Rozhranie: J01 Ročný výkaz o jednodňovej starostlivosti

Rozhranie platí od roku 2009

Položky:

KÓD POLOŽKY ID POVINNÁ DÁTOVÝ TYP ROZSAH OM NÁZOV POLOŽKY MODUL RIADOK STLPEC RO
ROK_SPRAC ÁNO ÁNO varchar 4   Rok spracovania 0_J01 1 1  
MESIAC_SPRAC ÁNO ÁNO varchar 2   Mesiac spracovania 0_J01 2 1  
ICO ÁNO ÁNO varchar 8   Identifikačné číslo organizácie 0_J01 3 1  
KODPZS ÁNO ÁNO varchar 12   Kód poskytovateľa zdravotnej starostlivosti 0_J01 4 1  
NAZOV   ÁNO varchar 150   Názov spravodajskej jednotky 0_J01 5 1  
SIDOU_OBEC_KOD   ÁNO varchar 6   Obec sidla odborného útvaru 0_J01 6 1  
PRIEZVISKO_ZOST   ÁNO varchar 60   Priezvisko zostavovateľa výkazu 0_J01 7 1  
TEL   ÁNO varchar 35   Telefónne číslo zostavovateľa (vrátane klapky) 0_J01 8 1  
EMAIL     varchar 64   e-mail zostavovateľa 0_J01 9 1  
POZNAMKA     varchar 256   Poznámka 0_J01 10 1  
AUTOR_XML     varchar 50   Autor xml 0_J01 11 1  
MIES_P     integer 10   PočetDennýchMiestK31.12. 2301 1 1  
MIES_P_0018     integer 10   PočetDennýchMiestK31.12.Deti-0-18 2301 1 2  
CISV_J1_1     varchar 4 OJ1_3602 Výkony v jednodňovej zdravotnej starostlivosti 3602   1  
CISV_J1_3     varchar 4 OJ1_3602 Výkony v jednodňovej zdravotnej starostlivosti 3602   2  
P_OPE_0018     integer 10 OJ1_3602 PočetPacientovOperovaných-0-18 3602   3  
P_OPE_19     integer 10 OJ1_3602 PočetPacientovOperovaných-19 3602   4  
HOSP_OPE_0018     integer 10 OJ1_3602 PočetHospitalizovanýchPoOperácii-0-18 3602   5  
HOSP_OPE_19     integer 10 OJ1_3602 PočetHospitalizovanýchPoOperácii-19 3602   6  

Kontroly:

PORADIE TEXT OZNAMU LOGICKÝ VÝRAZ MODUL INDEXY PREMENNÉ KONTEXT VAR
1 "Modul 2301: Počet denných miest k 31.12. v R1S1 /MIES_P/ musí byť väčší alebo rovný počtu denných miest pre deti v R1S2 /MIES_P_0018/." Check(R1S1 >= R1S2) 2301     R1S1  
2 "Modul 3602: Počet operovaných pacientov vo veku 0-18 rokov v R"+i+"S3 /P_OPE_0018/ musí byť väčší alebo rovný počtu hospitalizovaných pacientov vo veku 0-18 rokov v R"+i+"S5 /HOSP_OPE_0018/." Forcheck(i, RiS3 >= RiS5) 3602 i={1-PR}   RiS3  
3 "Modul 3602: Počet operovaných pacientov vo veku nad 19 rokov v R"+i+"S4 /P_OPE_19/ musí byť väčší alebo rovný počtu hospitalizovaných pacientov vo veku nad 19 rokov v R"+i+"S6 /HOSP_OPE_19/." Forcheck(i, RiS4>= RiS6) 3602 i={1-PR}   RiS4  
4 "Modul 2301: Musí byť vyplnený počet denných miest v R1S1 [MIES_P]." Check(NOT ISNULL(R1S1)) 2301       ÁNO
5 "Modul 3602: Nesprávne vybrané zameranie v R"+i+"S1!" Forcheck(i, SUBSTR(RiS2,1,1)==SUBSTR(RiS1,1,1)) 3602 i={1-PR}   RiS1 ÁNO