Rozhranie: A12 Ročný výkaz o činnosti chirurgickej ambulancie

Rozhranie platí od roku 2009

Položky:

KÓD POLOŽKY ID POVINNÁ DÁTOVÝ TYP ROZSAH OM NÁZOV POLOŽKY MODUL RIADOK STLPEC RO
ROK_SPRAC ÁNO ÁNO varchar 4   Rok spracovania 0_A12 1 1  
MESIAC_SPRAC ÁNO ÁNO varchar 2   Mesiac spracovania 0_A12 2 1  
ICO ÁNO ÁNO varchar 8   Identifikačné číslo organizácie 0_A12 3 1  
KODPZS ÁNO ÁNO varchar 12   Kód poskytovateľa zdravotnej starostlivosti 0_A12 4 1  
NAZOV   ÁNO varchar 150   Názov spravodajskej jednotky 0_A12 5 1  
SIDOU_OBEC_KOD   ÁNO varchar 6   Obec sídla odborného útvaru 0_A12 6 1  
PRIEZVISKO_ZOST   ÁNO varchar 60   Priezvisko zostavovateľa výkazu 0_A12 7 1  
TEL   ÁNO varchar 35   Telefónne číslo zostavovateľa (vrátane klapky) 0_A12 8 1  
EMAIL     varchar 64   e-mail zostavovateľa 0_A12 9 1  
POZNAMKA     varchar 256   Poznámka 0_A12 10 1  
AUTOR_XML     varchar 50   Autor xml 0_A12 11 1  
NAV_P_0018     integer 10   NávštevyPacientaVAmbulancii-0-18 3101 1 1  
NAV_P_19     integer 10   NávštevyPacientaVAmbulancii-19+ 3101 2 1  
VYK_CH_HN_OKP_0018     integer 10   VýkonyChirurgickéHnisavéOchoreniaKožeAPodkožia-0-18 3602 1 1  
VYK_CH_HN_OKP_19     integer 10   VýkonyChirurgickéHnisavéOchoreniaKožeAPodkožia-19+ 3602 1 2  
VYK_CH_OSET_R_0018     integer 10   VýkonyChirurgickéOšetreniaRán-0-18 3602 2 1  
VYK_CH_OSET_R_19     integer 10   VýkonyChirurgickéOšetreniaRán-19+ 3602 2 2  
VYK_ODSTR_KPN_0018     integer 10   VýkonyOdstránenieKožnýchAPodkožnýchNádorov-0-18 3602 3 1  
VYK_ODSTR_KPN_19     integer 10   VýkonyOdstránenieKožnýchAPodkožnýchNádorov-19+ 3602 3 2  
VYK_REP_ZLUX_0018     integer 10   VýkonyRepozícieZlomenínALuxácií-0-18 3602 4 1  
VYK_REP_ZLUX_19     integer 10   VýkonyRepozícieZlomenínALuxácií-19+ 3602 4 2  
VYK_OSET_POP_0018     integer 10   VýkonyOšetreniaPopálenín-0-18 3602 5 1  
VYK_OSET_POP_19     integer 10   VýkonyOšetreniaPopálenín-19+ 3602 5 2  
VYK_ENDO_VYS_0018     integer 10   VýkonyEndoskopickéVyšetrenia-0-18 3602 6 1  
VYK_ENDO_VYS_19     integer 10   VýkonyEndoskopickéVyšetrenia-19+ 3602 6 2  
VYK_VYS_CHO_0018     integer 10   VýkonyVyšetreniaPreChirurgickéOchorenia-0-18 3602 7 1  
VYK_VYS_CHO_19     integer 10   VýkonyVyšetreniaPreChirurgickéOchorenia-19+ 3602 7 2  

Kontroly:

PORADIE TEXT OZNAMU LOGICKÝ VÝRAZ MODUL INDEXY PREMENNÉ KONTEXT VAR
1 "Modul 3101: Musí byť vyplnený počet návštev v S1 [NAV_P]!" Check (NOT ISNULL(R1S1) OR NOT ISNULL(R2S1)) 3101       ÁNO