Rozhranie: K08 Ročný výkaz o činnosti patologickej anatómie

Rozhranie platí od roku 2009

Položky:

KÓD POLOŽKY ID POVINNÁ DÁTOVÝ TYP ROZSAH OM NÁZOV POLOŽKY MODUL RIADOK STLPEC RO
ROK_SPRAC ÁNO ÁNO varchar 4   Rok spracovania 0_K08 1 1  
MESIAC_SPRAC ÁNO ÁNO varchar 2   Mesiac spracovania 0_K08 2 1  
ICO ÁNO ÁNO varchar 8   Identifikačné číslo organizácie 0_K08 3 1  
KODPZS ÁNO ÁNO varchar 12   Kód poskytovateľa zdravotnej starostlivosti 0_K08 4 1  
NAZOV   ÁNO varchar 150   Názov spravodajskej jednotky 0_K08 5 1  
SIDOU_OBEC_KOD   ÁNO varchar 6   Obec sidla odborného útvaru 0_K08 6 1  
PRIEZVISKO_ZOST   ÁNO varchar 60   Priezvisko zostavovateľa výkazu 0_K08 7 1  
TEL   ÁNO varchar 35   Telefónne číslo zostavovateľa (vrátane klapky) 0_K08 8 1  
EMAIL     varchar 64   e-mail zostavovateľa 0_K08 9 1  
POZNAMKA     varchar 256   Poznámka 0_K08 10 1  
AUTOR_XML     varchar 50   Autor xml 0_K08 11 1  
VYSL_BIOP_ORG     integer 10   VyšetreniaLaboratórneBioptickéOrgány 3121 1 1  
VYSL_BIOP_BLO     integer 10   VyšetreniaLaboratórneBioptickéBločky 3121 2 1  
VYSL_BIOP_PREP     integer 10   VyšetreniaLaboratórneBioptickéPreparáty 3121 3 1  
VYSL_CYTO_ODB     integer 10   VyšetreniaLaboratórneCytologickéOdbery 3121 4 1  
VYSL_CYTO_PREP     integer 10   VyšetreniaLaboratórneCytologickéPreparáty 3121 5 1  
VYSL_ELEK_PRIP     integer 10   VyšetreniaLaboratórneElektrónmikroskopickéPrípady 3121 6 1  
VYSL_ELEK_BLO     integer 10   VyšetreniaLaboratórneElektrónmikroskopickéBločky 3121 7 1  
VYSL_ELEK_PTE_REZ     integer 10   VyšetreniaLaboratórneElektrónmikroskopickéPolotenkéRezy 3121 8 1  
VYSL_ELEK_TE_REZ     integer 10   VyšetreniaLaboratórneElektrónmikroskopickéTenkéRezy 3121 9 1  
VYSL_ELEK_FOTO     integer 10   VyšetreniaLaboratórneElektrónmikroskopickéFotografie 3121 10 1  
VYSL_HIS_IMUN_PRIP     integer 10   VyšetreniaLaboratórneHistochemickéImunohistochemickéPrípady 3121 11 1  
VYSL_HIS_IMUN_PREP     integer 10   VyšetreniaLaboratórneHistochemickéImunohistochemickéPreparáty 3121 12 1  
VYSL_INE_PREP     integer 10   VyšetreniaLaboratórneInéPreparáty 3121 13 1  

Kontroly:

PORADIE TEXT OZNAMU LOGICKÝ VÝRAZ MODUL INDEXY PREMENNÉ KONTEXT VAR