Rozhranie: C04 Ročný výkaz o činnosti klinickej onkológie

Rozhranie platí od roku 2009

Položky:

KÓD POLOŽKY ID POVINNÁ DÁTOVÝ TYP ROZSAH OM NÁZOV POLOŽKY MODUL RIADOK STLPEC RO
ROK_SPRAC ÁNO ÁNO varchar 4   Rok spracovania 0_C04 1 1  
MESIAC_SPRAC ÁNO ÁNO varchar 2   Mesiac spracovania 0_C04 2 1  
ICO ÁNO ÁNO varchar 8   Identifikačné číslo organizácie 0_C04 3 1  
KODPZS ÁNO ÁNO varchar 12   Kód poskytovateľa zdravotnej starostlivosti 0_C04 4 1  
NAZOV   ÁNO varchar 150   Názov spravodajskej jednotky 0_C04 5 1  
SIDOU_OBEC_KOD   ÁNO varchar 6   Obec sidla odborného útvaru 0_C04 6 1  
PRIEZVISKO_ZOST   ÁNO varchar 60   Priezvisko zostavovateľa výkazu 0_C04 7 1  
TEL   ÁNO varchar 35   Telefónne číslo zostavovateľa (vrátane klapky) 0_C04 8 1  
EMAIL     varchar 64   e-mail zostavovateľa 0_C04 9 1  
POZNAMKA     varchar 256   Poznámka 0_C04 10 1  
AUTOR_XML     varchar 50   Autor xml 0_C04 11 1  
PRIS_CHEM_PUM     integer 10   PrístrojeChemoterapeutickéPumpy 2105 1 1  
NAV_P_0018     integer 10   NávštevyPacientaVAmbulancii-0-18 3101 1 1  
VYS_PREV_0018     integer 10   VyšetreniaPreventívne-0-18 3101 1 2  
VYS_ONKOP_0018     integer 10   VyšetreniaOnkologickéhoPacienta-0-18 3101 1 3  
NAV_P_19     integer 10   NávštevyPacientaVAmbulancii-19+ 3101 2 1  
VYS_PREV_19     integer 10   VyšetreniaPreventívne-19+ 3101 2 2  
VYS_ONKOP_19     integer 10   VyšetreniaOnkologickéhoPacienta-19+ 3101 2 3  
P_CHEMOT     integer 10   PacientiChemoterapia 3403 1 1  
CYK_CHEMOT     integer 10   CyklyChemoterapia 3403 1 2  
APL_LIEC_CHEMOT     integer 10   AplikáciaLiečbyChemoterapia 3403 1 3  
P_HORM_LIEC     integer 10   PacientiHormonálnaLiečba 3403 2 1  
P_IMUNOT     integer 10   PacientiImunoterapia 3403 3 1  
APL_LIEC_IMUNOT     integer 10   AplikáciaLiečbyImunoterapia 3403 3 3  
P_RAST_FAK     integer 10   PacientiRastovéFaktory 3403 4 1  
APL_LIEC_RAST_FAK     integer 10   AplikáciaLiečbyRastovéFaktory 3403 4 3  
P_PODP_LIEC     integer 10   PacientiPodpornáLiečba 3403 5 1  
P_PALIA_LIEC     integer 10   PacientiPaliatívnaLiečba 3403 6 1  
VN_CYTOST     float 2   Výdavky/NákladyCytostatiká 4102 1 1  
VN_HORM_PRIP     float 2   Výdavky/NákladyHormonálnePrípravky 4102 2 1  
VN_IMUNOMOD     float 2   Výdavky/NákladyImunomodulátory 4102 3 1  
VN_RAST_FAK     float 2   Výdavky/NákladyRastovéFaktory 4102 4 1  
VN_ANTIEM     float 2   Výdavky/NákladyAntiemetiká 4102 5 1  
VN_ANTI_CHEM     float 2   Výdavky/NákladyAntibiotikáAntimykotikáChemoterapeutiká 4102 6 1  

Kontroly:

PORADIE TEXT OZNAMU LOGICKÝ VÝRAZ MODUL INDEXY PREMENNÉ KONTEXT VAR
1 "Modul 3101: Musí byť vyplnený počet návštev v S1 [NAV_P]!" Check(IF(SUBSTR(R4S1,10,1)==2 OR SUBSTR(R4S1,10,1)==8, NOT ISNULL(M3101R1S1) OR NOT ISNULL(M3101R2S1), TRUE)) 0_C04       ÁNO
2 "Modul 3101: Počet návštev v R"+i+"S1 [NAV_P] musí byť väčší alebo rovný počtu vyšetrení v R"+i+"S"+j+" [VYS_*]." Forcheck(i,j, IF(SUBSTR(R4S1,10,1)==2 OR SUBSTR(R4S1,10,1)==8, M3101RiS1>=M3101RiSj, TRUE)) 0_C04 i={1-2}; j={2-3}     ÁNO
3 "Modul 3101: Musí byť vyplnený počet vyšetrení v S2 alebo S3 [VYS_*]!" Check(IF(SUBSTR(R4S1,10,1)==3 OR SUBSTR(R4S1,10,1)==5, SSum(i,j, M3101RiSj)>0, TRUE)) 0_C04 i={1-2}; j={2-3}     ÁNO