Rozhranie: A03 Ročný výkaz o činnosti ambulancie pneumológie a ftizeológie

Rozhranie platí od roku 2009

Položky:

KÓD POLOŽKY ID POVINNÁ DÁTOVÝ TYP ROZSAH OM NÁZOV POLOŽKY MODUL RIADOK STLPEC RO
ROK_SPRAC ÁNO ÁNO varchar 4   Rok spracovania 0_A03 1 1  
MESIAC_SPRAC ÁNO ÁNO varchar 2   Mesiac spracovania 0_A03 2 1  
ICO ÁNO ÁNO varchar 8   Identifikačné číslo organizácie 0_A03 3 1  
KODPZS ÁNO ÁNO varchar 12   Kód poskytovateľa zdravotnej starostlivosti 0_A03 4 1  
NAZOV   ÁNO varchar 150   Názov spravodajskej jednotky 0_A03 5 1  
SIDOU_OBEC_KOD   ÁNO varchar 6   Obec sidla odborného útvaru 0_A03 6 1  
PRIEZVISKO_ZOST   ÁNO varchar 60   Priezvisko zostavovateľa výkazu 0_A03 7 1  
TEL   ÁNO varchar 35   Telefónne číslo zostavovateľa (vrátane klapky) 0_A03 8 1  
EMAIL     varchar 64   e-mail zostavovateľa 0_A03 9 1  
POZNAMKA     varchar 256   Poznámka 0_A03 10 1  
AUTOR_XML     varchar 50   Autor xml 0_A03 11 1  
NAV_P_0018     integer 10   NávštevyPacientaVAmbulancii-0-18 3101 1 1  
NAV_NS_LEK_0018     integer 10   NávštevyNávštevnáSlužbaLekárom-0-18 3101 1 2  
NAV_NS_SEST_0018     integer 10   NávštevyNávštevnáSlužbaSestrou-0-18 3101 1 3  
NAV_P_19     integer 10   NávštevyPacientaVAmbulancii-19+ 3101 2 1  
NAV_NS_LEK_19     integer 10   NávštevyNávštevnáSlužbaLekárom-19+ 3101 2 2  
NAV_NS_SEST_19     integer 10   NávštevyNávštevnáSlužbaSestrou-19+ 3101 2 3  
NAV_NS_LEK_DDOT     integer 10   NávštevyNávštevnáSlužbaLekáromDDOT 3103 1 1  
NAV_NS_SEST_DDOT     integer 10   NávštevyNávštevnáSlužbaSestrouDDOT 3103 1 2  
NAV_NS_LEK_TBC     integer 10   NávštevyNávštevnáSlužbaLekáromTBC 3103 2 1  
NAV_NS_SEST_TBC     integer 10   NávštevyNávštevnáSlužbaSestrouTBC 3103 2 2  
VYS_SKGR     integer 10   VyšetreniaSkiagrafia 3113 1 1  
VYS_SKGR_P_SLE_TBC     integer 10   VyšetreniaSkiagrafiaPacSledovanýchPreTBC 3113 1 2  
VYS_SKGR_P_SLE_R1R2     integer 10   VyšetreniaSkiagrafiaPacSledovanýchPreZvýšenéRizikoR1R2 3113 1 3  
VYS_SKGR_P_SLE_NETU     integer 10   VyšetreniaSkiagrafiaPacSledovanýchPreNetuberkulOchorenia 3113 1 4  
VYS_TOGR     integer 10   VyšetreniaTomografické 3113 2 1  
VYS_TOGR_P_SLE_TBC     integer 10   VyšetreniaTomografickéPacSledovanýchPreTBC 3113 2 2  
VYS_TOGR_P_SLE_R1R2     integer 10   VyšetreniaTomografickéPacSledovanýchPreZvýšenéRizikoR1R2 3113 2 3  
VYS_TOGR_P_SLE_NETU     integer 10   VyšetreniaTomografickéPacSledovanýchPreNetuberkulOchorenia 3113 2 4  
VYS_SPIRM     integer 10   VyšetreniaSpirometria 3113 3 1  
VYS_SPIRM_P_SLE_TBC     integer 10   VyšetreniaSpirometriaPacSledovanýchPreTBC 3113 3 2  
