Rozhranie: C01 Ročný výkaz o činnosti nukleárnej medicíny

Rozhranie platí od roku 2009

Položky:

KÓD POLOŽKY ID POVINNÁ DÁTOVÝ TYP ROZSAH OM NÁZOV POLOŽKY MODUL RIADOK STLPEC RO
ROK_SPRAC ÁNO ÁNO varchar 4   Rok spracovania 0_C01 1 1  
MESIAC_SPRAC ÁNO ÁNO varchar 2   Mesiac spracovania 0_C01 2 1  
ICO ÁNO ÁNO varchar 8   Identifikačné číslo organizácie 0_C01 3 1  
KODPZS ÁNO ÁNO varchar 12   Kód poskytovateľa zdravotnej starostlivosti 0_C01 4 1  
NAZOV   ÁNO varchar 150   Názov spravodajskej jednotky 0_C01 5 1  
SIDOU_OBEC_KOD   ÁNO varchar 6   Obec sidla odborného útvaru 0_C01 6 1  
PRIEZVISKO_ZOST   ÁNO varchar 60   Priezvisko zostavovateľa výkazu 0_C01 7 1  
TEL   ÁNO varchar 35   Telefónne číslo zostavovateľa (vrátane klapky) 0_C01 8 1  
EMAIL     varchar 64   e-mail zostavovateľa 0_C01 9 1  
POZNAMKA     varchar 256   Poznámka 0_C01 10 1  
AUTOR_XML     varchar 50   Autor xml 0_C01 11 1  
NAV_PA_0018     integer 10   NávštevyPacientAmbulantný-0-18 3104 1 1  
VYS_RDN_PA_0018     integer 10   VyšetreniaRádionuklidovéPacientAmbulantný-0-18 3104 1 2  
NAV_PA_19     integer 10   NávštevyPacientAmbulantný-19+ 3104 2 1  
VYS_RDN_PA_19     integer 10   VyšetreniaRádionuklidovéPacientAmbulantný-19+ 3104 2 2  
NAV_PH_0018     integer 10   NávštevyPacientHospitalizovaný-0-18 3104 3 1  
VYS_RDN_PH_0018     integer 10   VyšetreniaRádionuklidovéPacientHospitalizovaný-0-18 3104 3 2  
NAV_PH_19     integer 10   NávštevyPacientHospitalizovaný-19+ 3104 4 1  
VYS_RDN_PH_19     integer 10   VyšetreniaRádionuklidovéPacientHospitalizovaný-19+ 3104 4 2  
APL_LIEC_HYP_SZ_PA     integer 10   LiečbaHyperfunkcieŠtítnejŽľazy-PacientAmbulantný 3404 1 1  
APL_LIEC_HYP_SZ_PH     integer 10   LiečbaHyperfunkcieŠtítnejŽľazy-PacientHospitalizovaný 3404 1 2  
APL_LIEC_KAR_SZ_PA     integer 10   LiečbaKarcinómuŠtítnejŽľazy-PacientAmbulantný 3404 2 1  
APL_LIEC_KAR_SZ_PH     integer 10   LiečbaKarcinómuŠtítnejŽľazy-PacientHospitalizovaný 3404 2 2  
APL_LIEC_LYMF_PA     integer 10   LiečbaLymfómov-PacientAmbulantný 3404 3 1  
APL_LIEC_LYMF_PH     integer 10   LiečbaLymfómov-PacientHospitalizovaný 3404 3 2  
APL_LIEC_KOS_ME_PA     integer 10   LiečbaKostnýchMetastáz-PacientAmbulantný 3404 4 1  
APL_LIEC_KOS_ME_PH     integer 10   LiečbaKostnýchMetastáz-PacientHospitalizovaný 3404 4 2  
APL_LIEC_PEC_ME_PA     integer 10   LiečbaPečeňovýchMetastáz-PacientAmbulantný 3404 5 1  
APL_LIEC_PEC_ME_PH     integer 10   LiečbaPečeňovýchMetastáz-PacientHospitalizovaný 3404 5 2  
APL_LIEC_NEU_NAD_PA     integer 10   LiečbaNeuroendokrinnýchNádorov-PacientAmbulantný 3404 6 1  
APL_LIEC_NEU_NAD_PH     integer 10   LiečbaNeuroendokrinnýchNádorov-PacientHospitalizovaný 3404 6 2  
APL_LIEC_NAD_KT_PA     integer 10   LiečbaNádorovKrvotvornéhoTkaniva-PacientAmbulantný 3404 7 1  
APL_LIEC_NAD_KT_PH     integer 10   LiečbaNádorovKrvotvornéhoTkaniva-PacientHospitalizovaný 3404 7 2  
APL_LIEC_RADIOS_PA     integer 10   LiečbaRádiosinoviortéza-PacientAmbulantný 3404 8 1  
APL_LIEC_RADIOS_PH     integer 10   LiečbaRádiosinoviortéza-PacientHospitalizovaný 3404 8 2  
APL_LIEC_INA_RAD_PA     integer 10   LiečbaInýTypLiečbyRádiofarmakami-PacientAmbulantný 3404 9 1  
APL_LIEC_INA_RAD_PH     integer 10   LiečbaInýTypLiečbyRádiofarmakami-PacientHospitalizovaný 3404 9 2  
VYSL_RIA_HORM_HYPO     integer 10   LaboratórneVyšetreniaInVitro-RIA-HormónyHypofýzy 3121 1 1  
VYSL_IRMA_HORM_HYPO     integer 10   LaboratórneVyšetreniaInVitro-IRMA-HormónyHypofýzy 3121 1 2  
VYSL_ELISA_HORM_HYPO     integer 10   LaboratórneVyšetreniaInVitro-ELISA-HormónyHypofýzy 3121 1 3  
VYSL_RIA_HORM_SZ     integer 10   LaboratórneVyšetreniaInVitro-RIA-HormónyŠtítnejŽľazy 3121 2 1  
VYSL_IRMA_HORM_SZ     integer 10   LaboratórneVyšetreniaInVitro-IRMA-HormónyŠtítnejŽľazy 3121 2 2  
VYSL_ELISA_HORM_SZ     integer 10   LaboratórneVyšetreniaInVitro-ELISA-HormónyŠtítnejŽľazy 3121 2 3  
