte len jednu z možností - stĺpec 9 alebo 10 v riadku "+i+" /ZAM_DOCH_NEPOBERA, ZAM_DOCH_POBERA/." Forcheck(i, IF((RiS9=='1' AND RiS10=='0') OR (RiS10=='1' AND RiS9=='0') OR (RiS9=='0' AND RiS10=='0'), TRUE, FALSE)) 1101 i={1-PR}   RiS9; RiS10  
6 "Modul 1101: Vyberte len jednu z možností - stĺpec 13 alebo 14 v riadku "+i+" /ZAM_ZP1, ZAM_ZP2/." Forcheck(i, IF((RiS13=='1' AND RiS14=='0') OR (RiS14=='1' AND RiS13=='0') OR (RiS13=='0' AND RiS14=='0'), TRUE, FALSE)) 1101 i={1-PR}   RiS13; RiS14  
7 "Modul 1101: Vyberte len jednu z možností - stĺpec 16,17 alebo 18 v riadku "+i+" /ZAM_VSU, ZAM_PRI_POS_VSU, ZAM_OSTAT_PREDSTAV/." Forcheck(i, IF((RiS16=='1' AND RiS17=='0' AND RiS18=='0') OR (RiS17=='1' AND RiS16=='0' AND RiS18=='0') OR (RiS18=='1' AND RiS16=='0' AND RiS17=='0') OR (RiS16=='0' AND RiS17=='0' AND RiS18=='0'), TRUE, FALSE)) 1101 i={1-PR}   RiS16; RiS17; RiS18  
8 "Modul 1101: Ak je vyplnený aspoň jeden zo stĺpcov S4-S19 v riadku R"+i+", potom musia byť vyplnené R"+i+"S2 a zároveň R"+i+"S3 /ZAM_FUNKCIA2, ZAM_POHLAVIE/." Forcheck(i, IF(RiS4=='1' OR RiS5=='1' OR NOT ISNULL(RiS6) OR NOT ISNULL(RiS7) OR NOT ISNULL(RiS8) OR RiS9=='1' OR RiS10=='1' OR NOT ISNULL(RiS11) OR RiS12=='1' OR RiS13=='1' OR RiS14=='1' OR RiS15=='1' OR RiS16=='1' OR RiS17=='1' OR RiS18=='1' OR RiS19=='1', NOT ISNULL(RiS2) AND NOT ISNULL(RiS3), TRUE)) 1101 i={1-PR}   RiS2; RiS3  
9 "Modul 1101: Ak uvediete len spôsob [dôvod] príchodu v R"+i+"S6 /ZAM_POHYB_PRIB/, potom vyplňte kladne S5 /ZAM_EV_3112_SLED_ROK/, a S4 /ZAM_EV_3112_PRED_ROK/ ostáva prázdny!" Forcheck(i, IF(NOT ISNULL(RiS6), RiS4=='0' AND RiS5=='1', TRUE)) 1101 i={1-PR}   RiS6 ÁNO
10 "Modul 1101: Ak uvediete len dôvod odchodu v R"+i+"S7 /ZAM_POHYB_UBUD/, potom vyplňte kladne S4 /ZAM_EV_3112_PRED_ROK/, a S5 /ZAM_EV_3112_SLED_ROK/ ostáva prázdny!" Forcheck(i, IF(NOT ISNULL(RiS7), RiS4=='1' AND RiS5=='0', TRUE)) 1101 i={1-PR}   RiS7 ÁNO
11 "Modul 1101: Ak je zamestnanec evidov. k 31.12.2008 aj k 31.12.2009 /ZAM_EV_3112_PRED_ROK,ZAM_EV_3112_SLED_ROK/, nevypĺňa pohyb - R"+i+"S6 a R"+i+"S7 /ZAM_POHYB_PRIB,PR_POHYB_UBUD/. Neplatí, ak v sled. roku došlo u zamestnanca k pohybu [odchod aj príchod]" Forcheck(i, IF(RiS4=='1' AND RiS5=='1', ISNULL(RiS6) AND ISNULL(RiS7), TRUE)) 1101 i={1-PR}   RiS6; RiS7 ÁNO
12 "Modul 1101: Ak zamestnanec nie je evidovaný k 31.12.2008 ani k 31.12.2009 /ZAM_EV_3112_PRED_ROK, ZAM_EV_3112_SLED_ROK/, vyplní pohyb - R"+i+"S6 a R"+i+"S7 /ZAM_POHYB_PRIB, ZAM_POHYB_UBUD/, alebo v R"+i+"S19 mimoevidenčný stav /ZAM_MIMOEVID_STAV/." Forcheck(i, IF(RiS4=='0' AND RiS5=='0', NOT ISNULL(RiS6) AND NOT ISNULL(RiS7) OR ISNULL(RiS6) AND ISNULL(RiS7) AND NOT ISNULL(RiS19), TRUE)) 1101 i={1-PR}   RiS6; RiS7 ÁNO
13 "Modul 1101: Ak zamestnanec nie je evidovaný k 31.12.2009 v R"+i+"S5 /ZAM_EV_3112_SLED_ROK/ a v R"+i+"S7 /ZAM_POHYB_UBUD/ má kód '13', zvážte výber položky v S19 /ZAM_MIMOEVID_STAV/, ak zamestnanec prešiel do mimoevidenčného stavu." Forcheck(i, IF(RiS5=='0' AND RiS7=='13', RiS19=='01' OR RiS19=='02', TRUE)) 1101 i={1-PR}   RiS19 ÁNO
14 "Modul 1201: Pri vyplnení funkcie zamestnancov v S1 /ZAM_FUNKCIA1/ musí byť vyplnený aj "úväzok" v S3 /ZAM_UV/." Forcheck(i, IF(NOT ISNULL(RiS1), NOT ISNULL(RiS3), TRUE)) 1201 i={1-PR}   RiS3  
15 "Modul 1101: Ak je zamestnanec v evidenčnom stave k 31.12. sledovaného roka, potom zrušte evidenciu v mimoevidenčnom stave v R"+i+"S19." Forcheck(i, IF(RiS5=='1', ISNULL(RiS19), TRUE)) 1101 i={1-PR}   RiS19 ÁNO