VYS_SPIRM_P_SLE_R1R2     integer 10   VyšetreniaSpirometriaPacSledovanýchPreZvýšenéRizikoR1R2 3113 3 3  
VYS_SPIRM_P_SLE_NETU     integer 10   VyšetreniaSpirometriaPacSledovanýchPreNetuberkulOchorenia 3113 3 4  
VYS_BRMOT     integer 10   VyšetreniaBronchomotorTesty 3113 4 1  
VYS_BRMOT_P_SLE_TBC     integer 10   VyšetreniaBronchomotorTestyPacSledovanýchPreTBC 3113 4 2  
VYS_BRMOT_P_SLE_R1R2     integer 10   VyšetreniaBronchomotorTestyPacSledovanýchPreZvýšenéRizikoR1R2 3113 4 3  
VYS_BRMOT_P_SLE_NETU     integer 10   VyšetreniaBronchomotorTestyPacSledovanýchPreNetuberkulOchorenia 3113 4 4  
VYS_FENO     integer 10   VyšetreniaFENO 3113 5 1  
VYS_FENO_P_SLE_TBC     integer 10   VyšetreniaFENOPacSledovanýchPreTBC 3113 5 2  
VYS_FENO_P_SLE_R1R2     integer 10   VyšetreniaFENOPacSledovanýchPreZvýšenéRizikoR1R2 3113 5 3  
VYS_FENO_P_SLE_NETU     integer 10   VyšetreniaFENOPacSledovanýchPreNetuberkulOchorenia 3113 5 4  
VYS_CT     integer 10   VyšetreniaCT 3113 6 1  
VYS_CT_P_SLE_TBC     integer 10   VyšetreniaCTPacSledovanýchPreTBC 3113 6 2  
VYS_CT_P_SLE_R1R2     integer 10   VyšetreniaCTPacSledovanýchPreZvýšenéRizikoR1R2 3113 6 3  
VYS_CT_P_SLE_NETU     integer 10   VyšetreniaCTPacSledovanýchPreNetuberkulOchorenia 3113 6 4  
VYS_HRCT     integer 10   VyšetreniaHRCT 3113 7 1  
VYS_HRCT_P_SLE_TBC     integer 10   VyšetreniaHRCTPacSledovanýchPreTBC 3113 7 2  
VYS_HRCT_P_SLE_R1R2     integer 10   VyšetreniaHRCTPacSledovanýchPreZvýšenéRizikoR1R2 3113 7 3  
VYS_HRCT_P_SLE_NETU     integer 10   VyšetreniaHRCTPacSledovanýchPreNetuberkulOchorenia 3113 7 4  
VYS_BRSK     integer 10   VyšetreniaBronchoskopické 3113 8 1  
VYS_BRSK_P_SLE_TBC     integer 10   VyšetreniaBronchoskopickéPacSledovanýchPreTBC 3113 8 2  
VYS_BRSK_P_SLE_R1R2     integer 10   VyšetreniaBronchoskopickéPacSledovanýchPreZvýšenéRizikoR1R2 3113 8 3  
VYS_BRSK_P_SLE_NETU     integer 10   VyšetreniaBronchoskopickéPacSledovanýchPreNetuberkulOchorenia 3113 8 4  
ODB_SPUTUM_BK     integer 10   OdberySpútumNaBK 3141 1 1  
ODB_VYTERY_NESP_BF     integer 10   OdberyVýteryNaNešpecifikovanúBakteriálnuFlóru 3141 2 1  
ODB_SPUTUM_NESP_BF     integer 10   OdberySpútumNaNešpecifikovanúBakteriálnuFlóru 3141 3 1  
ODB_SPUTUM_CYTOL_VYS     integer 10   OdberySpútumNaCytologickéVyšetrenie 3141 4 1  
CIS_POHL_1     varchar 1 OA3_3201 PohlaviePacienta 3201   1  
CIS_VS11_1     varchar 5 OA3_3201 VekováSkupinaPacienta 3201   2  
PD_VEK_POHL     integer 10 OA3_3201 PacDispenzNaKonciSledovanéhoObdobia 3201   3  
CIS_VS11_2     varchar 5 OA3_3206 VekováSkupinaPacienta 3206   1  
CISV_SLED_DIAG_2_1     varchar 5 OA3_3206 VybranéSledovanéDiagnózy2Úroveň 3206   2  
