Rozhranie: A04 Ročný výkaz o činnosti psychiatrickej ambulancie

Rozhranie platí od roku 2009

Položky:

KÓD POLOŽKY ID POVINNÁ DÁTOVÝ TYP ROZSAH OM NÁZOV POLOŽKY MODUL RIADOK STLPEC RO
ROK_SPRAC ÁNO ÁNO varchar 4   Rok spracovania 0_A04 1 1  
MESIAC_SPRAC ÁNO ÁNO varchar 2   Mesiac spracovania 0_A04 2 1  
ICO ÁNO ÁNO varchar 8   Identifikačné číslo organizácie 0_A04 3 1  
KODPZS ÁNO ÁNO varchar 12   Kód poskytovateľa zdravotnej starostlivosti 0_A04 4 1  
NAZOV   ÁNO varchar 150   Názov spravodajskej jednotky 0_A04 5 1  
SIDOU_OBEC_KOD   ÁNO varchar 6   Obec sidla odborného útvaru 0_A04 6 1  
PRIEZVISKO_ZOST   ÁNO varchar 60   Priezvisko zostavovateľa výkazu 0_A04 7 1  
TEL   ÁNO varchar 35   Telefónne číslo zostavovateľa (vrátane klapky) 0_A04 8 1  
EMAIL     varchar 64   e-mail zostavovateľa 0_A04 9 1  
POZNAMKA     varchar 256   Poznámka 0_A04 10 1  
AUTOR_XML     varchar 50   Autor xml 0_A04 11 1  
NAV_P_0018     integer 10   NávštevyPacientaVAmbulancii-0-18 3101 1 1  
NAV_NS_LEK_0018     integer 10   NávštevyNavštevnáSlužbaLekár-0-18 3101 1 2  
NAV_NS_SEST_0018     integer 10   NávštevyNavštevnáSlužbaZdravotnáSestra-0-18 3101 1 3  
NAV_P_19     integer 10   NávštevyPacientaVAmbulancii-19+ 3101 2 1  
NAV_NS_LEK_19     integer 10   NávštevyNavštevnáSlužbaLekár-19+ 3101 2 2  
NAV_NS_SEST_19     integer 10   NávštevyNavštevnáSlužbaZdravotnáSestra-19+ 3101 2 3  
CIS_VS11     varchar 5 OA4_3114 Veková skupina pacienta 3114 1    
CIS_POHL1     varchar 1 OA4_3114 Pohlavie pacienta 3114 2    
VYS_F00_09     integer 10 OA4_3114 VyšetreniaOrganickéDuševPoruchyVrátSymptomatických 3114 3    
VYS_F00_03     integer 10 OA4_3114 VyšetreniaOrganickéDuševPoruchyVrátSymptomatickýchDemencie 3114 4    
VYS_F10_19     integer 10 OA4_3114 VyšetreniaPoruchyPsychiky-UžitímPsychoaktLátok 3114 5    
VYS_F10     integer 10 OA4_3114 VyšetreniaPoruchyPsychiky-UžitímPsychoaktLátokAlkohol 3114 6    
VYS_F102     integer 10 OA4_3114 VyšetreniaPoruchyPsychiky-UžitímPsychoaktLátokAlkoholSyndZávisl 3114 7    
VYS_F11_19     integer 10 OA4_3114 VyšetreniaPoruchyPsychiky-UžitímOstatPsychoaktLátok 3114 8    
VYS_F112_192     integer 10 OA4_3114 VyšetreniaPoruchyPsychiky-UžitímOstatPsychoaktLátokSyndZávisl 3114 9    
VYS_F20_29     integer 10 OA4_3114 VyšetreniaSchizofréniaSchizotypPoruchyPoruchySBludmi 3114 10    
VYS_F20_21     integer 10 OA4_3114 VyšetreniaSchizofréniaSchizotypPoruchy 3114 11    
VYS_F30_39     integer 10 OA4_3114 VyšetreniaAfektívnePoruchy 3114 12    
VYS_F40_48     integer 10 OA4_3114 VyšetreniaNeurotickéStresomPodmienenéSomatoformnéPoruchy 3114 13    
