Rozhranie: A05 Ročný výkaz o činnosti všeobecnej ambulancie pre deti a dorast

Rozhranie platí od roku 2009

Položky:

KÓD POLOŽKY ID POVINNÁ DÁTOVÝ TYP ROZSAH OM NÁZOV POLOŽKY MODUL RIADOK STLPEC RO
ROK_SPRAC ÁNO ÁNO varchar 4   Rok spracovania 0_A05 1 1  
MESIAC_SPRAC ÁNO ÁNO varchar 2   Mesiac spracovania 0_A05 2 1  
ICO ÁNO ÁNO varchar 8   Identifikačné číslo organizácie 0_A05 3 1  
KODPZS ÁNO ÁNO varchar 12   Kód poskytovateľa zdravotnej starostlivosti 0_A05 4 1  
NAZOV   ÁNO varchar 150   Názov spravodajskej jednotky 0_A05 5 1  
SIDOU_OBEC_KOD   ÁNO varchar 6   Obec sidla odborného útvaru 0_A05 6 1  
PRIEZVISKO_ZOST   ÁNO varchar 60   Priezvisko zostavovateľa výkazu 0_A05 7 1  
TEL   ÁNO varchar 35   Telefónne číslo zostavovateľa (vrátane klapky) 0_A05 8 1  
EMAIL     varchar 64   e-mail zostavovateľa 0_A05 9 1  
POZNAMKA     varchar 256   Poznámka 0_A05 10 1  
AUTOR_XML     varchar 50   Autor xml 0_A05 11 1  
NAV_P_M00     integer 10   NávštevyPacientaVAmbulanciiMuži-0 3102 1 1  
VYS_M00     integer 10   VyšetreniaMuži-0 3102 1 2  
VYS_PREV_M00     integer 10   VyšetreniaPreventívneMuži-0 3102 1 3  
NAV_NS_LEK_M00     integer 10   NávštevyNávštevnáSlužbaLekáromMuži-0 3102 1 4  
VYS_NS_LEK_M00     integer 10   VyšetreniaNávštevnáSlužbaLekáromMuži-0 3102 1 5  
VYS_PREV_NS_LEK_M00     integer 10   VyšetreniaPreventívneNávštevnáSlužbaLekáromMuži-0 3102 1 6  
NAV_NS_SEST_M00     integer 10   NávštevyNávštevnáSlužbaSestrouMuži-0 3102 1 7  
NAV_P_M0105     integer 10   NávštevyPacientaVAmbulanciiMuži-1-5 3102 2 1  
VYS_M0105     integer 10   VyšetreniaMuži-1-5 3102 2 2  
VYS_PREV_M0105     integer 10   VyšetreniaPreventívneMuži-1-5 3102 2 3  
NAV_NS_LEK_M0105     integer 10   NávštevyNávštevnáSlužbaLekáromMuži-1-5 3102 2 4  
VYS_NS_LEK_M0105     integer 10   VyšetreniaNávštevnáSlužbaLekáromMuži-1-5 3102 2 5  
VS_PREV_NS_LEK_M0105     integer 10   VyšetreniaPreventívneNávštevnáSlužbaLekáromMuži-1-5 3102 2 6  
NAV_NS_SEST_M0105     integer 10   NávštevyNávštevnáSlužbaSestrouMuži-1-5 3102 2 7  
NAV_P_M0614     integer 10   NávštevyPacientaVAmbulanciiMuži-6-14 3102 3 1  
VYS_M0614     integer 10   VyšetreniaMuži-6-14 3102 3 2  
VYS_PREV_M0614     integer 10   VyšetreniaPreventívneMuži-6-14 3102 3 3  
NAV_NS_LEK_M0614     integer 10   NávštevyNávštevnáSlužbaLekáromMuži-6-14 3102 3 4  
VYS_NS_LEK_M0614     integer 10   VyšetreniaNávštevnáSlužbaLekáromMuži-6-14 3102 3 5  
VS_PREV_NS_LEK_M0614     integer 10   VyšetreniaPreventívneNávštevnáSlužbaLekáromMuži-6-14 3102 3 6  