PD_VEK_DIAG     integer 10 OA3_3206 PacDispenzNaKonciSledovanéhoObdobia 3206   3  
PDN_VEK_DIAG     integer 10 OA3_3206 PacDispenzPrijatíDoDispenzPrvéZistenieVŽivote 3206   4  
PDN_REC_VEK_DIAG     integer 10 OA3_3206 PacDispenzPrijatíDoDispenzRecidívy 3206   5  
PD_ZVR_R1_0018     integer 10   PacDispenzZvýšenéRizikoOchoreniaR1VšetkySkupiny-0-18 3221 1 1  
PD_ZVR_R1_19     integer 10   PacDispenzZvýšenéRizikoOchoreniaR1VšetkySkupiny-19+ 3221 1 2  
PD_ZVR_R1_CHPR_0018     integer 10   PacDispenzZvýšenéRizikoOchoreniaR1VšetkySkupinySChemoprofyl-0-18 3221 2 1  
PD_ZVR_R1_CHPR_19     integer 10   PacDispenzZvýšenéRizikoOchoreniaR1VšetkySkupinySChemoprofyl-19+ 3221 2 2  
PD_ZVR_R2_0018     integer 10   PacDispenzZvýšenéRizikoOchoreniaR2Kontakty-0-18 3221 3 1  
PD_ZVR_R2_19     integer 10   PacDispenzZvýšenéRizikoOchoreniaR2Kontakty-19+ 3221 3 2  
PD_ZVR_R2_CHPR_0018     integer 10   PacDispenzZvýšenéRizikoOchoreniaR2KontaktySChemoprofyl-0-18 3221 4 1  
PD_ZVR_R2_CHPR_19     integer 10   PacDispenzZvýšenéRizikoOchoreniaR2KontaktySChemoprofyl-19+ 3221 4 2  
CISV_SLED_DIAG_2_2     varchar 5 OA3_3204 VybranéSledovanéDiagnózy2Úroveň 3204   1  
PD_DIAG     integer 10 OA3_3204 PacDispenzarizovaníNaKonciSledovanéhoObdobia 3204   2  
PD_PO_TRANSPL_PLUC     integer 10   PacDispenzarizovaníPoTransplantáciiPľúc 3224 1 1  
CIS_VS10_1     varchar 5 OA3_3210 VekováSkupinaPacienta 3210 1    
CIS_POHL_2     varchar 1 OA3_3210 PohlaviePacienta 3210 2    
P_SLE_J40_44_J47     integer 10 OA3_3210 PacSledovaníK31.12-ChronickéChorobyDolnýchDýchCiestJ40-44J47 3210 3    
P_SLE_J45_46     integer 10 OA3_3210 PacSledovaníK31.12-ChronickéChorobyDolnýchDýchCiestAstmaJ45J46 3210 4    
CIS_VS10_2     varchar 5 OA3_3211 VekováSkupinaPacienta 3211 1    
CIS_POHL_3     varchar 1 OA3_3211 PohlaviePacienta 3211 2    
PN_SLE_J12_18     integer 10 OA3_3211 PacSledovaníDiagnZistenáVSledObdPneumóniaJ12-18 3211 3    
PN_SLE_J40_44_J47     integer 10 OA3_3211 PacSledovaníDiagnZistenáVSledObdChronChorDolDýCiestJ40-44J47 3211 4    
PN_SLE_J45_46     integer 10 OA3_3211 PacSledovaníDiagnZistenáVSledObdChronChorDolDýCiestAstmaJ45J46 3211 5    
OCK_PIS_D_00     integer 10   OčkovanieProtiTBCPacPodliehajúciImunobiolSkúškeOčkDeti-0 3501 1 1  
OCK_PIS_D_10R     integer 10   OčkovanieProtiTBCPacPodliehajúciImunobiolSkúškeOčkDeti-10Ročné 3501 1 2  
OCK_PIS_R2_0014     integer 10   OčkovanieProtiTBCPacPodliehajúciImunobiolSkúškeOčkSkupR2-0-14 3501 1 3  
OCK_PIS_R2_15     integer 10   OčkovanieProtiTBCPacPodliehajúciImunobiolSkúškeOčkSkupR2-15+ 3501 1 4  
OCK_PIS_OO_0014     integer 10   OčkovanieProtiTBCPacPodliehajúciImunobiolSkúškeOčkOstOs-0-14 3501 1 5  
