Rozhranie: M02_04 Mzdové prostriedky a zamestnanci v zdravotníctve.

Rozhranie platí od roku 2011

Položky:

KÓD POLOŽKY ID POVINNÁ DÁTOVÝ TYP ROZSAH OM NÁZOV POLOŽKY MODUL RIADOK STLPEC RO
ROK_SPRAC ÁNO ÁNO varchar 4   Rok spracovania 0_M2_04 1 1  
MESIAC_SPRAC ÁNO ÁNO varchar 2   Mesiac spracovania 0_M2_04 2 1  
ICO ÁNO ÁNO varchar 8   Identifikačné číslo organizácie 0_M2_04 3 1  
NAZOV   ÁNO varchar 150   Názov spravodajskej jednotky 0_M2_04 4 1  
PRIEZVISKO_ZOST   ÁNO varchar 60   Priezvisko zostavovateľa výkazu 0_M2_04 5 1  
TEL   ÁNO varchar 35   Telefónne číslo zostavovateľa (vrátane klapky) 0_M2_04 6 1  
EMAIL   ÁNO varchar 64   e-mail zostavovateľa 0_M2_04 7 1  
POZNAMKA16     varchar 256   Poznámka NCZI 0_M2_04 9 1  
POZNAMKA17     varchar 256   Komentár spravodajskej jednotky 0_M2_04 8 1  
AUTOR_XML     varchar 50   Autor xml 0_M2_04 10 1  
CISP_KAT_PRAC2     varchar 7 OM2_1 Kategórie pracovníkov v zdravotníctve 4201 1    
POHLAVIE1     varchar 1 OM2_1 Pohlavie 4201 2    
MP_SK_VYP_MZDY     float 2 OM2_1 SkutočneVyplatenéMzdyPlaty(VrátRefundácií) 4201 3   ÁNO
MP_TARIF_PLAT     float 2 OM2_1 TarifnýPlatDohodnutaMzda 4201 4    
MP_OSOB_PLAT     float 2 OM2_1 OsobnýPlat 4201 5    
MP_PLAT_120_1993_ZZ     float 2 OM2_1 PlatPodľaZákona120/1993ZZ 4201 6    
MP_PAUS_NAHR     float 2 OM2_1 PaušálneNáhradyPodľa120/1993ZZ 4201 7    
MP_PRNADCAS_MZV     float 2 OM2_1 Mzda(Plat)ZaPrácuNadčasVrátaneMzdovéhoZvýšenia 4201 8    
MP_PRNCAS_V_PP     float 2 OM2_1 Mzda(Plat)ZaPrácuNadčasZTohoZaVýkonPráceVPracovnejPohotovosti 4201 9    
MP_NEAK_PP_PR     float 2 OM2_1 Mzda(Plat)ZaNeaktívnuČasťPracovnejPohotovostiNaPracovisku 4201 10    
MP_PRIPLATKY     float 2 OM2_1 PríplatkySpolu 4201 11    
MP_PRIP_RIAD_ZAST     float 2 OM2_1 PríplatokZaRiadenieZastupovanie 4201 12    
MP_PRIP_OS_PRIP     float 2 OM2_1 OsobnýPríplatok 4201 13    
MP_PRIP_VYKON     float 2 OM2_1 Výkonostný príplatok 4201 15    
MP_PRIP_STAZ_VYK     float 2 OM2_1 PríplatokZaSťaženýVýkonPráce 4201 17    
MP_PRIP_ZMENN     float 2 OM2_1 PríplatokZaZmennosť 4201 18    
MP_PRIP_PR_NOC     float 2 OM2_1 PríplatokZaPrácuVNoci 4201 19    
MP_PRIP_SO_NE     float 2 OM2_1 PríplatokZaPrácuVSobotuAleboVNedeľu 4201 20    
MP_PRIP_PR_SV     float 2 OM2_1 PríplatokZaPrácuVoSviatok 4201 21    
MP_DOPL_MZDY     float 2 OM2_1 DoplatokMzdy(FunkčnéhoPlatu) 4201 22    
MP_DAL_MZDA     float 2 OM2_1 ĎalšiaMzda 4201 23    
MP_ODMENY_SP     float 2 OM2_1 OdmenySpolu 4201 24    
MP_ODM_PRI50ROK     float 2 OM2_1 OdmenyZaPracZásluhyPriDosiahnutí50RokovVeku 4201 25    
MP_NA_NE_PP_MIMO     float 2 OM2_1 NáhradaZaNeaktívnuČasťPracovnejPohotovostiMimoPracoviska 4201 26    
MP_NA_BRAN_POHOT     float 2 OM2_1 NáhradaZaBrannúPohotovosť 4201 27    
MP_N_MZDY     float 2 OM2_1 NáhradyMzdyAleboPlatu 4201 28    
MP_ODSTUPNE     float 2 OM2_1 Odstupné 4201 29    
MP_ODCHODNE     float 2 OM2_1 Odchodné 4201 31    
OD_ZPP_HRAD_ZAM     float 2 OM2_1 OdvodyZPovinnéhoPoisteniaHradenéZamestnávateľomSp 4201 33    
OD_ZDRAV_POIST     float 2 OM2_1 OdvodyZPovinnPoistHradZamestnávateľomZTohoOdvodyNaZdravPoist 4201 34    
OD_Z_DDS_HRAD_Z     float 2 OM2_1 OdvodyZDoplDôchodSporeniaHradenéZamestnávateľomSpolu 4201 35    
OD_Z_POV_DDP     float 2 OM2_1 OdvZDoplDôchodSporeniaHradenéZamestnávatZTohoOdvZPovinDopDôchSp 4201 36    
HOD_ZAM_SP     integer 12 OM2_1 PočetOdpracHodínZamestnancamiSpolu 4201 37    
HOD_ZAMVPRNCAS     integer 12 OM2_1 PočetOdpracHodínZamestnancamiVPráciNadčas 4201 38    
HOD_VYK_P_A_VPP     integer 12 OM2_1 PočetOdpracHodínZamestnanVPráciNadčasZTohoVýkonPráceVPracPoh 4201 39    
HOD_NPP_NPR     integer 12 OM2_1 PočetHodínVNeaktívnejČastiPracovnejPohotovostiNaPracovisku 4201 40    
HOD_NPP_MPR     integer 12 OM2_1 PočetHodínVNeaktívnejPracovnejPohotovostiMimoPracoviska 4201 41    
PR_FO     float 2 OM2_1 PriemEvidPočetZamestnancovFyzickéOsoby 4201 42    
