Rozhranie: A11 Ročný výkaz o činnosti telovýchovného lekárstva

Rozhranie platí od roku 2009

Položky:

KÓD POLOŽKY ID POVINNÁ DÁTOVÝ TYP ROZSAH OM NÁZOV POLOŽKY MODUL RIADOK STLPEC RO
ROK_SPRAC ÁNO ÁNO varchar 4   Rok spracovania 0_A11 1 1  
MESIAC_SPRAC ÁNO ÁNO varchar 2   Mesiac spracovania 0_A11 2 1  
ICO ÁNO ÁNO varchar 8   Identifikačné číslo organizácie 0_A11 3 1  
KODPZS ÁNO ÁNO varchar 12   Kód poskytovateľa zdravotnej starostlivosti 0_A11 4 1  
NAZOV   ÁNO varchar 150   Názov spravodajskej jednotky 0_A11 5 1  
SIDOU_OBEC_KOD   ÁNO varchar 6   Obec sidla odborného útvaru 0_A11 6 1  
PRIEZVISKO_ZOST   ÁNO varchar 60   Priezvisko zostavovateľa výkazu 0_A11 7 1  
TEL   ÁNO varchar 35   Telefónne číslo zostavovateľa (vrátane klapky) 0_A11 8 1  
EMAIL     varchar 64   e-mail zostavovateľa 0_A11 9 1  
POZNAMKA     varchar 256   Poznámka 0_A11 10 1  
AUTOR_XML     varchar 50   Autor xml 0_A11 11 1  
NAV_P_0018     integer 10   NávštevyPacientaVAmbulancii-0-18 3101 1 1  
VYS_PREV_0018     integer 10   VyšetreniaPreventívne-0-18 3101 1 2  
VYS_LIEC_0018     integer 10   VyšetreniaLiečebné-0-18 3101 1 3  
VYS_KONT_0018     integer 10   VyšetreniaKontrolné-0-18 3101 1 4  
VYS_KONZ_0018     integer 10   VyšetreniaKonziliárne-0-18 3101 1 5  
NAV_P_19     integer 10   NávštevyPacientaVAmbulancii-19+ 3101 2 1  
VYS_PREV_19     integer 10   VyšetreniaPreventívne-19+ 3101 2 2  
VYS_LIEC_19     integer 10   VyšetreniaLiečebné-19+ 3101 2 3  
VYS_KONT_19     integer 10   VyšetreniaKontrolné-19+ 3101 2 4  
VYS_KONZ_19     integer 10   VyšetreniaKonziliárne-19+ 3101 2 5  
VYS_ZAT_ERGOM     integer 10   VyšetreniaZáťažovéErgometria 3111 1 1  
VYS_ZAT_SPIROERG     integer 10   VyšetreniaZáťažovéSpiroergometria 3111 2 1  
VYS_ZAT_INE_FUN     integer 10   VyšetreniaZáťažovéInéFunkčné 3111 3 1  
VYS_NEZAT_ANTR     integer 10   VyšetreniaNezáťažovéAntropologické 3111 4 1  
VYS_NEZAT_KALIP     integer 10   VyšetreniaNezáťažovéKalipometria 3111 5 1  
VYS_NEZAT_BIOCH     integer 10   VyšetreniaNezáťažovéBiochemické 3111 6 1  
VYS_NEZAT_INE_LAB     integer 10   VyšetreniaNezáťažovéInéLaboratórne 3111 7 1  
VYS_NEZAT_SPIROM     integer 10   VyšetreniaNezáťažovéSpirometrické 3111 8 1  
VYS_NEZAT_INE_ODB     integer 10   VyšetreniaNezáťažovéInéOdborné 3111 9 1  

Kontroly:

PORADIE TEXT OZNAMU LOGICKÝ VÝRAZ MODUL INDEXY PREMENNÉ KONTEXT VAR
1 "Modul 3101: Musí byť vyplnený počet návštev v S1 [NAV_P]!" Check (NOT ISNULL(R1S1) OR NOT ISNULL(R2S1)) 3101       ÁNO
2 "Modul 3101: Počet návštev v R"+i+"S1 [NAV_P] musí byť vačší alebo rovný počtu vyšetrení v R"+i+"S"+j+" [VYS]." Forcheck(i, j, RiS1>=RiSj) 3101 i={1-2}; j={2-5}   RiS1 ÁNO