NAV_NS_SEST_M0614     integer 10   NávštevyNávštevnáSlužbaSestrouMuži-6-14 3102 3 7  
NAV_P_M1518     integer 10   NávštevyPacientaVAmbulanciiMuži-15-18 3102 4 1  
VYS_M1518     integer 10   VyšetreniaMuži-15-18 3102 4 2  
VYS_PREV_M1518     integer 10   VyšetreniaPreventívneMuži-15-18 3102 4 3  
NAV_NS_LEK_M1518     integer 10   NávštevyNávštevnáSlužbaLekáromMuži-15-18 3102 4 4  
VYS_NS_LEK_M1518     integer 10   VyšetreniaNávštevnáSlužbaLekáromMuži-15-18 3102 4 5  
VS_PREV_NS_LEK_M1518     integer 10   VyšetreniaPreventívneNávštevnáSlužbaLekáromMuži-15-18 3102 4 6  
NAV_NS_SEST_M1518     integer 10   NávštevyNávštevnáSlužbaSestrouMuži-15-18 3102 4 7  
NAV_P_M1926     integer 10   NávštevyPacientaVAmbulanciiMuži-19-26 3102 5 1  
VYS_M1926     integer 10   VyšetreniaMuži-19-26 3102 5 2  
VYS_PREV_M1926     integer 10   VyšetreniaPreventívneMuži-19-26 3102 5 3  
NAV_NS_LEK_M1926     integer 10   NávštevyNávštevnáSlužbaLekáromMuži-19-26 3102 5 4  
VYS_NS_LEK_M1926     integer 10   VyšetreniaNávštevnáSlužbaLekáromMuži-19-26 3102 5 5  
VS_PREV_NS_LEK_M1926     integer 10   VyšetreniaPreventívneNávštevnáSlužbaLekáromMuži-19-26 3102 5 6  
NAV_NS_SEST_M1926     integer 10   NávštevyNávštevnáSlužbaSestrouMuži-19-26 3102 5 7  
NAV_P_Z00     integer 10   NávštevyPacientaVAmbulanciiŽeny-0 3102 6 1  
VYS_Z00     integer 10   VyšetreniaŽeny-0 3102 6 2  
VYS_PREV_Z00     integer 10   VyšetreniaPreventívneŽeny-0 3102 6 3  
NAV_NS_LEK_Z00     integer 10   NávštevyNávštevnáSlužbaLekáromŽeny-0 3102 6 4  
VYS_NS_LEK_Z00     integer 10   VyšetreniaNávštevnáSlužbaLekáromŽeny-0 3102 6 5  
VYS_PREV_NS_LEK_Z00     integer 10   VyšetreniaPreventívneNávštevnáSlužbaLekáromŽeny-0 3102 6 6  
NAV_NS_SEST_Z00     integer 10   NávštevyNávštevnáSlužbaSestrouŽeny-0 3102 6 7  
NAV_P_Z0105     integer 10   NávštevyPacientaVAmbulanciiŽeny-1-5 3102 7 1  
VYS_Z0105     integer 10   VyšetreniaŽeny-1-5 3102 7 2  
VYS_PREV_Z0105     integer 10   VyšetreniaPreventívneŽeny-1-5 3102 7 3  
NAV_NS_LEK_Z0105     integer 10   NávštevyNávštevnáSlužbaLekáromŽeny-1-5 3102 7 4  
VYS_NS_LEK_Z0105     integer 10   VyšetreniaNávštevnáSlužbaLekáromŽeny-1-5 3102 7 5  
VS_PREV_NS_LEK_Z0105     integer 10   VyšetreniaPreventívneNávštevnáSlužbaLekáromŽeny-1-5 3102 7 6  
NAV_NS_SEST_Z0105     integer 10   NávštevyNávštevnáSlužbaSestrouŽeny-1-5 3102 7 7  
NAV_P_Z0614     integer 10   NávštevyPacientaVAmbulanciiŽeny-6-14 3102 8 1  
VYS_Z0614     integer 10   VyšetreniaŽeny-6-14 3102 8 2  
VYS_PREV_Z0614     integer 10   VyšetreniaPreventívneŽeny-6-14 3102 8 3  