VYS_F40_41     integer 10 OA4_3114 VyšetreniaFobickoAnxiózneInéÚzkostnéPoruchy 3114 14    
VYS_F50_59     integer 10 OA4_3114 VyšetreniaPoruchySprávaniaSúvisiaceSFyziologPoruchami 3114 15    
VYS_F50     integer 10 OA4_3114 VyšetreniaPoruchyPríjmuPotravy 3114 16    
VYS_F52     integer 10 OA4_3114 VyšetreniaSexuálnaDysfunkciaNezavinenáOrganickouPoruchou 3114 17    
VYS_F60_69     integer 10 OA4_3114 VyšetreniaPoruchyOsobnostiSprávaniaDospelých 3114 18    
VYS_F70_79     integer 10 OA4_3114 VyšetreniaDuševnáZaostalosťMentálnaRetardácia 3114 19    
VYS_F70     integer 10 OA4_3114 VyšetreniaDuševnáZaostalosťMentálnaRetardácia-Ľahká 3114 20    
VYS_F80_89     integer 10 OA4_3114 VyšetreniaPoruchyPsychickéhoVývinu 3114 21    
VYS_F90_98     integer 10 OA4_3114 VyšetreniaPoruchySprávaniaEmočnéZačiatokVDetstveDospievaní 3114 22    
VYS_F99     integer 10 OA4_3114 VyšetreniaNešpecifikovanáDuševnáPorucha 3114 23    
VYS_BEZ_ZIS_PP     integer 10 OA4_3114 VyšetreniaBezZistenejPsychickejPoruchy 3114 24    
P_AMB_OL_PSY_M0018     integer 10   PacientiAmbulantnáOchrannáLiečbaPsychiatrická-Muži-0-18 3223 1 1  
P_AMB_OL_PSY_Z0018     integer 10   PacientiAmbulantnáOchrannáLiečbaPsychiatrická-Ženy-0-18 3223 1 2  
P_AMB_OL_PSY_M19     integer 10   PacientiAmbulantnáOchrannáLiečbaPsychiatrická-Muži-19+ 3223 1 3  
P_AMB_OL_PSY_Z19     integer 10   PacientiAmbulantnáOchrannáLiečbaPsychiatrická-Ženy-19+ 3223 1 4  
P_AMB_OL_ALKO_M0018     integer 10   PacientiAmbulantnáOchrannáLiečbaProtialkoholická-Muži-0-18 3223 2 1  
P_AMB_OL_ALKO_Z0018     integer 10   PacientiAmbulantnáOchrannáLiečbaProtialkoholická-Ženy-0-18 3223 2 2  
P_AMB_OL_ALKO_M19     integer 10   PacientiAmbulantnáOchrannáLiečbaProtialkoholická-Muži-19+ 3223 2 3  
P_AMB_OL_ALKO_Z19     integer 10   PacientiAmbulantnáOchrannáLiečbaProtialkoholická-Ženy-19+ 3223 2 4  
P_AMB_OL_DROG_M0018     integer 10   PacientiAmbulantnáOchrannáLiečbaProtidrogová-Muži-0-18 3223 3 1  
P_AMB_OL_DROG_Z0018     integer 10   PacientiAmbulantnáOchrannáLiečbaProtidrogová-Ženy-0-18 3223 3 2  
P_AMB_OL_DROG_M19     integer 10   PacientiAmbulantnáOchrannáLiečbaProtidrogová-Muži-19+ 3223 3 3  
P_AMB_OL_DROG_Z19     integer 10   PacientiAmbulantnáOchrannáLiečbaProtidrogová-Ženy-19+ 3223 3 4  
P_AMB_OL_SEX_M0018     integer 10   PacientiAmbulantnáOchrannáLiečbaSexuologická-Muži-0-18 3223 4 1  
P_AMB_OL_SEX_Z0018     integer 10   PacientiAmbulantnáOchrannáLiečbaSexuologická-Ženy-0-18 3223 4 2  
P_AMB_OL_SEX_M19     integer 10   PacientiAmbulantnáOchrannáLiečbaSexuologická-Muži-19+ 3223 4 3  
P_AMB_OL_SEX_Z19     integer 10   PacientiAmbulantnáOchrannáLiečbaSexuologická-Ženy-19+ 3223 4 4  
