Rozhranie: M02_04 Mzdové prostriedky a zamestnanci v zdravotníctve.

Rozhranie platí od roku 2010

Položky:

KÓD POLOŽKY ID POVINNÁ DÁTOVÝ TYP ROZSAH OM NÁZOV POLOŽKY MODUL RIADOK STLPEC RO
ROK_SPRAC ÁNO ÁNO varchar 4   Rok spracovania 0_M2_04 1 1  
MESIAC_SPRAC ÁNO ÁNO varchar 2   Mesiac spracovania 0_M2_04 2 1  
ICO ÁNO ÁNO varchar 8   Identifikačné číslo organizácie 0_M2_04 3 1  
IDENTIFPZS   ÁNO varchar 6   Identifikátor poskytovateľa zdravotnej starostlivosti 0_M2_04 4 1  
NAZOV   ÁNO varchar 150   Názov spravodajskej jednotky 0_M2_04 5 1  
PRIEZVISKO_ZOST   ÁNO varchar 60   Priezvisko zostavovateľa výkazu 0_M2_04 6 1  
TEL   ÁNO varchar 35   Telefónne číslo zostavovateľa (vrátane klapky) 0_M2_04 7 1  
EMAIL   ÁNO varchar 64   e-mail zostavovateľa 0_M2_04 8 1  
POZNAMKA16     varchar 256   Poznámka NCZI 0_M2_04 10 1  
POZNAMKA17     varchar 256   Komentár spravodajskej jednotky 0_M2_04 9 1  
CISP_KAT_PRAC2     varchar 7 OM2_1 Kategórie pracovníkov v zdravotníctve 4201 1    
POHLAVIE1     varchar 1 OM2_1 Pohlavie 4201 2    
MP_SK_VYP_MZDY     float 2 OM2_1 SkutočneVyplatenéMzdyPlaty(VrátRefundácií) 4201 3   ÁNO
MP_TARIF_PLAT     float 2 OM2_1 TarifnýPlatDohodnutaMzda 4201 4    
MP_OSOB_PLAT     float 2 OM2_1 OsobnýPlat 4201 5    
MP_PLAT_120_1993_ZZ     float 2 OM2_1 PlatPodľaZákona120/1993ZZ 4201 6    
MP_PAUS_NAHR     float 2 OM2_1 PaušálneNáhradyPodľa120/1993ZZ 4201 7    
MP_PRNADCAS_MZV     float 2 OM2_1 Mzda(Plat)ZaPrácuNadčasVrátaneMzdovéhoZvýšenia 4201 8    
MP_PRNCAS_V_PP     float 2 OM2_1 Mzda(Plat)ZaPrácuNadčasZTohoZaVýkonPráceVPracovnejPohotovosti 4201 9    
MP_NEAK_PP_PR     float 2 OM2_1 Mzda(Plat)ZaNeaktívnuČasťPracovnejPohotovostiNaPracovisku 4201 10    
MP_PRIPLATKY     float 2 OM2_1 PríplatkySpolu 4201 11    
MP_PRIP_RIAD_ZAST     float 2 OM2_1 PríplatokZaRiadenieZastupovanie 4201 12    
MP_PRIP_OS_PRIP     float 2 OM2_1 OsobnýPríplatok 4201 13    
MP_PRIP_VYKON     float 2 OM2_1 Výkonostný príplatok 4201 15    
MP_PRIP_STAZ_VYK     float 2 OM2_1 PríplatokZaSťaženýVýkonPráce 4201 17    
MP_PRIP_ZMENN     float 2 OM2_1 PríplatokZaZmennosť 4201 18    
MP_PRIP_PR_NOC     float 2 OM2_1 PríplatokZaPrácuVNoci 4201 19    
MP_PRIP_SO_NE     float 2 OM2_1 PríplatokZaPrácuVSobotuAleboVNedeľu 4201 20    
MP_PRIP_PR_SV     float 2 OM2_1 PríplatokZaPrácuVoSviatok 4201 21    
MP_DOPL_MZDY     float 2 OM2_1 DoplatokMzdy(FunkčnéhoPlatu) 4201 22    
MP_DAL_MZDA     float 2 OM2_1 ĎalšiaMzda 4201 23    
MP_ODMENY_SP     float 2 OM2_1 OdmenySpolu 4201 24    
MP_ODM_PRI50ROK     float 2 OM2_1 OdmenyZaPracZásluhyPriDosiahnutí50RokovVeku 4201 25    
MP_NA_NE_PP_MIMO     float 2 OM2_1 NáhradaZaNeaktívnuČasťPracovnejPohotovostiMimoPracoviska 4201 26    
MP_NA_BRAN_POHOT     float 2 OM2_1 NáhradaZaBrannúPohotovosť 4201 27    
MP_N_MZDY     float 2 OM2_1 NáhradyMzdyAleboPlatu 4201 28    
MP_ODSTUPNE     float 2 OM2_1 Odstupné 4201 29    
MP_ODCHODNE     float 2 OM2_1 Odchodné 4201 31    
OD_ZPP_HRAD_ZAM     float 2 OM2_1 OdvodyZPovinnéhoPoisteniaHradenéZamestnávateľomSp 4201 33    
OD_ZDRAV_POIST     float 2 OM2_1 OdvodyZPovinnPoistHradZamestnávateľomZTohoOdvodyNaZdravPoist 4201 34    
OD_Z_DDS_HRAD_Z     float 2 OM2_1 OdvodyZDoplDôchodSporeniaHradenéZamestnávateľomSpolu 4201 35    
