Rozhranie: C02 Ročný výkaz o činnosti anesteziológie a intenzívnej medicíny

Rozhranie platí od roku 2009

Položky:

KÓD POLOŽKY ID POVINNÁ DÁTOVÝ TYP ROZSAH OM NÁZOV POLOŽKY MODUL RIADOK STLPEC RO
ROK_SPRAC ÁNO ÁNO varchar 4   Rok spracovania 0_C02 1 1  
MESIAC_SPRAC ÁNO ÁNO varchar 2   Mesiac spracovania 0_C02 2 1  
ICO ÁNO ÁNO varchar 8   Identifikačné číslo organizácie 0_C02 3 1  
KODPZS ÁNO ÁNO varchar 12   Kód poskytovateľa zdravotnej starostlivosti 0_C02 4 1  
NAZOV   ÁNO varchar 150   Názov spravodajskej jednotky 0_C02 5 1  
SIDOU_OBEC_KOD   ÁNO varchar 6   Obec sidla odborného útvaru 0_C02 6 1  
PRIEZVISKO_ZOST   ÁNO varchar 60   Priezvisko zostavovateľa výkazu 0_C02 7 1  
TEL   ÁNO varchar 35   Telefónne číslo zostavovateľa (vrátane klapky) 0_C02 8 1  
EMAIL     varchar 64   e-mail zostavovateľa 0_C02 9 1  
POZNAMKA     varchar 256   Poznámka 0_C02 10 1  
AUTOR_XML     varchar 50   Autor xml 0_C02 11 1  
NAV_P_0018     integer 10   NávštevyPacientaVAmbulancii-0-18 3101 1 1  
VYS_0018     integer 10   Vyšetrenia-0-18 3101 1 2  
NAV_P_19     integer 10   NávštevyPacientaVAmbulancii-19+ 3101 2 1  
VYS_19     integer 10   Vyšetrenia-19+ 3101 2 2  
P_ASA_1     integer 10   PacientiKlasifikáciaASA-1 3231 1 1  
P_ASA_2     integer 10   PacientiKlasifikáciaASA-2 3231 2 1  
P_ASA_3     integer 10   PacientiKlasifikáciaASA-3 3231 3 1  
P_ASA_4     integer 10   PacientiKlasifikáciaASA-4 3231 4 1  
P_ASA_5     integer 10   PacientiKlasifikáciaASA-5 3231 5 1  
VYK_ANE_CEL_INH_NOV     integer 10   VýkonyAnestézieCelkovéInhalačnéNovorodenci 3232 1 1  
VYK_ANE_CEL_INH_DOJ     integer 10   VýkonyAnestézieCelkovéInhalačnéDojčenci 3232 1 2  
VYK_ANE_CEL_INH_0110     integer 10   VýkonyAnestézieCelkovéInhalačné-1-10 3232 1 3  
VYK_ANE_CEL_INH_1118     integer 10   VýkonyAnestézieCelkovéInhalačné-11-18 3232 1 4  
VYK_ANE_CEL_INH_19     integer 10   VýkonyAnestézieCelkovéInhalačné-19+ 3232 1 5  
VYK_ANE_CEL_INT_NOV     integer 10   VýkonyAnestézieCelkovéIntravenózneNovorodenci 3232 2 1  
VYK_ANE_CEL_INT_DOJ     integer 10   VýkonyAnestézieCelkovéIntravenózneDojčenci 3232 2 2  
VYK_ANE_CEL_INT_0110     integer 10   VýkonyAnestézieCelkovéIntravenózne-1-10 3232 2 3  
VYK_ANE_CEL_INT_1118     integer 10   VýkonyAnestézieCelkovéIntravenózne-11-18 3232 2 4  
VYK_ANE_CEL_INT_19     integer 10   VýkonyAnestézieCelkovéIntravenózne-19+ 3232 2 5  
VYK_ANE_CEL_TIV_NOV     integer 10   VýkonyAnestézieCelkovéTIVA-Novorodenci 3232 3 1  
VYK_ANE_CEL_TIV_DOJ     integer 10   VýkonyAnestézieCelkovéTIVA-Dojčenci 3232 3 2  
VYK_ANE_CEL_TIV_0110     integer 10   VýkonyAnestézieCelkovéTIVA-1-10 3232 3 3  
VYK_ANE_CEL_TIV_1118     integer 10   VýkonyAnestézieCelkovéTIVA-11-18 3232 3 4  
VYK_ANE_CEL_TIV_19     integer 10   VýkonyAnestézieCelkovéTIVA-19+ 3232 3 5  
