Rozhranie: E02 Ročný výkaz o ekonomike organizácií v zdravotníctve

Rozhranie platí od roku 2009

Položky:

KÓD POLOŽKY ID POVINNÁ DÁTOVÝ TYP ROZSAH OM NÁZOV POLOŽKY MODUL RIADOK STLPEC RO
ROK_SPRAC ÁNO ÁNO varchar 4   Rok spracovania 0_E02 1 1  
MESIAC_SPRAC ÁNO ÁNO varchar 2   Mesiac spracovania 0_E02 2 1  
ICO ÁNO ÁNO varchar 8   IČO (8 znakov) 0_E02 3 1  
IDENTIFPZS   ÁNO varchar 6   Identifikátor z kódu poskytovateža (6-miestny kód) 0_E02 4 1  
NAZOV     varchar 150   Názov spravodajskej jednotky (SJ) 0_E02 5 1  
OBEC   ÁNO varchar 6   Adresa sídla SJ - obec 0_E02 6 1  
PRIEZVISKO_ZOST   ÁNO varchar 60   Výkaz zostavil (meno a priezvisko) 0_E02 7 1  
TEL   ÁNO varchar 35   Telefón 0_E02 8 1  
EMAIL     varchar 64   E-mail 0_E02 9 1  
POZNAMKA     varchar 256   Poznámka 0_E02 10 1  
AUTOR_XML     varchar 50   Autor xml 0_E02 11 1  
CIS_DUTV1     varchar 1 OE2_4101 Druh útvaru 4101   1  
CISR_NAKL_STREDISKA1     varchar 4 OE2_4101 NákladovéStrediská 4101   2  
POR_CIS1   ÁNO varchar 2 OE2_4101 Poradové číslo nákladových stredísk 1 4101   3  
NAKLADY_MZDY     float 2 OE2_4101 NákladyNaMzdy 4101   4  
NAKLADY_ODVODY_FOND     float 2 OE2_4101 NákladyNaOdvodyDoFondov 4101   5  
NAKLADY_LIEKY     float 2 OE2_4101 NákladyNaLieky 4101   6  
NAKLADY_ZDRAV_POM     float 2 OE2_4101 NákladyNaZdravotníckePomôcky 4101   7  
NAKLADY_DOPL_SOR     float 2 OE2_4101 NákladyNaDoplnkovýSortimentLekární 4101   8  
NAKLADY_KRV     float 2 OE2_4101 NákladyNaKrvAKrvnéVýrobky 4101   9  
NAKLADY_ODPISY_ZDRT     float 2 OE2_4101 NákladyNaOdpisyZdravotníckejTechniky 4101   10  
NAKLADY_ODPISY_OST     float 2 OE2_4101 NákladyNaOdpisyOstatné 4101   11  
NAKLADY_STRAV_PAC     float 2 OE2_4101 NákladyNaStravovaniePacientov 4101   12  
NAKLADY_ENERGIA     float 2 OE2_4101 NákladyNaSpotrebuEnergie 4101   13  
NAKLADY_UDRZB__ZDRT     float 2 OE2_4101 NákladyNaOpravyAÚdržbuZdravotníckejTechniky 4101   14  
NAKLADY_UDRZB__OST     float 2 OE2_4101 NákladyNaOstatnéOpravyAÚdržbu 4101   15  
NAKLADY_HTS_OST     float 2 OE2_4101 NákladyNaOstatnúHospodárskoTechnickúSprávu 4101   16  
NAKLADY_DOPR_ZDRAV     float 2 OE2_4101 NákladyNaDopravuZdravotnícku 4101   17  
NAKLADY_DOPR_HOSP     float 2 OE2_4101 NákladyNaDopravuHospodársku 4101   18  
NAKLADY_OST     float 2 OE2_4101 NákladyOstatné 4101   19  
CIS_DUTV2     varchar 1 OE2_4102 Druh útvaru 4102   1  
CISR_NAKL_STREDISKA2     varchar 4 OE2_4102 NákladovéStrediská 4102   2  
POR_CIS2   ÁNO varchar 2 OE2_4102 Poradové číslo nákladových stredísk 2 4102   3  
TRZBY_ZP_HOSPITAL     float 2 OE2_4102 TržbyOdZPZaVýkonyZaUkončenéHospitalizácie 4102   4  
TRZBY_ZP_OSET_DNI     float 2 OE2_4102 TržbyOdZPZaOšetrovacieDni 4102   5  
TRZBY_ZP_PRIP_POL     float 2 OE2_4102 TržbyOdZPZaPripočítatežnéPoložky 4102   6  
TRZBY_ZP_STAC_DEN     float 2 OE2_4102 TržbyOdZPZaDenPobytuVStacionári 4102   7  
TRZBY_ZP_JEDEN_ST     float 2 OE2_4102 TržbyOdZPZaVýkonyJednodňovejStarostlivosti 4102   8  
TRZBY_ZP_BODY     float 2 OE2_4102 TržbyOdZPZaBody 4102   9  
TRZBY_ZP_KAP_PAUS     float 2 OE2_4102 TržbyOdZPZaVýkonyZaKapitáciu/Paušál 4102   10  
TRZBY_ZP_INE     float 2 OE2_4102 TržbyOdZPIné 4102   11  
TRZBY_OB_LIEKY     float 2 OE2_4102 TržbyOdObyvatežstvaZaLieky 4102   12  
TRZBY_OB_ZDR_POM     float 2 OE2_4102 TržbyOdObyvatežstvaZaZdravotníckePomôcky 4102   13  
TRZBY_OB_DOP_SORT     float 2 OE2_4102 TržbyOdObyvatežstvaZaDoplnkovýSortimentLekární 4102   14  
TRZBY_OB_INE     float 2 OE2_4102 TržbyOdObyvatežstvaIné 4102   15  
PREVADZ_DOTACIE_ZR     float 2 OE2_4102 PrevádzkovéDotácieOdZriaďovateža 4102   16  
VYNOSY_OST     float 2 OE2_4102 Výnosy ostatné 4102   17  
CIS_DUTV3     varchar 1 OE2_4103 Druh útvaru 4103   1  
CISR_NAKL_STREDISKA3     varchar 4 OE2_4103 NákladovéStrediská 4103   2  
POR_CIS3   ÁNO varchar 2 OE2_4103 Poradové číslo nákladových stredísk 3 4103   3  
BODY     integer 15 OE2_4103 BodyPočet 4103   4  
VYKONY     integer 10 OE2_4103 VýkonyPočet 4103   5  
OS_DNI     integer 10 OE2_4103 OšetrovacieDniPočet 4103   6  
PAC_NA_DOHODU     integer 10 OE2_4103 PacientiPočetNaDohodu 4103   7  
OS_DNI_KAP_POSTEL     integer 10 OE2_4103 OšetrovacieDniKapacitaPostežovaSkutočná 4103   8  
HOSP_UKONCENE     integer 10 OE2_4103 HospitalizáciePočetUkončené 4103   9  
DOPR_ZDRAV_KM     integer 10 OE2_4103 NajazdenéKmVDopravnejZdravotnejSlužbe 4103   10  
DARY     float 2   PrijatéDaryVoFinančnomVyjadrení 4104 1 1  
ZAVAZKY_UVER_BANK     float 2   NesplatenýÚverBankový 4104 1 2  
ZAVAZKY_UVER_INY     float 2   NesplatenýÚverIný 4104 1 3  
ZAVAZKY_LIZING     float 2   NesplatenýLízing 4104 1 4  