POHR_FYZ     integer 10   PacOhrozeníNásilímVšetkyPrípady-Fyzicky 3230 1 1  
POHR_PSY     integer 10   PacOhrozeníNásilímVšetkyPrípady-Psychicky 3230 1 2  
POHR_FYZ_PSY     integer 10   PacOhrozeníNásilímVšetkyPrípady-FyzickyPsychicky 3230 1 3  
POHR_FYZ_F430     integer 10   PacOhrozeníNásilím-FyzickyAkútnaReakciaNaStres 3230 2 1  
POHR_PSY_F430     integer 10   PacOhrozeníNásilím-PsychickyAkútnaReakciaNaStres 3230 2 2  
POHR_FYZ_PSY_F430     integer 10   PacOhrozeníNásilím-FyzickyPsychickyAkútnaReakciaNaStres 3230 2 3  
POHR_FYZ_F431     integer 10   PacOhrozeníNásilím-FyzickyPosttraumStresováPorucha 3230 3 1  
POHR_PSY_F431     integer 10   PacOhrozeníNásilím-PsychickyPosttraumStresováPorucha 3230 3 2  
POHR_FYZ_PSY_F431     integer 10   PacOhrozeníNásilím-FyzickyPsychickyPosttraumStresováPorucha 3230 3 3  
POHR_FYZ_F432     integer 10   PacOhrozeníNásilím-FyzickyAdaptačnéPoruchy 3230 4 1  
POHR_PSY_F432     integer 10   PacOhrozeníNásilím-PsychickyAdaptačnéPoruchy 3230 4 2  
POHR_FYZ_PSY_F432     integer 10   PacOhrozeníNásilím-FyzickyPsychickyAdaptačnéPoruchy 3230 4 3  
POHR_FYZ_F102     integer 10   PacOhrozeníNásilím-FyzickySyndrómZávislosti 3230 5 1  
POHR_PSY_F102     integer 10   PacOhrozeníNásilím-PsychickySyndrómZávislosti 3230 5 2  
POHR_FYZ_PSY_F102     integer 10   PacOhrozeníNásilím-FyzickyPsychickySyndrómZávislosti 3230 5 3  
POHR_FYZ_F32_33     integer 10   PacOhrozeníNásilím-FyzickyDepresiaSuicidálTendenc 3230 6 1  
POHR_PSY_F32_33     integer 10   PacOhrozeníNásilím-PsychickyDepresiaSuicidálTendenc 3230 6 2  
POHR_FYZ_PSY_F32_33     integer 10   PacOhrozeníNásilím-FyzickyPsychickyDepresiaSuicidálTendenc 3230 6 3  
CIS_VS10_1     varchar 5 OA4_3212 Veková skupina pacienta 3212 1    
CIS_POHL2     varchar 1 OA4_3212 Pohlavie pacienta 3212 2    
P_VYS_F00_99     integer 10 OA4_3212 PacVyšetreníDuševnéPoruchyAPoruchySprávania 3212 3    
P_VYS_F00_09     integer 10 OA4_3212 PacVyšetreníOrganickéDuševPoruchyVrátSymptomatických 3212 4    
P_VYS_F00_03     integer 10 OA4_3212 PacVyšetreníOrganickéDuševPoruchyVrátSymptomatickýchDemencie 3212 5    
P_VYS_F10_19     integer 10 OA4_3212 PacVyšetreníPoruchyPsychiky-UžitímPsychoaktLátok 3212 6    
P_VYS_F10     integer 10 OA4_3212 PacVyšetreníPoruchyPsychiky-UžitímPsychoaktLátokAlkohol 3212 7    
P_VYS_F102     integer 10 OA4_3212 PacVyšetreníPoruchyPsychiky-UžitímPsychoakLátokAlkoholSyndZávisl 3212 8    
P_VYS_F11_19     integer 10 OA4_3212 PacVyšetreníPoruchyPsychiky-UžitímOstatPsychoaktLátok 3212 9    
P_VYS_F112_192     integer 10 OA4_3212 PacVyšetreníPoruchyPsychiky-UžitímOstatPsychoaktLátokSyndZávisl 3212 10    