OD_Z_POV_DDP     float 2 OM2_1 OdvZDoplDôchodSporeniaHradenéZamestnávatZTohoOdvZPovinDopDôchSp 4201 36    
HOD_ZAM_SP     integer 12 OM2_1 PočetOdpracHodínZamestnancamiSpolu 4201 37    
HOD_ZAMVPRNCAS     integer 12 OM2_1 PočetOdpracHodínZamestnancamiVPráciNadčas 4201 38    
HOD_VYK_P_A_VPP     integer 12 OM2_1 PočetOdpracHodínZamestnanVPráciNadčasZTohoVýkonPráceVPracPoh 4201 39    
HOD_NPP_NPR     integer 12 OM2_1 PočetHodínVNeaktívnejČastiPracovnejPohotovostiNaPracovisku 4201 40    
HOD_NPP_MPR     integer 12 OM2_1 PočetHodínVNeaktívnejPracovnejPohotovostiMimoPracoviska 4201 41    
PR_FO     float 2 OM2_1 PriemEvidPočetZamestnancovFyzickéOsoby 4201 42    
PR_UV_PREP     float 2 OM2_1 PriemEvidPočetZamestnancovPrepočítaný 4201 43    
PR_UV_PRPDSLOB     float 2 OM2_1 EvidenčnýPočetZamestnanPrepočítKPoslednémuDňuSledObdobia 4201 45    
PR_UV_CUDZ_EHPSV     float 2 OM2_1 EvidPočZamPrepočítKPoslDňuSledObdZTohoCudzíŠtPríslZKrajEHPAŠvajč 4201 46    
PR_UV_CUDZ     float 2 OM2_1 EvidPočZamPrepočítKPoslDňuSledObdZTohoCudzíŠtPríslOstatní 4201 47    
MP_PRIEM     float 2 OM2_1 PriemernýTarPlat/PriemDohodMzda       ÁNO
MP_PR_BEZ_PP     float 2 OM2_1 PriemernýPlatBezNáhradZaPracPohotovosť       ÁNO
MP_PRIEM_VR_POH     float 2 OM2_1 PriemernýPlatVrátaneNáhradZaPracPohotovosť       ÁNO
HOD_PR_ODPR_HOD     integer 12 OM2_1 PriemPočetOdprHodín(BezHodínNadčasANeaktívPracPohotovNaPracov)       ÁNO
MP_PRIEM_NADC     float 2 OM2_1 PriemernýHodinPlatZaPrácuNadčas 4201 54   ÁNO
MP_PRIEM_NADC_PP     float 2 OM2_1 PriemernýHodinovýPlatZaPrácuNadčasZTohoZaVýkonPráceVPracPohot 4201 55   ÁNO
MP_PRIEM_NPP_PRA     float 2 OM2_1 PriemernýHodinPlatZaPrácuVNeaktívnejČastiPracovnPohotovNaPracov 4201 56   ÁNO
MP_PRIEM_NPP_MIM     float 2 OM2_1 PriemernáHodinováNáhrZaNeakČasťPracovPohotovMimoPracoviska 4201 57   ÁNO
POZNAMKA1     varchar 50 OM2_1 Poznámka k modulu 1 - mzdy a zamestnanci 4201 60    
PR_FO_EPZ     integer 7 OM2_1 EvidenPočetZamK31.12.PredchRoka 4201 61    
PR_FO_PRIB     integer 7 OM2_1 PribudloSpolu 4201 62   ÁNO
PR_FO_PR_PRES_KP     integer 7 OM2_1 PribudloVTomPresunomVKategóriáchPracovníkov 4201 63    
PR_FO_PR_VF     integer 7 OM2_1 PribudloVTomZVýkonuVerejnýchFunkcií 4201 64    
PR_FO_PR_ABSOLV     integer 7 OM2_1 PribudloVTomNástupomZoŠkôlAUčilíšť 4201 65    
PR_FO_PR_NA_MD     integer 7 OM2_1 PribudloVTomNávratomZMaterskejRodičovskejDovolenky 4201 66    
PR_FO_PR_DELIM     integer 7 OM2_1 PribudloVTomDelimitTansformPrivatizáciouZmenouZriadPoPrechKompet 4201 67    
PR_FO_PR_STAT_SLUZ     integer 7 OM2_1 PribudloZoŠtátnejSlužbyVDanejOrganizácii 4201 68    
PR_FO_PR_OSTAT     integer 7 OM2_1 PribudloVTomOstatné 4201 69    
PR_FO_PR_ZDR_POV_SR     integer 7 OM2_1 PribudloZVýkonuZdravPovolaniaVInomZdrZarVSR        
PR_FO_PR_ZDR_POV_EHP     integer 7 OM2_1 PribudloZVýkonuZdravPovolaniaVEHPŠvajč        
PR_FO_PR_NEZ_POV_SR     integer 7 OM2_1 PribudloZVýkonuNezdravPovolaniaSR        
PR_FO_PR_NEZ_POV_EHP     integer 7 OM2_1 PribudloZVýkonuNezdravPovolaniaVEHPŠvajč        
PR_FO_UBUD     integer 7 OM2_1 UbudloSpolu 4201 70   ÁNO
PR_FO_UB_PRES_KP     integer 7 OM2_1 UbudloVTomPresunomVKategóriáchPracovníkov 4201 71    
