Rozhranie: A25 Ročný výkaz o činnosti fyziatricko - rehabilitačnej ambulancie

Rozhranie platí od roku 2009

Položky:

KÓD POLOŽKY ID POVINNÁ DÁTOVÝ TYP ROZSAH OM NÁZOV POLOŽKY MODUL RIADOK STLPEC RO
ROK_SPRAC ÁNO ÁNO varchar 4   Rok spracovania 0_A25 1 1  
MESIAC_SPRAC ÁNO ÁNO varchar 2   Mesiac spracovania 0_A25 2 1  
ICO ÁNO ÁNO varchar 8   Identifikačné číslo organizácie 0_A25 3 1  
KODPZS ÁNO ÁNO varchar 12   Kód poskytovateľa zdravotnej starostlivosti 0_A25 4 1  
NAZOV   ÁNO varchar 150   Názov spravodajskej jednotky 0_A25 5 1  
SIDOU_OBEC_KOD   ÁNO varchar 6   Obec sidla odborného útvaru 0_A25 6 1  
PRIEZVISKO_ZOST   ÁNO varchar 60   Priezvisko zostavovateľa výkazu 0_A25 7 1  
TEL   ÁNO varchar 35   Telefónne číslo zostavovateľa (vrátane klapky) 0_A25 8 1  
EMAIL     varchar 64   e-mail zostavovateľa 0_A25 9 1  
POZNAMKA     varchar 256   Poznámka 0_A25 10 1  
AUTOR_XML     varchar 50   Autor xml 0_A25 11 1  
NAV_P_M0018     integer 10   NávštevyPacientaVAmbulanciiMuži-0-18 3102 1 1  
VYS_VSTUP_M0018     integer 10   VyšetreniaVstupnéMuži-0-18 3102 1 2  
VYS_KONT_M0018     integer 10   VyšetreniaKontrolnéMuži-0-18 3102 1 3  
VYS_KONZ_M0018     integer 10   VyšetreniaKonziliárneMuži-0-18 3102 1 4  
VYS_TERAP_M0018     integer 10   VyšetreniaTerapeutickéMuži-0-18 3102 1 5  
VYS_PRVO_PD_M0018     integer 10   VyšetreniaPrvovyšetrenieDispenzarizovanéhoPacientaMuži-0-18 3102 1 6  
VYS_OPAK_PD_M0018     integer 10   VyšetreniaOpakovanéDispenzarizovanéhoPacientaMuži-0-18 3102 1 7  
NAV_P_M19     integer 10   NávštevyPacientaVAmbulanciiMuži-19+ 3102 2 1  
VYS_VSTUP_M19     integer 10   VyšetreniaVstupnéMuži-19+ 3102 2 2  
VYS_KONT_M19     integer 10   VyšetreniaKontrolnéMuži-19+ 3102 2 3  
VYS_KONZ_M19     integer 10   VyšetreniaKonziliárneMuži-19+ 3102 2 4  
VYS_TERAP_M19     integer 10   VyšetreniaTerapeutickéMuži-19+ 3102 2 5  
VYS_PRVO_PD_M19     integer 10   VyšetreniaPrvovyšetrenieDispenzarizovanéhoPacientaMuži-19+ 3102 2 6  
VYS_OPAK_PD_M19     integer 10   VyšetreniaOpakovanéDispenzarizovanéhoPacientaMuži-19+ 3102 2 7  
NAV_P_Z0018     integer 10   NávštevyPacientaVAmbulanciiŽeny-0-18 3102 3 1  
VYS_VSTUP_Z0018     integer 10   VyšetreniaVstupnéŽeny-0-18 3102 3 2  
VYS_KONT_Z0018     integer 10   VyšetreniaKontrolnéŽeny-0-18 3102 3 3  
VYS_KONZ_Z0018     integer 10   VyšetreniaKonziliárneŽeny-0-18 3102 3 4  
VYS_TERAP_Z0018     integer 10   VyšetreniaTerapeutickéŽeny-0-18 3102 3 5  
VYS_PRVO_PD_Z0018     integer 10   VyšetreniaPrvovyšetrenieDispenzarizovanéhoPacientaŽeny-0-18 3102 3 6  
VYS_OPAK_PD_Z0018     integer 10   VyšetreniaOpakovanéDispenzarizovanéhoPacientaŽeny-0-18 3102 3 7  
NAV_P_Z19     integer 10   NávštevyPacientaVAmbulanciiŽeny-19+ 3102 4 1  
VYS_VSTUP_Z19     integer 10   VyšetreniaVstupnéŽeny-19+ 3102 4 2  
VYS_KONT_Z19     integer 10   VyšetreniaKontrolnéŽeny-19+ 3102 4 3  
VYS_KONZ_Z19     integer 10   VyšetreniaKonziliárneŽeny-19+ 3102 4 4  
VYS_TERAP_Z19     integer 10   VyšetreniaTerapeutickéŽeny-19+ 3102 4 5  
VYS_PRVO_PD_Z19     integer 10   VyšetreniaPrvovyšetrenieDispenzarizovanéhoPacientaŽeny-19+ 3102 4 6  
VYS_OPAK_PD_Z19     integer 10   VyšetreniaOpakovanéDispenzarizovanéhoPacientaŽeny-19+ 3102 4 7  

Kontroly:

PORADIE TEXT OZNAMU LOGICKÝ VÝRAZ MODUL INDEXY PREMENNÉ KONTEXT VAR
1 "Modul 3102: Počet návštev pacienta v ambulancii v R"+i+"S1 musí byť väčší alebo rovný počtu vstupných lekárskych vyšetrení v R"+i+"S2." Forcheck(i, RiS1 >= RiS2) 3102 i={1-4}   RiS1  
2 "Modul 3102: Počet návštev pacienta v ambulancii v R"+i+"S1 musí byť väčší alebo rovný počtu kontrolných lekárskych vyšetrení v R"+i+"S3." Forcheck(i, RiS1 >= RiS3) 3102 i={1-4}   RiS1  
3 "Modul 3102: Počet návštev pacienta v ambulancii v R"+i+"S1 musí byť väčší alebo rovný počtu konziliárnych vyšetrení v R"+i+"S4." Forcheck(i, RiS1 >= RiS4) 3102 i={1-4}   RiS1  
4 "Modul 3102: Počet návštev pacienta v ambulancii v R"+i+"S1 musí byť väčší alebo rovný počtu terapeutických lekárskych vyšetrení v R"+i+"S5." Forcheck(i, RiS1 >= RiS5) 3102 i={1-4}   RiS1  
5 "Modul 3102: Počet návštev pacienta v ambulancii v R"+i+"S1 musí byť väčší alebo rovný počtu prvovyšetrení u dispenzarizovaných pacientov v R"+i+"S6." Forcheck(i, RiS1 >= RiS6) 3102 i={1-4}   RiS1  
6 "Modul 3102: Počet návštev pacienta v ambulancii v R"+i+"S1 musí byť väčší alebo rovný počtu opakovaných vyšetrení u dispenzarizovaných pacientov v R"+i+"S7." Forcheck(i, RiS1 >= RiS7) 3102 i={1-4}   RiS1  
7 "Modul 3102: Musí byť vyplnený počet návštev v S1 [NAV_P]!" Check (NOT ISNULL(R1S1) OR NOT ISNULL(R2S1) OR NOT ISNULL(R3S1) OR NOT ISNULL(R4S1)) 3102       ÁNO