Rozhranie: A07 Ročný výkaz o činnosti gynekologickej ambulancie

Rozhranie platí od roku 2009

Položky:

KÓD POLOŽKY ID POVINNÁ DÁTOVÝ TYP ROZSAH OM NÁZOV POLOŽKY MODUL RIADOK STLPEC RO
ROK_SPRAC ÁNO ÁNO varchar 4   Rok spracovania 0_A07 1 1  
MESIAC_SPRAC ÁNO ÁNO varchar 2   Mesiac spracovania 0_A07 2 1  
ICO ÁNO ÁNO varchar 8   Identifikačné číslo organizácie 0_A07 3 1  
KODPZS ÁNO ÁNO varchar 12   Kód poskytovateľa zdravotnej starostlivosti 0_A07 4 1  
NAZOV   ÁNO varchar 150   Názov spravodajskej jednotky 0_A07 5 1  
SIDOU_OBEC_KOD   ÁNO varchar 6   Obec sidla odborného útvaru 0_A07 6 1  
PRIEZVISKO_ZOST   ÁNO varchar 60   Priezvisko zostavovateľa výkazu 0_A07 7 1  
TEL   ÁNO varchar 35   Telefónne číslo zostavovateľa (vrátane klapky) 0_A07 8 1  
EMAIL     varchar 64   e-mail zostavovateľa 0_A07 9 1  
POZNAMKA     varchar 256   Poznámka 0_A07 10 1  
AUTOR_XML     varchar 50   Autor xml 0_A07 11 1  
NAV_TEH_Z0014     integer 10   NávštevyTehotnéŽeny-0-14 3101 1 1  
NAV_PREV_DEP_Z0014     integer 10   NávštevyPreventívneDepistáž-0-14 3101 1 2  
NAV_PREV_DISP_Z0014     integer 10   NávštevyPreventívneDispenzarizácia-0-14 3101 1 3  
NAV_DITER_PRVE_Z0014     integer 10   NávštevyDiagnostickoTerapeutickéPrvé-0-14 3101 1 4  
NAV_DITER_OPAK_Z0014     integer 10   NávštevyDiagnostickoTerapeutickéOpakované-0-14 3101 1 5  
NAV_TEH_Z1518     integer 10   NávštevyTehotnéŽeny-15-18 3101 2 1  
NAV_PREV_DEP_Z1518     integer 10   NávštevyPreventívneDepistáž-15-18 3101 2 2  
NAV_PREV_DISP_Z1518     integer 10   NávštevyPreventívneDispenzarizácia-15-18 3101 2 3  
NAV_DITER_PRVE_Z1518     integer 10   NávštevyDiagnostickoTerapeutickéPrvé-15-18 3101 2 4  
NAV_DITER_OPAK_Z1518     integer 10   NávštevyDiagnostickoTerapeutickéOpakované-15-18 3101 2 5  
NAV_TEH_Z19     integer 10   NávštevyTehotnéŽeny-19+ 3101 3 1  
NAV_PREV_DEP_Z19     integer 10   NávštevyPreventívneDepistáž-19+ 3101 3 2  
NAV_PREV_DISP_Z19     integer 10   NávštevyPreventívneDispenzarizácia-19+ 3101 3 3  
NAV_DITER_PRVE_Z19     integer 10   NávštevyDiagnostickoTerapeutickéPrvé-19+ 3101 3 4  
NAV_DITER_OPAK_Z19     integer 10   NávštevyDiagnostickoTerapeutickéOpakované-19+ 3101 3 5  
P_EVI_Z     integer 10   PacientiEvidovanéŽenyK31-12 3203 1 1  
PN_TEH_Z     integer 10   PacientiNovoevidovanéTehotné 3203 1 2  
PN_TEH_Z12TT     integer 10   PacientiNovoevidovanéTehotnéDoUkončený12Týždeň 3203 1 3  
PN_TEH_ZRIZ     integer 10   PacientiNovoevidovanéTehotnéRizikovéOhrozenéTehotenstvo 3203 1 4  
POHR_FYZ     integer 10   PacientiOhrozenéŽenyVšPrípadyFyzickéIndikátory 3230 1 1  
POHR_PSY     integer 10   PacientiOhrozenéŽenyVšPrípadyPsychickéIndikátory 3230 1 2  
POHR_FYZ_PSY     integer 10   PacientiOhrozenéŽenyVšPrípadyPsychFyzIndikátory 3230 1 3  
POHR_FYZ_PRO_TEH     integer 10   PacientiOhrozenéŽenyProblémyTehotenstvaFyzickéIndikátory 3230 2 1  
POHR_PSY_PRO_TEH     integer 10   PacientiOhrozenéŽenyProblémyTehotenstvaPsychickéIndikátory 3230 2 2  
POHR_FYZ_PSY_PRO_TEH     integer 10   PacientiOhrozenéŽenyProblémyTehotenstvaPsychFyzIndikátory 3230 2 3  
POHR_FYZ_O47     integer 10   PacientiOhrozenéŽenyPredčasnéPôrodyFyzickéIndikátory 3230 3 1  
POHR_PSY_O47     integer 10   PacientiOhrozenéŽenyPredčasnéPôrodyPsychickéIndikátory 3230 3 2  
POHR_FYZ_PSY_O47     integer 10   PacientiOhrozenéŽenyPredčasnéPôrodyPsychFyzIndikátory 3230 3 3  
VYS_MOP_KULT     integer 10   VyšetreniaMOPaKultivácia 3111 1 1  
VYS_KOLPOSKOP     integer 10   VyšetreniaKolposkopické 3111 2 1  
VYS_ONKOC     integer 10   VyšetreniaOnkocytologické 3111 3 1  
VYS_ULT_TEH     integer 10   VyšetreniaUltrazvukovéTehotných 3111 4 1  
VYS_ULT_GYN     integer 10   VyšetreniaUltrazvukovéGynekologické 3111 5 1  
VYS_ULT_PRS     integer 10   VyšetreniaUltrazvukovéPrsníkov 3111 6 1  
VYS_URODYN     integer 10   VyšetreniaUrodynamické 3111 7 1  
VYS_INE     integer 10   VyšetreniaIné 3111 8 1  
OCHOR_N_HIST_PREK_MK     integer 10   OchoreniaNovéPrípadyHistologOverPrekancerMaternicovýKrčok 3204 1 1  
P_CA_INSITU     integer 10   PacientiPrvýkrátZistenéOchorenie-CaInSitu 3204 2 1  
P_CA_ROD_MK1A     integer 10   PacientiPrvýkrátZistenéOchorenie-CaRodidielMaterKrčok-1a 3204 3 1  
P_CA_ROD_MK1B_2     integer 10   PacientiPrvýkrátZistenéOchorenie-CaRodidielMaterKrčok-1b-2 3204 4 1  
P_CA_ROD_MK3_4     integer 10   PacientiPrvýkrátZistenéOchorenie-CaRodidielMaterKrčok-3-4 3204 5 1  
P_CA_ROD_OVARIA     integer 10   PacientiPrvýkrátZistenéOchorenie-CaOvárií 3204 6 1  
P_CA_ROD_OSTAT_LOK     integer 10   PacientiPrvýkrátZistenéOchorenie-CaOstatnýchLokalizácií 3204 7 1  
P_CHOR_PRSNIK_ZH_NAD     integer 10   PacientiPrvýkrátZistenéOchorenie-PrsníkaZhubnéNádory 3204 8 1  
P_CHOR_PRSNIK_OSTAT     integer 10   PacientiPrvýkrátZistenéOchorenie-PrsníkaOstatné 3204 9 1  
ANTIKONC_UZIV_VNMAT     integer 10   AntikoncepciaŽenyUžívajúceKoniecObdobia-Vnútromaternicová 3402 1 1  
ANTIKONC_NOVA_VNMAT     integer 10   AntikoncepciaŽenyNovozavedená-Vnútromaternicová 3402 1 2  
ANTIKONC_UZIV_HORMON     integer 10   AntikoncepciaŽenyUžívajúceKoniecObdobia-Hormonálna 3402 2 1  
ANTIKONC_NOVA_HORMON     integer 10   AntikoncepciaŽenyNovozavedená-Hormonálna 3402 2 2  
ANTIKONC_UZIV_INA     integer 10   AntikoncepciaŽenyUžívajúceKoniecObdobia-Iná 3402 3 1  
ANTIKONC_NOVA_INA     integer 10   AntikoncepciaŽenyNovozavedená-Iná 3402 3 2  