VYK_ANE_CEL_INE_NOV     integer 10   VýkonyAnestézieCelkovéInéNovorodenci 3232 4 1  
VYK_ANE_CEL_INE_DOJ     integer 10   VýkonyAnestézieCelkovéInéDojčenci 3232 4 2  
VYK_ANE_CEL_INE_0110     integer 10   VýkonyAnestézieCelkovéIné-1-10 3232 4 3  
VYK_ANE_CEL_INE_1118     integer 10   VýkonyAnestézieCelkovéIné-11-18 3232 4 4  
VYK_ANE_CEL_INE_19     integer 10   VýkonyAnestézieCelkovéIné-19+ 3232 4 5  
VYK_ANE_LOK_SPI_NOV     integer 10   VýkonyAnestézieLokálneSpinálneNovorodenci 3232 5 1  
VYK_ANE_LOK_SPI_DOJ     integer 10   VýkonyAnestézieLokálneSpinálneDojčenci 3232 5 2  
VYK_ANE_LOK_SPI_0110     integer 10   VýkonyAnestézieLokálneSpinálne-1-10 3232 5 3  
VYK_ANE_LOK_SPI_1118     integer 10   VýkonyAnestézieLokálneSpinálne-11-18 3232 5 4  
VYK_ANE_LOK_SPI_19     integer 10   VýkonyAnestézieLokálneSpinálne-19+ 3232 5 5  
VYK_ANE_LOK_EPI_NOV     integer 10   VýkonyAnestézieLokálneEpidurálneNovorodenci 3232 6 1  
VYK_ANE_LOK_EPI_DOJ     integer 10   VýkonyAnestézieLokálneEpidurálneDojčenci 3232 6 2  
VYK_ANE_LOK_EPI_0110     integer 10   VýkonyAnestézieLokálneEpidurálne-1-10 3232 6 3  
VYK_ANE_LOK_EPI_1118     integer 10   VýkonyAnestézieLokálneEpidurálne-11-18 3232 6 4  
VYK_ANE_LOK_EPI_19     integer 10   VýkonyAnestézieLokálneEpidurálne-19+ 3232 6 5  
VYK_ANE_LOK_BNP_NOV     integer 10   VýkonyAnestézieLokálneBlokádyNervPleteníNovorodenci 3232 7 1  
VYK_ANE_LOK_BNP_DOJ     integer 10   VýkonyAnestézieLokálneBlokádyNervPleteníDojčenci 3232 7 2  
VYK_ANE_LOK_BNP_0110     integer 10   VýkonyAnestézieLokálneBlokádyNervPletení-1-10 3232 7 3  
VYK_ANE_LOK_BNP_1118     integer 10   VýkonyAnestézieLokálneBlokádyNervPletení-11-18 3232 7 4  
VYK_ANE_LOK_BNP_19     integer 10   VýkonyAnestézieLokálneBlokádyNervPletení-19+ 3232 7 5  
VYK_ANE_LOK_INE_NOV     integer 10   VýkonyAnestézieLokálneInéNovorodenci 3232 8 1  
VYK_ANE_LOK_INE_DOJ     integer 10   VýkonyAnestézieLokálneInéDojčenci 3232 8 2  
VYK_ANE_LOK_INE_0110     integer 10   VýkonyAnestézieLokálneIné-1-10 3232 8 3  
VYK_ANE_LOK_INE_1118     integer 10   VýkonyAnestézieLokálneIné-11-18 3232 8 4  
VYK_ANE_LOK_INE_19     integer 10   VýkonyAnestézieLokálneIné-19+ 3232 8 5  
VYK_ANE_NEPL_NOV     integer 10   VýkonyAnestézieNeplánovanéNovorodenci 3232 9 1  
VYK_ANE_NEPL_DOJ     integer 10   VýkonyAnestézieNeplánovanéDojčenci 3232 9 2  
VYK_ANE_NEPL_0110     integer 10   VýkonyAnestézieNeplánované-1-10 3232 9 3  
VYK_ANE_NEPL_1118     integer 10   VýkonyAnestézieNeplánované-11-18 3232 9 4  
VYK_ANE_NEPL_19     integer 10   VýkonyAnestézieNeplánované-19+ 3232 9 5  
VYK_ANE_AMB_NOV     integer 10   VýkonyAnestézieAmbulantnéNovorodenci 3232 10 1  
VYK_ANE_AMB_DOJ     integer 10   VýkonyAnestézieAmbulantnéDojčenci 3232 10 2  
VYK_ANE_AMB_0110     integer 10   VýkonyAnestézieAmbulantné-1-10 3232 10 3  