VYSL_RIA_INZU     integer 10   LaboratórneVyšetreniaInVitro-RIA-Inzulín 3121 3 1  
VYSL_IRMA_INZU     integer 10   LaboratórneVyšetreniaInVitro-IRMA-Inzulín 3121 3 2  
VYSL_ELISA_INZU     integer 10   LaboratórneVyšetreniaInVitro-ELISA-Inzulín 3121 3 3  
VYSL_RIA_STE_HORM     integer 10   LaboratórneVyšetreniaInVitro-RIA-SteroidnéHormóny 3121 4 1  
VYSL_IRMA_STE_HORM     integer 10   LaboratórneVyšetreniaInVitro-IRMA-SteroidnéHormóny 3121 4 2  
VYSL_ELISA_STE_HORM     integer 10   LaboratórneVyšetreniaInVitro-ELISA-SteroidnéHormóny 3121 4 3  
VYSL_RIA_ANTIG_ICH     integer 10   LaboratórneVyšetreniaInVitro-RIA-AntigényPRL InfekčnýchChorôb 3121 5 1  
VYSL_IRMA_ANTIG_ICH     integer 10   LaboratórneVyšetreniaInVitro-IRMA-AntigényPRL InfekčnýchChorôb 3121 5 2  
VYSL_ELISA_ANTIG_PRL     integer 10   LaboratórneVyšetreniaInVitro-ELISA-AntigényPRL InfekčnýchChorôb 3121 5 3  
VYSL_RIA_NAD_MARK     integer 10   LaboratórneVyšetreniaInVitro-RIA-NádorovéMarkery 3121 6 1  
VYSL_IRMA_NAD_MARK     integer 10   LaboratórneVyšetreniaInVitro-IRMA-NádorovéMarkery 3121 6 2  
VYSL_ELISA_NAD_MARK     integer 10   LaboratórneVyšetreniaInVitro-ELISA-NádorovéMarkery 3121 6 3  
VYSL_RIA_HEM_TEST     integer 10   LaboratórneVyšetreniaInVitro-RIA-Hematologické testy 3121 7 1  
VYSL_IRMA_HEM_TEST     integer 10   LaboratórneVyšetreniaInVitro-IRMA-Hematologické testy 3121 7 2  
VYSL_ELISA_HEM_TEST     integer 10   LaboratórneVyšetreniaInVitro-ELISA-Hematologické testy 3121 7 3  
VYSL_RIA_SKRIN     integer 10   LaboratórneVyšetreniaInVitro-RIA-Skríning 3121 8 1  
VYSL_IRMA_SKRIN     integer 10   LaboratórneVyšetreniaInVitro-IRMA-Skríning 3121 8 2  
VYSL_ELISA_SKRIN     integer 10   LaboratórneVyšetreniaInVitro-ELISA-Skríning 3121 8 3  
VYSL_RIA_INE     integer 10   LaboratórneVyšetreniaInVitro-RIA-Iné 3121 9 1  
VYSL_IRMA_INE     integer 10   LaboratórneVyšetreniaInVitro-IRMA-Iné 3121 9 2  
VYSL_ELISA_INE     integer 10   LaboratórneVyšetreniaInVitro-ELISA-Iné 3121 9 3  
CISV_RN_VYS_2     varchar 4 OC1_3111 Rádionuklidové vyšetrenia in vivo 3111   1  
VYS     integer 10 OC1_3111 VyšetreniaInVivo 3111   2  
VYS_SPECT     integer 10 OC1_3111 VyšetreniaInVivoSPECT 3111   3  
VYS_SPECT_CT     integer 10 OC1_3111 VyšetreniaInVivoSPECT/CT 3111   4  
PRIS_PET     integer 10   PrístrojePozitrónováEmisnáTomografia 2103 1 1  
PRIS_PET_CT     integer 10   PrístrojePozitrónováEmisnáTomografiaCT 2103 2 1  
PRIS_SCIN_KAM     integer 10   PrístrojeScintilačnáKamera 2103 3 1  
PRIS_1H_SCIN_KAM     integer 10   PrístrojeJednohlavováScintilačnáKamera 2103 4 1  
PRIS_2H_SCIN_KAM     integer 10   PrístrojeDvojhlavováScintilačnáKamera 2103 5 1  
PRIS_3H_SCIN_KAM     integer 10   PrístrojeTrojhlavováScintilačnáKamera 2103 6 1  
PRIS_SCIN_KAM_CT     integer 10   PrístrojeScintilačnáKamera+CTzáznam 2103 7 1  
PRIS_SCIN_KAM_KOID     integer 10   PrístrojeScintilačnáKamera+KoincidenčnáDetekcia 2103 8 1  
PRIS_KVAN_VYH_SZ     integer 10   PrístrojeNaKvantitatívneVyhodnocovanieScintigrafickéhoZáznamu 2103 9 1  
PRIS_POH_SCIN_GRAF     integer 10   PrístrojePohybovýScintigraf 2103 10 1  
PRIS_CELOT_PC     integer 10   PrístrojeCelotelovýPočítač 2103 11 1  
PRIS_SPEKT_SUP     integer 10   PrístrojeSpektrometrickáSúprava 2103 12 1  
PRIS_GA_SONDA     integer 10   PrístrojeGamaSondaNaPeroperačnúDetekciu 2103 13 1  
PRIS_GA_PC_AUT_SDET     integer 10   PrístrojeGamaPočítač Gamaautomat StudnicovýDetektor 2103 14 1  
PRIS_KAL_DAV     integer 10   PrístrojeKalibrátorDávok 2103 15 1  
PRIS_RAD_DET_KONT     integer 10   PrístrojeRádiometerDetektorKontaminácie 2103 16 1  
PRIS_INE_VYUZ_ION     integer 10   PrístrojeInéŠpeciálneNaMedicínskeVyužitieIonizujúcehoŽiarenia 2103 17 1  
PRIS_INE_NEVYUZ_ION     integer 10   PrístrojeInéŠpeciálneNevyužívajúceIonizačnéŽiarenia 2103 18 1  