Kontroly:

PORADIE TEXT OZNAMU LOGICKÝ VÝRAZ MODUL INDEXY PREMENNÉ KONTEXT VAR
1 "Modul 3203: Počet novoevidovaných tehotných v R1S2 /PN_TEH_Z/ musí byť väčší alebo rovný počtu novoevidovaných tehotných do ukončeného 12. týždňa tehotenstva v R1S3 /PN_TEH_Z12TT/." Check(R1S2>=R1S3) 3203     R1S2  
2 "Modul 3203: Počet novoevidovaných tehotných v R1S2 /PN_TEH_Z/ musí byť väčší alebo rovný počtu novoevidovaných tehotných s rizikovým a ohrozeným tehotenstvom v R1S4 /PN_TEH_ZRIZ/." Check(R1S2>=R1S4) 3203     R1S2  
3 "Modul 3230: Počet všetkých vyšetrených žien s podozrením na ohrozenie násilím v R1S"+j+" musí byť väčší alebo rovný počtu žien s problémami v tehotenstve v dôsledku násilia v R2S"+j+"." Forcheck(j, R1Sj>=R2Sj) 3230 j={1-PS}   R1Sj  
4 "Modul 3230: Počet všetkých vyšetrených žien s podozrením na ohrozenie násilím v R1S"+j+" musí byť väčší alebo rovný počtu žien s predčasnými pôrodmi (O47) v dôsledku násilia v R3S"+j+"." Forcheck(j, R1Sj>=R3Sj) 3230 j={1-PS}   R1Sj  
5 "Modul 3101: Musí byť vyplnený počet návštev [NAV_*]!" Check(SSUM(i,j, RiSj)>0) 3101 i={1-3}; j={1-5}     ÁNO