Rozhranie: A26 Ročný výkaz o činnosti ambulancie ortopedickej protetiky

Rozhranie platí od roku 2009

Položky:

KÓD POLOŽKY ID POVINNÁ DÁTOVÝ TYP ROZSAH OM NÁZOV POLOŽKY MODUL RIADOK STLPEC RO
ROK_SPRAC ÁNO ÁNO varchar 4   Rok spracovania 0_A26 1 1  
MESIAC_SPRAC ÁNO ÁNO varchar 2   Mesiac spracovania 0_A26 2 1  
ICO ÁNO ÁNO varchar 8   Identifikačné číslo organizácie 0_A26 3 1  
KODPZS ÁNO ÁNO varchar 12   Kód poskytovateľa zdravotnej starostlivosti 0_A26 4 1  
NAZOV   ÁNO varchar 150   Názov spravodajskej jednotky 0_A26 5 1  
SIDOU_OBEC_KOD   ÁNO varchar 6   Obec sidla odborného útvaru 0_A26 6 1  
PRIEZVISKO_ZOST   ÁNO varchar 60   Priezvisko zostavovateľa výkazu 0_A26 7 1  
TEL   ÁNO varchar 35   Telefónne číslo zostavovateľa (vrátane klapky) 0_A26 8 1  
EMAIL     varchar 64   e-mail zostavovateľa 0_A26 9 1  
POZNAMKA     varchar 256   Poznámka 0_A26 10 1  
AUTOR_XML     varchar 50   Autor xml 0_A26 11 1  
NAV_P_0018     integer 10   NávštevyPacientaVAmbulancii-0-18 3101 1 1  
VYS_LEK_PRVO_PD_0018     integer 10   VyšetreniaLekáromPrvovyšetrenieDispenzarizovanýPacient-0-18 3101 1 2  
VYS_LEK_OPAK_PD_0018     integer 10   VyšetreniaLekáromOpakovanéDispenzarizovanýPacient-0-18 3101 1 3  
VYS_LEK_KONZ_0018     integer 10   VyšetreniaLekáromKonziliárne-0-18 3101 1 4  
VYS_LEK_UPR_0018     integer 10   VyšetreniaLekáromUpresňujúce-0-18 3101 1 5  
VYS_LEK_OST_0018     integer 10   VyšetreniaLekáromOstatné-0-18 3101 1 6  
VYS_REHP_0018     integer 10   VyšetreniaRehabilitačnýmPracovníkom-0-18 3101 1 7  
NAV_P_19     integer 10   NávštevyPacientaVAmbulancii-19+ 3101 2 1  
VYS_LEK_PRVO_PD_19     integer 10   VyšetreniaLekáromPrvovyšetrenieDispenzarizovanýPacient-19+ 3101 2 2  
VYS_LEK_OPAK_PD_19     integer 10   VyšetreniaLekáromOpakovanéDispenzarizovanýPacient-19+ 3101 2 3  
VYS_LEK_KONZ_19     integer 10   VyšetreniaLekáromKonziliárne-19+ 3101 2 4  
VYS_LEK_UPR_19     integer 10   VyšetreniaLekáromUpresňujúce-19+ 3101 2 5  
VYS_LEK_OST_19     integer 10   VyšetreniaLekáromOstatné-19+ 3101 2 6  
VYS_REHP_19     integer 10   VyšetreniaRehabilitačnýmPracovníkom-19+ 3101 2 7  
CIS_POHL     varchar 1 OA26_3201 Pohlavie pacienta 3201   1  
CIS_VS11     varchar 5 OA26_3201 Veková skupina pacienta 3201   2  
PN_EVI     integer 10 OA26_3201 PacientiNovíPrijatíDoEvidencieVSledovanomObdobí 3201   3  
P_EVI_VYRAD     integer 10 OA26_3201 PacientiVyradeníZEvidencieVSledovanomObdobí 3201   4  
P_EVI     integer 10 OA26_3201 PacientiEvidovaníNaKonciSledovanéhoObdobia 3201   5  
P_EVI_PRO_KON     integer 10   PacientiEvidovaníNaKonciSledovanéhoObdobiaProtézyKončatín 3207 1 1  
PN_EVI_PRO_KON     integer 10   PacientiNovíPrijatíDoEvidencieVSledovanomObdobíProtézyKončatín 3207 1 2  
P_EVI_ORTO_OBUV     integer 10   PacientiEvidovaníNaKonciSledovanéhoObdobiaOrtopedickáObuv 3207 2 1  
PN_EVI_ORTO_OBUV     integer 10   PacientiNovíPrijatíDoEvidencieVSledovanomObdobíOrtopedickáObuv 3207 2 2  
P_EVI_ORT_KON     integer 10   PacientiEvidovaníNaKonciSledovanéhoObdobiaOrtézyKončatín 3207 3 1  
PN_EVI_ORT_KON     integer 10   PacientiNovíPrijatíDoEvidencieVSledovanomObdobíOrtézyKončatín 3207 3 2  
P_EVI_OST     integer 10   PacientiEvidovaníNaKonciSledovanéhoObdobiaOstatné 3207 4 1  
PN_EVI_OST     integer 10   PacientiNovíPrijatíDoEvidencieVSledovanomObdobíOstatné 3207 4 2  

Kontroly:

PORADIE TEXT OZNAMU LOGICKÝ VÝRAZ MODUL INDEXY PREMENNÉ KONTEXT VAR
1 "Modul 3101: Musí byť vyplnený počet návštev v S1 [NAV_P]!" Check (NOT ISNULL(R1S1) OR NOT ISNULL(R2S1)) 3101       ÁNO