Kontroly:

PORADIE TEXT OZNAMU LOGICKÝ VÝRAZ MODUL INDEXY PREMENNÉ KONTEXT VAR
1 "Modul 4103: Ak Kód druhu špecializovaného útvaru v R"+i+"S1 /CIS_DUTV3/ je 0, 2, 4, 6 alebo 8, Skutočná postežová kapacita a Počet ukončených hospitalizácií - stĺpce S8 a S9 /OS_DNI_KAP_POSTEL, HOSP_UKONCENE/ riadku R"+i+" musia by prázdne." FORCHECK(i, IF (RiS1==0 OR RiS1==2 OR RiS1==4 OR RiS1==6 OR RiS1==8, ISNULL(RiS8) AND ISNULL(RiS9), TRUE)) 4103 i={1-PR}   RiS1  
2 "Modul 4101: Ak sú vyplnené náklady na mzdy v R"+i+"S4, musia by vyplnené aj náklady na odvody v R"+i+"S5." Forcheck (i, IF (NOT ISNULL(RiS4), NOT ISNULL(RiS5), TRUE)) 4101 i={1-PR}   RiS5 ÁNO
3 "Modul 4102: Mali by by uvedené iné tržby od zdravotných poisovní v R"+i+"S11." Forcheck(i, IF(RiS2=='3160', NOT ISNULL(RiS11) , TRUE)) 4102 i={1-PR}   RiS11 ÁNO
4 "Modul 4101: Nesprávne vybraný druh útvaru v R"+i+"S1!" Forcheck(i, SUBSTR(RiS2,1,1)==SUBSTR(RiS1,1,1)) 4101 i={1-PR}   RiS1 ÁNO
5 "Modul 4102: Nesprávne vybraný druh útvaru v R"+i+"S1!" Forcheck(i, SUBSTR(RiS2,1,1)==SUBSTR(RiS1,1,1)) 4102 i={1-PR}   RiS1 ÁNO
6 "Modul 4103: Nesprávne vybraný druh útvaru v R"+i+"S1!" Forcheck(i, SUBSTR(RiS2,1,1)==SUBSTR(RiS1,1,1)) 4103 i={1-PR}   RiS1 ÁNO