Rozhranie: A08 Ročný výkaz o činnosti ambulancie zubného lekára

Rozhranie platí od roku 2009

Položky:

KÓD POLOŽKY ID POVINNÁ DÁTOVÝ TYP ROZSAH OM NÁZOV POLOŽKY MODUL RIADOK STLPEC RO
ROK_SPRAC ÁNO ÁNO varchar 4   Rok spracovania 0_A08 1 1  
MESIAC_SPRAC ÁNO ÁNO varchar 2   Mesiac spracovania 0_A08 2 1  
ICO ÁNO ÁNO varchar 8   Identifikačné číslo organizácie 0_A08 3 1  
KODPZS ÁNO ÁNO varchar 12   Kód poskytovateľa zdravotnej starostlivosti 0_A08 4 1  
NAZOV   ÁNO varchar 150   Názov spravodajskej jednotky 0_A08 5 1  
SIDOU_OBEC_KOD   ÁNO varchar 6   Obec sidla odborného útvaru 0_A08 6 1  
PRIEZVISKO_ZOST   ÁNO varchar 60   Priezvisko zostavovateľa výkazu 0_A08 7 1  
TEL   ÁNO varchar 35   Telefónne číslo zostavovateľa (vrátane klapky) 0_A08 8 1  
EMAIL     varchar 64   e-mail zostavovateľa 0_A08 9 1  
POZNAMKA     varchar 256   Poznámka 0_A08 10 1  
AUTOR_XML     varchar 50   Autor xml 0_A08 11 1  
NAV_P_0005     integer 10   NávštevyPacientaVAmbulancii-0-5 3101 1 1  
NAV_P_0614     integer 10   NávštevyPacientaVAmbulancii-6-14 3101 2 1  
NAV_P_1518     integer 10   NávštevyPacientaVAmbulancii-15-18 3101 3 1  
NAV_P_19     integer 10   NávštevyPacientaVAmbulancii-19+ 3101 4 1  
P_EVI_0005     integer 10   PacientiEvidovaní-0-5 3225 1 1  
P_EVI_0614     integer 10   PacientiEvidovaní-6-14 3225 1 2  
P_EVI_1518     integer 10   PacientiEvidovaní-15-18 3225 1 3  
P_EVI_19     integer 10   PacientiEvidovaní-19+ 3225 1 4  
VYS_PREV_0005     integer 10   VyšetreniaPreventívnePrehliadky-0-5 3225 2 1  
VYS_PREV_0614     integer 10   VyšetreniaPreventívnePrehliadky-6-14 3225 2 2  
VYS_PREV_1518     integer 10   VyšetreniaPreventívnePrehliadky-15-18 3225 2 3  
VYS_PREV_19     integer 10   VyšetreniaPreventívnePrehliadky-19+ 3225 2 4  
P_OSET_0005     integer 10   PacientiPotrebaOšetrenia-0-5 3225 3 1  
P_OSET_0614     integer 10   PacientiPotrebaOšetrenia-6-14 3225 3 2  
P_OSET_1518     integer 10   PacientiPotrebaOšetrenia-15-18 3225 3 3  
P_OSET_19     integer 10   PacientiPotrebaOšetrenia-19+ 3225 3 4  
P_OSET_SAN_0005     integer 10   PacientiPotrebaOšetreniaÚplneSanovaní-0-5 3225 4 1  
P_OSET_SAN_0614     integer 10   PacientiPotrebaOšetreniaÚplneSanovaní-6-14 3225 4 2  
P_OSET_SAN_1518     integer 10   PacientiPotrebaOšetreniaÚplneSanovaní-15-18 3225 4 3  
P_OSET_SAN_19     integer 10   PacientiPotrebaOšetreniaÚplneSanovaní-19+ 3225 4 4  
P_5RDE     integer 10   Pacienti5RočnéDeti 3226 1 1  
ZUB_POC_5RDE_POKAZ     integer 10   ZubyPočetPokazenýchU5RočnýchDetí 3226 1 2  
ZUB_POC_5RDE_PLOMB     integer 10   ZubyPočetPlombovanýchU5RočnýchDetí 3226 1 3  
ZUB_POC_5RDE_EXTRAH     integer 10   ZubyPočetExtrahovanýchU5RočnýchDetí 3226 1 4  
P_12RDE     integer 10   Pacienti12RočnéDeti 3226 2 1  
ZUB_POC_12RDE_POKAZ     integer 10   ZubyPočetPokazenýchU12RočnýchDetí 3226 2 2  
ZUB_POC_12RDE_PLOMB     integer 10   ZubyPočetPlombovanýchU12RočnýchDetí 3226 2 3  
ZUB_POC_12RDE_EXTRAH     integer 10   ZubyPočetExtrahovanýchU12RočnýchDetí 3226 2 4  
P_15RDE     integer 10   Pacienti15RočnéDeti 3226 3 1  
ZUB_POC_15RDE_POKAZ     integer 10   ZubyPočetPokazenýchU15RočnýchDetí 3226 3 2  
ZUB_POC_15RDE_PLOMB     integer 10   ZubyPočetPlombovanýchU15RočnýchDetí 3226 3 3  
ZUB_POC_15RDE_EXTRAH     integer 10   ZubyPočetExtrahovanýchU15RočnýchDetí 3226 3 4  
VYK_VYP_JEDN_HK     integer 10   VýplneJednoduchéVrátHlbokého Kazu 3601 1 1  
VYK_VYP_OS_DREDU     integer 10   VýplneSOšetrenímDreňovejDutiny 3601 2 1  
VYK_EXTR_MLIEC_ZUB     integer 10   ExtrakciaMliečnehoZuba 3601 3 1  
VYK_EXTR_TRVAL_ZUB     integer 10   ExtrakciaTrvaléhoZuba 3601 4 1  
VYK_CHIRURG     integer 10   VýkonyChirurgické 3601 5 1  
VYK_LIECBA_PARODPAT     integer 10   LiečenieParadontopatiíAMäkkýchTkanív 3601 6 1  
VYK_LIECBA_CELUORTOP     integer 10   LiečenieČeľustnoortopedické 3601 7 1  
VYK_NAHR_KORUNKY     integer 10   NáhradyKorunkyVrátanePilierových 3601 8 1  
VYK_NAHR_SNIMAT     integer 10   NáhradySnímateľné 3601 9 1  
VYK_RTG_SNIMKY     integer 10   RTGSnímky 3601 10 1  
VYK_SEST_DENT_HYG     integer 10   VýkonySestierVDentálnejHygiene 3601 11 1  

Kontroly:

PORADIE TEXT OZNAMU LOGICKÝ VÝRAZ MODUL INDEXY PREMENNÉ KONTEXT VAR
1 "Modul 3225: Počet preventívnych prehliadok v R2S"+j+" musí byť väčší alebo rovný počtu preventívnych prehliadok s potrebou ošetrenia v R3S"+j+"." Forcheck(j, R2Sj>=R3Sj) 3225 j={1-4}   R2Sj  
2 "Modul 3225: Počet preventívnych prehliadok v R3S"+j+" musí byť väčší alebo rovný počtu úplne sanovaných k 31. 12. v R4S"+j+"." Forcheck(j, R3Sj>=R4Sj) 3225 j={1-4}   R3Sj  
3 "Modul 3101: Musí byť vyplnený počet návštev v S1 [NAV_P]!" Check (NOT ISNULL(R1S1) OR NOT ISNULL(R2S1) OR NOT ISNULL(R3S1) OR NOT ISNULL(R4S1)) 3101       ÁNO