PR_FO_UB_VF     integer 7 OM2_1 UbudloVTomDoVýkonuVerejnýchFunkcií 4201 72    
PR_FO_UB_NA_MD     integer 7 OM2_1 UbudloVTomNástupomNaMaterskúRodičovskúDovolenku 4201 73    
PR_FO_UB_OD_DOCH     integer 7 OM2_1 UbudloVTomOdchodom DoDôchodku 4201 74    
PR_FO_UBUD_PRV     integer 7 OM2_1 UbudloVTomOdchodom DoDôchodkuZTohoPrvýOdchod        
PR_FO_UBUD_UMR     integer 7 OM2_1 UbudloVTomÚmrtím 4201 75    
PR_FO_UBUD_OZ     integer 7 OM2_1 UbudloVTomUkončPracPomeruZDôvoduOrganizZmien 4201 76    
PR_FO_UBUD_DELIM     integer 7 OM2_1 UbudloVTomDelimTansfPrivatZmenouZriadPoPrechodeKompetencií 4201 77    
PR_FO_UBUD_DO_S_SLUZ     integer 7 OM2_1 UbudloVTomDoŠtátnejSlužbyVDanejOrganizácii 4201 78    
PR_FO_UBUD_OSTAT     integer 7 OM2_1 UbudloVTomOstatné 4201 79    
PR_FO_UB_ZDR_POV_SR     integer 7 OM2_1 UbudloDoVýkonuZdravPovolaniaVInomZdrZarVSR        
PR_FO_UB_ZDR_POV_EHP     integer 7 OM2_1 UbudloDoVýkonuZdravPovolaniaVEHPŠvajč        
PR_FO_UB_NEZ_POV_SR     integer 7 OM2_1 UbudloDoVýkonuNezdravPovolaniaSR        
PR_FO_UB_NEZ_POV_EHP     integer 7 OM2_1 UbudloDoVýkonuNezdravPovolaniaVEHPŠvajč        
PR_FO_EPZ_PDSO     integer 7 OM2_1 EvidenčnýPočetZamestnancovKPosDňuSledovanObdobia 4201 80   ÁNO
PR_FO_EPZ_EHPSV     integer 7 OM2_1 EvidPočZamKPosDňuSledovObdobCudzíŠtátniPríslušníciKrajínEHPaŠvaj 4201 81    
PR_FO_EPZ_CSP     integer 7 OM2_1 EvidPočZamKPosDňuSledovObdobCudzíŠtátniPríslušníciOstatní 4201 82    
PR_FO_EPZ_KPC     integer 7 OM2_1 EvidPočZamKPosDňuSledovanObdobiaZamestnanciNaKratšíPracovnýČas 4201 83    
MP_ODS_ZAM     float 2 OM2_1 PriemernáVýškaOdstupnéhoNaJednéhoZamestnanca       ÁNO
MP_ODCHOD_ZAM     float 2 OM2_1 PriemernáVýškaOdchodnéhoNaJednéhoZamestnanca       ÁNO
POZNAMKA2     varchar 50 OM2_1 Poznámka k modulu 2 - pohyb pracovníkov 4201 84    
PR_FO_POC_ZAM_ZP     integer 7   EvidenčnýPočetZamestnSoZdravotPostihnVoFyzickýchOsobách 4202 1 1  
PR_UV_POC_ZAM_ZP     float 2   PriemEvidenčnýPočetZamestnSoZdravotPostihnPrepočítaný 4202 2 1  
HOD_PO_OD_H     integer 12   PočetOdpracHodínSoZdravotPostihn 4202 3 1  
MP_VYP_MZDY     float 2   VyplatenéMzdovéProstriedkySoZdravPostih 4202 4 1  
MP_PRIEM_MZDA_ZP     float 2   Priemerná mzdaSoZdrav.Postihnutím       ÁNO
HOD_PP_VR_PP     integer 12   PriemernýPočetOdracovanýchHodínVrátaneNadcasSoZdrav.Postihnutím 4202 6 1 ÁNO
PR_FO_PZ_EXT_PED     integer 7   EvidečnýPočetZamestSPracPomeromPodľa§49ExterPedagVoFO 4202 1 2  
PR_UV_PZ_EXT_PED     float 2   PriemEvidečnýPočetZamestSPracPomeromPodľa§49ExterPedagPrep 4202 2 2  
HOD_PO_ODH_EX_PED     integer 12   PočetOdpracHodínZamestSPracPomeromPodľa§49ExterniPedagog 4202 3 2  
MP_VYP_MZ_EX_PED     float 2   VyplatenéMzdovéProstriedkySPracPomPodľa§49ExterPedag 4202 4 2  
KON_PRHODMZDY_PED     float 2   Kontrola na priemernú hodinovú mzdu pedag 4202 7 2 ÁNO
PR_FO_PZ_EXT_PP     integer 7   EvidPočetZamestSPracPomerPodľa§49ExterZamVykonPracPohVoFO 4202 1 3  
PR_UV_PZ_EXT_PP     float 2   PriemEvidPočetZamestSPracPomerPodľa§49ExterZamVykonPracPohPriem 4202 2 3  
HOD_PO_ODH_EX_PPD     integer 12   PočetOdprHodSPracPomerPodľa§49ExterniZamestnVykonávajúciPP 4202 3 3  
MP_VYP_MZ_EX_PP     float 2   VyplatMzdovéProstriedkySPracPomPodľa§49ExterZamVykonavPP 4202 4 3  