P_VYS_F20_29     integer 10 OA4_3212 PacVyšetreníSchizofréniaSchizotypPoruchyPoruchySBludmi 3212 11    
P_VYS_F20_21     integer 10 OA4_3212 PacVyšetreníSchizofréniaSchizotypPoruchy 3212 12    
P_VYS_F30_39     integer 10 OA4_3212 PacVyšetreníAfektívnePoruchy 3212 13    
P_VYS_F40_48     integer 10 OA4_3212 PacVyšetreníNeurotickéStresomPodmienenéSomatoformnéPoruchy 3212 14    
P_VYS_F40_41     integer 10 OA4_3212 PacVyšetreníFobickoAnxiózneInéÚzkostnéPoruchy 3212 15    
P_VYS_F50_59     integer 10 OA4_3212 PacVyšetreníPoruchySprávaniaSúvisiaceSFyziologPoruchami 3212 16    
P_VYS_F50     integer 10 OA4_3212 PacVyšetreníPoruchyPríjmuPotravy 3212 17    
P_VYS_F52     integer 10 OA4_3212 PacVyšetreníSexuálnaDysfunkciaNezavinenáOrganickouPoruchou 3212 18    
P_VYS_F60_69     integer 10 OA4_3212 PacVyšetreníPoruchyOsobnostiSprávaniaDospelých 3212 19    
P_VYS_F70_79     integer 10 OA4_3212 PacVyšetreníDuševnáZaostalosťMentálnaRetardácia 3212 20    
P_VYS_F70     integer 10 OA4_3212 PacVyšetreníDuševnáZaostalosťMentálnaRetardácia-Ľahká 3212 21    
P_VYS_F80_89     integer 10 OA4_3212 PacVyšetreníPoruchyPsychickéhoVývinu 3212 22    
P_VYS_F90_98     integer 10 OA4_3212 PacVyšetreníPoruchySprávaniaEmočnéZačiatokVDetstveDospievaní 3212 23    
P_VYS_F99     integer 10 OA4_3212 PacVyšetreníNešpecifikovanáDuševnáPorucha 3212 24    
P_VYS_BEZ_ZIS_PP     integer 10 OA4_3212 PacVyšetreníBezZistenejPsychickejPoruchy 3212 25    
CIS_VS10_2     varchar 5 OA4_3213 Veková skupina pacienta 3213 1    
CIS_POHL3     varchar 1 OA4_3213 Pohlavie pacienta 3213 2    
PN_VYS_F00_99     integer 10 OA4_3213 PacNovíVyšetreníDuševnéPoruchyAPoruchySprávania 3213 3    
PN_VYS_F00_09     integer 10 OA4_3213 PacNovíVyšetreníOrganickéDuševPoruchyVrátSymptomatických 3213 4    
PN_VYS_F00_03     integer 10 OA4_3213 PacNovíVyšetreníOrganickéDuševPoruchyVrátSymptomatickýchDemencie 3213 5    
PN_VYS_F10_19     integer 10 OA4_3213 PacNovíVyšetreníPoruchyPsychiky-UžitímPsychoaktLátok 3213 6    
PN_VYS_F10     integer 10 OA4_3213 PacNovíVyšetreníPoruchyPsychiky-UžitímPsychoaktLátokAlkohol 3213 7    
PN_VYS_F102     integer 10 OA4_3213 PacNovíVyšetreníPoruchyPsychiky-UžitímPsychLátokAlkoholSyndZávis 3213 8    
PN_VYS_F11_19     integer 10 OA4_3213 PacNovíVyšetreníPoruchyPsychiky-UžitímOstatPsychoaktLátok 3213 9    
PN_VYS_F112_192     integer 10 OA4_3213 PacNovíVyšetreníPoruchyPsychiky-UžitímOstatPsychLátokSyndZávisl 3213 10    
PN_VYS_F20_29     integer 10 OA4_3213 PacNovíVyšetreníSchizofréniaSchizotypPoruchyPoruchySBludmi 3213 11    
PN_VYS_F20_21     integer 10 OA4_3213 PacNovíVyšetreníSchizofréniaSchizotypPoruchy 3213 12    
