Rozhranie: A27 Ročný výkaz o činnosti ambulancie klin. imunológie a alergológie

Rozhranie platí od roku 2009

Položky:

KÓD POLOŽKY ID POVINNÁ DÁTOVÝ TYP ROZSAH OM NÁZOV POLOŽKY MODUL RIADOK STLPEC RO
ROK_SPRAC ÁNO ÁNO varchar 4   Rok spracovania 0_A27 1 1  
MESIAC_SPRAC ÁNO ÁNO varchar 2   Mesiac spracovania 0_A27 2 1  
ICO ÁNO ÁNO varchar 8   Identifikačné číslo organizácie 0_A27 3 1  
KODPZS ÁNO ÁNO varchar 12   Kód poskytovateľa zdravotnej starostlivosti 0_A27 4 1  
NAZOV   ÁNO varchar 150   Názov spravodajskej jednotky 0_A27 5 1  
SIDOU_OBEC_KOD   ÁNO varchar 6   Obec sidla odborného útvaru 0_A27 6 1  
PRIEZVISKO_ZOST   ÁNO varchar 60   Priezvisko zostavovateľa výkazu 0_A27 7 1  
TEL   ÁNO varchar 35   Telefónne číslo zostavovateľa (vrátane klapky) 0_A27 8 1  
EMAIL     varchar 64   e-mail zostavovateľa 0_A27 9 1  
POZNAMKA     varchar 256   Poznámka 0_A27 10 1  
AUTOR_XML     varchar 50   Autor xml 0_A27 11 1  
NAV_P_0018     integer 10   NávštevyPacientaVAmbulancii-0-18 3101 1 1  
NAV_P_19     integer 10   NávštevyPacientaVAmbulancii-19+ 3101 2 1  
CIS_POHL1     varchar 1 OA27_3201 Pohlavie pacienta 3201   1  
CIS_VS14_1     varchar 5 OA27_3201 Veková skupina pacienta 3201   2  
P_EVI     integer 10 OA27_3201 PacientiEvidovaníK-31-12 3201   3  
P_SPE_ITER_M0018     integer 10   PacientiSoŠpecifickouImunoterapiouMuži-0-18 3401 1 1  
PN_SPE_ITER_M0018     integer 10   PacientiNovíSoŠpecifickouImunoterapiouMuži-0-18 3401 1 2  
P_SPE_ITER_M19     integer 10   PacientiSoŠpecifickouImunoterapiouMuži-19+ 3401 2 1  
PN_SPE_ITER_M19     integer 10   PacientiNovíSoŠpecifickouImunoterapiouMuži-19+ 3401 2 2  
P_SPE_ITER_Z0018     integer 10   PacientiSoŠpecifickouImunoterapiouŽeny-0-18 3401 3 1  
PN_SPE_ITER_Z0018     integer 10   PacientiNovíSoŠpecifickouImunoterapiouŽeny-0-18 3401 3 2  
P_SPE_ITER_Z19     integer 10   PacientiSoŠpecifickouImunoterapiouŽeny-19+ 3401 4 1  
PN_SPE_ITER_Z19     integer 10   PacientiNovíSoŠpecifickouImunoterapiouŽeny-19+ 3401 4 2  
CIS_VS14_2     varchar 5 OA27_3210 Veková skupina pacienta 3210 1    
CIS_POHL2     varchar 1 OA27_3210 Pohlavie pacienta 3210 2    
P_EVI_J301_304_INT     integer 10 OA27_3210 PacientiEvidovaníAlergickáRinitídaIntermitentná 3210 3    
P_EVI_J301_304_PERZ     integer 10 OA27_3210 PacientiEvidovaníAlergickáRinitídaPerzistujúca 3210 4    
P_EVI_J311     integer 10 OA27_3210 PacientiEvidovaníZdĺhaváNazofaryngitída 3210 5    
P_EVI_J320     integer 10 OA27_3210 PacientiEvidovaníZdĺhavýZápalČeľustnejDutiny 3210 6    
P_EVI_J329     integer 10 OA27_3210 PacientiEvidovaníNešpecifikovanáZdĺhaváSínusitída 3210 7    
P_EVI_J45_LAH     integer 10 OA27_3210 PacientiEvidovaníBronchiálnaAstma-Ľahká J45 3210 8    
P_EVI_J451_458_LAH     integer 10 OA27_3210 PacientiEvidovaníBronchiálnaAstma-Ľahká J451-J458 3210 9    
P_EVI_J45_STAZ     integer 10 OA27_3210 PacientiEvidovaníBronchiálnaAstma-StredneŤažká J45 3210 10    
P_EVI_J451_458_STAZ     integer 10 OA27_3210 PacientiEvidovaníBronchiálnaAstma-StredneŤažká J451-J458 3210 11    
P_EVI_J45_TAZ     integer 10 OA27_3210 PacientiEvidovaníBronchiálnaAstma-Ťažká J45 3210 12    
P_EVI_J451_458_TAZ     integer 10 OA27_3210 PacientiEvidovaníBronchiálnaAstma-Ťažká J451-J458 3210 13    
P_EVI_L20     integer 10 OA27_3210 PacientiEvidovaníAtopickáDermatitída 3210 14    
P_EVI_DERMOR_SYN     integer 10 OA27_3210 PacientiEvidovaníDermorespiračnýSyndróm 3210 15    
P_EVI_L50     integer 10 OA27_3210 PacientiEvidovaníŽihľavkaUrticaria 3210 16    
P_EVI_HERED_ANG     integer 10 OA27_3210 PacientiEvidovaníHereditárnyAngioedem 3210 17    
P_EVI_D80_89_PRI     integer 10 OA27_3210 PacientiEvidovaníImunodeficientnéStavyPrimárne 3210 18    
P_EVI_D80_89_PRI_PRO     integer 10 OA27_3210 PacientiEvidovImunodefStavyPrimárneProtilátkovéImunodeficiencie 3210 19    
P_EVI_D80_89_PRI_BUN     integer 10 OA27_3210 PacientiEvidovImunodefStavyPrimárneBunkovéImunodeficiencie 3210 20    
P_EVI_D80_89_PRI_KOM     integer 10 OA27_3210 PacientiEvidovImunodefStavyPrimárneKombinovanéImunodeficiencie 3210 21    
P_EVI_D80_89_SEK     integer 10 OA27_3210 PacientiEvidovaníImunodeficientnéStavySekundárne 3210 22    
P_EVI_D80_89_SEK_PRO     integer 10 OA27_3210 PacientiEvidovImunodefStavSekundárneProtilátkovéImunodeficiencie 3210 23    
P_EVI_D80_89_SEK_BUN     integer 10 OA27_3210 PacientiEvidovImunodefStavySekundárneBunkovéImunodeficiencie 3210 24    
P_EVI_D80_89_SEK_KOM     integer 10 OA27_3210 PacientiEvidovImunodefStavySekundárneKombinovanéImunodeficiencie 3210 25    
P_EVI_D71     integer 10 OA27_3210 PacientiEvidovaníPoruchyFagocytózy 3210 26    
P_EVI_D841     integer 10 OA27_3210 PacientiEvidovaníPoruchyKomplementu 3210 27    
P_EVI_M368     integer 10 OA27_3210 PacientiEvidovaníAutoimunitnéOchorenia 3210 28    

