Rozhranie: A15 Ročný výkaz o činnosti oftalmologickej ambulancie

Rozhranie platí od roku 2009

Položky:

KÓD POLOŽKY ID POVINNÁ DÁTOVÝ TYP ROZSAH OM NÁZOV POLOŽKY MODUL RIADOK STLPEC RO
ROK_SPRAC ÁNO ÁNO varchar 4   Rok spracovania 0_A15 1 1  
MESIAC_SPRAC ÁNO ÁNO varchar 2   Mesiac spracovania 0_A15 2 1  
ICO ÁNO ÁNO varchar 8   Identifikačné číslo organizácie 0_A15 3 1  
KODPZS ÁNO ÁNO varchar 12   Kód poskytovateľa zdravotnej starostlivosti 0_A15 4 1  
NAZOV   ÁNO varchar 150   Názov spravodajskej jednotky 0_A15 5 1  
SIDOU_OBEC_KOD   ÁNO varchar 6   Obec sidla odborného útvaru 0_A15 6 1  
PRIEZVISKO_ZOST   ÁNO varchar 60   Priezvisko zostavovateľa výkazu 0_A15 7 1  
TEL   ÁNO varchar 35   Telefónne číslo zostavovateľa (vrátane klapky) 0_A15 8 1  
EMAIL     varchar 64   e-mail zostavovateľa 0_A15 9 1  
POZNAMKA     varchar 256   Poznámka 0_A15 10 1  
AUTOR_XML     varchar 50   Autor xml 0_A15 11 1  
NAV_P_0018     integer 10   NávštevyPacientaVAmbulancii-0-18 3101 1 1  
NAV_P_SLE_DM_0018     integer 10   NávštevySledovanéhoPacientaDiabetesMellitus-0-18 3101 1 2  
NAV_P_SLE_GLA_0018     integer 10   NávštevySledovanéhoPacientaGlaukóm-0-18 3101 1 3  
NAV_P_SLE_DEGM_0018     integer 10   NávštevySledovanéhoPacientaDegeneráciaMakuly-0-18 3101 1 4  
NAV_P_19     integer 10   NávštevyPacientaVAmbulancii-19+ 3101 2 1  
NAV_P_SLE_DM_19     integer 10   NávštevySledovanéhoPacientaDiabetesMellitus-19+ 3101 2 2  
NAV_P_SLE_GLA_19     integer 10   NávštevySledovanéhoPacientaGlaukóm-19+ 3101 2 3  
NAV_P_SLE_DEGM_19     integer 10   NávštevySledovanéhoPacientaDegeneráciaMakuly-19+ 3101 2 4  
VYS_FLUOR_ANG     integer 10   VyšetreniaFluoresceinováAngiografia 3111 1 1  
CIS_VS11_1     varchar 5 OA15_3202 Veková skupina pacienta 3202   1  
P_SLE_VEK     integer 10 OA15_3202 PacientiSledovaníPodľaVeku 3202   2  
CIS_VS11_2     varchar 5 OA15_3206 Veková skupina pacienta 3206   1  
CISV_SLED_DIAG_1     varchar 5 OA15_3206 Vybrané sledované diagnózy 3206   2  
P_SLE_VEK_DIAG     integer 10 OA15_3206 PacientiSledovaníPodľaVekuDiagnózy 3206   3  
PN_SLE_VEK_DIAG     integer 10 OA15_3206 PacientiNovozistenéOchorenie-SledovaníPodľaVekuDiagnózy 3206   4  
CISV_SLED_DIAG_2     varchar 5 OA15_3204 Vybrané sledované diagnózy 3204   1  
P_SLE_DIAG     integer 10 OA15_3204 PacientiSledovaníPodľaDiagnózy 3204   2  
PN_SLE_DIAG     integer 10 OA15_3204 PacientiNovozistenéOchorenie-SledovaníPodľaDiagnózy 3204   3  

Kontroly:

PORADIE TEXT OZNAMU LOGICKÝ VÝRAZ MODUL INDEXY PREMENNÉ KONTEXT VAR
1 "Modul 3101: Počet návštev pacienta v ambulancii v R"+i+"S1 musí byť väčší alebo rovný počtu návštev sledovaných pacientov chorých na diabetes mellitus v R"+i+"S2." Forcheck(i, RiS1>= RiS2) 3101 i={1-2}   RiS1  
2 "Modul 3101: Počet návštev pacienta v ambulancii v R"+i+"S1 musí byť väčší alebo rovný počtu návštev sledovaných pacientov chorých na glaukóm v R"+i+"S3." Forcheck(i, RiS1>= RiS3) 3101 i={1-2}   RiS1  
3 "Modul 3101: Počet návštev pacienta v ambulancii v R"+i+"S1 musí byť väčší alebo rovný počtu návštev sledovaných pacientov chorých na vekom podmienenú degeneráciu makuly v R"+i+"S4." Forcheck(i, RiS1>= RiS4) 3101 i={1-2}   RiS1  
4 "Modul 3204: Počet sledovaných osôb v R"+i+"S2 /P_SLE_DIAG/ musí byť väčší alebo rovný počtu sledovaných osôb s novozisteným ochorením v R"+i+"S3 /PN_SLE_DIAG/." Forcheck(i, RiS2>= RiS3) 3204 i={1-PR}   RiS2  
5 "Modul 3206: Počet sledovaných osôb v R"+i+"S3 /P_SLE_VEK_DIAG/ musí byť väčší alebo rovný počtu sledovaných osôb s novozisteným ochorením v R"+i+"S4 /PN_SLE_VEK_DIAG/." Forcheck(i, RiS3>= RiS4) 3206 i={1-PR}   RiS3  
6 "Modul 3101: Musí byť vyplnený počet návštev v S1 [NAV_P]!" Check (NOT ISNULL(R1S1) OR NOT ISNULL(R2S1)) 3101       ÁNO