NAV_NS_LEK_Z0614     integer 10   NávštevyNávštevnáSlužbaLekáromŽeny-6-14 3102 8 4  
VYS_NS_LEK_Z0614     integer 10   VyšetreniaNávštevnáSlužbaLekáromŽeny-6-14 3102 8 5  
VS_PREV_NS_LEK_Z0614     integer 10   VyšetreniaPreventívneNávštevnáSlužbaLekáromŽeny-6-14 3102 8 6  
NAV_NS_SEST_Z0614     integer 10   NávštevyNávštevnáSlužbaSestrouŽeny-6-14 3102 8 7  
NAV_P_Z1518     integer 10   NávštevyPacientaVAmbulanciiŽeny-15-18 3102 9 1  
VYS_Z1518     integer 10   VyšetreniaŽeny-15-18 3102 9 2  
VYS_PREV_Z1518     integer 10   VyšetreniaPreventívneŽeny-15-18 3102 9 3  
NAV_NS_LEK_Z1518     integer 10   NávštevyNávštevnáSlužbaLekáromŽeny-15-18 3102 9 4  
VYS_NS_LEK_Z1518     integer 10   VyšetreniaNávštevnáSlužbaLekáromŽeny-15-18 3102 9 5  
VS_PREV_NS_LEK_Z1518     integer 10   VyšetreniaPreventívneNávštevnáSlužbaLekáromŽeny-15-18 3102 9 6  
NAV_NS_SEST_Z1518     integer 10   NávštevyNávštevnáSlužbaSestrouŽeny-15-18 3102 9 7  
NAV_P_Z1926     integer 10   NávštevyPacientaVAmbulanciiŽeny-19-26 3102 10 1  
VYS_Z1926     integer 10   VyšetreniaŽeny-19-26 3102 10 2  
VYS_PREV_Z1926     integer 10   VyšetreniaPreventívneŽeny-19-26 3102 10 3  
NAV_NS_LEK_Z1926     integer 10   NávštevyNávštevnáSlužbaLekáromŽeny-19-26 3102 10 4  
VYS_NS_LEK_Z1926     integer 10   VyšetreniaNávštevnáSlužbaLekáromŽeny-19-26 3102 10 5  
VS_PREV_NS_LEK_Z1926     integer 10   VyšetreniaPreventívneNávštevnáSlužbaLekáromŽeny-19-26 3102 10 6  
NAV_NS_SEST_Z1926     integer 10   NávštevyNávštevnáSlužbaSestrouŽeny-19-26 3102 10 7  
CIS_POHL_1     varchar 1 OA5_3201 PohlaviePacienta 3201   1  
CIS_VS12     varchar 5 OA5_3201 VekováSkupinaPacienta 3201   2  
P_EVI     integer 10 OA5_3201 PacientiEvidovaní 3201   3  
NAR_DE_DO_1MES     integer 10   NarodenéDetiDo1Mesiaca 3228 1 1  
NAR_DE_DO_2MES     integer 10   NarodenéDetiDo2Mesiacov 3228 1 2  
NAR_DE_DO_3MES     integer 10   NarodenéDetiDo3Mesiacov 3228 1 3  
NAR_DE_DO_4MES     integer 10   NarodenéDetiDo4Mesiacov 3228 1 4  
NAR_DE_DO_5MES     integer 10   NarodenéDetiDo5Mesiacov 3228 1 5  
NAR_DE_DO_6MES     integer 10   NarodenéDetiDo6Mesiacov 3228 1 6  
NAR_DE_DOJ_DO_1MES     integer 10   NarodenéDetiDojčenéDo1Mesiaca 3228 2 1  
NAR_DE_DOJ_DO_2MES     integer 10   NarodenéDetiDojčenéDo2Mesiacov 3228 2 2  
NAR_DE_DOJ_DO_3MES     integer 10   NarodenéDetiDojčenéDo3Mesiacov 3228 2 3  
NAR_DE_DOJ_DO_4MES     integer 10   NarodenéDetiDojčenéDo4Mesiacov 3228 2 4  
NAR_DE_DOJ_DO_5MES     integer 10   NarodenéDetiDojčenéDo5Mesiacov 3228 2 5  