KON_PRHODMZDY_PP     float 2   Kontrola na priemernú hodinovú mzdu PP 4202 7 3 ÁNO
POZNAMKA3     varchar 50   Poznámka - So zdravotným postihnutím 4202 8 1  
POZNAMKA4     varchar 50   Poznámka - UzatvorPracPomer§49ZP - ExterníPedagPrac 4202 8 2  
POZNAMKA5     varchar 50   Poznámka - UzatvorPracPomer§49ZP - ExterníZamVykonavaPracPohot 4202 8 3  
CISR_DOHOD_ZMLUVY     varchar 1 OM2_3 Dohody a zmluvy uzatvorené mimo PP 4204   1  
CISR_DOH_ZML_UCEL     varchar 1 OM2_3 Účel dohôd a zmlúv 4204   2  
DZ_POC_UZAT_ZM_DOH     integer 6 OM2_3 Počet uzatvorených dohôd, zmlúv 4204   3  
HOD_POC_ODP_HOD     integer 12 OM2_3 Počet odpracovaných hodín 4204   5  
DZ_VYPL_ODM     float 2 OM2_3 Vyplatené odmeny 4204   6  
ODVOD_HRAD_ZAM     float 2 OM2_3 Odvody povinného poistenia hradené zamestnávateľom spolu 4204   7  
MP_KONTR_DOH_MZDU     float 2 OM2_3 Kontrola na priemernú hodinovú mzdu 4204   8 ÁNO
POZNAMKA15     varchar 50 OM2_3 Poznámka k modulu 3 4204   9  
MP_NAK_ODST     float 2   OstatnéNáklady-Odstupné 4203 1 1  
MP_NAK_ODCHOD     float 2   OstatnéNáklady-Odchodné 4203 1 2  
MP_NAH_PRIJ_PN     float 2   NáhradaPríjmuPriDočasnejPracovnejNeschopnosti 4203 1 3  
SOC_FOND_TVOR     float 2   SociálnyFondTvorba 4203 1 4  
SOC_FOND_CERP     float 2   SociálnyFondČerpanie 4203 1 5  
MP_CL_PREDST     float 2   OdmenyČlenomPredstavenstievADozornýchRád 4203 1 6  
OD_ZPP_HRAD_ZAM_SP     float 2   ZoStl6OdvodyZPovinéhoPoistHradenéZamestnávateľomSpolu 4203 1 7  
MP_MZDY_ODM_VPP     float 2   VyplMzdyAOdmenyZMimorozpočtZdrojovZamestnancomVPracovnomPomere 4203 1 8  
MP_MZ_ODM_MI_PP     float 2   VyplatMzdyAOdmenyZMimorozpočZdrojovZamestnancomMimoPracPomeru 4203 1 9  
POZNAMKA6     varchar 50   Poznámka - odstupné 4203 2 1  
POZNAMKA7     varchar 50   Poznámka - odchodné 4203 2 2  
POZNAMKA8     varchar 50   Poznámka - Náhrada príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti 4203 2 3  
POZNAMKA9     varchar 50   Poznámka - Sociálny fond - tvorba 4203 2 4  
POZNAMKA10     varchar 50   Poznámka - Sociálny fond - čerpanie 4203 2 5  
POZNAMKA11     varchar 50   Poznámka - Odmeny členom predstavenstiev a dozorných rád 4203 2 6  
POZNAMKA12     varchar 50   Poznámka - odvody povinného poistenia hradené zamestnávateľom sp 4203 2 7  
POZNAMKA13     varchar 50   Poznámka - MzdyOdmenyZMimorozpočZdrojovVyplatenéZamVPracPomere 4203 2 8  
POZNAMKA14     varchar 50   Poznámka - MzdyOdmenyZMimorozpočZdrojovVyplatenéZamMimPracPomeru 4203 2 9  
MP_PRIP_KREDIT     float 2 OM2_1 Kreditový príplatok 4201 14    
MP_PRIP_SV_MOTVOZ     float 2 OM2_1 PripZaStarostlivostVedenieSluzobneho.MotorovehoVozidla 4201 16    
PR_FO_PZ_ODSTUP     integer 7 OM2_1 PocetZamestnancovVyplatenymOdstupne 4201 30    
PR_FO_PZ_ODCHOD     integer 7 OM2_1 PocetZamestnancovVyplatenymOdchodne 4201 32    
PR_FO_PREP_OSOB_PL     float 2 OM2_1 PriemEvidencnyPocetZamestnancovPrepocZtoho-OsobnymPlatom 4201 44    
PR_UV_OSOB_PLAT     float 2 OM2_1 EvidPočZamKPosledDňuSledovStvrtrokaSOsobPlatom 4201 48    
MP_PR_OSOB_PL     float 2 OM2_1 Priemerny osobny plat 4201 50   ÁNO
CIS_POVOLANIA2     varchar 3 OM2_1 Povolanie        
DZ_POC_NOV_ZML_DOH     integer 6 OM2_3 Počet nových uzatvorených dohôd, zmlúv 4204   4  
