Rozhranie: K04 Ročný výkaz o činnosti rádiológie

Rozhranie platí od roku 2009

Položky:

KÓD POLOŽKY ID POVINNÁ DÁTOVÝ TYP ROZSAH OM NÁZOV POLOŽKY MODUL RIADOK STLPEC RO
ROK_SPRAC ÁNO ÁNO varchar 4   Rok spracovania 0_K04 1 1  
MESIAC_SPRAC ÁNO ÁNO varchar 2   Mesiac spracovania 0_K04 2 1  
ICO ÁNO ÁNO varchar 8   Identifikačné číslo organizácie 0_K04 3 1  
KODPZS ÁNO ÁNO varchar 12   Kód poskytovateľa zdravotnej starostlivosti 0_K04 4 1  
NAZOV   ÁNO varchar 150   Názov spravodajskej jednotky 0_K04 5 1  
SIDOU_OBEC_KOD   ÁNO varchar 6   Obec sidla odborného útvaru 0_K04 6 1  
PRIEZVISKO_ZOST   ÁNO varchar 60   Priezvisko zostavovateľa výkazu 0_K04 7 1  
TEL   ÁNO varchar 35   Telefónne číslo zostavovateľa (vrátane klapky) 0_K04 8 1  
EMAIL     varchar 64   e-mail zostavovateľa 0_K04 9 1  
POZNAMKA     varchar 256   Poznámka 0_K04 10 1  
AUTOR_XML     varchar 50   Autor xml 0_K04 11 1  
PRIS_RTG_DO_8R     integer 10   PrístrojeRádiologickéDo8RokovVčítane 2104 1 1  
PRIS_RTG_OD_9R     integer 10   PrístrojeRádiologickéOd9Rokov 2104 1 2  
PRIS_USG_DO_8R     integer 10   PrístrojeUltrazvukovéDo8RokovVčítane 2104 2 1  
PRIS_USG_OD_9R     integer 10   PrístrojeUltrazvukovéOd9Rokov 2104 2 2  
PRIS_TERMOGR_DO_8R     integer 10   PrístrojeTermografickéDo8RokovVčítane 2104 3 1  
PRIS_TERMOGR_OD_9R     integer 10   PrístrojeTermografickéOd9Rokov 2104 3 2  
PRIS_VYV_AUT_DO_8R     integer 10   PrístrojeVyvolávacieAutomatyDo8RokovVčítane 2104 4 1  
PRIS_VYV_AUT_OD_9R     integer 10   PrístrojeVyvolávacieAutomatyOd9Rokov 2104 4 2  
PRIS_MULTI_KAM_DO_8R     integer 10   PrístrojeMultiformátovéKameryDo8RokovVčítane 2104 5 1  
PRIS_MULTI_KAM_OD_9R     integer 10   PrístrojeMultiformátovéKameryOd9Rokov 2104 5 2  
PRIS_EX_LITOTR_DO_8R     integer 10   PrístrojeExtrakorporálnaLitotripsiaDo8RokovVčítane 2104 6 1  
PRIS_EX_LITOTR_OD_9R     integer 10   PrístrojeExtrakorporálnaLitotripsiaOd9Rokov 2104 6 2  
PRIS_CT_DO_8R     integer 10   PrístrojeCTDo8RokovVčítane 2104 7 1  
PRIS_CT_OD_9R     integer 10   PrístrojeCTOd9Rokov 2104 7 2  
PRIS_MR_DO_8R     integer 10   PrístrojeMagnetickáRezonanciaDo8RokovVčítane 2104 8 1  
PRIS_MR_OD_9R     integer 10   PrístrojeMagnetickáRezonanciaOd9Rokov 2104 8 2  
PRIS_LASER_DO_8R     integer 10   PrístrojeLaserDo8RokovVčítane 2104 9 1  
PRIS_LASER_OD_9R     integer 10   PrístrojeLaserOd9Rokov 2104 9 2  
PRIS_OSTEODEN_DO_8R     integer 10   PrístrojeOsteodenzitometriaDo8RokovVčítane 2104 10 1  