PR_UV_PREP     float 2 OM2_1 PriemEvidPočetZamestnancovPrepočítaný 4201 43    
PR_UV_PRPDSLOB     float 2 OM2_1 EvidenčnýPočetZamestnanPrepočítKPoslednémuDňuSledObdobia 4201 45    
PR_UV_CUDZ_EHPSV     float 2 OM2_1 EvidPočZamPrepočítKPoslDňuSledObdZTohoCudzíŠtPríslZKrajEHPAŠvajč 4201 46    
PR_UV_CUDZ     float 2 OM2_1 EvidPočZamPrepočítKPoslDňuSledObdZTohoCudzíŠtPríslOstatní 4201 47    
MP_PRIEM_NADC     float 2 OM2_1 PriemernýHodinPlatZaPrácuNadčas 4201 54   ÁNO
MP_PRIEM_NADC_PP     float 2 OM2_1 PriemernýHodinovýPlatZaPrácuNadčasZTohoZaVýkonPráceVPracPohot 4201 55   ÁNO
MP_PRIEM_NPP_PRA     float 2 OM2_1 PriemernýHodinPlatZaPrácuVNeaktívnejČastiPracovnPohotovNaPracov 4201 56   ÁNO
MP_PRIEM_NPP_MIM     float 2 OM2_1 PriemernáHodinováNáhrZaNeakČasťPracovPohotovMimoPracoviska 4201 57   ÁNO
POZNAMKA1     varchar 50 OM2_1 Poznámka k modulu 1 - mzdy a zamestnanci 4201 60    
PR_FO_EPZ     integer 7 OM2_1 EvidenPočetZamK31.12.PredchRoka 4201 61    
PR_FO_PRIB     integer 7 OM2_1 PribudloSpolu 4201 62   ÁNO
PR_FO_PR_PRES_KP     integer 7 OM2_1 PribudloVTomPresunomVKategóriáchPracovníkov 4201 63    
PR_FO_PR_VF     integer 7 OM2_1 PribudloVTomZVýkonuVerejnýchFunkcií 4201 64    
PR_FO_PR_ABSOLV     integer 7 OM2_1 PribudloVTomNástupomZoŠkôlAUčilíšť 4201 65    
PR_FO_PR_NA_MD     integer 7 OM2_1 PribudloVTomNávratomZMaterskejRodičovskejDovolenky 4201 66    
PR_FO_PR_DELIM     integer 7 OM2_1 PribudloVTomDelimitTansformPrivatizáciouZmenouZriadPoPrechKompet 4201 67    
PR_FO_PR_STAT_SLUZ     integer 7 OM2_1 PribudloZoŠtátnejSlužbyVDanejOrganizácii 4201 68    
PR_FO_PR_OSTAT     integer 7 OM2_1 PribudloVTomOstatné 4201 69    
PR_FO_UBUD     integer 7 OM2_1 UbudloSpolu 4201 71   ÁNO
PR_FO_UB_PRES_KP     integer 7 OM2_1 UbudloVTomPresunomVKategóriáchPracovníkov 4201 72    
PR_FO_UB_VF     integer 7 OM2_1 UbudloVTomDoVýkonuVerejnýchFunkcií 4201 73    
PR_FO_UB_NA_MD     integer 7 OM2_1 UbudloVTomNástupomNaMaterskúRodičovskúDovolenku 4201 74    
PR_FO_UB_OD_DOCH     integer 7 OM2_1 UbudloVTomOdchodom DoDôchodku 4201 75    
PR_FO_UBUD_UMR     integer 7 OM2_1 UbudloVTomÚmrtím 4201 76    
PR_FO_UBUD_OZ     integer 7 OM2_1 UbudloVTomUkončPracPomeruZDôvoduOrganizZmien 4201 77    
PR_FO_UBUD_DELIM     integer 7 OM2_1 UbudloVTomDelimTansfPrivatZmenouZriadPoPrechodeKompetencií 4201 78    
PR_FO_UBUD_DO_S_SLUZ     integer 7 OM2_1 UbudloVTomDoŠtátnejSlužbyVDanejOrganizácii 4201 79    
PR_FO_UBUD_OSTAT     integer 7 OM2_1 UbudloVTomOstatné 4201 80    
PR_FO_EPZ_PDSO     integer 7 OM2_1 EvidenčnýPočetZamestnancovKPosDňuSledovanObdobia 4201 82   ÁNO
PR_FO_EPZ_EHPSV     integer 7 OM2_1 EvidPočZamKPosDňuSledovObdobCudzíŠtátniPríslušníciKrajínEHPaŠvaj 4201 83    
PR_FO_EPZ_CSP     integer 7 OM2_1 EvidPočZamKPosDňuSledovObdobCudzíŠtátniPríslušníciOstatní 4201 84    
PR_FO_EPZ_KPC     integer 7 OM2_1 EvidPočZamKPosDňuSledovanObdobiaZamestnanciNaKratšíPracovnýČas 4201 85    
POZNAMKA2     varchar 50 OM2_1 Poznámka k modulu 2 - pohyb pracovníkov 4201 86    
PR_FO_PRIB_OPR_CHYB     integer 7 OM2_1 PribudloOpravaChybnehoVykazovania 4201 70    
PR_FO_UBUD_OPR_CHYB     integer 7 OM2_1 UbudloOpravaChybnehoVykazovania 4201 81    
PR_UV_KONTR_SKR_UV     float 2 OM2_1 Kontrola na priemernú hodnotu skrátených úväzkov 4201 87   ÁNO
PR_FO_POC_ZAM_ZP     integer 7   EvidenčnýPočetZamestnSoZdravotPostihnVoFyzickýchOsobách 4202 1 1  
PR_UV_POC_ZAM_ZP     float 2   PriemEvidenčnýPočetZamestnSoZdravotPostihnPrepočítaný 4202 2 1  
HOD_PO_OD_H     integer 12   PočetOdpracHodínSoZdravotPostihn 4202 3 1  
MP_VYP_MZDY     float 2   VyplatenéMzdovéProstriedkySoZdravPostih 4202 4 1  
PR_FO_PZ_EXT_PED     integer 7   EvidečnýPočetZamestSPracPomeromPodľa§49ExterPedagVoFO 4202 1 2  
PR_UV_PZ_EXT_PED     float 2   PriemEvidečnýPočetZamestSPracPomeromPodľa§49ExterPedagPrep 4202 2 2  
