Rozhranie: A09 Ročný výkaz o činnosti dermatovenerologickej ambulancie

Rozhranie platí od roku 2009

Položky:

KÓD POLOŽKY ID POVINNÁ DÁTOVÝ TYP ROZSAH OM NÁZOV POLOŽKY MODUL RIADOK STLPEC RO
ROK_SPRAC ÁNO ÁNO varchar 4   Rok spracovania 0_A09 1 1  
MESIAC_SPRAC ÁNO ÁNO varchar 2   Mesiac spracovania 0_A09 2 1  
ICO ÁNO ÁNO varchar 8   Identifikačné číslo organizácie 0_A09 3 1  
KODPZS ÁNO ÁNO varchar 12   Kód poskytovateľa zdravotnej starostlivosti 0_A09 4 1  
NAZOV   ÁNO varchar 150   Názov spravodajskej jednotky 0_A09 5 1  
SIDOU_OBEC_KOD   ÁNO varchar 6   Obec sídla odborného útvaru 0_A09 6 1  
PRIEZVISKO_ZOST   ÁNO varchar 60   Priezvisko zostavovateľa výkazu 0_A09 7 1  
TEL   ÁNO varchar 35   Telefónne číslo zostavovateľa (vrátane klapky) 0_A09 8 1  
EMAIL     varchar 64   e-mail zostavovateľa 0_A09 9 1  
POZNAMKA     varchar 256   Poznámka 0_A09 10 1  
AUTOR_XML     varchar 50   Autor xml 0_A09 11 1  
NAV_P_M0018     integer 10   NávštevyPacientaVAmbulanciiMuži-0-18 3102 1 1  
NAV_P_M19     integer 10   NávštevyPacientaVAmbulanciiMuži-19+ 3102 2 1  
NAV_P_Z0018     integer 10   NávštevyPacientaVAmbulanciiŽeny-0-18 3102 3 1  
NAV_P_Z19     integer 10   NávštevyPacientaVAmbulanciiŽeny-19+ 3102 4 1  
CIS_VS11     varchar 5 OA9_3212_A Veková skupina pacienta 3212_A 1    
CIS_POHL1     varchar 1 OA9_3212_A Pohlavie pacienta 3212_A 2    
P_VYS_TBC_KOZE     integer 10 OA9_3212_A PacientiVyšetreníTuberkulózaKože 3212_A 3    
P_VYS_HER_INF     integer 10 OA9_3212_A PacientiVyšetreníHerpetickéInfekcie 3212_A 4    
P_VYS_HER_INF_ZOS     integer 10 OA9_3212_A PacientiVyšetreníHerpetickéInfekcieZoster 3212_A 5    
P_VYS_HER_INF_HS     integer 10 OA9_3212_A PacientiVyšetreníHerpetickéInfekcieHerpesSimplex 3212_A 6    
P_VYS_TRICH     integer 10 OA9_3212_A PacientiVyšetreníTrichofýcia 3212_A 7    
P_VYS_MIKRO     integer 10 OA9_3212_A PacientiVyšetreníMikrospória 3212_A 8    
P_VYS_EPIDER     integer 10 OA9_3212_A PacientiVyšetreníEpidermofýcia 3212_A 9    
P_VYS_FAV     integer 10 OA9_3212_A PacientiVyšetreníFavus 3212_A 10    
P_VYS_KAND     integer 10 OA9_3212_A PacientiVyšetreníKandidóza 3212_A 11    
P_VYS_ZAVS     integer 10 OA9_3212_A PacientiVyšetreníZavšivenie 3212_A 12    
P_VYS_SVRAB     integer 10 OA9_3212_A PacientiVyšetreníSvrab 3212_A 13    
P_VYS_SAR_KOZE     integer 10 OA9_3212_A PacientiVyšetreníSarkoidózaKože 3212_A 14    
P_VYS_MEL_IZNK     integer 10 OA9_3212_A PacientiVyšetreníMelanómAInéZhubnéNádoryKože 3212_A 15    
P_VYS_MEL_MAL     integer 10 OA9_3212_A PacientiVyšetreníMalígnyMelanómKože 3212_A 16    
P_VYS_PREK     integer 10 OA9_3212_A PacientiVyšetreníPrekancerózy 3212_A 17    
P_VYS_PEM_VUL     integer 10 OA9_3212_A PacientiVyšetreníPemfigusVulgaris 3212_A 18    
P_VYS_LIEK_EX     integer 10 OA9_3212_A PacientiVyšetreníLiekovéExantémy 3212_A 19    
P_VYS_AT_DER     integer 10 OA9_3212_A PacientiVyšetreníAtopickáDermatitída 3212_A 20    
P_VYS_AL_KO_DER     integer 10 OA9_3212_A PacientiVyšetreníAlergickáKontaktnáDermatitída 3212_A 21    
P_VYS_URT     integer 10 OA9_3212_A PacientiVyšetreníUrticaria 3212_A 22    
P_VYS_KOZ_F_BOR     integer 10 OA9_3212_A PacientiVyšetreníKožnéFormyBoreliózy 3212_A 23    
P_VYS_DER_ZIAR     integer 10 OA9_3212_A PacientiVyšetreníDermatózyZoŽiarenia 3212_A 24    
P_VYS_ACNE_VUL     integer 10 OA9_3212_A PacientiVyšetreníAkneVulgaris 3212_A 25    
P_VYS_PYOD     integer 10 OA9_3212_A PacientiVyšetreníPyodermie 3212_A 26    
P_VYS_VRED_PR     integer 10 OA9_3212_A PacientiVyšetreníVredPredkolenia 3212_A 27    
P_VYS_KOLAG     integer 10 OA9_3212_A PacientiVyšetreníKolagenózy 3212_A 28    
CIS_VS10     varchar 5 OA9_3212_B Veková skupina pacienta 3212_B 1    
CIS_POHL2     varchar 1 OA9_3212_B Pohlavie pacienta 3212_B 2    
P_VYS_L20_30     integer 10 OA9_3212_B PacientiVyšetreníDermatitídaAEkzémy 3212_B 3    
P_VYS_L40     integer 10 OA9_3212_B PacientiVyšetreníPsoriáza 3212_B 4    

Kontroly:

PORADIE TEXT OZNAMU LOGICKÝ VÝRAZ MODUL INDEXY PREMENNÉ KONTEXT VAR
1 "Modul 3212_A: Počet herpetických infekcií v R4S"+j+" /P_VYS_HER_INF/ musí byť väčší alebo rovný súčtu zoster v R5S"+j+" + herpes simplex v R6S"+j+" /P_VYS_HER_INF_ZOS+ P_VYS_HER_INF_HS/." Forcheck(j, R4Sj >= R5Sj + R6Sj) 3212_A j={1-PS}   R4Sj  
2 "Modul 3212_A: Počet melanómov a iných zhubných nádorov kože v R15S"+j+" /P_VYS_MEL_IZNK/ musí byť väčší alebo rovný počtu malígnych melanómov kože v R16S"+j+" /P_VYS_MEL_MAL/." Forcheck(j, R15Sj >= R16Sj) 3212_A j={1-PS}   R15Sj  
3 "Modul 3102: Musí byť vyplnený počet návštev v S1 [NAV_P]!" Check (NOT ISNULL(R1S1) OR NOT ISNULL(R2S1) OR NOT ISNULL(R3S1) OR NOT ISNULL(R4S1)) 3102       ÁNO