Rozhranie: K01 Ročný výkaz o činnosti laboratória klinickej biochémie

Rozhranie platí od roku 2009

Položky:

KÓD POLOŽKY ID POVINNÁ DÁTOVÝ TYP ROZSAH OM NÁZOV POLOŽKY MODUL RIADOK STLPEC RO
ROK_SPRAC ÁNO ÁNO varchar 4   Rok spracovania 0_K01 1 1  
MESIAC_SPRAC ÁNO ÁNO varchar 2   Mesiac spracovania 0_K01 2 1  
ICO ÁNO ÁNO varchar 8   Identifikačné číslo organizácie 0_K01 3 1  
KODPZS ÁNO ÁNO varchar 12   Kód poskytovateľa zdravotnej starostlivosti 0_K01 4 1  
NAZOV   ÁNO varchar 150   Názov spravodajskej jednotky 0_K01 5 1  
SIDOU_OBEC_KOD   ÁNO varchar 6   Obec sidla odborného útvaru 0_K01 6 1  
PRIEZVISKO_ZOST   ÁNO varchar 60   Priezvisko zostavovateľa výkazu 0_K01 7 1  
TEL   ÁNO varchar 35   Telefónne číslo zostavovateľa (vrátane klapky) 0_K01 8 1  
EMAIL     varchar 64   e-mail zostavovateľa 0_K01 9 1  
POZNAMKA     varchar 256   Poznámka 0_K01 10 1  
AUTOR_XML     varchar 50   Autor xml 0_K01 11 1  
VYSL_BIOCH_RUTIN     integer 10   VyšetreniaLaboratórneBiochemickéRutinné 3121 1 1  
VYSL_BIOCH_STATIM     integer 10   VyšetreniaLaboratórneBiochemickéStatimové 3121 2 1  
VYSL_BIOCH_POHOT     integer 10   VyšetreniaLaboratórneBiochemickéVPohotovosti 3121 3 1  
VYSL_KONT_RUTIN     integer 10   VyšetreniaLaboratórneNaKontroluRutinné 3121 4 1  
VYSL_KONT_STATIM     integer 10   VyšetreniaLaboratórneNaKontroluStatimové 3121 5 1  
VYSL_KONT_POHOT     integer 10   VyšetreniaLaboratórneNaKontroluVPohotovosti 3121 6 1  
VYSL_OST     integer 10   VyšetreniaLaboratórneOstatné 3121 7 1  

Kontroly:

PORADIE TEXT OZNAMU LOGICKÝ VÝRAZ MODUL INDEXY PREMENNÉ KONTEXT VAR