HOD_PO_ODH_EX_PED     integer 12   PočetOdpracHodínZamestSPracPomeromPodľa§49ExterniPedagog 4202 3 2  
MP_VYP_MZ_EX_PED     float 2   VyplatenéMzdovéProstriedkySPracPomPodľa§49ExterPedag 4202 4 2  
KON_PRHODMZDY_PED     float 2   Kontrola na priemernú hodinovú mzdu pedag 4202 7 2 ÁNO
PR_FO_PZ_EXT_PP     integer 7   EvidPočetZamestSPracPomerPodľa§49ExterZamVykonPracPohVoFO 4202 1 3  
PR_UV_PZ_EXT_PP     float 2   PriemEvidPočetZamestSPracPomerPodľa§49ExterZamVykonPracPohPriem 4202 2 3  
HOD_PO_ODH_EX_PPD     integer 12   PočetOdprHodSPracPomerPodľa§49ExterniZamestnVykonávajúciPP 4202 3 3  
MP_VYP_MZ_EX_PP     float 2   VyplatMzdovéProstriedkySPracPomPodľa§49ExterZamVykonavPP 4202 4 3  
KON_PRHODMZDY_PP     float 2   Kontrola na priemernú hodinovú mzdu PP 4202 7 3 ÁNO
POZNAMKA3     varchar 50   Poznámka - So zdravotným postihnutím 4202 8 1  
POZNAMKA4     varchar 50   Poznámka - UzatvorPracPomer§49ZP - ExterníPedagPrac 4202 8 2  
POZNAMKA5     varchar 50   Poznámka - UzatvorPracPomer§49ZP - ExterníZamVykonavaPracPohot 4202 8 3  
CISR_DOHOD_ZMLUVY     varchar 1 OM2_3 Dohody a zmluvy uzatvorené mimo PP 4204   1  
CISR_DOH_ZML_UCEL     varchar 1 OM2_3 Účel dohôd a zmlúv 4204   2  
DZ_POC_UZAT_ZM_DOH     integer 6 OM2_3 Počet uzatvorených dohôd, zmlúv 4204   3  
HOD_POC_ODP_HOD     integer 12 OM2_3 Počet odpracovaných hodín 4204   5  
DZ_VYPL_ODM     float 2 OM2_3 Vyplatené odmeny 4204   6  
ODVOD_HRAD_ZAM     float 2 OM2_3 Odvody povinného poistenia hradené zamestnávateľom spolu 4204   7  
MP_KONTR_DOH_MZDU     float 2 OM2_3 Kontrola na priemernú hodinovú mzdu 4204   8 ÁNO
POZNAMKA15     varchar 50 OM2_3 Poznámka k modulu 3 4204   9  
MP_NAK_ODST     float 2   OstatnéNáklady-Odstupné 4203 1 1  
MP_NAK_ODCHOD     float 2   OstatnéNáklady-Odchodné 4203 1 2  
MP_NAH_PRIJ_PN     float 2   NáhradaPríjmuPriDočasnejPracovnejNeschopnosti 4203 1 3  
SOC_FOND_TVOR     float 2   SociálnyFondTvorba 4203 1 4  
SOC_FOND_CERP     float 2   SociálnyFondČerpanie 4203 1 5  
MP_CL_PREDST     float 2   OdmenyČlenomPredstavenstievADozornýchRád 4203 1 6  
OD_ZPP_HRAD_ZAM_SP     float 2   ZoStl6OdvodyZPovinéhoPoistHradenéZamestnávateľomSpolu 4203 1 7  
MP_MZDY_ODM_VPP     float 2   VyplMzdyAOdmenyZMimorozpočtZdrojovZamestnancomVPracovnomPomere 4203 1 8  
MP_MZ_ODM_MI_PP     float 2   VyplatMzdyAOdmenyZMimorozpočZdrojovZamestnancomMimoPracPomeru 4203 1 9  
POZNAMKA6     varchar 50   Poznámka - odstupné 4203 2 1  
POZNAMKA7     varchar 50   Poznámka - odchodné 4203 2 2  
POZNAMKA8     varchar 50   Poznámka - Náhrada príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti 4203 2 3  
POZNAMKA9     varchar 50   Poznámka - Sociálny fond - tvorba 4203 2 4  
POZNAMKA10     varchar 50   Poznámka - Sociálny fond - čerpanie 4203 2 5  
POZNAMKA11     varchar 50   Poznámka - Odmeny členom predstavenstiev a dozorných rád 4203 2 6  
POZNAMKA12     varchar 50   Poznámka - odvody povinného poistenia hradené zamestnávateľom sp 4203 2 7  
POZNAMKA13     varchar 50   Poznámka - MzdyOdmenyZMimorozpočZdrojovVyplatenéZamVPracPomere 4203 2 8  
POZNAMKA14     varchar 50   Poznámka - MzdyOdmenyZMimorozpočZdrojovVyplatenéZamMimPracPomeru 4203 2 9  
MP_PRIP_KREDIT     float 2 OM2_1 Kreditový príplatok 4201 14    
MP_PRIP_SV_MOTVOZ     float 2 OM2_1 PripZaStarostlivostVedenieSluzobneho.MotorovehoVozidla 4201 16    
PR_FO_PZ_ODSTUP     integer 7 OM2_1 PocetZamestnancovVyplatenymOdstupne 4201 30    
PR_FO_PZ_ODCHOD     integer 7 OM2_1 PocetZamestnancovVyplatenymOdchodne 4201 32    
PR_FO_PREP_OSOB_PL     float 2 OM2_1 PriemEvidencnyPocetZamestnancovPrepocZtoho-OsobnymPlatom 4201 44    
PR_UV_OSOB_PLAT     float 2 OM2_1 EvidPočZamKPosledDňuSledovStvrtrokaSOsobPlatom 4201 48    
MP_PR_OSOB_PL     float 2 OM2_1 Priemerny osobny plat 4201 50   ÁNO
DZ_POC_NOV_ZML_DOH     integer 6 OM2_3 Počet nových uzatvorených dohôd, zmlúv 4204   4  