NAR_DE_DOJ_DO_6MES     integer 10   NarodenéDetiDojčenéDo6Mesiacov 3228 2 6  
CIS_VS16     varchar 5 OA5_3210 VekováSkupinaPacienta 3210 1    
CIS_POHL_2     varchar 1 OA5_3210 PohlaviePacienta 3210 2    
P_SLE_A00_99_B00_99     integer 10 OA5_3210 OsobySledovanéK31.12InfekčnéAParazitárneChoroby 3210 3    
P_SLE_C00_99_D00_48     integer 10 OA5_3210 PacSledovaníK31.12Nádory 3210 4    
P_SLE_C00_80_C97     integer 10 OA5_3210 PacSledovaníK31.12NádoryZhubné 3210 5    
P_SLE_D50_89     integer 10 OA5_3210 PacSledovaníK31.12ChorobyKrviKrvotvOrgNiektPoruchyImunMechaniz 3210 6    
P_SLE_E00_90     integer 10 OA5_3210 PacSledovaníK31.12ChorobyŽliazVnútVylučVýžPremenyLátok 3210 7    
P_SLE_E10     integer 10 OA5_3210 PacSledovaníK31.12ChorobyŽliazVnútVylučVýžPremenyLátokDiabetMe 3210 8    
P_SLE_F01_F03_99     integer 10 OA5_3210 PacSledovaníK31.12DuševnéPoruchyAPoruchySprávania 3210 9    
P_SLE_F70_79     integer 10 OA5_3210 PacSledovaníK31.12DuševnéPoruchyAPoruchySprávaniaDušZaostalosť 3210 10    
P_SLE_G00_99     integer 10 OA5_3210 PacSledovaníK31.12ChorobyNervovéhoSystému 3210 11    
P_SLE_G80     integer 10 OA5_3210 PacSledovaníK31.12ChorobyNervovéhoSystémuDetskéMozgovéOchrnutie 3210 12    
P_SLE_G40     integer 10 OA5_3210 PacSledovaníK31.12ChorobyNervovéhoSystémuEpilepsiaZrádnik 3210 13    
P_SLE_H00_59     integer 10 OA5_3210 PacSledovaníK31.12ChorobyOkaAJehoAnexov 3210 14    
P_SLE_H60_95     integer 10 OA5_3210 PacSledovaníK31.12ChorobyUchaAHlávkovéhoVýbežku 3210 15    
P_SLE_H90_91     integer 10 OA5_3210 PacSledovaníK31.12ChorobyUchaAHlávkovéhoVýbežkuChorobySluchu 3210 16    
P_SLE_I00_99     integer 10 OA5_3210 PacSledovaníK31.12ChorobyObehovejSústavy 3210 17    
P_SLE_I10_15     integer 10 OA5_3210 PacSledovaníK31.12ChorobyObehovejSústavyHypertenznéChoroby 3210 18    
P_SLE_J00_99     integer 10 OA5_3210 PacSledovaníK31.12ChorobyDýchacejSústavy 3210 19    
P_SLE_J30_J45     integer 10 OA5_3210 PacSledovaníK31.12ChorobyDýchacejSústavyAlergické 3210 20    
P_SLE_K00_93     integer 10 OA5_3210 PacSledovaníK31.12ChorobyTráviacejSústavy 3210 21    
P_SLE_K90     integer 10 OA5_3210 PacSledovaníK31.12ChorobyTráviacejSústavyČrevnáMalabsorpcia 3210 22    
P_SLE_L00_99     integer 10 OA5_3210 PacSledovaníK31.12ChorobyKožeAPodkožTkaniva 3210 23    
P_SLE_L20     integer 10 OA5_3210 PacSledovaníK31.12ChorobyKožeAPodkožTkanivaAtopickáDermatitída 3210 24    
P_SLE_M00_99     integer 10 OA5_3210 PacSledovaníK31.12ChorobySvalAKostrSústASpojTkaniva 3210 25    
