Rozhranie: A18 Ročný výkaz o činnosti neurologických ambulancií

Rozhranie platí od roku 2009

Položky:

KÓD POLOŽKY ID POVINNÁ DÁTOVÝ TYP ROZSAH OM NÁZOV POLOŽKY MODUL RIADOK STLPEC RO
ROK_SPRAC ÁNO ÁNO varchar 4   Rok spracovania 0_A18 1 1  
MESIAC_SPRAC ÁNO ÁNO varchar 2   Mesiac spracovania 0_A18 2 1  
ICO ÁNO ÁNO varchar 8   Identifikačné číslo organizácie 0_A18 3 1  
KODPZS ÁNO ÁNO varchar 12   Kód poskytovateľa zdravotnej starostlivosti 0_A18 4 1  
NAZOV   ÁNO varchar 150   Názov spravodajskej jednotky 0_A18 5 1  
SIDOU_OBEC_KOD   ÁNO varchar 6   Obec sidla odborného útvaru 0_A18 6 1  
PRIEZVISKO_ZOST   ÁNO varchar 60   Priezvisko zostavovateľa výkazu 0_A18 7 1  
TEL   ÁNO varchar 35   Telefónne číslo zostavovateľa (vrátane klapky) 0_A18 8 1  
EMAIL     varchar 64   e-mail zostavovateľa 0_A18 9 1  
POZNAMKA     varchar 256   Poznámka 0_A18 10 1  
AUTOR_XML     varchar 50   Autor xml 0_A18 11 1  
NAV_P_0018     integer 10   NávštevyPacientaVambulancii-0-18 3101 1 1  
NAV_NS_LEK_0018     integer 10   NávštevyLekáraNavštevnáSlužba-0-18 3101 1 2  
NAV_P_19     integer 10   NávštevyPacientaVambulancii-19+ 3101 2 1  
NAV_NS_LEK_19     integer 10   NávštevyLekáraNavštevnáSlužba-19+ 3101 2 2  
PD_K_31_12     integer 10   DispenzarizovanéOsobyK-31.12. 3201 1 1  
CISV_SLED_DIAG_2     varchar 5 OA18_3205 Vybrané sledované diagnózy 3205   1  
P_M     integer 10 OA18_3205 EvidovaníPacientiPodľaDiagnózySledovanéObdobieMuži 3205   2  
P_Z     integer 10 OA18_3205 EvidovaníPacientiPodľaDiagnózySledovanéObdobieŽeny 3205   3  
CIS_VS10     varchar 5 OA18_3212 Veková skupina pacienta 3212 1    
CIS_POHL     varchar 1 OA18_3212 Pohlavie pacienta 3212 2    
P_VYS_G20     integer 10 OA18_3212 VyšetreniaPacientovSledovanéObdobieParkinsonovaChoroba 3212 3    
P_VYS_G35     integer 10 OA18_3212 VyšetreniaPacientovSledovanéObdobieRoztrúsenáSkleróza 3212 4    
P_VYS_G40_41     integer 10 OA18_3212 VyšetreniaPacientovSledovanéObdobieEpilepsia 3212 5    
P_VYS_G43_44     integer 10 OA18_3212 VyšetreniaPacientovSledovanéObdobieMigrénaSyndrBolestiHlavy 3212 6    

Kontroly:

PORADIE TEXT OZNAMU LOGICKÝ VÝRAZ MODUL INDEXY PREMENNÉ KONTEXT VAR
1 "Modul 3205: Počet osôb s poruchami nervov, nervových koreňov a nervových spletí v R9S"+j+" musí byť väčší alebo rovný počtu osôb s kompresiami nervových koreňov a spletí v R10S"+j+"." Forcheck(j, R9Sj >= R10Sj) 3205 j={2-3}   R9Sj  
2 "Modul 3205: Počet osôb s inými cievnymi chorobami mozgu v R20S"+j+" musí byť väčší alebo rovný počtu osôb s aneuryzmami v R21S"+j+"." Forcheck(j, R20Sj >= R21Sj) 3205 j={2-3}   R20Sj  
3 "Modul 3101: Musí byť vyplnený počet návštev v S1 [NAV_P] alebo S2 [NAV_NS_LEK]!" CHECK(NOT ISNULL(R1S1) OR NOT ISNULL(R1S2) OR NOT ISNULL(R2S1) OR NOT ISNULL(R2S2)) 3101       ÁNO