Rozhranie: A01 Ročný výkaz o činnosti ambulancie

Rozhranie platí od roku 2009

Položky:

KÓD POLOŽKY ID POVINNÁ DÁTOVÝ TYP ROZSAH OM NÁZOV POLOŽKY MODUL RIADOK STLPEC RO
ROK_SPRAC ÁNO ÁNO varchar 4   Rok spracovania 0_A01 1 1  
MESIAC_SPRAC ÁNO ÁNO varchar 2   Mesiac spracovania 0_A01 2 1  
ICO ÁNO ÁNO varchar 8   Identifikačné číslo organizácie 0_A01 3 1  
KODPZS ÁNO ÁNO varchar 12   Kód poskytovateľa zdravotnej starostlivosti 0_A01 4 1  
NAZOV   ÁNO varchar 150   Názov spravodajskej jednotky 0_A01 5 1  
SIDOU_OBEC_KOD   ÁNO varchar 6   Obec sidla odborného útvaru 0_A01 6 1  
PRIEZVISKO_ZOST   ÁNO varchar 60   Priezvisko zostavovateľa výkazu 0_A01 7 1  
TEL   ÁNO varchar 35   Telefónne číslo zostavovateľa (vrátane klapky) 0_A01 8 1  
EMAIL     varchar 64   e-mail zostavovateľa 0_A01 9 1  
POZNAMKA     varchar 256   Poznámka 0_A01 10 1  
AUTOR_XML     varchar 50   Autor xml 0_A01 11 1  
NAV_P_0018     integer 10   NávštevyPacientaVAmbulancii-0-18 3101 1 1  
NAV_NS_LEK_0018     integer 10   NávštevyNávštevnáSlužbaLekár-0-18 3101 1 2  
NAV_NS_SEST_0018     integer 10   NávštevyNávštevnáSlužbaSestra-0-18 3101 1 3  
NAV_P_19     integer 10   NávštevyPacientaVAmbulancii-19+ 3101 2 1  
NAV_NS_LEK_19     integer 10   NávštevyNávštevnáSlužbaLekár-19+ 3101 2 2  
NAV_NS_SEST_19     integer 10   NávštevyNávštevnáSlužbaSestra-19+ 3101 2 3  
POHR_FYZ     integer 10   PacientiOhrozeníŽenyIndikátorFyzický 3230 1 1  
POHR_PSY     integer 10   PacientiOhrozeníŽenyIndikátorPsychický 3230 1 2  
POHR_FYZ_PSY     integer 10   PacientiOhrozeníŽenyIndikátorFyzickýPsychický 3230 1 3  

Kontroly:

PORADIE TEXT OZNAMU LOGICKÝ VÝRAZ MODUL INDEXY PREMENNÉ KONTEXT VAR
1 "Modul 3101: Musí byť vyplnený počet návštev v S1 [NAV_P] alebo S2 [NAV_NS_LEK]!" Check (IF (SUBSTR(R4S1,7,3) <>175 AND SUBSTR(R4S1,7,3) <> 177 AND SUBSTR(R4S1,7,3) <> 180, SSum (i,j, M3101RiSj) >0, TRUE)) 0_A01 i={1-2}; j={1-2}     ÁNO
2 "Modul 3101: Musí byť vyplnený počet návštev v S2 [NAV_NS_LEK_*] alebo S3 [NAV_NS_SEST_*]!" Check (IF (SUBSTR(R4S1,7,3) == 175 OR SUBSTR(R4S1,7,3) == 177 OR SUBSTR(R4S1,7,3) == 180, SSum (i,j, M3101RiSj) >0, TRUE)) 0_A01 i={1-2}; j={2-3}     ÁNO