P_SLE_M08     integer 10 OA5_3210 PacSledovaníK31.12ChorobySvalAKostrSústASpojTkanivaJuvArtritída 3210 26    
P_SLE_N00_99     integer 10 OA5_3210 PacSledovaníK31.12ChorobyMočAPohlSústavy 3210 27    
P_SLE_N60_94     integer 10 OA5_3210 PacSledovaníK31.12ChorobyMočAPohlSústavyGynekologickéChoroby 3210 28    
P_SLE_ZOO_MC     integer 10 OA5_3210 PacSledovaníK31.12ChorobyMočAPohlSústavyZápalOchorObličMočCiest 3210 29    
P_SLE_Q00_99     integer 10 OA5_3210 PacSledovaníK31.12VrodenéChybyDeformácieChromAnomálie 3210 30    
P_SLE_Q20_28     integer 10 OA5_3210 PacSledovaníK31.12VrodenéChybyDeformácieChromAnomálieVrChObehSús 3210 31    

Kontroly:

PORADIE TEXT OZNAMU LOGICKÝ VÝRAZ MODUL INDEXY PREMENNÉ KONTEXT VAR
1 "Modul 3102: Počet návštev pacienta v ambulancii v R"+i+"S1 musí byť väčší alebo rovný počtu vyšetrení v R"+i+"S2." Forcheck(i, RiS1 >= RiS2) 3102 i={1-10}   RiS1  
2 "Modul 3102: Počet vyšetrení v R"+i+"S2 musí byť väčší alebo rovný počtu preventívnych prehliadok v R"+i+"S3." Forcheck(i, RiS2 >= RiS3) 3102 i={1-10}   RiS2  
3 "Modul 3102: Počet návštev lekára v NS v R"+i+"S4 musí byť väčší alebo rovný počtu vyšetrení lekárom v NS v R"+i+"S5." Forcheck(i, RiS4 >= RiS5) 3102 i={1-10}   RiS4  
4 "Modul 3102: Počet vyšetrení lekárom v NS v R"+i+"S5 musí byť väčší alebo rovný počtu preventívnych prehliadok vykonaných lekárom v NS v R"+i+"S6." Forcheck(i, RiS5 >= RiS6) 3102 i={1-10}   RiS5  
5 "Medzimodulová kontrola: Počet preventívnych prehliadok detí mužského pohlavia vekovej skupiny 0 v m. 3102 R1S3 /VYS_PREV_M00/ musí byť väčší alebo rovný počtu evidovaných detí tejto skupiny v m. 3201 v R1S3 /P_EVI/." Check(M3102R1S3 >= M3201R1S3) 3102     M3201R1S3  
6 "Medzimodulová kontrola: Počet preventívnych prehliadok detí mužského pohlavia vekovej skupiny 6-14 v m. 3102 R3S3 /VYS_PREV_M0614/ musí byť menší alebo rovný počtu evidovaných detí tejto skupiny v m. 3201 v R3S3 /P_EVI/." Check(M3102R3S3 <= M3201R3S3) 3102     M3201R3S3  
7 "Medzimodulová kontrola: Počet preventívnych prehliadok detí mužského pohlavia vekovej skupiny 15-18 v m. 3102 R4S3 /VYS_PREV_M1518/ musí byť menší alebo rovný počtu evidovaných detí tejto skupiny v m. 3201 v R4S3 /P_EVI/." Check(M3102R4S3 <= M3201R4S3) 3102     M3201R4S3  
8 "Medzimodulová kontrola: Počet preventívnych prehliadok detí mužského pohlavia vekovej skupiny 19-26 v m. 3102 R5S3 /VYS_PREV_M1926/ musí byť menší alebo rovný počtu evidovaných detí tejto skupiny v m. 3201 v R5S3 /P_EVI/." Check(M3102R5S3 <= M3201R5S3) 3102     M3201R5S3  