OCK_PIS_OO_15     integer 10   OčkovanieProtiTBCPacPodliehajúciImunobiolSkúškeOčkOstOs-15+ 3501 1 6  
OCK_PIS_RIZ_SK     integer 10   OčkovanieProtiTBCPacPodliehajúciImunobiolSkúškeOčkRizSkupiny 3501 1 7  
OCK_UIT_D_00     integer 10   OčkovanieProtiTBCPacSUkončenýmImunobiolTestomDeti-0 3501 2 1  
OCK_UIT_D_10R     integer 10   OčkovanieProtiTBCPacSUkončenýmImunobiolTestomDeti-10Ročné 3501 2 2  
OCK_UIT_R2_0014     integer 10   OčkovanieProtiTBCPacSUkončenýmImunobiolTestomSkupR2-0-14 3501 2 3  
OCK_UIT_R2_15     integer 10   OčkovanieProtiTBCPacSUkončenýmImunobiolTestomSkupR2-15+ 3501 2 4  
OCK_UIT_OO_0014     integer 10   OčkovanieProtiTBCPacSUkončenýmImunobiolTestomOstOs-0-14 3501 2 5  
OCK_UIT_OO_15     integer 10   OčkovanieProtiTBCPacSUkončenýmImunobiolTestomOstOs-15+ 3501 2 6  
OCK_UIT_RIZ_SK     integer 10   OčkovanieProtiTBCPacSUkončenýmImunobiolTestomRizSkupiny 3501 2 7  
OCK_SM_0_5_D_00     integer 10   OčkovanieProtiTBCPacSoSkúškouMantoux2TU-0-5mmDeti-0 3501 3 1  
OCK_SM_0_5_D_10R     integer 10   OčkovanieProtiTBCPacSoSkúškouMantoux2TU-0-5mmDeti-10Ročné 3501 3 2  
OCK_SM_0_5_R2_0014     integer 10   OčkovanieProtiTBCPacSoSkúškouMantoux2TU-0-5mmSkupR2-0-14 3501 3 3  
OCK_SM_0_5_R2_15     integer 10   OčkovanieProtiTBCPacSoSkúškouMantoux2TU-0-5mmSkupR2-15+ 3501 3 4  
OCK_SM_0_5_OO_0014     integer 10   OčkovanieProtiTBCPacSoSkúškouMantoux2TU-0-5mmOstOs-0-14 3501 3 5  
OCK_SM_0_5_OO_15     integer 10   OčkovanieProtiTBCPacSoSkúškouMantoux2TU-0-5mmOstOs-15+ 3501 3 6  
OCK_SM_0_5_RIZ_SK     integer 10   OčkovanieProtiTBCPacSoSkúškouMantoux2TU-0-5mmRizSkupiny 3501 3 7  
OCK_SM_6_9_D_00     integer 10   OčkovanieProtiTBCPacSoSkúškouMantoux2TU-6-9mmDeti-0 3501 4 1  
OCK_SM_6_9_D_10R     integer 10   OčkovanieProtiTBCPacSoSkúškouMantoux2TU-6-9mmDeti-10Ročné 3501 4 2  
OCK_SM_6_9_R2_0014     integer 10   OčkovanieProtiTBCPacSoSkúškouMantoux2TU-6-9mmSkupR2-0-14 3501 4 3  
OCK_SM_6_9_R2_15     integer 10   OčkovanieProtiTBCPacSoSkúškouMantoux2TU-6-9mmSkupR2-15+ 3501 4 4  
OCK_SM_6_9_OO_0014     integer 10   OčkovanieProtiTBCPacSoSkúškouMantoux2TU-6-9mmOstOs-0-14 3501 4 5  
OCK_SM_6_9_OO_15     integer 10   OčkovanieProtiTBCPacSoSkúškouMantoux2TU-6-9mmOstOs-15+ 3501 4 6  
OCK_SM_6_9_RIZ_SK     integer 10   OčkovanieProtiTBCPacSoSkúškouMantoux2TU-6-9mmRizSkupiny 3501 4 7  
OCK_SM_10_14_D_00     integer 10   OčkovanieProtiTBCPacSoSkúškouMantoux2TU-10-14mmDeti-0 3501 5 1  
OCK_SM_10_14_D_10R     integer 10   OčkovanieProtiTBCPacSoSkúškouMantoux2TU-10-14mmDeti-10Ročné 3501 5 2  
OCK_SM_10_14_R2_0014     integer 10   OčkovanieProtiTBCPacSoSkúškouMantoux2TU-10-14mmSkupR2-0-14 3501 5 3  