PN_VYS_F30_39     integer 10 OA4_3213 PacNovíVyšetreníAfektívnePoruchy 3213 13    
PN_VYS_F40_48     integer 10 OA4_3213 PacNovíVyšetreníNeurotickéStresomPodmienenéSomatoformnéPoruchy 3213 14    
PN_VYS_F40_41     integer 10 OA4_3213 PacNovíVyšetreníFobickoAnxiózneInéÚzkostnéPoruchy 3213 15    
PN_VYS_F50_59     integer 10 OA4_3213 PacNovíVyšetreníPoruchySprávaniaSúvisiaceSFyziologPoruchami 3213 16    
PN_VYS_F50     integer 10 OA4_3213 PacNovíVyšetreníPoruchyPríjmuPotravy 3213 17    
PN_VYS_F52     integer 10 OA4_3213 PacNovíVyšetreníSexuálnaDysfunkciaNezavinenáOrganickouPoruchou 3213 18    
PN_VYS_F60_69     integer 10 OA4_3213 PacNovíVyšetreníPoruchyOsobnostiSprávaniaDospelých 3213 19    
PN_VYS_F70_79     integer 10 OA4_3213 PacNovíVyšetreníDuševnáZaostalosťMentálnaRetardácia 3213 20    
PN_VYS_F70     integer 10 OA4_3213 PacNovíVyšetreníDuševnáZaostalosťMentálnaRetardácia-Ľahká 3213 21    
PN_VYS_F80_89     integer 10 OA4_3213 PacNovíVyšetreníPoruchyPsychickéhoVývinu 3213 22    
PN_VYS_F90_98     integer 10 OA4_3213 PacNovíVyšetreníPoruchySprávaniaEmočnéZačiatokVDetstveDospievaní 3213 23    
PN_VYS_F99     integer 10 OA4_3213 PacNovíVyšetreníNešpecifikovanáDuševnáPorucha 3213 24    
PN_VYS_BEZ_ZIS_PP     integer 10 OA4_3213 PacNovíVyšetreníBezZistenejPsychickejPoruchy 3213 25    

Kontroly:

PORADIE TEXT OZNAMU LOGICKÝ VÝRAZ MODUL INDEXY PREMENNÉ KONTEXT VAR
1 "Modul 3114: Počet organických duševných porúch v R3S"+j+" /VYS_F00_09/ musí byť väčší alebo rovný počtu demencií v R4S"+j+" /VYS_F00_03/." Forcheck(j, R3Sj>=R4Sj) 3114 j={1-PS}   R3Sj  
2 "Modul 3114: Počet porúch psychiky a správania zapríčinených užitím psychoaktívnych látok v R5S"+j+" /VYS_F10_19/ musí byť väčší alebo rovný počtu porúch psychiky a správania zapríčinených užitím alkoholu v R6S"+j+" /VYS_F10/." Forcheck(j, R5Sj>=R6Sj) 3114 j={1-PS}   R5Sj  
3 "Modul 3114: Počet porúch psychiky a správania zapríčinených užitím psychoaktívnych látok v R5S"+j+" /VYS_F10_19/ musí byť väčší alebo rovný počtu porúch psychiky a správania zapríčinených užitím ostatných látok v R8S"+j+" /VYS_F11_19/." Forcheck(j, R5Sj>=R8Sj) 3114 j={1-PS}   R5Sj  
4 "Modul 3114: Počet porúch psychiky a správania zapríčinených užitím alkoholu v R6S"+j+" /VYS_F10/ musí byť väčší alebo rovný počtu syndrómov závislosti v R7S"+j+" /VYS_F102/." Forcheck(j, R6Sj>=R7Sj) 3114 j={1-PS}   R6Sj  
5 "Modul 3114: Počet porúch psychiky a správania zapríčinených užitím ostatných látok v R8S"+j+" /VYS_F11_19/ musí byť väčší alebo rovný počtu syndrómov závislosti v R9S"+j+" /VYS_F112_192/." Forcheck(j, R8Sj>=R9Sj) 3114 j={1-PS}   R8Sj  
