Rozhranie: K06 Ročný výkaz o činnosti výdajne ortopedicko-protetických pomôcok

Rozhranie platí od roku 2009

Položky:

KÓD POLOŽKY ID POVINNÁ DÁTOVÝ TYP ROZSAH OM NÁZOV POLOŽKY MODUL RIADOK STLPEC RO
ROK_SPRAC ÁNO ÁNO varchar 4   Rok spracovania 0_K06 1 1  
MESIAC_SPRAC ÁNO ÁNO varchar 2   Mesiac spracovania 0_K06 2 1  
ICO ÁNO ÁNO varchar 8   Identifikačné číslo organizácie 0_K06 3 1  
KODPZS ÁNO ÁNO varchar 12   Kód poskytovateľa zdravotnej starostlivosti 0_K06 4 1  
NAZOV   ÁNO varchar 150   Názov spravodajskej jednotky 0_K06 5 1  
SIDOU_OBEC_KOD   ÁNO varchar 6   Obec sidla odborného útvaru 0_K06 6 1  
PRIEZVISKO_ZOST   ÁNO varchar 60   Priezvisko zostavovateľa výkazu 0_K06 7 1  
TEL   ÁNO varchar 35   Telefónne číslo zostavovateľa (vrátane klapky) 0_K06 8 1  
EMAIL     varchar 64   e-mail zostavovateľa 0_K06 9 1  
POZNAMKA     varchar 256   Poznámka 0_K06 10 1  
AUTOR_XML     varchar 50   Autor xml 0_K06 11 1  
ZDRP_PRO_HK_RA_PA     integer 10   ZdravPomôckyProtézyHK-RamennéPasívne 4304 1 1  
ZDRP_PRO_HK_RA_AT     integer 10   ZdravPomôckyProtézyHK-RamennéAktívneŤahové 4304 2 1  
ZDRP_PRO_HK_PRLA_PA     integer 10   ZdravPomôckyProtézyHK-PredlakťovéPasívne 4304 3 1  
ZDRP_PRO_HK_PRLA_AT     integer 10   ZdravPomôckyProtézyHK-PredlakťovéAktívneŤahové 4304 4 1  
ZDRP_PRO_HK_INE     integer 10   ZdravPomôckyProtézyHK-Iné 4304 5 1  
ZDRP_PRO_HK_PRIV     integer 10   ZdravPomôckyProtézyHK-PrivykacieHK 4304 6 1  
ZDRP_PRO_DK_STE_EXO     integer 10   ZdravPomôckyProtézyDK-StehennéExoskeletárne 4304 7 1  
ZDRP_PRO_DK_STE_END     integer 10   ZdravPomôckyProtézyDK-StehennéEndoskeletárne 4304 8 1  
ZDRP_PRO_DK_EXA_BK     integer 10   ZdravPomôckyProtézyDK-PriExartikuláciiVBedrovomKĺbe 4304 9 1  
ZDRP_PRO_DK_EXA_KOL     integer 10   ZdravPomôckyProtézyDK-PriExartikuláciiVKolene 4304 10 1  
ZDRP_PRO_DK_PRKO_EXO     integer 10   ZdravPomôckyProtézyDK-PredkolennéExoskeletárne 4304 11 1  
ZDRP_PRO_DK_PRKO_END     integer 10   ZdravPomôckyProtézyDK-PredkolennéEndoskeletárne 4304 12 1  
ZDRP_PRO_DK_CHOD     integer 10   ZdravPomôckyProtézyDK-ProtézyChodidla 4304 13 1  
ZDRP_PRO_DK_INE     integer 10   ZdravPomôckyProtézyDK-Iné 4304 14 1  
ZDRP_PRO_DK_PRIV     integer 10   ZdravPomôckyProtézyDK-PrivykacieDK 4304 15 1  
ZDRP_ORT_KRC_CHR     integer 10   ZdravPomôckyOrtézy-KrčnejChrbtice 4304 16 1  