OCK_SM_10_14_R2_15     integer 10   OčkovanieProtiTBCPacSoSkúškouMantoux2TU-10-14mmSkupR2-15+ 3501 5 4  
OCK_SM_10_14_OO_0014     integer 10   OčkovanieProtiTBCPacSoSkúškouMantoux2TU-10-14mmOstOs-0-14 3501 5 5  
OCK_SM_10_14_OO_15     integer 10   OčkovanieProtiTBCPacSoSkúškouMantoux2TU-10-14mmOstOs-15+ 3501 5 6  
OCK_SM_10_14_RIZ_SK     integer 10   OčkovanieProtiTBCPacSoSkúškouMantoux2TU-10-14mmRizSkupiny 3501 5 7  
OCK_SM_15V_D_00     integer 10   OčkovanieProtiTBCPacSoSkúškouMantoux2TU-15VmmDeti-0 3501 6 1  
OCK_SM_15V_D_10R     integer 10   OčkovanieProtiTBCPacSoSkúškouMantoux2TU-15VmmDeti-10Ročné 3501 6 2  
OCK_SM_15V_R2_0014     integer 10   OčkovanieProtiTBCPacSoSkúškouMantoux2TU-15VmmSkupR2-0-14 3501 6 3  
OCK_SM_15V_R2_15     integer 10   OčkovanieProtiTBCPacSoSkúškouMantoux2TU-15VmmSkupR2-15+ 3501 6 4  
OCK_SM_15V_OO_0014     integer 10   OčkovanieProtiTBCPacSoSkúškouMantoux2TU-15VmmOstOs-0-14 3501 6 5  
OCK_SM_15V_OO_15     integer 10   OčkovanieProtiTBCPacSoSkúškouMantoux2TU-15VmmOstOs-15+ 3501 6 6  
OCK_SM_15V_RIZ_SK     integer 10   OčkovanieProtiTBCPacSoSkúškouMantoux2TU-15VmmRizSkupiny 3501 6 7  
OCK_D_00     integer 10   OčkovanieProtiTBCPacOčkovaníDeti-0 3501 7 1  
OCK_D_10R     integer 10   OčkovanieProtiTBCPacOčkovaníDeti-10Ročné 3501 7 2  
OCK_R2_0014     integer 10   OčkovanieProtiTBCPacOčkovaníSkupR2-0-14 3501 7 3  
OCK_R2_15     integer 10   OčkovanieProtiTBCPacOčkovaníSkupR2-15+ 3501 7 4  
OCK_OO_0014     integer 10   OčkovanieProtiTBCPacOčkovaníOstOs-0-14 3501 7 5  
OCK_OO_15     integer 10   OčkovanieProtiTBCPacOčkovaníOstOs-15+ 3501 7 6  
OCK_RIZ_SK     integer 10   OčkovanieProtiTBCPacOčkovaníRizSkupiny 3501 7 7  
OCK_PVK_PO_D_00     integer 10   OčkovanieProtiTBCPacSPostvakcKontrolouPozitívnouDeti-0 3501 8 1  
OCK_PVK_PO_D_10R     integer 10   OčkovanieProtiTBCPacSPostvakcKontrolouPozitívnouDeti-10Ročné 3501 8 2  
OCK_PVK_PO_R2_0014     integer 10   OčkovanieProtiTBCPacSPostvakcKontrolouPozitívnouSkupR2-0-14 3501 8 3  
OCK_PVK_PO_R2_15     integer 10   OčkovanieProtiTBCPacSPostvakcKontrolouPozitívnouSkupR2-15+ 3501 8 4  
OCK_PVK_PO_OO_0014     integer 10   OčkovanieProtiTBCPacSPostvakcKontrolouPozitívnouOstOs-0-14 3501 8 5  
OCK_PVK_PO_OO_15     integer 10   OčkovanieProtiTBCPacSPostvakcKontrolouPozitívnouOstOs-15+ 3501 8 6  
OCK_PVK_PO_RIZ_SK     integer 10   OčkovanieProtiTBCPacSPostvakcKontrolouPozitívnouRizSkupiny 3501 8 7  
OCK_PVK_NE_D_00     integer 10   OčkovanieProtiTBCPacSPostvakcKontrolouNegatívnouDeti-0 3501 9 1  
OCK_PVK_NE_D_10R     integer 10   OčkovanieProtiTBCPacSPostvakcKontrolouNegatívnouDeti-10Ročné 3501 9 2  