MP_PRIEM2     float 2 OM2_1 PriemernýTarPlat/PriemDohodMzda2 4201 49   ÁNO
MP_ODS_ZAM2     float 2 OM2_1 PriemernáVýškaOdstupnéhoNaJednéhoZamestnanca 4201 58   ÁNO
MP_ODCHOD_ZAM2     float 2 OM2_1 PriemernáVýškaOdchodnéhoNaJednéhoZamestnanca2 4201 59   ÁNO
MP_PR_BEZ_PP2     float 2 OM2_1 PriemernýPlatBezNáhradZaPracPohotovosť 4201 51   ÁNO
MP_PRIEM_VR_POH2     float 2 OM2_1 PriemernýPlatVrátaneNáhradZaPracPohotovosť 4201 52   ÁNO
HOD_PR_ODPR_HOD2     integer 12 OM2_1 PriemPočetOdprHodín(BezHodínNadčasANeaktívPracPohotovNaPracov) 4201 53   ÁNO
MP_PRIEM_MZDA_ZP2     float 2   Priemerná mzdaSoZdrav.Postihnutím 4202 5 1 ÁNO
MP_TARIF_PLAT_SUM     float 2   TarifnýPlatDohodnutaMzda-Suma 4205 2 1 ÁNO
MP_OSOB_PLAT_SUM     float 2   OsobnýPlat-Sum 4205 3 1 ÁNO
MP_PLAT_120_1993_SUM     float 2   PlatPodľaZákona120/1993ZZ-Sum 4205 4 1 ÁNO
MP_PAUS_NAHR_SUM     float 2   PaušálneNáhradyPodľa120/1993ZZ-Sum 4205 5 1 ÁNO
MP_PRNADCAS_MZV_SUM     float 2   Mzda(Plat)ZaPrácuNadčasVrátaneMzdovéhoZvýšenia-Sum 4205 6 1 ÁNO
MP_NEAK_PP_PR_SUM     float 2   Mzda(Plat)ZaNeaktívnuČasťPracovnejPohotovostiNaPracovisku-Sum 4205 7 1 ÁNO
MP_PRIPLATKY_SUM     float 2   PríplatkySpolu-Sum 4205 8 1 ÁNO
MP_DOPL_MZDY_SUM     float 2   DoplatokMzdy(FunkčnéhoPlatu)-Sum 4205 9 1 ÁNO
MP_DAL_MZDA_SUM     float 2   ĎalšiaMzda-Sum 4205 10 1 ÁNO
MP_ODMENY_SP_SUM     float 2   OdmenySpolu-Sum 4205 11 1 ÁNO
MP_NA_NE_PP_MIMO_SUM     float 2   NáhradaZaNeaktívnuČasťPracovnejPohotovostiMimoPracoviska-Sum 4205 12 1 ÁNO
MP_NA_BRAN_POHOT_SUM     float 2   NáhradaZaBrannúPohotovosť-Sum 4205 13 1 ÁNO
MP_N_MZDY_SUM     float 2   NáhradyMzdyAleboPlatu-Sum 4205 14 1 ÁNO
HOD_ZAM_SP_SUM     integer 12   PočetOdpracHodínZamestnancamiSpolu-Sum 4205 15 1 ÁNO
HOD_ZAMVPRNCAS_SUM     integer 12   PočetOdpracHodínZamestnancamiVPráciNadčas-Sum 4205 16 1 ÁNO
HOD_NPP_NPR_SUM     integer 12   PočetHodínVNeaktívnejČastiPracovnejPohotovostiNaPracovisku-Sum 4205 17 1 ÁNO
HOD_NPP_MPR_SUM     integer 12   PočetHodínVNeaktívnejPracovnejPohotovostiMimoPracoviska-Sum 4205 18 1 ÁNO
PR_FO_SUM     float 2   PriemEvidPočetZamestnancovFyzickéOsoby-Sum 4205 19 1 ÁNO
PR_UV_PREP_SUM     float 2   PriemEvidPočetZamestnancovPrepočítaný-Sum 4205 20 1 ÁNO
PR_UV_PRPDSLOB_SUM     float 2   EvidenčnýPočetZamestnanPrepočítKPoslednémuDňuSledObdobia-Sum 4205 21 1 ÁNO
PR_FO_EPZ_SUM     integer 7   EvidenPočetZamK31.12.PredchRoka-Sum 4205 22 1 ÁNO
PR_FO_PRIB_SUM     integer 7   PribudloSpolu-Sum 4205 23 1 ÁNO
PR_FO_UBUD_SUM     integer 7   UbudloSpolu-Sum 4205 24 1 ÁNO
PR_FO_EPZ_PDSO_SUM     integer 7   EvidenčnýPočetZamestnancovKPosDňuSledovanObdobia-Sum 4205 25 1 ÁNO
MP_SK_VYP_MZDY_SUM     float 2   SkutočneVyplatenéMzdyPlaty(VrátRefundácií)-Sum 4205 1 1 ÁNO
HOD_PP_VR_PP2     integer 12   PriemernýPočetOdracovanýchHodínVrátaneNadcasSoZdrav.Postihnutím2 4202 6 1 ÁNO
CISP_KAT_PRAC2_OP     varchar 7 OM2_4 Kategórie pracovníkov v zdravotníctve 4206 1    
POHLAVIE1_OP     varchar 1 OM2_4 Pohlavie 4206 2    
MP_SK_VYP_MZDY_OP     integer 12 OM2_4 SkutočneVyplatenéMzdyPlaty(VrátRefundácií) 4206 3    
MP_TARIF_PLAT_OP     integer 12 OM2_4 TarifnýPlatDohodnutaMzda 4206 4    
MP_OSOB_PLAT_OP     integer 12 OM2_4 OsobnýPlat 4206 5    
MP_PLAT_1201993ZZ_OP     integer 12 OM2_4 PlatPodľaZákona120/1993ZZ 4206 6    
MP_PAUS_NAHR_OP     integer 12 OM2_4 PaušálneNáhradyPodľa120/1993ZZ 4206 7    
MP_PRNADCAS_MZV_OP     integer 12 OM2_4 Mzda(Plat)ZaPrácuNadčasVrátaneMzdovéhoZvýšenia 4206 8    
MP_PRNCAS_V_PP_OP     integer 12 OM2_4 Mzda(Plat)ZaPrácuNadčasZTohoZaVýkonPráceVPracovnejPohotovosti 4206 9    
MP_NEAK_PP_PR_OP     integer 12 OM2_4 Mzda(Plat)ZaNeaktívnuČasťPracovnejPohotovostiNaPracovisku 4206 10    
MP_PRIPLATKY_OP     integer 12 OM2_4 PríplatkySpolu 4206 11    
MP_PRIP_RIAD_ZAST_OP     integer 12 OM2_4 PríplatokZaRiadenieZastupovanie 4206 12    