Kontroly:

PORADIE TEXT OZNAMU LOGICKÝ VÝRAZ MODUL INDEXY PREMENNÉ KONTEXT VAR
1 "Modul 3104: Počet návštev pacienta v R"+i+"S1 musí byť väčší alebo rovný počtu rádionuklidových vyšetrení in vivo v R"+i+"S2." Forcheck(i, RiS1>=RiS2) 3104 i={1-4}   RiS1  
2 "Modul 3111: Počet vyšetrení v R"+i+"S2 /VYS/ musí byť väčší alebo rovný počtu vyšetrení SPECT v R"+i+"S3 /VYS_SPECT/." Forcheck(i, RiS2>=RiS3) 3111 i={1-PR}   RiS2  
3 "Modul 3111: Počet vyšetrení v R"+i+"S2 /VYS/ musí byť väčší alebo rovný počtu vyšetrení SPECT/CT v R"+i+"S4 /VYS_SPECT_CT/." Forcheck(i, RiS2>=RiS4) 3111 i={1-PR}   RiS2  
4 "Modul 2103: Počet scintilačných kamier v riadkoch 4 až 6 /PRIS_1H_SCIN_KAM+PRIS_2H_SCIN_KAM+PRIS_3H_SCIN_KAM/ musí byť väčší alebo rovný počtu scintilačných kamier s možnosťou súčasného CT záznamu v R7 /PRIS_SCIN_KAM_CT/." Check(R4S1 + R5S1 + R6S1 >= R7S1) 2103     R7S1  
5 "Modul 2103: Počet scintilačných kamier v riadkoch 4 až 6 /PRIS_1H_SCIN_KAM+PRIS_2H_SCIN_KAM+PRIS_3H_SCIN_KAM/ musí byť väčší alebo rovný počtu scintilačných kamier s možnosťou koincidenčnej detekcie v R8 /PRIS_SCIN_KAM_KOID/." Check(R4S1 + R5S1 + R6S1 >= R8S1) 2103     R8S1  
6 "Modul 3104: Musí byť vyplnený počet návštev v S1 [NAV_*]!" Check (IF(SUBSTR(R4S1,10,1)==1 OR SUBSTR(R4S1,10,1)==2, NOT ISNULL(M3104R1S1) OR NOT ISNULL(M3104R2S1) OR NOT ISNULL(M3104R3S1) OR NOT ISNULL(M3104R4S1), TRUE)) 0_C01       ÁNO