VYK_ANE_AMB_1118     integer 10   VýkonyAnestézieAmbulantné-11-18 3232 10 4  
VYK_ANE_AMB_19     integer 10   VýkonyAnestézieAmbulantné-19+ 3232 10 5  
VYK_ANE_EKG_NOV     integer 10   VýkonyAnestézieEKG-Novorodenci 3232 11 1  
VYK_ANE_EKG_DOJ     integer 10   VýkonyAnestézieEKG-Dojčenci 3232 11 2  
VYK_ANE_EKG_0110     integer 10   VýkonyAnestézieEKG-1-10 3232 11 3  
VYK_ANE_EKG_1118     integer 10   VýkonyAnestézieEKG-11-18 3232 11 4  
VYK_ANE_EKG_19     integer 10   VýkonyAnestézieEKG-19+ 3232 11 5  
VYK_ANE_SPO2_NOV     integer 10   VýkonyAnestézieSpO2-Novorodenci 3232 12 1  
VYK_ANE_SPO2_DOJ     integer 10   VýkonyAnestézieSpO2-Dojčenci 3232 12 2  
VYK_ANE_SPO2_0110     integer 10   VýkonyAnestézieSpO2-1-10 3232 12 3  
VYK_ANE_SPO2_1118     integer 10   VýkonyAnestézieSpO2-11-18 3232 12 4  
VYK_ANE_SPO2_19     integer 10   VýkonyAnestézieSpO2-19+ 3232 12 5  
VYK_ANE_ETCO2_NOV     integer 10   VýkonyAnestézieETCO2-Novorodenci 3232 13 1  
VYK_ANE_ETCO2_DOJ     integer 10   VýkonyAnestézieETCO2-Dojčenci 3232 13 2  
VYK_ANE_ETCO2_0110     integer 10   VýkonyAnestézieETCO2-1-10 3232 13 3  
VYK_ANE_ETCO2_1118     integer 10   VýkonyAnestézieETCO2-11-18 3232 13 4  
VYK_ANE_ETCO2_19     integer 10   VýkonyAnestézieETCO2-19+ 3232 13 5  
VYK_ANE_KIA_NOV     integer 10   VýkonyAnestézieKoncenInhalačnýchAnestetíkNovorodenci 3232 14 1  
VYK_ANE_KIA_DOJ     integer 10   VýkonyAnestézieKoncenInhalačnýchAnestetíkDojčenci 3232 14 2  
VYK_ANE_KIA_0110     integer 10   VýkonyAnestézieKoncenInhalačnýchAnestetík-1-10 3232 14 3  
VYK_ANE_KIA_1118     integer 10   VýkonyAnestézieKoncenInhalačnýchAnestetík-11-18 3232 14 4  
VYK_ANE_KIA_19     integer 10   VýkonyAnestézieKoncenInhalačnýchAnestetík-19+ 3232 14 5  
VYK_ANA_NOV     integer 10   VýkonyAnalgosedáciaNovorodenci 3232 15 1  
VYK_ANA_DOJ     integer 10   VýkonyAnalgosedáciaDojčenci 3232 15 2  
VYK_ANA_0110     integer 10   VýkonyAnalgosedácia-1-10 3232 15 3  
VYK_ANA_1118     integer 10   VýkonyAnalgosedácia-11-18 3232 15 4  
VYK_ANA_19     integer 10   VýkonyAnalgosedácia-19+ 3232 15 5  
VYK_STB_NOV     integer 10   VýkonyStandByNovorodenci 3232 16 1  
VYK_STB_DOJ     integer 10   VýkonyStandByDojčenci 3232 16 2  
VYK_STB_0110     integer 10   VýkonyStandBy-1-10 3232 16 3  
VYK_STB_1118     integer 10   VýkonyStandBy-11-18 3232 16 4  
VYK_STB_19     integer 10   VýkonyStandBy-19+ 3232 16 5  
VYK_PR_VIZ_NOV     integer 10   VýkonyPredanestetickéVizityNovorodenci 3232 17 1  
VYK_PR_VIZ_DOJ     integer 10   VýkonyPredanestetickéVizityDojčenci 3232 17 2  
VYK_PR_VIZ_0110     integer 10   VýkonyPredanestetickéVizity-1-10 3232 17 3  
VYK_PR_VIZ_1118     integer 10   VýkonyPredanestetickéVizity-11-18 3232 17 4  
VYK_PR_VIZ_19     integer 10   VýkonyPredanestetickéVizity-19+ 3232 17 5  
VYK_KONZ_NOV     integer 10   VýkonyKonziliárneVyšetreniaVoVzťahuKAnestetČinnostiNovorodenci 3232 18 1  