MP_PRIP_OS_PRIP_OP     integer 12 OM2_4 PríplatokOsobný 4206 13    
MP_PRIP_KREDIT_OP     integer 12 OM2_4 PríplatokKretitový 4206 14    
MP_PRIP_VYKONOST_OP     integer 12 OM2_4 PríplatokVýkonnostný 4206 15    
MP_PRIP_SV_MOTVOZ_OP     integer 12 OM2_4 PripZaStarostlivostVedenieSluzobneho.MotorovehoVozidla 4206 16    
MP_PRIP_STAZ_VYK_OP     integer 12 OM2_4 PríplatokZaSťaženýVýkonPráce 4206 17    
MP_PRIP_ZMENN_OP     integer 12 OM2_4 PríplatokZaZmennosť 4206 18    
MP_PRIP_PR_NOC_OP     integer 12 OM2_4 PríplatokZaPrácuVNoci 4206 19    
MP_PRIP_SO_NE_OP     integer 12 OM2_4 PríplatokZaPrácuVSobotuAleboVNedeľu 4206 20    
MP_PRIP_PR_SV_OP     integer 12 OM2_4 PríplatokZaPrácuVoSviatok 4206 21    
MP_DOPL_MZDY_OP     integer 12 OM2_4 DoplatokMzdy(FunkčnéhoPlatu) 4206 22    
MP_DAL_MZDA_OP     integer 12 OM2_4 ĎalšiaMzda 4206 23    
MP_ODMENY_SP_OP     integer 12 OM2_4 OdmenySpolu 4206 24    
MP_ODM_PRI50ROK_OP     integer 12 OM2_4 OdmenyZaPracZásluhyPriDosiahnutí50RokovVeku 4206 25    
MP_NA_NE_PP_MIMO_OP     integer 12 OM2_4 NáhradaZaNeaktívnuČasťPracovnejPohotovostiMimoPracoviska 4206 26    
MP_NA_BRAN_POHOT_OP     integer 12 OM2_4 NáhradyBrannúPohotovosť 4206 27    
MP_N_MZDY_OP     integer 12 OM2_4 NáhradyMzdyAleboPlatu 4206 28    
HOD_ZAM_SP_OP     integer 12 OM2_4 PočetOdpracHodínZamestnancamiSpolu 4206 29    
HOD_ZAMVPRNCAS_OP     integer 12 OM2_4 PočetOdpracHodínZamestnancamiVPráciNadčas 4206 30    
HOD_VYK_P_A_VPP_OP     integer 12 OM2_4 PočetOdpracHodínZamestnanVPráciNadčasZTohoVýkonPráceVPracPoh 4206 31    
HOD_NPP_NPR_OP     integer 12 OM2_4 PočetHodínVNeaktívnejČastiPracovnejPohotovostiNaPracovisku 4206 32    
HOD_NPP_MPR_OP     integer 12 OM2_4 PočetHodínVNeaktívnejPracovnejPohotovostiMimoPracoviska 4206 33    
POZNAMKA_18     varchar 256 OM2_4 PoznámkaKUdajom 4206 34    

Kontroly:

PORADIE TEXT OZNAMU LOGICKÝ VÝRAZ MODUL INDEXY PREMENNÉ KONTEXT VAR
101 "Modul 4201: Je nutné pridať a vyplniť aspoň jeden stĺpec! Odstránením tejto chyby sa odstránia aj niektoré iné chybové hlásenia, ktoré s touto chybou súvisia." Check(ORMulti(j, TRUE)) 4201 j={1-PS}   M4201  
102 "Modul 4201: Hodnota v riadku R9S"+j+" musí byť menšia, nanajvýš rovná hodnote v riadku R8S"+j+". Odstránením tejto chyby sa odstránia aj niektoré iné chybové hlásenia, ktoré s touto chybou súvisia." Forcheck(j, (R9Sj<=R8Sj)) 4201 j={1-PS}   R9Sj  
103 "Modul 4201: Hodnota v riadku R11S"+j+" musí byť väčšia alebo rovná súčtu riadkov R12S"+j+" až R21S"+j+"." Forcheck(j, (R11Sj>=(R12Sj+R13Sj+R14Sj+R15Sj+R16Sj+R17Sj+R18Sj+R19Sj+R20Sj+R21Sj))) 4201 j={1-PS}   R11Sj  
104 "Modul 4201: Hodnota v riadku R25S"+j+" musí byť menšia, nanajvýš rovná hodnote v riadku R24S"+j+"." Forcheck(j, (R25Sj<=R24Sj)) 4201 j={1-PS}   R25Sj  
105 "Modul 4201: Hodnota v riadku R34S"+j+" musí byť menšia, nanajvýš rovná hodnote v riadku R33S"+j+"." Forcheck(j, (R34Sj<=R33Sj)) 4201 j={1-PS}   R34Sj  
106 "Modul 4201: Hodnota v riadku R36S"+j+" musí byť menšia, nanajvýš rovná hodnote v riadku R35S"+j+"." Forcheck(j, (R36Sj<=R35Sj)) 4201 j={1-PS}   R36Sj  
107 "Modul 4201: Hodnota v riadku R39S"+j+" musí byť menšia, nanajvýš rovná hodnote v riadku R38S"+j+"." Forcheck(j, (R39Sj<=R38Sj)) 4201 j={1-PS}   R39Sj  
108 "Modul 4201: Hodnota v riadku R44S"+j+" musí byť menšia, nanajvýš rovná hodnote v riadku R43S"+j+"." Forcheck(j, (R44Sj<=R43Sj)) 4201 j={1-PS}   R44Sj  
109 "Modul 4201: Súčet hodnôt v riadkoch R46S"+j+"+ R47S"+j+"musí byť menší, nanajvýš rovný hodnote v riadku R45S"+j+"." Forcheck(j, (R46Sj+R47Sj<=R45Sj)) 4201 j={1-PS}   R46Sj;R47Sj  
110 "Modul 4201: Hodnota v riadku R48S"+j+" musí byť menšia, nanajvýš rovná hodnote v R45S"+j+"." Forcheck(j, (R48Sj<=R45Sj)) 4201 j={1-PS}   R48Sj  
111 "Modul 4201: Ak je vyplnený riadok R8S"+j+", musí byť vyplnený riadok R38S"+j+". Odstránením tejto chyby sa odstránia aj niektoré iné chybové hlásenia, ktoré s touto chybou súvisia"." Forcheck(j, (IF(R8Sj>0, R38Sj>0, TRUE))) 4201 j={1-PS}   R38Sj;R8Sj  