9 "Medzimodulová kontrola: Počet preventívnych prehliadok detí ženského pohlavia vekovej skupiny 0 v m. 3102 R6S3 /VYS_PREV_Z00/ musí byť väčší alebo rovný počtu evidovaných detí tejto skupiny v m. 3201 v R6S3 /P_EVI/." Check(M3102R6S3 >= M3201R6S3) 3102     M3201R6S3  
10 "Medzimodulová kontrola: Počet preventívnych prehliadok detí ženského pohlavia vekovej skupiny 6-14 v m. 3102 R8S3 /VYS_PREV_Z0614/ musí byť menší alebo rovný počtu evidovaných detí tejto skupiny v m. 3201 v R8S3 /P_EVI/." Check(M3102R8S3 <= M3201R8S3) 3102     M3201R8S3  
11 "Medzimodulová kontrola: Počet preventívnych prehliadok detí ženského pohlavia vekovej skupiny 15-18 v m. 3102 R9S3 /VYS_PREV_Z1518/ musí byť menší alebo rovný počtu evidovaných detí tejto skupiny v m. 3201 v R9S3 /P_EVI/." Check(M3102R9S3 <= M3201R9S3) 3102     M3201R9S3  
12 "Medzimodulová kontrola: Počet preventívnych prehliadok detí ženského pohlavia vekovej skupiny 19-26 v m. 3102 R10S3 /VYS_PREV_Z1926/ musí byť menší alebo rovný počtu evidovaných detí tejto skupiny v m. 3201 v R10S3 /P_EVI/." Check(M3102R10S3 <= M3201R10S3) 3102     M3201R10S3  
13 "Modul 3210: Počet osôb s nádormi na konci sledovaného obdobia v R4S"+j+" /P_SLE_C00_99_D00_48/ musí byť väčší alebo rovný počtu osôb so zhubnými nádormi v R5S"+j+" /P_SLE_C00_80_C97/." Forcheck(j, R4Sj >= R5Sj) 3210 j={1-PS}   R4Sj  
14 "Modul 3210: Počet osôb s chorobami žliaz s vnútorným vylučovaním na konci sledovaného obdobia v R7S"+j+" /P_SLE_E00_90/ musí byť väčší alebo rovný počtu osôb s diabetes melitus v R8S"+j+" /P_SLE_E10/." Forcheck(j, R7Sj >= R8Sj) 3210 j={1-PS}   R7Sj  
15 "Modul 3210: Počet osôb s duševnými chorobami na konci sledovaného obdobia v R9S"+j+" /P_SLE_F01_F03_99/ musí byť väčší alebo rovný počtu osôb s duševnou zaostalosťou v R10S"+j+" /P_SLE_F70_79/." Forcheck(j, R9Sj >= R10Sj) 3210 j={1-PS}   R9Sj  
16 "Modul 3210: Počet osôb s chorobami nervového systému na konci sledovaného obdobia v R11S"+j+" /P_SLE_G00_99/ musí byť väčší alebo rovný počtu osôb s detským mozgovým ochrnutím v R12S"+j+" /P_SLE_G80/." Forcheck(j, R11Sj >= R12Sj) 3210 j={1-PS}   R11Sj  
17 "Modul 3210: Počet osôb s chorobami nervového systému na konci sledovaného obdobia v R11S"+j+" /P_SLE_G00_99/ musí byť väčší alebo rovný počtu osôb s s epilepsiou v R13S"+j+" /P_SLE_G40/." Forcheck(j, R11Sj >= R13Sj) 3210 j={1-PS}   R11Sj  
18 "Modul 3210: Počet osôb s chorobami ucha na konci sledovaného obdobia v R15S"+j+" /P_SLE_H60_95/ musí byť väčší alebo rovný počtu osôb s chorobami sluchu v R16S"+j+" /P_SLE_H90_91/." Forcheck(j, R15Sj >= R16Sj) 3210 j={1-PS}   R15Sj  