PRIS_OSTEODEN_OD_9R     integer 10   PrístrojeOsteodenzitometriaOd9Rokov 2104 10 2  
VYS_SSKOP_A_0018     integer 10   VyšetreniaSkiaskopieAmbPac-0-18 3113 1 1  
VYS_SSKOP_A_19     integer 10   VyšetreniaSkiaskopieAmbPac-19+ 3113 1 2  
VYS_SSKOP_H_0018     integer 10   VyšetreniaSkiaskopieHospPac-0-18 3113 1 3  
VYS_SSKOP_H_19     integer 10   VyšetreniaSkiaskopieHospPac-19+ 3113 1 4  
VYS_SSKOP_TR_A_0018     integer 10   VyšetreniaSkiaskopieTráviacejRúryAmbPac-0-18 3113 2 1  
VYS_SSKOP_TR_A_19     integer 10   VyšetreniaSkiaskopieTráviacejRúryAmbPac-19+ 3113 2 2  
VYS_SSKOP_TR_H_0018     integer 10   VyšetreniaSkiaskopieTráviacejRúryHospPac-0-18 3113 2 3  
VYS_SSKOP_TR_H_19     integer 10   VyšetreniaSkiaskopieTráviacejRúryHospPac-19+ 3113 2 4  
VYS_SGR_A_0018     integer 10   VyšetreniaSkiagrafieĎalšieŠpecAmbPac-0-18 3113 3 1  
VYS_SGR_A_19     integer 10   VyšetreniaSkiagrafieĎalšieŠpecAmbPac-19+ 3113 3 2  
VYS_SGR_H_0018     integer 10   VyšetreniaSkiagrafieĎalšieŠpecHospPac-0-18 3113 3 3  
VYS_SGR_H_19     integer 10   VyšetreniaSkiagrafieĎalšieŠpecHospPac-19+ 3113 3 4  
VYS_SGR_ANGIO_A_0018     integer 10   VyšetreniaSkiagrafieĎalšieŠpecAngiografieAmbPac-0-18 3113 4 1  
VYS_SGR_ANGIO_A_19     integer 10   VyšetreniaSkiagrafieĎalšieŠpecAngiografieAmbPac-19+ 3113 4 2  
VYS_SGR_ANGIO_H_0018     integer 10   VyšetreniaSkiagrafieĎalšieŠpecAngiografieHospPac-0-18 3113 4 3  
VYS_SGR_ANGIO_H_19     integer 10   VyšetreniaSkiagrafieĎalšieŠpecAngiografieHospPac-19+ 3113 4 4  
VYS_SGR_TOMO_A_0018     integer 10   VyšetreniaSkiagrafieĎalšieŠpecTomografieAmbPac-0-18 3113 5 1  
VYS_SGR_TOMO_A_19     integer 10   VyšetreniaSkiagrafieĎalšieŠpecTomografieAmbPac-19+ 3113 5 2  
VYS_SGR_TOMO_H_0018     integer 10   VyšetreniaSkiagrafieĎalšieŠpecTomografieHospPac-0-18 3113 5 3  
VYS_SGR_TOMO_H_19     integer 10   VyšetreniaSkiagrafieĎalšieŠpecTomografieHospPac-19+ 3113 5 4  
VYS_SGR_URO_A_0018     integer 10   VyšetreniaSkiagrafieĎalšieŠpecUrografiePyelografieAmbPac-0-18 3113 6 1  
VYS_SGR_URO_A_19     integer 10   VyšetreniaSkiagrafieĎalšieŠpecUrografiePyelografieAmbPac-19+ 3113 6 2  
VYS_SGR_URO_H_0018     integer 10   VyšetreniaSkiagrafieĎalšieŠpecUrografiePyelografieHospPac-0-18 3113 6 3  
VYS_SGR_URO_H_19     integer 10   VyšetreniaSkiagrafieĎalšieŠpecUrografiePyelografieHospPac-19+ 3113 6 4  
VYS_SGR_CHOL_A_0018     integer 10   VyšetreniaSkiagrafieĎalšieŠpecCholangioCholecystoAmbPac-0-18 3113 7 1  
VYS_SGR_CHOL_A_19     integer 10   VyšetreniaSkiagrafieĎalšieŠpecCholangioCholecystoAmbPac-19+ 3113 7 2  