ZDRP_ORT_TRU_KO_CTLS     integer 10   ZdravPomôckyOrtézy-TrupuKorzetyCTLS 4304 17 1  
ZDRP_ORT_TRU_KO_TLS     integer 10   ZdravPomôckyOrtézy-TrupuKorzetyTLS 4304 18 1  
ZDRP_ORT_TRU_KO_LS     integer 10   ZdravPomôckyOrtézy-TrupuKorzetyLS 4304 19 1  
ZDRP_ORT_TRU_KO_INE     integer 10   ZdravPomôckyOrtézy-TrupuKorzetyIné 4304 20 1  
ZDRP_ORT_TRU_OST_BEP     integer 10   ZdravPomôckyOrtézy-TrupuOstatnéBedrovéPásy 4304 21 1  
ZDRP_ORT_TRU_OST_BRP     integer 10   ZdravPomôckyOrtézy-TrupuOstatnéBrušnéPásy 4304 22 1  
ZDRP_ORT_TRU_OST_INE     integer 10   ZdravPomôckyOrtézy-TrupuOstatnéIné 4304 23 1  
ZDRP_ORT_HK_NEBN_CE     integer 10   ZdravPomôckyOrtézyHK-NebandážovéhoTypuCelejHornejKončatiny 4304 24 1  
ZDRP_ORT_HK_NEBN_PRL     integer 10   ZdravPomôckyOrtézyHK-NebandážovéhoTypuPredlaktiaALakťa 4304 25 1  
ZDRP_ORT_HK_NEBN_RU     integer 10   ZdravPomôckyOrtézyHK-NebandážovéhoTypuRuky 4304 26 1  
ZDRP_ORT_HK_NEBN_INE     integer 10   ZdravPomôckyOrtézyHK-NebandážovéhoTypuIné 4304 27 1  
ZDRP_ORT_HK_BAN     integer 10   ZdravPomôckyOrtézyHK-BandážovehoTypu 4304 28 1  
ZDRP_ORT_DK_NEBN_CE     integer 10   ZdravPomôckyOrtézyDK-NebandážovéhoTypuCelejDolnejKončatiny 4304 29 1  
ZDRP_ORT_DK_NEBN_KO     integer 10   ZdravPomôckyOrtézyDK-NebandážovéhoTypuKolena 4304 30 1  
ZDRP_ORT_DK_NEBN_PCH     integer 10   ZdravPomôckyOrtézyDK-NebandážovéhoTypuPredkoleniaAChodidla 4304 31 1  
ZDRP_ORT_DK_NEBN_INE     integer 10   ZdravPomôckyOrtézyDK-NebandážovéhoTypuIné 4304 32 1  
ZDRP_ORT_DK_BAN     integer 10   ZdravPomôckyOrtézyDK-BandážovehoTypu 4304 33 1  
ZDRP_EPIT_PRL     integer 10   ZdravPomôckyEpitézyPrstovRukyLýtkaAIné 4304 34 1  
ZDRP_ORTO_VLOZ     integer 10   ZdravPomôckyOrtopedickéVložkyADrobnéPomôckyPreNohu 4304 35 1  
ZDRP_ORTO_OBUV     integer 10   ZdravPomôckyOrtopedickáObuv 4304 36 1  
ZDRP_OPRAVY_OP     integer 10   ZdravPomôckyOpravyÚpravyOrtopedickýchPomôcok 4304 37 1  
ZDRP_EXPED_OP     integer 10   ZdravPomôckyVýkonyExpedícieOrtopedickýchPomôcok 4304 38 1  
ZAR_VYD_OPP_TRV_PRE     integer 10   ZariadenieVýdajňaOrtopedProtetickýchPomôcokTrvaláPrevádzka 4305 1 1  
ZAR_VYD_OPP_MER_MIES     integer 10   ZariadenieVýdajňaOrtopedProtetickýchPomôcokMernéMiesto 4305 2 1  

Kontroly:

PORADIE TEXT OZNAMU LOGICKÝ VÝRAZ MODUL INDEXY PREMENNÉ KONTEXT VAR