MP_PRIEM2     float 2 OM2_1 PriemernýTarPlat/PriemDohodMzda2 4201 49   ÁNO
MP_ODS_ZAM2     float 2 OM2_1 PriemernáVýškaOdstupnéhoNaJednéhoZamestnanca 4201 58   ÁNO
MP_ODCHOD_ZAM2     float 2 OM2_1 PriemernáVýškaOdchodnéhoNaJednéhoZamestnanca2 4201 59   ÁNO
MP_PR_BEZ_PP2     float 2 OM2_1 PriemernýPlatBezNáhradZaPracPohotovosť 4201 51   ÁNO
MP_PRIEM_VR_POH2     float 2 OM2_1 PriemernýPlatVrátaneNáhradZaPracPohotovosť 4201 52   ÁNO
HOD_PR_ODPR_HOD2     integer 12 OM2_1 PriemPočetOdprHodín(BezHodínNadčasANeaktívPracPohotovNaPracov) 4201 53   ÁNO
MP_PRIEM_MZDA_ZP2     float 2   Priemerná mzdaSoZdrav.Postihnutím 4202 5 1 ÁNO

Kontroly:

PORADIE TEXT OZNAMU LOGICKÝ VÝRAZ MODUL INDEXY PREMENNÉ KONTEXT VAR
101 "Modul 4201: Je nutné pridať a vyplniť aspoň jeden stĺpec! Odstránením tejto chyby sa odstránia aj niektoré iné chybové hlásenia, ktoré s touto chybou súvisia." Check(ORMulti(j, TRUE)) 4201 j={1-PS}   M4201  
102 "Modul 4201: Hodnota R3S"+j+" musí byť rovná R4S"+j+" až R8S"+j+" + R10S"+j+" + R11S"+j+" + R22S"+j+" až R24S"+j+" + R26S"+j+" až R28S"+j+"." Forcheck(j, (R3Sj==R4Sj+R5Sj+R6Sj+R7Sj+R8Sj+R10Sj+R11Sj+R22Sj+R23Sj+R24Sj+R26Sj+R27Sj+R28Sj)) 4201 j={1-PS}   R3Sj  
103 "Modul 4201: Hodnota R9S"+j+" musí byť menšia, nanajvýš rovná R8S"+j+"." Forcheck(j, (R9Sj<=R8Sj)) 4201 j={1-PS}   R9Sj  
104 "Modul 4201: Hodnota R11S"+j+" musí byť väčšia alebo rovná súčtu riadkov R12S"+j+" až R21S"+j+"." Forcheck(j, (R11Sj>=(R12Sj+R13Sj+R14Sj+R15Sj+R16Sj+R17Sj+R18Sj+R19Sj+R20Sj+R21Sj))) 4201 j={1-PS}   R11Sj  
105 "Modul 4201: Hodnota R25S"+j+" musí byť menšia nanajvýš rovná R24S"+j+"." Forcheck(j, (R25Sj<=R24Sj)) 4201 j={1-PS}   R25Sj  
106 "Modul 4201: Hodnota R34S"+j+" musí byť menšia nanajvýš rovná R33S"+j+"." Forcheck(j, (R34Sj<=R33Sj)) 4201 j={1-PS}   R34Sj  
107 "Modul 4201: Hodnota R36S"+j+" musí byť nižšia nanajvýš rovná R35S"+j+"." Forcheck(j, (R36Sj<=R35Sj)) 4201 j={1-PS}   R36Sj  
108 "Modul 4201: Hodnota R39S"+j+" musí byť nížšia nanajvýš rovná R38S"+j+"." Forcheck(j, (R39Sj<=R38Sj)) 4201 j={1-PS}   R39Sj  
109 "Modul 4201: Súčet hodnôt v riadkoch R41S"+j+" + R42S"+j+"musí byť nížší nanajvýš rovný hodnote v riadku R40S"+j+"." Forcheck(j, (R46Sj+R47Sj<=R45Sj)) 4201 j={1-PS}   R46Sj;R47Sj  
110 "Modul 4201: Ak je vyplnený R8S"+j+", musí byť vyplnený R38S"+j+"." Forcheck(j, (IF(R8Sj>0, R38Sj>0, TRUE))) 4201 j={1-PS}   R38Sj;R8Sj  
111 "Modul 4201: Ak je vyplnený R38S"+j+", musí byť vyplnený R8S"+j+"." Forcheck(j, (IF(R38Sj>0, R8Sj>0, TRUE))) 4201 j={1-PS}   R8Sj;R38Sj  
112 "Modul 4201: Ak je vyplnený R9S"+j+", musí byť vyplnený R39S"+j+"." Forcheck(j, (IF(R9Sj>0, R39Sj>0, TRUE))) 4201 j={1-PS}   R39Sj;R9Sj  
113 "Modul 4201: Ak je vyplnený R39S"+j+", musí byť vyplnený R9S"+j+"." Forcheck(j, (IF(R39Sj>0, R9Sj>0, TRUE))) 4201 j={1-PS}   R9Sj;R39Sj  
114 "Modul 4201: Ak je vyplnený R10S"+j+", musí byť vyplnený R40S"+j+"." Forcheck(j, (IF(R10Sj>0, R40Sj>0, TRUE))) 4201 j={1-PS}   R40Sj;R10Sj  
115 "Modul 4201: Ak je vyplnený R40S"+j+", musí byť vyplnený R10S"+j+"." Forcheck(j, (IF(R40Sj>0, R10Sj>0, TRUE))) 4201 j={1-PS}   R10Sj;R40Sj  
116 "Modul 4201: Ak je vyplnený R26S"+j+", musí byť vyplnený R41S"+j+"." Forcheck(j, (IF(R26Sj>0, R41Sj>0, TRUE))) 4201 j={1-PS}   R41Sj;R26Sj  