112 "Modul 4201: Ak je vyplnený riadok R38S"+j+", musí byť vyplnený riadok R8S"+j+". Odstránením tejto chyby sa odstránia aj niektoré iné chybové hlásenia, ktoré s touto chybou súvisia"." Forcheck(j, (IF(R38Sj>0, R8Sj>0, TRUE))) 4201 j={1-PS}   R8Sj;R38Sj  
113 "Modul 4201: Ak je vyplnený riadok R9S"+j+", musí byť vyplnený riadok R39S"+j+". Odstránením tejto chyby sa odstránia aj niektoré iné chybové hlásenia, ktoré s touto chybou súvisia"." Forcheck(j, (IF(R9Sj>0, R39Sj>0, TRUE))) 4201 j={1-PS}   R39Sj;R9Sj  
114 "Modul 4201: Ak je vyplnený riadok R39S"+j+", musí byť vyplnený riadok R9S"+j+". Odstránením tejto chyby sa odstránia aj niektoré iné chybové hlásenia, ktoré s touto chybou súvisia." Forcheck(j, (IF(R39Sj>0, R9Sj>0, TRUE))) 4201 j={1-PS}   R9Sj;R39Sj  
115 "Modul 4201: Ak je vyplnený riadok R10S"+j+", musí byť vyplnený riadok R40S"+j+"." Forcheck(j, (IF(R10Sj>0, R40Sj>0, TRUE))) 4201 j={1-PS}   R40Sj;R10Sj;  
116 "Modul 4201: Ak je vyplnený riadok R40S"+j+", musí byť vyplnený riadok R10S"+j+"." Forcheck(j, (IF(R40Sj>0, R10Sj>0, TRUE))) 4201 j={1-PS}   R10Sj;R40Sj  
117 "Modul 4201: Ak je vyplnený riadok R26S"+j+", musí byť vyplnený riadok R41S"+j+"." Forcheck(j, (IF(R26Sj>0, R41Sj>0, TRUE))) 4201 j={1-PS}   R41Sj;R26Sj  
118 "Modul 4201: Ak je vyplnený riadok R41S"+j+", musí byť vyplnený riadok R26S"+j+"." Forcheck(j, (IF(R41Sj>0, R26Sj>0, TRUE))) 4201 j={1-PS}   R26Sj;R41Sj  
119 "Modul 4201: Ak hodnoty v riadkoch R8S"+j+" a R9S"+j+"sa rovnajú, potom sa musia rovnať aj hodnoty v riadkoch R38S"+j+" a R39S"+j+". Odstránením tejto chyby sa odstránia aj niektoré iné chybové hlásenia, ktoré s touto chybou súvisia"." Forcheck(j, (IF((R8Sj==R9Sj),(R38Sj==R39Sj),TRUE))) 4201 j={1-PS}   R38Sj;R39Sj;R8Sj;R9Sj  
120 "Modul 4201: Ak hodnota v riadku R8S"+j+" je väčšia ako hodnota v riadku R9S"+j+", potom hodnota v R38S"+j+" musí byť väčšia ako hodnota v R39S"+j+". Odstránením tejto chyby sa odstránia aj iné chybové hlásenia, ktoré s touto chybou súvisia." Forcheck(j, (IF(( R8Sj>R9Sj), (R38Sj>R39Sj),TRUE))) 4201 j={1-PS}   R38Sj;R39Sj;R9Sj;R8Sj  
121 "Modul 4201: Ak je vyplnený riadok R29S"+j+", musí byť vyplnený riadokR30S"+j+"." Forcheck(j, (IF(R29Sj>0, R30Sj>0, TRUE))) 4201 j={1-PS}   R30Sj;R29Sj  
122 "Modul 4201: Ak je vyplnený riadok R30S"+j+", musí byť vyplnený riadok R29S"+j+"." Forcheck(j, (IF(R30Sj>0, R29Sj>0, TRUE))) 4201 j={1-PS}   R29Sj;R30Sj  
123 "Modul 4201: Ak je vyplnený riadok R31S"+j+", musí byť vyplnený riadok R32S"+j+"." Forcheck(j, (IF(R31Sj>0, R32Sj>0, TRUE))) 4201 j={1-PS}   R32Sj;R31Sj  
124 "Modul 4201: Ak je vyplnený riadok R32S"+j+", musí byť vyplnený riadok R31S"+j+"." Forcheck(j, (IF(R32Sj>0, R31Sj>0, TRUE))) 4201 j={1-PS}   R31Sj;R32Sj  
125 "Modul 4201: Ak je vyplnený riadok R42S"+j+", musí byť vyplnený riadok R43S"+j+"." Forcheck(j, (IF(R42Sj>0, R43Sj>0, TRUE))) 4201 j={1-PS}   R43Sj  
126 "Modul 4201: Ak je vyplnený riadok R45S"+j+", musí byť vyplnený riadok R43S"+j+"." Forcheck(j, (IF(R45Sj>0, R43Sj>0, TRUE))) 4201 j={1-PS}   R43Sj  
127 "Modul 4201: Ak je vyplnený riadok R48S"+j+", musí byť vyplnený riadok R44S"+j+"." Forcheck(j, (IF(R48Sj>0, R44Sj>0, TRUE))) 4201 j={1-PS}   R44Sj  
128 "Modul 4201: Ak je vyplnený riadok R4S"+j+" alebo riadok R5S"+j+" alebo riadok R6S"+j+", musí byť vyplnený riadok R43S"+j+"." Forcheck(j, If ((R4Sj>0) OR (R5Sj >0) OR (R6Sj >0), (R43Sj >0), TRUE)) 4201 j={1-PS}   R43Sj  
129 "Modul 4201: Ak je vyplnený riadok R5S"+j+", musí byť vyplnený riadok R44S"+j+"." Forcheck(j, (IF(R5Sj>0, R44Sj>0, TRUE))) 4201 j={1-PS}   R44Sj  
130 "Modul 4201: Ak je vyplnený riadok R46S"+j+", musí byť vyplnený riadok R83S"+j+"." Forcheck(j, (IF(R46Sj>0, R83Sj>0, TRUE))) 4201 j={1-PS}   R83Sj  