VYS_SGR_CHOL_H_0018     integer 10   VyšetreniaSkiagrafieĎalšieŠpecCholangioCholecystoHospPac-0-18 3113 7 3  
VYS_SGR_CHOL_H_19     integer 10   VyšetreniaSkiagrafieĎalšieŠpecCholangioCholecystoHospPac-19+ 3113 7 4  
VYS_SGR_ION_A_0018     integer 10   VyšetreniaSkiagrafieĎalšieŠpecInéOsobNáročnéAmbPac-0-18 3113 8 1  
VYS_SGR_ION_A_19     integer 10   VyšetreniaSkiagrafieĎalšieŠpecInéOsobNáročnéAmbPac-19+ 3113 8 2  
VYS_SGR_ION_H_0018     integer 10   VyšetreniaSkiagrafieĎalšieŠpecInéOsobNáročnéHospPac-0-18 3113 8 3  
VYS_SGR_ION_H_19     integer 10   VyšetreniaSkiagrafieĎalšieŠpecInéOsobNáročnéHospPac-19+ 3113 8 4  
VYS_SGR_MA_A_0018     integer 10   VyšetreniaSkiagrafieĎalšieŠpecMamografieAmbPac-0-18 3113 9 1  
VYS_SGR_MA_A_19     integer 10   VyšetreniaSkiagrafieĎalšieŠpecMamografieAmbPac-19+ 3113 9 2  
VYS_SGR_MA_H_0018     integer 10   VyšetreniaSkiagrafieĎalšieŠpecMamografieHospPac-0-18 3113 9 3  
VYS_SGR_MA_H_19     integer 10   VyšetreniaSkiagrafieĎalšieŠpecMamografieHospPac-19+ 3113 9 4  
VYS_SGR_MA_PR_A_0018     integer 10   VyšetreniaSkiagrafieĎalšieŠpecMamografiePreventívneAmbPac-0-18 3113 10 1  
VYS_SGR_MA_PR_A_19     integer 10   VyšetreniaSkiagrafieĎalšieŠpecMamografiePreventívneAmbPac-19+ 3113 10 2  
VYS_SGR_MA_PR_H_0018     integer 10   VyšetreniaSkiagrafieĎalšieŠpecMamografiePreventívneHospPac-0-18 3113 10 3  
VYS_SGR_MA_PR_H_19     integer 10   VyšetreniaSkiagrafieĎalšieŠpecMamografiePreventívneHospPac-19+ 3113 10 4  
VYS_SGR_BRON_A_0018     integer 10   VyšetreniaSkiagrafieĎalšieŠpecBronchografieAmbPac-0-18 3113 11 1  
VYS_SGR_BRON_A_19     integer 10   VyšetreniaSkiagrafieĎalšieŠpecBronchografieAmbPac-19+ 3113 11 2  
VYS_SGR_BRON_H_0018     integer 10   VyšetreniaSkiagrafieĎalšieŠpecBronchografieHospPac-0-18 3113 11 3  
VYS_SGR_BRON_H_19     integer 10   VyšetreniaSkiagrafieĎalšieŠpecBronchografieHospPac-19+ 3113 11 4  
VYS_SGR_USG_A_0018     integer 10   VyšetreniaSkiagrafieĎalšieŠpecUltrazvukAmbPac-0-18 3113 12 1  
VYS_SGR_USG_A_19     integer 10   VyšetreniaSkiagrafieĎalšieŠpecUltrazvukAmbPac-19+ 3113 12 2  
VYS_SGR_USG_H_0018     integer 10   VyšetreniaSkiagrafieĎalšieŠpecUltrazvukHospPac-0-18 3113 12 3  
VYS_SGR_USG_H_19     integer 10   VyšetreniaSkiagrafieĎalšieŠpecUltrazvukHospPac-19+ 3113 12 4  
VYS_SGR_CT_A_0018     integer 10   VyšetreniaSkiagrafieĎalšieŠpecPočítačováTomografiaAmbPac-0-18 3113 13 1  