19 "Modul 3210: Počet osôb s chorobami obehovej sústavy na konci sledovaného obdobia v R17S"+j+" /P_SLE_I00_99/ musí byť väčší alebo rovný počtu osôb s hypertenznými chorobami v R18S"+j+" /P_SLE_I10_15/." Forcheck(j, R17Sj >= R18Sj) 3210 j={1-PS}   R17Sj  
20 "Modul 3210: Počet osôb s chorobami dýchacej sústavy na konci sledovaného obdobia v R19S"+j+" /P_SLE_J00_99/ musí byť väčší alebo rovný počtu osôb s alergickými chorobami dýchacej sústavy v R20S"+j+" /P_SLE_J30_J45/." Forcheck(j, R19Sj >= R20Sj) 3210 j={1-PS}   R19Sj  
21 "Modul 3210: Počet osôb s chorobami tráviacej sústavy na konci sledovaného obdobia v R21S"+j+" /P_SLE_K00_93/ musí byť väčší alebo rovný počtu osôb s črevnou malabsorpciou v R22S"+j+" /P_SLE_K90/." Forcheck(j, R21Sj >= R22Sj) 3210 j={1-PS}   R21Sj  
22 "Modul 3210: Počet osôb s chorobami kože a podk. tkaniva na konci sledovaného obdobia v R23S"+j+" /P_SLE_L00_99/ musí byť väčší alebo rovný počtu osôb s atopickou dematitídou v R24S"+j+" /P_SLE_L20/." Forcheck(j, R23Sj >= R24Sj) 3210 j={1-PS}   R23Sj  
23 "Modul 3210: Počet osôb s chorobami svalovej a kostrovej sústavy na konci sledovaného obdobia v R25S"+j+" /P_SLE_M00_99/ musí byť väčší alebo rovný počtu osôb s juvenilnou artitídou v R26S"+j+" /P_SLE_M08/." Forcheck(j, R25Sj >= R26Sj) 3210 j={1-PS}   R25Sj  
24 "Modul 3210: Počet osôb s chorobami močovej a pohl. sústavy na konci sledovaného obdobia v R27S"+j+" /P_SLE_N00_99/ musí byť väčší alebo rovný počtu osôb s gynekologickými chorobami v R28S"+j+" /P_SLE_N60_94/." Forcheck(j, R27Sj >= R28Sj) 3210 j={1-PS}   R27Sj  
25 "Modul 3210: Počet osôb s chorobami močovej a pohl. sústavy na konci sledovaného obdobia v R27S"+j+" /P_SLE_N00_99/ musí byť väčší alebo rovný počtu osôb so zápalovými ochoreniami obličiek a moč. ciest v R29S"+j+" /P_SLE_ZOO_MC/." Forcheck(j, R27Sj >= R29Sj) 3210 j={1-PS}   R27Sj  
26 "Modul 3210: Počet osôb s vrodenými chybami, deformáciami a chromoz. anomáliami na konci sledovaného obdobia v R30S"+j+" /P_SLE_Q00_99/ musí byť väčší alebo rovný počtu osôb s vrodenými chybami obehovej sústavy v R31S"+j+" /P_SLE_Q20_28/." Forcheck(j, R30Sj >= R31Sj) 3210 j={1-PS}   R30Sj  
27 "Modul 3228: Počet detí vo vekovej skupine R1S"+j+" musí byť väčší alebo rovný počtu plne dojčených detí v danej vekovej skupine R2S"+j+"." Forcheck(j, R1Sj >= R2Sj) 3228 j={1-6}   R1Sj  
28 "Modul 3210: R28S"+j+" sa nevypĺňa /P_SLE_N60_94/!" Forcheck(j, IF(R2Sj=='1', ISNULL(R28Sj), TRUE)) 3210 j={1-PS}   R28Sj