OCK_PVK_NE_R2_0014     integer 10   OčkovanieProtiTBCPacSPostvakcKontrolouNegatívnouSkupR2-0-14 3501 9 3  
OCK_PVK_NE_R2_15     integer 10   OčkovanieProtiTBCPacSPostvakcKontrolouNegatívnouSkupR2-15+ 3501 9 4  
OCK_PVK_NE_OO_0014     integer 10   OčkovanieProtiTBCPacSPostvakcKontrolouNegatívnouOstOs-0-14 3501 9 5  
OCK_PVK_NE_OO_15     integer 10   OčkovanieProtiTBCPacSPostvakcKontrolouNegatívnouOstOs-15+ 3501 9 6  
OCK_PVK_NE_RIZ_SK     integer 10   OčkovanieProtiTBCPacSPostvakcKontrolouNegatívnouRizSkupiny 3501 9 7  
OCK_KOMP_BCG_D_00     integer 10   OčkovanieProtiTBCPacSKomplikáciouPoBCGDeti-0 3501 10 1  
OCK_KOMP_BCG_D_10R     integer 10   OčkovanieProtiTBCPacSKomplikáciouPoBCGDeti-10Ročné 3501 10 2  
OCK_KOMP_BCG_R2_0014     integer 10   OčkovanieProtiTBCPacSKomplikáciouPoBCGSkupR2-0-14 3501 10 3  
OCK_KOMP_BCG_R2_15     integer 10   OčkovanieProtiTBCPacSKomplikáciouPoBCGSkupR2-15+ 3501 10 4  
OCK_KOMP_BCG_OO_0014     integer 10   OčkovanieProtiTBCPacSKomplikáciouPoBCGOstOs-0-14 3501 10 5  
OCK_KOMP_BCG_OO_15     integer 10   OčkovanieProtiTBCPacSKomplikáciouPoBCGOstOs-15+ 3501 10 6  
OCK_KOMP_BCG_RIZ_SK     integer 10   OčkovanieProtiTBCPacSKomplikáciouPoBCGRizSkupiny 3501 10 7  

Kontroly:

PORADIE TEXT OZNAMU LOGICKÝ VÝRAZ MODUL INDEXY PREMENNÉ KONTEXT VAR
1 "Medzimodulová kontrola: Počet návštev lekára u pacienta v m. 3101 v stĺpci 2 /NAV_NS_LEK_0018+NAV_NS_LEK_19/ musí byť väčší alebo rovný počtu návštev lekára u pacienta v m. 3103 v stĺpci 1 /NAV_NS_LEK_DDOT+NAV_NS_LEK_TBC/." Check(M3101R1S2+M3101R2S2 >= M3103R1S1+M3103R2S1) 3101     M3103R1S1  
2 "Medzimodulová kontrola: Počet návštev sestry u pacienta v m. 3101 v stĺpci 3 /NAV_NS_SEST_0018+NAV_NS_SEST_19/ musí byť väčší alebo rovný počtu návštev sestry u pacienta v m. 3103 v stĺpci 2 /NAV_NS_SEST_DDOT+NAV_NS_SEST_TBC/." Check(M3101R1S3+M3101R2S3 >= M3103R1S2+M3103R2S2) 3101     M3103R1S2  
3 "Modul 3113: Počet vyšetrení v R"+i+"S1 musí byť väčší alebo rovný súčtu vyšetrení osôb sledovaných pre tbc, pre zvýšené riziko ochorenia R1 R2, a pre netuberkulózne ochorenia v R"+i+" [S2+S3+S4]." Forcheck(i, RiS1>=RiS2 + RiS3 + RiS4) 3113 i={1-8}   RiS1  
4 "Modul 3206: Počet dispenzarizovaných osôb na konci sledovaného obdobia v R"+i+"S3 /PD_VEK_DIAG/ musí byť väčší alebo rovný počtu prijatých do dispenzára - prvé zistenia v živote v R"+i+"S4 /PDN_VEK_DIAG/." Forcheck(i, RiS3>=RiS4) 3206 i={1-PR}   RiS3  
5 "Modul 3206: Počet dispenzarizovaných osôb na konci sledovaného obdobia v R"+i+"S3 /PD_VEK_DIAG/ musí byť väčší alebo rovný počtu prijatých do dispenzára - recidívy v R"+i+"S5 /PDN_REC_VEK_DIAG/." Forcheck(i, RiS3>=RiS5) 3206 i={1-PR}   RiS3  