Kontroly:

PORADIE TEXT OZNAMU LOGICKÝ VÝRAZ MODUL INDEXY PREMENNÉ KONTEXT VAR
1 "Modul 3401: Počet pacientov so špecifickou imunoterapiou v R"+i+"S1 musí byť väčší alebo rovný počtu pacientov so špecifickou imunoterapiou prijatých do liečby v sledovanom období v R"+i+"S2." Forcheck(i, RiS1>=RiS2) 3401 i={1-4}   RiS1  
2 "Modul 3210: Počet evidovaných osôb s ľahkou bronchiálnou astmou [J 45] v R8S"+j+" /P_EVI_J45_LAH/ musí byť väčší alebo rovný počtu evidovaných osôb s ľahkou bronchiálnou astmou [J 45.1 - J 45.8] v R9S"+j+" /P_EVI_J451_458_LAH/." Forcheck(j, R8Sj >= R9Sj) 3210 j={1-PS}   R8Sj  
3 "Modul 3210: Počet evidovaných osôb so stredne ťažkou bronchiálnou astmou [J 45] v R10S"+j+" /P_EVI_J45_STAZ/ musí byť väčší alebo rovný počtu evidovaných osôb so stredne ťažkou bronchiálnou astmou [J 45.1 - J 45.8] v R11S"+j+" /P_EVI_J451_458_STAZ/." Forcheck(j, R10Sj >= R11Sj) 3210 j={1-PS}   R10Sj  
4 "Modul 3210: Počet evidovaných osôb s ťažkou bronchiálnou astmou [J 45] v R12S"+j+" /P_EVI_J45_TAZ/ musí byť väčší alebo rovný počtu evidovaných osôb s ťažkou bronchiálnou astmou [J 45.1 - J 45.8] v R13S"+j+" /P_EVI_J451_458_TAZ/." Forcheck(j, R12Sj >= R13Sj) 3210 j={1-PS}   R12Sj  
5 "Modul 3210: Počet evidovaných osôb s primárnymi imunodeficient. stavmi v R18S"+j+" /P_EVI_D80_89_PRI/ musí byť väčší alebo rovný súčtu osôb protilátkovými, bunkovými a kombinovanými imunodeficienciami v r. 19-21 S"+j+" /všetky P_EVI_D80_89_PRI_*/." Forcheck(j, R18Sj >= R19Sj + R20Sj + R21Sj) 3210 j={1-PS}   R18Sj  
6 "Modul 3210: Počet evidovaných osôb so sekundárnymi imunodeficient. stavmi v R22S"+j+" /P_EVI_D80_89_SEK/ musí byť väčší alebo rovný súčtu osôb protilátkovými, bunkovými a kombinovanými imunodeficienciami v r. 23-25 S"+j+" /všetky P_EVI_D80_89_SEK_*/." Forcheck(j, R22Sj >= R23Sj + R24Sj + R25Sj) 3210 j={1-PS}   R22Sj  
7 "Modul 3101: Musí byť vyplnený počet návštev v S1 [NAV_P]!" Check (NOT ISNULL(R1S1) OR NOT ISNULL(R2S1)) 3101       ÁNO