131 "Modul 4201: Ak je vyplnený riadok R83S"+j+", musí byť vyplnený riadok R46S"+j+"." Forcheck(j, (IF(R83Sj>0, R46Sj>0, TRUE))) 4201 j={1-PS}   R46Sj  
132 "Modul 4201: Ak je vyplnený R47S"+j+", musí byť vyplnený R84S"+j+"." Forcheck(j, (IF(R47Sj>0, R84Sj>0, TRUE))) 4201 j={1-PS}   R84Sj  
133 "Modul 4201: Ak je vyplnený riadok R84S"+j+", musí byť vyplnený riadok R47S"+j+"." Forcheck(j, (IF(R84Sj>0, R47Sj>0, TRUE))) 4201 j={1-PS}   R47Sj  
134 "Modul 4201: Ak je vyplnený riadok R82S"+j+", musí byť vyplnený riadok R45S"+j+"." Forcheck(j, (IF(R82Sj>0, R45Sj>0, TRUE))) 4201 j={1-PS}   R45Sj  
135 "Modul 4201: Ak je vyplnený riadok R4S"+j+" alebo riadok R5S"+j+" alebo riadok R6S"+j+", musí byť vyplnený riadok R37S"+j+"." Forcheck(j, If ((R4Sj>0) OR (R5Sj >0) OR (R6Sj >0), (R37Sj >0), TRUE)) 4201 j={1-PS}   R37Sj  
136 "Modul 4201: Ak je vyplnený riadok R37S"+j+", musí byť vyplnený R4S"+j+" alebo R5S"+j+" alebo R6S"+j+" ." Forcheck(j, If ((R37Sj >0), (R4Sj>0) OR (R5Sj >0) OR (R6Sj >0), TRUE)) 4201 j={1-PS}   R4Sj;R5Sj;R6Sj  
137 "Modul 4201: Hodnota v riadku R42S"+j+" musí byť menšia nanjvýš rovná súčtu hodnôt v riadkoch R61S"+j+"+ R62S"+j+"." Forcheck(j, (R42Sj<=R61Sj+R62Sj)) 4201 j={1-PS}   R42Sj  
138 "Modul 4201: Hodnota v riadku R42S"+j+" musí byť väčšia alebo rovná rozdielu hodnôt v riadkoch R61S"+j+"- R71S"+j+"." Forcheck(j, (R42Sj>=R61Sj-R71Sj)) 4201 j={1-PS}   R42Sj  
139 "Modul 4201: Počet pracovníkov - mužov, ktorí pribudli preradením z inej kategórie - riadok R63 - sa musí rovnať počtu pracovníkov - mužov, ktorí ubudli preradením do inej kategórie - riadok R72." Check(Sum (j, If (R2Sj='1', R63Sj, 0)) = Sum (j, If (R2Sj='1', R72Sj, 0))) 4201 j={1-PS}      
140 "Modul 4201: Počet pracovníkov - žien, ktoré pribudli preradením z inej kategórie - riadok R63 - sa musi rovnať počtu pracovníkov - žien, ktoré ubudli preradením do inej kategórie - riadok R72 ." Check(Sum (j, If (R2Sj='2', R63Sj, TRUE)) = Sum (j, If (R2Sj='2', R72Sj, TRUE))) 4201 j={1-PS}      
141 "Modul 4201: Súčet hodnôt v riadku R83S"+j+" + R84S"+j+" musí byť menší, nanajvýš rovný hodnote v riadku R82S"+j+" ." Forcheck(j, (R83Sj+R84Sj<=R82Sj)) 4201 j={1-PS}   R83Sj;R84Sj  
142 "Modul 4201: Počet zamestnancov so skráteným úväzkom v riadku R85S"+j+" musí byť menší nanajvýš rovný celkovému počtu zamestnancov v riadku R82S"+j+"." Forcheck(j, (R85Sj<=R82Sj)) 4201 j={1-PS}   R85Sj  
143 "Modul 4201: Riadok R53S"+j+" - počet odpracovaných hodín v prepočte na jedno pracovné miesto v ustanovenom pracovnom čase v priemere za mesiac nemôže byť väčší ako 184 hodín." Forcheck(j, ((R37Sj - R38Sj - R40Sj) /R43Sj/3 <= 184)) 4201 j={1-PS}   R53Sj  
144 "Varovanie - Modul 4201: Ak sa hodnota v riadoku R63S"+j+" rovná hodnote v riadku R72S"+j+" - v poznámke uviesť z ktorej kategórie, resp. do ktorej kategórie boli zamestnanci preradení. {Preradenie v rámci tej istej kategórie nie je prípustné}." Forcheck(j, (IF( R63Sj==R72Sj AND R63Sj>0 AND R72Sj>0 , R63Sj<>R72Sj, TRUE))) 4201 j={1-PS}   R63Sj;R72Sj ÁNO
145 "Varovanie - Modul 4201: Ak je vyplnený riadok R44S"+j+", mal by byť vyplnený riadok R5S"+j+". Nedodržanie kontroly zdôvodniť v poznámke!" Forcheck(j, (IF(R44Sj>0, R5Sj>0, TRUE))) 4201 j={1-PS}   R5Sj ÁNO
146 "Varovanie - Modul 4201: Ak je vyplnený riadok R44S"+j+", mal by byť vyplnený riadok R48S"+j+". Nedodržanie kontroly zdôvodniť v poznámke!" Forcheck(j, (IF(R44Sj>0, R48Sj>0, TRUE))) 4201 j={1-PS}   R48Sj ÁNO
147 "Varovanie - Modul 4201: Ak hodnota v riadku R11S"+j+" je väčšia ako súčet riadkov R12S"+j+" až R21S"+j+", uviesť v poznámke v ID module o aký príplatok je riadok R11 v danej kategórii pracovníkov navýšený!" Forcheck(j, (R11Sj<=(R12Sj+R13Sj+R14Sj+R15Sj+R16Sj+R17Sj+R18Sj+R19Sj+R20Sj+R21Sj))) 4201 j={1-PS}   R11Sj ÁNO