6 "Modul 3114: Počet schizofrénií, schizotypových porúch a porúch s bludmi v R10S"+j+" /VYS_F20_29/ musí byť väčší alebo rovný počtu schizofrénií a schizotypových porúch v R11S"+j+" /VYS_F20_21/." Forcheck(j, R10Sj>=R11Sj) 3114 j={1-PS}   R10Sj  
7 "Modul 3114: Počet neurotických, stresom podmienených a somatoformných porúch v R13S"+j+" /VYS_F40_48/ musí byť väčší alebo rovný počtu fobicko-anxióznych a iných úzkostných porúch v R14S"+j+" /VYS_F40_41/." Forcheck(j, R13Sj>=R14Sj) 3114 j={1-PS}   R13Sj  
8 "Modul 3114: Počet porúch správania súvisiacich s fyziologickými poruchami a faktormi v R15S"+j+" /VYS_F50_59/ musí byť väčší alebo rovný súčtu porúch príjmu potravy a sexuálnych dysfunkcií v R16S"+j+" + R17S"+j+" /VYS_F50+VYS_F52/." Forcheck(j, R15Sj>=R16Sj + R17Sj) 3114 j={1-PS}   R15Sj  
9 "Modul 3114: Počet duševných zaostalostí v R19S"+j+" /VYS_F70_79/ musí byť väčší alebo rovný počtu ľahkých duševných zaostalostí v R20S"+j+" /VYS_F70/." Forcheck(j, R19Sj>=R20Sj) 3114 j={1-PS}   R19Sj  
10 "Modul 3230: Počet všetkých vyšetrených osôb s podozrením na ohrozenie násilím v R1S"+j+" musí byť väčší alebo rovný počtu akútnych reakcií na stres v R2S"+j+"." Forcheck(j, R1Sj>= R2Sj) 3230 j={1-3}   R1Sj  
11 "Modul 3230: Počet všetkých vyšetrených osôb s podozrením na ohrozenie násilím v R1S"+j+" musí byť väčší alebo rovný počtu posttraumatických stresových porúch v R3S"+j+"." Forcheck(j, R1Sj>= R3Sj) 3230 j={1-3}   R1Sj  
12 "Modul 3230: Počet všetkých vyšetrených osôb s podozrením na ohrozenie násilím v R1S"+j+" musí byť väčší alebo rovný počtu adaptačných porúch v R4S"+j+"." Forcheck(j, R1Sj>= R4Sj) 3230 j={1-3}   R1Sj  
13 "Modul 3230: Počet všetkých vyšetrených osôb s podozrením na ohrozenie násilím v R1S"+j+" musí byť väčší alebo rovný počtu porúch psychiky a správania zapríčinených užitím alkoholu - syndróm závislosti v R5S"+j+"." Forcheck(j, R1Sj>= R5Sj) 3230 j={1-3}   R1Sj  
14 "Modul 3230: Počet všetkých vyšetrených osôb s podozrením na ohrozenie násilím v R1S"+j+" musí byť väčší alebo rovný počtu depresií s/bez suicidálnymi tendenciami v R6S"+j+"." Forcheck(j, R1Sj>= R6Sj) 3230 j={1-3}   R1Sj  
15 "Modul 3212: Počet vyšetrených osôb s duševnými poruchami a poruchami správania v R3S"+j+" musí byť menší alebo rovný súčtu riadkov 4,6,11,13,14,16,19,20,22,23 a 24 v stĺpci S"+j+"." Forcheck(j, R3Sj<= R4Sj + R6Sj + R11Sj + R13Sj + R14Sj + R16Sj + R19Sj + R20Sj + R22Sj + R23Sj + R24Sj) 3212 j={1-PS}   R3Sj  
16 "Modul 3212: Počet vyšetrených osôb s organickými duševnými poruchami vrátane symptomatických v R4S"+j+" /P_VYS_F00_09/ musí byť väčší alebo rovný počtu vyšetrených osôb s demenciou v R5S"+j+" /P_VYS_F00_03/." Forcheck(j, R4Sj>= R5Sj) 3212 j={1-PS}   R4Sj  
