Rozhranie: A21 Ročný výkaz o činnosti ambulancie klinickej biochémie

Rozhranie platí od roku 2009

Položky:

KÓD POLOŽKY ID POVINNÁ DÁTOVÝ TYP ROZSAH OM NÁZOV POLOŽKY MODUL RIADOK STLPEC RO
ROK_SPRAC ÁNO ÁNO varchar 4   Rok spracovania 0_A21 1 1  
MESIAC_SPRAC ÁNO ÁNO varchar 2   Mesiac spracovania 0_A21 2 1  
ICO ÁNO ÁNO varchar 8   Identifikačné číslo organizácie 0_A21 3 1  
KODPZS ÁNO ÁNO varchar 12   Kód poskytovateľa zdravotnej starostlivosti 0_A21 4 1  
NAZOV   ÁNO varchar 150   Názov spravodajskej jednotky 0_A21 5 1  
SIDOU_OBEC_KOD   ÁNO varchar 6   Obec sidla odborného útvaru 0_A21 6 1  
PRIEZVISKO_ZOST   ÁNO varchar 60   Priezvisko zostavovateľa výkazu 0_A21 7 1  
TEL   ÁNO varchar 35   Telefónne číslo zostavovateľa (vrátane klapky) 0_A21 8 1  
EMAIL     varchar 64   e-mail zostavovateľa 0_A21 9 1  
POZNAMKA     varchar 256   Poznámka 0_A21 10 1  
AUTOR_XML     varchar 50   Autor xml 0_A21 11 1  
NAV_P_0018     integer 10   NávštevyPacientaVAmbulancii-0-18 3101 1 1  
ODB_0018     integer 10   Odbery-0-18 3101 1 2  
VYS_KONZ_0018     integer 10   VyšetreniaKonziliárne-0-18 3101 1 3  
NAV_P_19     integer 10   NávštevyPacientaVAmbulancii-19+ 3101 2 1  
ODB_19     integer 10   Odbery-19+ 3101 2 2  
VYS_KONZ_19     integer 10   VyšetreniaKonziliárne-19+ 3101 2 3  
P_SLE_0018     integer 10   PacientiSledovaníKoniecSledovanéhoObdobia-0-18 3202 1 1  
P_SLE_19     integer 10   PacientiSledovaníKoniecSledovanéhoObdobia-19+ 3202 2 1  

Kontroly:

PORADIE TEXT OZNAMU LOGICKÝ VÝRAZ MODUL INDEXY PREMENNÉ KONTEXT VAR
1 "Modul 3101: Musí byť vyplnený počet návštev v S1 [NAV_P]!" Check (NOT ISNULL(R1S1) OR NOT ISNULL(R2S1)) 3101       ÁNO
2 "Modul 3101: Počet návštev v R"+i+"S1 [NAV_P] musí byť vačší alebo rovný počtu odberov v R"+i+"S2 [ODB]." Forcheck(i, RiS1>=RiS2) 3101 i={1-2}   RiS1 ÁNO
3 "Modul 3101: Počet návštev v R"+i+"S1 [NAV_P] musí byť vačší alebo rovný počtu konziliárnych vyšetrení v R"+i+"S3 [VYS_KONZ]." Forcheck(i, RiS1>=RiS3) 3101 i={1-2}   RiS1 ÁNO