117 "Modul 4201: Ak je vyplnený R41S"+j+", musí byť vyplnený R26S"+j+"." Forcheck(j, (IF(R41Sj>0, R26Sj>0, TRUE))) 4201 j={1-PS}   R26Sj;R41Sj  
118 "Modul 4201: Ak R8S"+j+" sa rovná R9S"+j+", potom R38S"+j+" sa musí rovnať R39S"+j+"." Forcheck(j, (IF((R8Sj==R9Sj),(R38Sj==R39Sj),TRUE))) 4201 j={1-PS}   R38Sj;R39Sj;R8Sj;R9Sj  
119 "Modul 4201: Ak R8S"+j+" je väčší ako R9S"+j+", potom R38S"+j+" musí byť väčší ako R39S"+j+"." Forcheck(j, (IF(( R8Sj>R9Sj), (R38Sj>R39Sj),TRUE))) 4201 j={1-PS}   R38Sj;R39Sj;R9Sj;R8Sj  
120 "Modul 4201: Ak je vyplnený R42S"+j+", musí byť vyplnený R43S"+j+"." Forcheck(j, (IF(R42Sj>0, R43Sj>0, TRUE))) 4201 j={1-PS}   R43Sj  
121 "Modul 4201: Ak je vyplnený R45S"+j+", musí byť vyplnený R43S"+j+"." Forcheck(j, (IF(R45Sj>0, R43Sj>0, TRUE))) 4201 j={1-PS}   R43Sj  
122 "Modul 4201: Ak je vyplnený R4S"+j+" alebo R5S"+j+" alebo R6S"+j+", musí byť vyplnený R43S"+j+"." Forcheck(j, If ((R4Sj>0) OR (R5Sj >0) OR (R6Sj >0), (R43Sj >0), TRUE)) 4201 j={1-PS}   R43Sj  
123 "Modul 4201 : R37S"+j+" - R37S"+j+" - R40S"+j+"/R43S"+j+"/(počet mesiacov) = priemerný počet odpracovaných hodín, (fond pracovného času) má byť menší ako 184." Forcheck(j, ((R37Sj - R38Sj - R40Sj) /R43Sj/3 <= 184)) 4201 j={1-PS}   R53Sj  
124 "Modul 4201: Hodnota R44S"+j+" musí byť nížšia nanajvýš rovná R43S"+j+"." Forcheck(j, (R44Sj<=R43Sj)) 4201 j={1-PS}   R44Sj  
125 "Modul 4201: Hodnota R48S"+j+" musí byť nížšia nanajvýš rovná R45S"+j+"." Forcheck(j, (R48Sj<=R45Sj)) 4201 j={1-PS}   R48Sj  
126 "Modul 4201: Ak je vyplnený R48S"+j+", musí byť vyplnený R44S"+j+"." Forcheck(j, (IF(R48Sj>0, R44Sj>0, TRUE))) 4201 j={1-PS}   R44Sj  
127 "Modul 4201: Nízky priemerný počet odpracovaných hodín v R53S"+j+" - zdôvodniť v poznámke!" Forcheck(j,((R37Sj - R38Sj - R40Sj) /R43Sj/3 == 0 OR (R37Sj - R38Sj - R40Sj) /R43Sj/3 > 100)) 4201 j={1-PS}   R53Sj ÁNO
128 "Modul 4201: Ak je vyplnený R5S"+j+", musí byť vyplnený R44S"+j+"." Forcheck(j, (IF(R5Sj>0, R44Sj>0, TRUE))) 4201 j={1-PS}   R44Sj  
129 "Modul 4201: Ak je vyplnený R44S"+j+", musí byť vyplnený R5S"+j+"Nedodržanie kontroly zdôvodniť v poznámke!" Forcheck(j, (IF(R44Sj>0, R5Sj>0, TRUE))) 4201 j={1-PS}   R5Sj ÁNO
130 "Orientačná kontrola: modul 4201: Ak sa hodnota v R80S"+j+" rovná hodnote v R45S"+j+", potom platí, že R83S"+j+" je rovný nule. Nedodržanie kontroly zdôvodniť v poznámke!" Forcheck(j, (IF(R80Sj==R45Sj, ISNULL(R83Sj), TRUE))) 4201 j={1-PS}   R83Sj ÁNO
131 "Modul 4201: Hodnota R62S"+j+" musí byť rovná súčtu R63S"+j+" až R69S"+j+"." Forcheck(j, (R62Sj==R63Sj+R64Sj+R65Sj+R66Sj+R67Sj+R68Sj+R69Sj)) 4201 j={1-PS}   R62Sj  
133 "Modul 4201: Hodnota R42S"+j+" musí byť menšia alebo rovná R61S"+j+" + R62S"+j+"." Forcheck(j, (R42Sj<=R61Sj+R62Sj)) 4201 j={1-PS}   R42Sj  
134 "Modul 4201: Hodnota R42S"+j+" musí byť väčšia alebo rovná R61S"+j+" - R70S"+j+"." Forcheck(j, (R42Sj>=R61Sj-R70Sj)) 4201 j={1-PS}   R42Sj  
135 "Modul 4201: Hodnota R70S"+j+" musí byť rovná R71S"+j+" až R79S"+j+"." Forcheck(j, (R70Sj==R71Sj+R72Sj+R73Sj+R74Sj+R75Sj+R76Sj+R77Sj+R78Sj+R79Sj)) 4201 j={1-PS}   R70Sj  