17 "Modul 3212: Počet vyšetrených osôb s poruchami psychiky a správania zapríčinené užitím psychoaktívnych látok [R6S"+j+"] musí byť väčší alebo rovný súčtu vyšet. osôb s poruchami psychiky zapríčinené užitím alkoholu a ostatnými látkami [R7S"+j+"+R9S"+j+"]." Forcheck(j, R6Sj>= R7Sj + R9Sj) 3212 j={1-PS}   R6Sj  
18 "Modul 3212: Počet vyšetrených osôb s poruchami psychiky a správania zapríčinené užitím alkoholu v R7S"+j+" /P_VYS_F10/ musí byť väčší alebo rovný počtu vyšetrených osôb so syndrómom závislosti v R8S"+j+" /P_VYS_F102/." Forcheck(j, R7Sj>= R8Sj) 3212 j={1-PS}   R7Sj  
19 "Modul 3212: Počet vyšetrených osôb s poruchami psychiky a správania zapríčinené ostatnými látkami v R9S"+j+" /P_VYS_F11_19/ musí byť väčší alebo rovný počtu vyšetrených osôb so syndrómom závislosti v R10S"+j+" /P_VYS_F112_192/." Forcheck(j, R9Sj>= R10Sj) 3212 j={1-PS}   R9Sj  
20 "Modul 3212: Počet vyšetrených osôb so schizofréniou, schizotypovými poruchami a poruchami s bludmi v R11S"+j+" /P_VYS_F20_29/ musí byť väčší alebo rovný počtu vyšetrených osôb so schizofréniou, schizotypovými poruchami v R12S"+j+" /P_VYS_F20_21/." Forcheck(j, R11Sj>= R12Sj) 3212 j={1-PS}   R11Sj  
21 "Modul 3212: Počet vyšetrených osôb s neurotickými, stresom podmienenými a somatoformnými poruchami v R14S"+j+" /P_VYS_F40_48/ musí byť väčší alebo rovný počtu vyšetrených osôb s fobicko-anxióznymi a úzkostnými poruchami v R15S"+j+" /P_VYS_F40_41/." Forcheck(j, R14Sj>= R15Sj) 3212 j={1-PS}   R14Sj  
22 "Modul 3212: Počet vyšetrených osôb s poruchami správania súvisiacimi s fyziologickými poruchami a faktormi [R16S"+j+"] musí byť väčší alebo rovný súčtu vyšet. osôb s poruchami príjmu potravy a osôb so sexuálnou dysfunkciou [R17S"+j+"+R18S"+j+"]." Forcheck(j, R16Sj>= R17Sj + R18Sj) 3212 j={1-PS}   R16Sj  
23 "Modul 3212: Počet vyšetrených osôb s duševnou zaostalosťou - mentálnou retardáciou v R20S"+j+" /P_VYS_F70_79/ musí byť väčší alebo rovný počtu vyšetrených osôb s ľahkou duševnou zaostalosťou v R21S"+j+" /P_VYS_F70/." Forcheck(j, R20Sj>= R21Sj) 3212 j={1-PS}   R20Sj  
24 "Každá bunka v m. 3212. je väčšia alebo sa rovná príslušnej bunke v m. 3213, čiže prevalencia každej diagnózy ktorejkoľvek vekovej skupiny sa rovná alebo je väčšia ako jej incidencia." Forcheck(i, j, M3212RiSj >= M3213RiSj) 3212 i={3-PR}; j={1-PS}   M3212RiSj  
25 "Modul 3213: Počet prvýkrát vyšetrených osôb s duševnými poruchami a poruchami správania v R3S"+j+" musí byť menší alebo rovný súčtu riadkov 4,6,11,13,14,16,19,20,22,23 a 24 v stĺpci S"+j+"." Forcheck(j, R3Sj<= R4Sj + R6Sj + R11Sj + R13Sj + R14Sj + R16Sj + R19Sj + R20Sj + R22Sj + R23Sj + R24Sj) 3213 j={1-PS}   R3Sj  