VYK_KONZ_DOJ     integer 10   VýkonyKonziliárneVyšetreniaVoVzťahuKAnestetČinnostiDojčenci 3232 18 2  
VYK_KONZ_0110     integer 10   VýkonyKonziliárneVyšetreniaVoVzťahuKAnestetČinnosti-1-10 3232 18 3  
VYK_KONZ_1118     integer 10   VýkonyKonziliárneVyšetreniaVoVzťahuKAnestetČinnosti-11-18 3232 18 4  
VYK_KONZ_19     integer 10   VýkonyKonziliárneVyšetreniaVoVzťahuKAnestetČinnosti-19+ 3232 18 5  

Kontroly:

PORADIE TEXT OZNAMU LOGICKÝ VÝRAZ MODUL INDEXY PREMENNÉ KONTEXT VAR
1 "Medzimodulová kontrola 3231 a 3232: Súčet pacientov podľa klasifikácie ASA /všetky P_ASA/ v m. 3231 musí byť rovný súčtu pacientov s celkovou a lokálnou anestéziou v m. 3232 /všetky VYK_ANE_CEL, VYK_ANE_LOK/." Check(Sum(j,M3231RjS1)==SSum(k,i, M3232RkSi)) 3231 j={1-5}; k={1-8}; i={1-5}     ÁNO
2 "Modul 3232: Súčet celkových a lokálnych anestézií /všetky VYK_ANE_CEL, VYK_ANE_LOK/ musí byť väčší alebo rovný počtu neplánovaných anestézií v R9S"+j+" /VYK_ANE_NEPL/." Forcheck(j,Sum2(i,j, RiSj) >= R9Sj) 3232 i={1-8}; j={1-5}   R9Sj  
3 "Modul 3232: Súčet celkových a lokálnych anestézií /všetky VYK_ANE_CEL, VYK_ANE_LOK/ musí byť väčší alebo rovný počtu ambulantných anestézií v R10S"+j+" /VYK_ANE_AMB/." Forcheck(j,Sum2(i,j, RiSj) >= R10Sj) 3232 i={1-8}; j={1-5}   R10Sj  
4 "Modul 3232: Súčet celkových a lokálnych anestézií /všetky VYK_ANE_CEL, VYK_ANE_LOK/ musí byť väčší alebo rovný počtu EKG v R11S"+j+" /VYK_ANE_EKG/." Forcheck(j,Sum2(i,j, RiSj) >= R11Sj) 3232 i={1-8}; j={1-5}   R11Sj  
5 "Modul 3232: Súčet celkových a lokálnych anestézií /všetky VYK_ANE_CEL, VYK_ANE_LOK/ musí byť väčší alebo rovný počtu SpO2 v R12S"+j+" /VYK_ANE_SPO2/." Forcheck(j,Sum2(i,j, RiSj) >= R12Sj) 3232 i={1-8}; j={1-5}   R12Sj  
6 "Modul 3232: Súčet celkových a lokálnych anestézií /všetky VYK_ANE_CEL, VYK_ANE_LOK/ musí byť väčší alebo rovný počtu ETCO2 v R13S"+j+" /VYK_ANE_ETCO2/." Forcheck(j,Sum2(i,j, RiSj) >= R13Sj) 3232 i={1-8}; j={1-5}   R13Sj  
7 "Modul 3232: Súčet celkových a lokálnych anestézií /všetky VYK_ANE_CEL, VYK_ANE_LOK/ musí byť väčší alebo rovný počtu inhalačných anestetík v R14S"+j+" /VYK_ANE_KIA/." Forcheck(j,Sum2(i,j, RiSj) >= R14Sj) 3232 i={1-8}; j={1-5}   R14Sj  
8 "Modul 3101: Musí byť vyplnený počet návštev v S1 [NAV_P]!" Check(IF(SUBSTR(R4S1,10,1)==2 OR SUBSTR(R4S1,10,1)==8, NOT ISNULL(M3101R1S1) OR NOT ISNULL(M3101R2S1), TRUE)) 0_C02       ÁNO
9 "Modul 3101: Počet návštev v R"+i+"S1 [NAV_P] musí byť väčší alebo rovný počtu vyšetrení v R"+i+"S2 [VYS]." Forcheck(i, IF(SUBSTR(R4S1,10,1)==2 OR SUBSTR(R4S1,10,1)==8, M3101RiS1>=M3101RiS2, TRUE)) 0_C02 i={1-2}   M3101RiS1 ÁNO
10 "Modul 3101: Musí byť vyplnený počet vyšetrení v S2 [VYS]!" Check(IF(SUBSTR(R4S1,10,1)==3, NOT ISNULL(M3101R1S2) OR NOT ISNULL(M3101R2S2), TRUE)) 0_C02       ÁNO