6 "Modul 3221: Počet osôb v rizikovej skupine R1 v R1S"+j+" musí byť väčší alebo rovný ako počet osôb v rizikovej skupine R1 liečených profylakticky v R2S"+j+"." Forcheck(j, R1Sj >= R2Sj) 3221 j={1-2}   R1Sj  
7 "Modul 3221: Počet osôb v rizikovej skupine R2 v R3S"+j+" musí byť väčší alebo rovný ako počet osôb v rizikovej skupine R2 liečených chemoprofylaxiou v R4S"+j+"." Forcheck(j, R3Sj >= R4Sj) 3221 j={1-2}   R3Sj  
8 "Orientačná kontrola m. 3206: Počet dispenzarizovaných osôb na konci sledov. obdobia podľa diagnózy v R"+i+"S3 musí byť väčší alebo rovný súčtu počtu prijatých do dispenzára - prvé zistenia v R"+i+"S4 a počtu prijatých do dispenzára - recidívy v R"+i+"S5" Forcheck(i, RiS3 >= RiS4 + RiS5) 3206 i={1-PR}   RiS3 ÁNO
9 "Orientačná medzimodulová kontrola: Počet dispenzariz. osôb 0-18 rokov na konci sledov. obdobia v m. 3201 [R1+R3]S3 musí byť väčší alebo rovný súčtu dispenzariz. osôb 0 - 18 s tbc a pľúcnou mykobakteriózou na konci sledov. obdobia v m. 3206 [R1 až R18]S3" Check(M3201R1S3 + M3201R3S3 >= Sum(i, M3206RiS3)) 3206 i={1-18}   M3201R1S3 ÁNO
10 "Orientačná medzimodulová kontrola: Počet dispenzarizovaných osôb 19+ na konci sledov. obdobia v m. 3201 [R2+R4]S3 musí byť väčší alebo rovný súčtu dispenzariz. osôb 19+ s tbc a pľúcnou mykobakteriózou na konci sledov. obdobia v m. 3206 [R19 až R36] S3." Check(M3201R2S3 + M3201R4S3 >= Sum(i, M3206RiS3)) 3206 i={19-PR}   M3201R2S3 ÁNO
11 "Orientačná medzimodulová kontrola: Počet dispenzarizovaných osôb po transplantácii na konci sledovaného obdobia v m. 3224 v R1S1 musí byť menší alebo rovný ako počet dispenzarizovaných osôb na konci sledovaného obdobia v m. 3201 [R1 až R4]S3." Check(M3224R1S1 <= Sum(i, M3201RiS3)) 3201 i={1-PR}   M3224R1S1 ÁNO
12 "Orientačná medzimodulová kontrola: Počet sledovaných osôb na konci sledovaného obdobia s diagnózou v m. 3210 v R3S"+j+" musí byť väčší alebo rovný počtu sledovaných osôb s diagnózou zistenou v sledovanom období v m. 3211 v R4S"+j+"." Forcheck(j, M3210R3Sj >= M3211R4Sj) 3210 j={1-PS}   M3210R3Sj ÁNO
13 "Orientačná medzimodulová kontrola: Počet sledovaných osôb na konci sledovaného obdobia s diagnózou v m. 3210 v R4S"+j+" musí byť väčší alebo rovný počtu sledovaných osôb s diagnózou zistenou v sledovanom období v m. 3211 v R5S"+j+"." Forcheck(j, M3210R4Sj >= M3211R5Sj) 3210 j={1-PS}   M3210R4Sj ÁNO
14 "Modul 3101: Musí byť vyplnený počet návštev v S1 [NAV_P] alebo S2 [NAV_NS_LEK]!" CHECK (NOT ISNULL(R1S1) OR NOT ISNULL(R1S2) OR NOT ISNULL(R2S1) OR NOT ISNULL(R2S2)) 3101       ÁNO