26 "Modul 3213: Počet prvýkrát vyšetrených osôb s organickými duševnými poruchami vrátane symptomatických v R4S"+j+" /PN_VYS_F00_09/ musí byť väčší alebo rovný počtu prvýkrát vyšetrených osôb s demenciou v R5S"+j+" /PN_VYS_F00_03/." Forcheck(j, R4Sj>= R5Sj) 3213 j={1-PS}   R4Sj  
27 "Modul 3213: Počet prvýkrát vyšetrených osôb s poruchami psychiky a správania zapríčinené užitím psychoak. látok [R6S"+j+"] musí byť väčší alebo rovný súčtu vyšet. osôb s poruchami psychiky zapríčinené užitím alkoholu a ostat. látkami [R7S"+j+"+R9S"+j+"]." Forcheck(j, R6Sj>= R7Sj + R9Sj) 3213 j={1-PS}   R6Sj  
28 "Modul 3213: Počet prvýkrát vyšetrených osôb s poruchami psychiky a správania zapríčinené užitím alkoholu v R7S"+j+" /PN_VYS_F10/ musí byť väčší alebo rovný počtu prvýkrát vyšetrených osôb so syndrómom závislosti v R8S"+j+" /PN_VYS_F102/." Forcheck(j, R7Sj>= R8Sj) 3213 j={1-PS}   R7Sj  
29 "Modul 3213: Počet prvýkrát vyšetrených osôb s poruchami psychiky a správania zapríčinené ostatnými látkami v R9S"+j+" /PN_VYS_F11_19/ musí byť väčší alebo rovný počtu prvýkrát vyšetrených osôb so syndrómom závislosti v R10S"+j+" /PN_VYS_F112_192/." Forcheck(j, R9Sj>= R10Sj) 3213 j={1-PS}   R9Sj  
30 "Modul 3213: Počet prvýkrát vyšetrených osôb so schizofréniou, schizotyp. poruchami a poruchami s bludmi v R11S"+j+" /PN_VYS_F20_29/ musí byť väčší alebo rovný počtu prvýkrát vyšetr. osôb so schizofréniou, schizotyp. poruchami v R12S"+j+" /PN_VYS_F20_21/." Forcheck(j, R11Sj>= R12Sj) 3213 j={1-PS}   R11Sj  
31 "Modul 3213: Počet prvýkrát vyšetrených osôb s neurotickými, stresom podmienen. a somatoform. poruchami v R14S"+j+" /PN_VYS_F40_48/ musí byť väčší alebo rovný počtu prvýkrát vyšet. osôb s fobicko-anxióznymi a úzkostn. poruchami v R15S"+j+" /PN_VYS_F40_41/" Forcheck(j, R14Sj>= R15Sj) 3213 j={1-PS}   R14Sj  
32 "Modul 3213: Počet prvýkrát vyšetrených osôb s poruchami správania súvisiacimi s fyziologickými poruchami a faktormi [R16S"+j+"] musí byť väčší alebo rovný súčtu vyšet. osôb s poruchami príjmu potravy a osôb so sexuálnou dysfunkciou [R17S"+j+"+R18S"+j+"]." Forcheck(j, R16Sj>= R17Sj + R18Sj) 3213 j={1-PS}   R16Sj  
33 "Modul 3213: Počet prvýkrát vyšetrených osôb s duševnou zaostalosťou - mentálnou retardáciou v R20S"+j+" /PN_VYS_F70_79/ musí byť väčší alebo rovný počtu prvýkrát vyšetrených osôb s ľahkou duševnou zaostalosťou v R21S"+j+" /PN_VYS_F70/." Forcheck(j, R20Sj>= R21Sj) 3213 j={1-PS}   R20Sj  
34 "Modul 3101: Musí byť vyplnený počet návštev v S1 [NAV_P] alebo S2 [NAV_NS_LEK]!" CHeck (NOT ISNULL(R1S1) OR NOT ISNULL(R1S2) OR NOT ISNULL(R2S1) OR NOT ISNULL(R2S2)) 3101       ÁNO