Rozhranie: A20 Ročný výkaz o činnosti agentúry domácej ošetrov. starostlivosti

Rozhranie platí od roku 2009

Položky:

KÓD POLOŽKY ID POVINNÁ DÁTOVÝ TYP ROZSAH OM NÁZOV POLOŽKY MODUL RIADOK STLPEC RO
ROK_SPRAC ÁNO ÁNO varchar 4   Rok spracovania 0_A20 1 1  
MESIAC_SPRAC ÁNO ÁNO varchar 2   Mesiac spracovania 0_A20 2 1  
ICO ÁNO ÁNO varchar 8   Identifikačné číslo organizácie 0_A20 3 1  
KODPZS ÁNO ÁNO varchar 12   Kód poskytovateľa zdravotnej starostlivosti 0_A20 4 1  
NAZOV   ÁNO varchar 150   Názov spravodajskej jednotky 0_A20 5 1  
SIDOU_OBEC_KOD   ÁNO varchar 6   Obec sídla odborného útvaru 0_A20 6 1  
PRIEZVISKO_ZOST   ÁNO varchar 60   Priezvisko zostavovateľa výkazu 0_A20 7 1  
TEL   ÁNO varchar 35   Telefónne číslo zostavovateľa (vrátane klapky) 0_A20 8 1  
EMAIL     varchar 64   e-mail zostavovateľa 0_A20 9 1  
POZNAMKA     varchar 256   Poznámka 0_A20 10 1  
AUTOR_XML     varchar 50   Autor xml 0_A20 11 1  
NAV_NS_0018     integer 10   NávštevyNávštevnáSlužbaZdravPracovníkaVDomProstrPac-0-18 3101 1 1  
NAV_NS_19     integer 10   NávštevyNávštevnáSlužbaZdravPracovníkaVDomProstrPac-19+ 3101 2 1  
CIS_VS17     varchar 5 OA20_3202 Veková skupina pacienta 3202 1    
P_OSET_ZP     integer 10 OA20_3202 PacientiOšetreníZdravPracovníkmiADOS 3202 2    
CISV_SLED_DIAG     varchar 5 OA20_3206 Vybrané sledované diagnózy 3206   1  
P_POSTIH_0005     integer 10 OA20_3206 PacientiPočetPostihnutí-0-5 3206   2  
P_POSTIH_0618     integer 10 OA20_3206 PacientiPočetPostihnutí-6-18 3206   3  
P_POSTIH_1960     integer 10 OA20_3206 PacientiPočetPostihnutí-19-60 3206   4  
P_POSTIH_61     integer 10 OA20_3206 PacientiPočetPostihnutí-61+ 3206   5  

Kontroly:

PORADIE TEXT OZNAMU LOGICKÝ VÝRAZ MODUL INDEXY PREMENNÉ KONTEXT VAR
1 "Modul 3206: Je nutné vyplniť aspoň jeden stĺpec! Odstránením tejto chyby sa odstránia aj niektoré iné chybové hlásenia, ktoré s touto chybou súvisia." Check(ORMulti(j, TRUE)) 3202 j={1-PS}   M3202  
2 "Modul 3206: Je nutné vyplniť aspoň jeden riadok! Odstránením tejto chyby sa odstránia aj niektoré iné chybové hlásenia, ktoré s touto chybou súvisia." Check(ORMulti(i, TRUE)) 3206 i={1-PR}      
3 "Medzimodulová kontrola: Počet osôb ošetrených zdravotníckymi pracovníkmi ADOS vo vekovej skupine 0-5 rokov v m. 3202 v R2S1 /P_OSET_ZP/ musí byť menší alebo rovný počtu postihnutí osôb vo vekovej skupine 0-5 rokov v m. 3206 v S2 /P_POSTIH_0005/." Forcheck(j, IF(M3202R1Sj=='00-05', (M3206R1S2+M3206R2S2+M3206R3S2+M3206R4S2+M3206R5S2)>=M3202R2Sj, TRUE)) 3202 j={1-PS}   R2Sj  
4 "Medzimodulová kontrola: Počet osôb ošetrených zdravotníckymi pracovníkmi ADOS vo vekovej skupine 6-18 rokov v m. 3202 v R2S2 /P_OSET_ZP/ musí byť menší alebo rovný počtu postihnutí osôb vo vekovej skupine 6-18 rokov v m. 3206 v S3 /P_POSTIH_0618/." Forcheck(j, IF(M3202R1Sj=='06-18', (M3206R1S3+M3206R2S3+M3206R3S3+M3206R4S3+M3206R5S3)>=M3202R2Sj, TRUE)) 3202 j={1-PS}   R2Sj  
5 "Medzimodulová kontrola: Počet osôb ošetrených zdravotníckymi pracovníkmi ADOS vo vekovej skupine 19-60 rokov v m. 3202 v R2S3 /P_OSET_ZP/ musí byť menší alebo rovný počtu postihnutí osôb vo vekovej skupine 19-60 rokov v m. 3206 v S4 /P_POSTIH_1960/." Forcheck(j, IF(M3202R1Sj=='19-60', (M3206R1S4+M3206R2S4+M3206R3S4+M3206R4S4+M3206R5S4)>=M3202R2Sj, TRUE)) 3202 j={1-PS}   R2Sj  
6 "Medzimodulová kontrola: Počet osôb ošetrených zdravotníckymi pracovníkmi ADOS vo vekovej skupine nad 61 rokov v m. 3202 v R2S4 /P_OSET_ZP/ musí byť menší alebo rovný počtu postihnutí osôb vo vekovej skupine nad 61 rokov v m. 3206 v S5 /P_POSTIH_61/." Forcheck(j, IF(M3202R1Sj=='61_v', (M3206R1S5+M3206R2S5+M3206R3S5+M3206R4S5+M3206R5S5)>=M3202R2Sj, TRUE)) 3202 j={1-PS}   R2Sj  
7 "Ak sú uvedené postihnutia v S2 m. 3206, musia byť uvedené aj osoby v S1 m. 3202." Check(IF (Sum (i, M3206RiS2) >0, NOT ISNULL(M3202R2S1), TRUE)) 3206 i={1-PR}   M3202R2S1 ÁNO
8 "Ak sú uvedené postihnutia v S3 m. 3206, musia byť uvedené aj osoby v S2 m. 3202." Check(IF (Sum (i, M3206RiS3) >0, NOT ISNULL(M3202R2S2), TRUE)) 3206 i={1-PR}   M3202R2S2 ÁNO
9 "Ak sú uvedené postihnutia v S4 m. 3206, musia byť uvedené aj osoby v S3 m. 3202." Check(IF (Sum (i, M3206RiS4) >0, NOT ISNULL(M3202R2S3), TRUE)) 3206 i={1-PR}   M3202R2S3 ÁNO
10 "Ak sú uvedené postihnutia v S5 m. 3206, musia byť uvedené aj osoby v S4 m. 3202." Check(IF (Sum (i, M3206RiS5) >0, NOT ISNULL(M3202R2S4), TRUE)) 3206 i={1-PR}   M3202R2S4 ÁNO
11 "Modul 3101: Musí byť vyplnený počet návštev v S1 [NAV_NS]!" Check (NOT ISNULL(R1S1) OR NOT ISNULL(R2S1)) 3101       ÁNO