Rozhranie: A06 Ročný výkaz o činnosti lekárskej genetiky

Rozhranie platí od roku 2009

Položky:

KÓD POLOŽKY ID POVINNÁ DÁTOVÝ TYP ROZSAH OM NÁZOV POLOŽKY MODUL RIADOK STLPEC RO
ROK_SPRAC ÁNO ÁNO varchar 4   Rok spracovania 0_A06 1 1  
MESIAC_SPRAC ÁNO ÁNO varchar 2   Mesiac spracovania 0_A06 2 1  
ICO ÁNO ÁNO varchar 8   Identifikačné číslo organizácie 0_A06 3 1  
KODPZS ÁNO ÁNO varchar 12   Kód poskytovateľa zdravotnej starostlivosti 0_A06 4 1  
NAZOV   ÁNO varchar 150   Názov spravodajskej jednotky 0_A06 5 1  
SIDOU_OBEC_KOD   ÁNO varchar 6   Obec sidla odborného útvaru 0_A06 6 1  
PRIEZVISKO_ZOST   ÁNO varchar 60   Priezvisko zostavovateľa výkazu 0_A06 7 1  
TEL   ÁNO varchar 35   Telefónne číslo zostavovateľa (vrátane klapky) 0_A06 8 1  
EMAIL     varchar 64   e-mail zostavovateľa 0_A06 9 1  
POZNAMKA     varchar 256   Poznámka 0_A06 10 1  
AUTOR_XML     varchar 50   Autor xml 0_A06 11 1  
NAV_P_0018     integer 10   NávštevyPacientaVAmbulancii-0-18 3101 1 1  
VYS_0018     integer 10   Vyšetrenia-0-18 3101 1 2  
VYS_NOV_VCH_0018     integer 10   VyšetreniaNovorodencaSVrodenouChybou-0-18 3101 1 3  
NAV_P_19     integer 10   NávštevyPacientaVAmbulancii-19+ 3101 2 1  
VYS_19     integer 10   Vyšetrenia-19+ 3101 2 2  
VYSL_CHROM_PREN     integer 10   VyšetreniaLaboratórneChromozómovéPrenatálne 3121 1 1  
VYSL_CHROM_POST     integer 10   VyšetreniaLaboratórneChromozómovéPostnatálne 3121 1 2  
VYSL_AN_DNA_PREN     integer 10   VyšetreniaLaboratórneAnalýzyDNAPrenatálne 3121 2 1  
VYSL_AN_DNA_POST     integer 10   VyšetreniaLaboratórneAnalýzyDNAPostnatálne 3121 2 2  
VYS_ROD     integer 10   VyšetrenéRodiny 3131 1 1  

Kontroly:

PORADIE TEXT OZNAMU LOGICKÝ VÝRAZ MODUL INDEXY PREMENNÉ KONTEXT VAR
1 "Modul 3101: Počet vyšetrení spolu v R1S2 /VYS_0018/ musí byť väčší alebo rovný počtu vyšetrení novorodencov s vrodenou chybou v R1S3 /VYS_NOV_VCH_0018/." Check(R1S2>=R1S3) 3101     R1S2  
2 "Modul 3101: Musí byť vyplnený počet návštev v S1 [NAV_P]!" Check(IF(SUBSTR(R4S1,10,1)==2, NOT ISNULL(M3101R1S1) OR NOT ISNULL(M3101R2S1), TRUE)) 0_A06       ÁNO
3 "Modul 3101: Počet návštev v R"+i+"S1 [NAV_P] musí byť väčší alebo rovný počtu vyšetrení v R"+i+"S2 [VYS]." Forcheck(i, IF(SUBSTR(R4S1,10,1)==2, M3101RiS1>=M3101RiS2, TRUE)) 0_A06 i={1-2}     ÁNO
4 "Modul 3101: Musí byť vyplnený počet vyšetrení v S2 [VYS], nie počet návštev v S1 [NAV_P]!" Check(IF(SUBSTR(R4S1,10,1)==5, NOT ISNULL(M3101R1S2) OR NOT ISNULL(M3101R2S2) AND ISNULL(M3101R1S1) AND ISNULL(M3101R2S1), TRUE)) 0_A06       ÁNO