136 "Modul 4201: Ak je vyplnený R4S"+j+" alebo R5S"+j+" alebo R6S"+j+", musí byť vyplnený R37S"+j+"." Forcheck(j, If ((R4Sj>0) OR (R5Sj >0) OR (R6Sj >0), (R37Sj >0), TRUE)) 4201 j={1-PS}   R37Sj  
137 "Modul 4201: Ak je hodnota v R37S"+j+"väčšia ako 0, musí byť vyplnený R4S"+j+" alebo R5S"+j+" alebo R6S+j+" ." Forcheck(j, If ((R37Sj >0), (R4Sj>0) OR (R5Sj >0) OR (R6Sj >0), TRUE)) 4201 j={1-PS}   R4Sj;R5Sj;R6Sj  
138 "Modul 4201: Hodnota R80S"+j+" musí byť rovná R61S"+j+" + R62S"+j+" - R70S"+j+"." Forcheck(j, (R80Sj==R61Sj+R62Sj-R70Sj)) 4201 j={1-PS}   R80Sj  
139 "Modul 4201: Súčet hodnôt v R81S"+j+" + R82S"+j+"musí byť menší, nanajvýš rovný hodnote R80S"+j+" ." Forcheck(j, (R81Sj+R82Sj<=R80Sj)) 4201 j={1-PS}   R81Sj;R82Sj  
140 "Modul 4201: Počet zamestnancov so skráteným úväzkom R83S"+j+" musí byť menší nanajvýš rovný celkovému počtu zamestnancov R80S"+j+"." Forcheck(j, (R83Sj<=R80Sj)) 4201 j={1-PS}   R83Sj  
141 "Modul 4201: Presun v kategóriách pracovníkov-pribudli v 63. riadku sa musi rovnať presunu v kategóriach pracovníkov-ubudli v 71. riadku pre osoby mužského pohlavia. " Check(Sum (j, If (R2Sj='1', R63Sj, 0)) = Sum (j, If (R2Sj='1', R71Sj, 0))) 4201 j={1-PS}      
142 "Modul 4201: Presun v kategóriách pracovníkov-pribudli v 63. riadku sa musi rovnať presunu v kategóriach pracovníkov-ubudli v 66. riadku pre osoby ženského pohlavia." Check(Sum (j, If (R2Sj='2', R63Sj, TRUE)) = Sum (j, If (R2Sj='2', R71Sj, TRUE))) 4201 j={1-PS}      
143 "Modul 4201: Ak je vyplnený R41S"+j+", musí byť vyplnený R81S"+j+"." Forcheck(j, (IF(R46Sj>0, R81Sj>0, TRUE))) 4201 j={1-PS}   R81Sj  
144 "Modul 4201: Ak je vyplnený R81S"+j+", musí byť vyplnený R46S"+j+"." Forcheck(j, (IF(R81Sj>0, R46Sj>0, TRUE))) 4201 j={1-PS}   R46Sj  
145 "Modul 4201: Hodnota v R81S"+j+", musí byť väčšia alebo rovná hodnote v R46S"+j+"." Forcheck(j, R81Sj >= R46Sj) 4201 j={1-PS}   R81Sj ÁNO
146 "Modul 4201: Ak je vyplnený R47S"+j+", musí byť vyplnený R82S"+j+"." Forcheck(j, (IF(R47Sj>0, R82Sj>0, TRUE))) 4201 j={1-PS}   R82Sj  
147 "Modul 4201: Ak je vyplnený R82S"+j+", musí byť vyplnený R47S"+j+"." Forcheck(j, (IF(R82Sj>0, R47Sj>0, TRUE))) 4201 j={1-PS}   R47Sj  
148 "Modul 4201: Hodnota v R82S"+j+", musí byť väčšia alebo rovná hodnote v R47S"+j+"." Forcheck(j, R82Sj >= R47Sj) 4201 j={1-PS}   R82Sj ÁNO
149 "Modul 4201: Ak je vyplnený R80S"+j+", musí byť vyplnený R45S"+j+"." Forcheck(j, (IF(R80Sj>0, R45Sj>0, TRUE))) 4201 j={1-PS}   R45Sj  
150 "Modul 4201: Orientačná kontrola: hodnota v R80S"+j+", musí byť väčšia alebo rovná hodnote v R45S"+j+". Nedodržanie kontroly zdôvodnite v poznámke!" Forcheck(j, R80Sj >= R45Sj) 4201 j={1-PS}   R80Sj ÁNO
151 "Modul 4201: Orientačná kontrola: Ak hodnota v R80S"+j+" je väčšia ako hodnota v R45S"+j+", potom platí, že R83S"+j+" je väčší ako rozdiel R80-R45. Nedodržanie kontroly zdôvodniť v poznámke!" Forcheck(j, (IF(R80Sj>R45Sj, R83Sj>(R80Sj-R45Sj), TRUE))) 4201 j={1-PS}   R83Sj ÁNO
152 "Modul 4201: Ak je vyplnený R45S"+j+", musí byť vyplnený R80S"+j+" Nedodržanie kontroly zdôvodniť v poznámke!" Forcheck(j, (IF(R45Sj>0, R80Sj>0, TRUE))) 4201 j={1-PS}   R80Sj ÁNO
153 "Modul 4201: Ak je vyplnený R29S"+j+", musí byť vyplnený R30S"+j+"." Forcheck(j, (IF(R29Sj>0, R30Sj>0, TRUE))) 4201 j={1-PS}   R30Sj;R29Sj  