VYS_SGR_CT_A_19     integer 10   VyšetreniaSkiagrafieĎalšieŠpecPočítačováTomografiaAmbPac-19+ 3113 13 2  
VYS_SGR_CT_H_0018     integer 10   VyšetreniaSkiagrafieĎalšieŠpecPočítačováTomografiaHospPac-0-18 3113 13 3  
VYS_SGR_CT_H_19     integer 10   VyšetreniaSkiagrafieĎalšieŠpecPočítačováTomografiaHospPac-19+ 3113 13 4  
VYS_SGR_MR_A_0018     integer 10   VyšetreniaSkiagrafieĎalšieŠpecMagnetickáRezonanciaAmbPac-0-18 3113 14 1  
VYS_SGR_MR_A_19     integer 10   VyšetreniaSkiagrafieĎalšieŠpecMagnetickáRezonanciaAmbPac-19+ 3113 14 2  
VYS_SGR_MR_H_0018     integer 10   VyšetreniaSkiagrafieĎalšieŠpecMagnetickáRezonanciaHospPac-0-18 3113 14 3  
VYS_SGR_MR_H_19     integer 10   VyšetreniaSkiagrafieĎalšieŠpecMagnetickáRezonanciaHospPac-19+ 3113 14 4  
VYS_SGR_DIAP_A_0018     integer 10   VyšetreniaSkiagrafieĎalšieŠpecDiapeutickéVýkonyAmbPac-0-18 3113 15 1  
VYS_SGR_DIAP_A_19     integer 10   VyšetreniaSkiagrafieĎalšieŠpecDiapeutickéVýkonyAmbPac-19+ 3113 15 2  
VYS_SGR_DIAP_H_0018     integer 10   VyšetreniaSkiagrafieĎalšieŠpecDiapeutickéVýkonyHospPac-0-18 3113 15 3  
VYS_SGR_DIAP_H_19     integer 10   VyšetreniaSkiagrafieĎalšieŠpecDiapeutickéVýkonyHospPac-19+ 3113 15 4  
VYS_SGR_OSTEO_A_0018     integer 10   VyšetreniaSkiagrafieĎalšieŠpecOsteodenzitometriaAmbPac-0-18 3113 16 1  
VYS_SGR_OSTEO_A_19     integer 10   VyšetreniaSkiagrafieĎalšieŠpecOsteodenzitometriaAmbPac-19+ 3113 16 2  
VYS_SGR_OSTEO_H_0018     integer 10   VyšetreniaSkiagrafieĎalšieŠpecOsteodenzitometriaHospPac-0-18 3113 16 3  
VYS_SGR_OSTEO_H_19     integer 10   VyšetreniaSkiagrafieĎalšieŠpecOsteodenzitometriaHospPac-19+ 3113 16 4  
MAT_RTG     integer 10   MateriálRTG 4303 1 1  
MAT_CHEM_VYV     integer 10   MateriálChemikálieVývojka 4303 2 1  
MAT_CHEM_UST     integer 10   MateriálChemikálieUstaľovač 4303 3 1  

Kontroly:

PORADIE TEXT OZNAMU LOGICKÝ VÝRAZ MODUL INDEXY PREMENNÉ KONTEXT VAR
1 "Modul 3113: Počet skiaskopických vyšetrení v R1S"+j+" musí byť väčší alebo rovný počtu vyšetrení tráviacej rúry v R2S"+j+"." Forcheck(j, R1Sj >= R2Sj) 3113 j={1-4}   R1Sj  
2 "Modul 3113: Počet skiagrafických a špeciálnych vyšetrení v R3S"+j+" musí byť väčší alebo rovný súčtu vybraných vyšetrení v [R4 až R9 + R11 až R16]S"+j+"." Forcheck(j, R3Sj >= R4Sj + R5Sj + R6Sj + R7Sj + R8Sj + R9Sj + R11Sj + R12Sj + R13Sj + R14Sj + R15Sj + R16Sj) 3113 j={1-4}   R3Sj  
3 "Modul 3113: Počet mamografií v R9S"+j+" musí byť väčší alebo rovný počtu preventívnych mamografií u žien v R10S"+j+"." Forcheck(j, R9Sj >= R10Sj) 3113 j={1-4}   R9Sj