Rozhranie: C03 Ročný výkaz o činnosti radiačnej onkológie

Rozhranie platí od roku 2009

Položky:

KÓD POLOŽKY ID POVINNÁ DÁTOVÝ TYP ROZSAH OM NÁZOV POLOŽKY MODUL RIADOK STLPEC RO
ROK_SPRAC ÁNO ÁNO varchar 4   Rok spracovania 0_C03 1 1  
MESIAC_SPRAC ÁNO ÁNO varchar 2   Mesiac spracovania 0_C03 2 1  
ICO ÁNO ÁNO varchar 8   Identifikačné číslo organizácie 0_C03 3 1  
KODPZS ÁNO ÁNO varchar 12   Kód poskytovateľa zdravotnej starostlivosti 0_C03 4 1  
NAZOV   ÁNO varchar 150   Názov spravodajskej jednotky 0_C03 5 1  
SIDOU_OBEC_KOD   ÁNO varchar 6   Obec sidla odborného útvaru 0_C03 6 1  
PRIEZVISKO_ZOST   ÁNO varchar 60   Priezvisko zostavovateľa výkazu 0_C03 7 1  
TEL   ÁNO varchar 35   Telefónne číslo zostavovateľa (vrátane klapky) 0_C03 8 1  
EMAIL     varchar 64   e-mail zostavovateľa 0_C03 9 1  
POZNAMKA     varchar 256   Poznámka 0_C03 10 1  
AUTOR_XML     varchar 50   Autor xml 0_C03 11 1  
PRIS_RTG_TERAP     integer 10   PrístrojeRTG terapeutické 2104 1 1  
PRIS_RDN_OZAR_CO60     integer 10   PrístrojeRádionuklidovéOžarovače-Co60 2104 2 1  
PRIS_LIN_URY_BEZ_PZ     integer 10   PrístrojeLineárneUrýchľovačeBezPortálovéhoZobrazenia 2104 3 1  
PRIS_LIN_URY_S_PZ     integer 10   PrístrojeLineárneUrýchľovačeSPortálovýmZobrazením 2104 4 1  
PRIS_AUTOM_AFTLOA     integer 10   PrístrojeAutomatickéAfter-loading-CsIr 2104 5 1  
PRIS_RADIUM     integer 10   PrístrojeRádiumMg 2104 6 1  
PRIS_SIMUL     integer 10   PrístrojeSimulátor 2104 7 1  
PRIS_SYS_PLAN_LIEC     integer 10   PrístrojeSystémyPrePlánovanieLiečby 2104 8 1  
NAV_P_0018     integer 10   NávštevyPacientaVAmbulancii-0-18 3101 1 1  
VYS_SIM_0018     integer 10   VyšetreniaNaSimulátore-0-18 3101 1 2  
VYS_CT_SKEN_0018     integer 10   VyšetreniaCTskenovniaPrePlánovanieRádioterapie-0-18 3101 1 3  
VYS_OZAR_0018     integer 10   VyšetreniaOžarovaciePlány-0-18 3101 1 4  
NAV_P_19     integer 10   NávštevyPacientaVAmbulancii-19+ 3101 2 1  
VYS_SIM_19     integer 10   VyšetreniaNaSimulátore-19+ 3101 2 2  
VYS_CT_SKEN_19     integer 10   VyšetreniaCTskenovniaPrePlánovanieRádioterapie-19+ 3101 2 3  
VYS_OZAR_19     integer 10   VyšetreniaOžarovaciePlány-19+ 3101 2 4  
P_TER_PNAD_KU_EX_RAD     integer 10   PacientiTerapiaProtinádorováKuratívnaExternáRádioterapia 3403 1 1  
P_TER_PNAD_KU_BRACH     integer 10   PacientiTerapiaProtinádorováKuratívnaBrachyterapia 3403 1 2  
P_TER_PNAD_PA_EX_RAD     integer 10   PacientiTerapiaProtinádorováPaliatívnaExternáRádioterapia 3403 2 1  
P_TER_PNAD_PA_BRACH     integer 10   PacientiTerapiaProtinádorováPaliatívnaBrachyterapia 3403 2 2  
P_TER_NENAD_EX_RAD     integer 10   PacientiTerapiaNenádorováExternáRádioterapia 3403 3 1  
P_TER_NENAD_BRACH     integer 10   PacientiTerapiaNenádorováBrachyterapia 3403 3 2  
VYK_PNAD_EX_RAD_RTG     integer 10   VýkonyProtinádorovéExternáRádioterapiaRTGterapia 3601 1 1  
VYK_NENAD_EX_RAD_RTG     integer 10   VýkonyNenádorovéExternáRádioterapiaRTGterapia 3601 1 2  
VYK_PNAD_EX_RAD_NUK     integer 10   VýkonyProtinádorovéExternáRádioterapiaRádionuklidová 3601 2 1  
VYK_NENAD_EX_RAD_NUK     integer 10   VýkonyNenádorovéExternáRádioterapiaRádionuklidová 3601 2 2  
VYK_PNAD_EX_RAD_LIN     integer 10   VýkonyProtinádorovéExternáRádioterapiaLineárneUrýchlovače 3601 3 1  
VYK_NENAD_EX_RAD_LIN     integer 10   VýkonyNenádorovéExternáRádioterapiaLineárneUrýchlovače 3601 3 2  
VYK_PNAD_BRACH     integer 10   VýkonyProtinádorovéBrachyterapia 3601 4 1  
VYK_NENAD_BRACH     integer 10   VýkonyNenádorovéBrachyterapia 3601 4 2  

Kontroly:

PORADIE TEXT OZNAMU LOGICKÝ VÝRAZ MODUL INDEXY PREMENNÉ KONTEXT VAR
1 "Modul 3101: Musí byť vyplnený počet návštev v S1 [NAV_P]!" Check(IF(SUBSTR(R4S1,10,1)==2 OR SUBSTR(R4S1,10,1)==8, NOT ISNULL(M3101R1S1) OR NOT ISNULL(M3101R2S1), TRUE)) 0_C03       ÁNO
2 "Modul 3101: Počet návštev v R"+i+"S1 [NAV_P] musí byť väčší alebo rovný počtu vyšetrení v R"+i+"S"+j+" [VYS_*]." Forcheck(i,j, IF(SUBSTR(R4S1,10,1)==2 OR SUBSTR(R4S1,10,1)==8, M3101RiS1>=M3101RiSj, TRUE)) 0_C03 i={1-2}; j={2-4}     ÁNO
3 "Modul 3101: Musí byť vyplnený počet vyšetrení v S2, S3 alebo S4 [VYS_*]!" Check(IF(SUBSTR(R4S1,10,1)==3 OR SUBSTR(R4S1,10,1)==5, SSum(i,j, M3101RiSj)>0, TRUE)) 0_C03 i={1-2}; j={2-4}     ÁNO