154 "Modul 4201: Ak je vyplnený R30S"+j+", musí byť vyplnený R29S"+j+"." Forcheck(j, (IF(R30Sj>0, R29Sj>0, TRUE))) 4201 j={1-PS}   R29Sj;R30Sj  
155 "Modul 4201: Ak je vyplnený R31S"+j+", musí byť vyplnený R32S"+j+"." Forcheck(j, (IF(R31Sj>0, R32Sj>0, TRUE))) 4201 j={1-PS}   R32Sj;R31Sj  
156 "Modul 4201: Ak je vyplnený R32S"+j+", musí byť vyplnený R31S"+j+"." Forcheck(j, (IF(R32Sj>0, R31Sj>0, TRUE))) 4201 j={1-PS}   R31Sj;R32Sj  
201 "Modul 4202: Ak je vyplnený R1S"+j+", musí byť vyplnený R2S"+j+"." Forcheck(j, (IF(R1Sj>0, R2Sj>0, TRUE))) 4202 j={1-3}   R2Sj  
202 "Modul 4202: Ak je vyplnený R3S"+j+", musí byť vyplnený R4S"+j+"." Forcheck(j, (IF(R3Sj>0, R4Sj>0, TRUE))) 4202 j={1-3}   R4Sj  
203 "Modul 4202: Ak je vyplnený R4S"+j+", musí byť vyplnený R3S"+j+"." Forcheck(j, (IF(R4Sj>0, R3Sj>0, TRUE))) 4202 j={1-3}   R3Sj  
204 "Modul 4202: Ak je vyplnený R3S"+j+" alebo R4S"+j+", musí byť vyplnený R2S"+j+"." Forcheck(j, (IF(R3Sj>0 OR R4Sj>0, R2Sj>0, TRUE))) 4202 j={1-3}   R2Sj  
205 "Modul 4202 : Počet odpracovaných hodín {R3S1/R2S1/počet mesiacov} má byť menšie ako 184." Check(IF ((M0_M2_04R2S1=='03') OR (M0_M2_04R2S1=='3'),R3S1/ R2S1/ 3< 184,TRUE)) 4202     R6S1  
208 "Modul 4202 : Počet odpracovaných hodín {R3S1/R2S1/počet mesiacov} má byť menšie ako 184." Check(IF (M0_M2_04R2S1=='12',R3S1/ R2S1/ 12< 184,TRUE)) 4202     R6S1  
209 "Modul 4202 : Nízky priemerný počet odpracovaných hodín v R6 zdôvodniť v poznámke!" Check(IF ((M0_M2_04R2S1=='03') OR (M0_M2_04R2S1=='3'), R3S1/ R2S1/ 3 == 0 OR R3S1/ R2S1/ 3 > 100,TRUE)) 4202     R6S1 ÁNO
301 "Modul 4203: Musí platiť, že S6 >= S7." Check(IF(NOT ISNULL(R1S6) OR NOT ISNULL(R1S7), R1S6>= R1S7, TRUE)) 4203     R1S6  
302 "Medzimodulová kontrola: V module 4203 sa hodnota bunky R1S1 musi rovnat súčtu hodnôt v 29. riadku modulu 4201." Check(M4203R1S1==Sum(j,M4201R29Sj)) 4203 j={1-M4201PS}   R1S1  
303 "Medzimodulová kontrola: V module 4203 sa hodnota bunky R1S2 musi rovnat súčtu hodnôt v 31. riadku modulu 4201." Check(M4203R1S2==Sum(j,M4201R31Sj)) 4203 j={1-M4201PS}   R1S2  
401 "Modul 4204: Ak sú dohody uzatvorené podľa ZP a R"+i+"S3 je vyplnený, musí byť vyplnený aj R"+i+"S5." Forcheck(i, If ((RiS1== 'A' OR RiS1== 'B' OR RiS1== 'C') AND RiS3 >0, RiS5 >0, TRUE)) 4204 i={1-PR}   RiS5  
402 "Modul 4204: Ak sú dohody uzatvorené podľa ZP a R"+i+"S5 je vyplnený, musí byť vyplnený aj R"+i+"S3." Forcheck(i, If ((RiS1== 'A' OR RiS1== 'B' OR RiS1== 'C') AND RiS5 >0, RiS3 >0, TRUE)) 4204 i={1-PR}   RiS3  
403 "Modul 4204: Ak sú zmluvy uzatvorené podľa Občianskeho a Obchodného zakonníka a R"+i+"S5 je vyplnený, musí byť vyplnený aj R"+i+"S3." Forcheck(i, If (RiS1== 'D' AND RiS5 >0, RiS3 >0, TRUE)) 4204 i={1-PR}   RiS3  
404 "Modul 4204: Ak je vyplnený R"+i+"S3, musí byť vyplnený R"+i+"S6." Forcheck(i, If (RiS3 >0, RiS6 >0, TRUE)) 4204 i={1-PR}   RiS6  
405 "Modul 4204: Ak je vyplnený R"+i+"S6, musí byť vyplnený R"+i+"S3." Forcheck(i, If (RiS6 >0, RiS3 >0, TRUE)) 4204 i={1-PR}   RiS3  
406 "Modul 4204: Musí platiť, že R"+i+"S3 >= R"+i+"S3." Forcheck(i, RiS3>= RiS4) 4204 i={1-PR}   RiS3  
407 "Modul 4204: Ak je vyplnený R"+i+"S7, musí byť vyplnený R"+i+"S6." Forcheck(i, If (RiS7 >0, RiS6 >0, TRUE)) 4204 i={1-PR}   RiS6