148 "Varovanie - Modul 4201: Hodnota v riadku R83S"+j+" by mala byť väčšia alebo rovná hodnote v riadku R46S"+j+". Nedodržanie kontroly zdôvodniť v poznámke!" Forcheck(j, R83Sj >= R46Sj) 4201 j={1-PS}   R83Sj; R46Sj ÁNO
149 "Varovanie - Modul 4201: Hodnota v riadku R84S"+j+" by mala byť väčšia alebo rovná hodnote v riadku R47S"+j+". Nedodržanie kontroly zdôvodniť v poznámke!" Forcheck(j, R84Sj >= R47Sj) 4201 j={1-PS}   R84Sj ÁNO
150 "Varovanie - Modul 4201: Ak je vyplnený počet úväzkov v riadku R45S"+j+" mal by byť počet fyzických osôb v riadku R82S"+j+" väčší ako nula. Nedodržanie kontroly zdôvodniť v poznámke {nad úväzok a pod.}!" Forcheck(j, (IF(R45Sj>0, R82Sj>0, TRUE))) 4201 j={1-PS}   R82Sj ÁNO
151 "Varovanie - Modul 4201: Hodnota úväzkov v riadku R45S"+j+" by mala byť menšia nanajvýš rovná počtu fyzických osôb v riadku R82S"+j+". Nedodržanie kontroly zdôvodniť v poznámke {nad úväzok a pod.}!" Forcheck(j, R45Sj <= R82Sj) 4201 j={1-PS}   R45Sj ÁNO
152 "Varovanie - Modul 4201: Ak počet fyzických osôb v R82S"+j+" je väčší ako hodnota úväzkov v R45S"+j+" potom platí, že počet skrátených úväzkov v R85S"+j+" je väčší ako rozdiel hodnôt R82-R45. Nedodržanie kontroly zdôvodniť v poznámke!" Forcheck(j, (IF(R82Sj>R45Sj, R85Sj>(R82Sj-R45Sj), TRUE))) 4201 j={1-PS}   R85Sj ÁNO
153 "Varovanie - Modul 4201: Ak počet fyzických osôb v riadku R82S"+j+" sa rovná hodnote ich úväzkov v riadku R45S"+j+" potom platí, že počet osôb na kratší úväzok v riadku R85S"+j+" sa rovná nule. Nedodržanie kontroly zdôvodniť v poznámke!" Forcheck(j, (IF(R82Sj==R45Sj, ISNULL(R85Sj), TRUE))) 4201 j={1-PS}   R85Sj ÁNO
154 "Varovanie - Modul 4201: Riadok R53S"+j+" - nízky počet odpracovaných hodín v prepočte na jedno pracovné miesto v ustanovenom pracovnom čase v priemere za mesiac - zdôvodniť v poznámke (PN a pod.)!" Forcheck(j,((R37Sj - R38Sj - R40Sj) /R43Sj/3 == 0 OR (R37Sj - R38Sj - R40Sj) /R43Sj/3 > 100)) 4201 j={1-PS}   R53Sj ÁNO
201 "Modul 4202: Ak je vyplnený riadok R1S"+j+", musí byť vyplnený riadok R2S"+j+"." Forcheck(j, (IF(R1Sj>0, R2Sj>0, TRUE))) 4202 j={1-3}   R2Sj  
202 "Modul 4202: Ak je vyplnený riadok R3S"+j+", musí byť vyplnený riadok R4S"+j+"." Forcheck(j, (IF(R3Sj>0, R4Sj>0, TRUE))) 4202 j={1-3}   R4Sj  
203 "Modul 4202: Ak je vyplnený riadok R4S"+j+", musí byť vyplnený riadok R3S"+j+"." Forcheck(j, (IF(R4Sj>0, R3Sj>0, TRUE))) 4202 j={1-3}   R3Sj  
204 "Modul 4202: Ak je vyplnený riadok R3S"+j+" alebo riadok R4S"+j+", musí byť vyplnený riadok R2S"+j+"." Forcheck(j, (IF(R3Sj>0 OR R4Sj>0, R2Sj>0, TRUE))) 4202 j={1-3}   R2Sj  
205 "Modul 4202 : Riadok R6S1- celkový počet odpracovaných hodín v prepočte na jedno pracovné miesto v priemere za mesiac nemôže byť väčší ako 184 hodín." CHECK(R3S1/ R2S1/ 3< 184) 4202     R6S1  
206 "Varovanie - Modul 4202 : Riadok R6S1 - nízky počet odpracovaných hodín v prepočte na jedno pracovné miesto v priemere za mesiac - zdôvodniť v poznámke (PN a pod.)!" Check(R3S1/ R2S1/ 3 == 0 OR R3S1/ R2S1/ 3 >= 100) 4202     R6S1 ÁNO
301 "Modul 4203: Odstupné - stĺpec S1 - hodnota sa musí rovnať súčtu vyplateného odstupného - riadok R29 v Module 4201 - v jednotlivých kategóriách zamestnancov." Check(M4203R1S1==Sum(j,M4201R29Sj)) 4203 j={1-M4201PS}   R1S1  
302 "Modul 4203: Odchodné - stĺpec S2 - hodnota sa musí rovnať súčtu vyplateného odchodného - riadok R31 v Module 4201 - v jednotlivých kategóriách zamestnancov." Check(M4203R1S2==Sum(j,M4201R31Sj)) 4203 j={1-M4201PS}   R1S2  
303 "Modul 4203: Hodnota v riadku R6 musí byť väčšia ako hodnota v riadku R7." Check(IF(NOT ISNULL(R1S6) OR NOT ISNULL(R1S7), R1S6>R1S7, TRUE)) 4203     R1S6;R1S7  
401 "Modul 4204: Ak je vyplnený stĺpec S3R"+i+" , musí byť vyplnený aj stĺpec S5R"+i+"." Forcheck(i, If ((RiS1== 'A' OR RiS1== 'B' OR RiS1== 'C') AND RiS3 >0, RiS5 >0, TRUE)) 4204 i={1-PR}   RiS5  
402 "Modul 4204: Ak je vyplnený stĺpec S5R"+i+" , musí byť vyplnený aj stĺpec S3R"+i+"." Forcheck(i, If (RiS5 >0, RiS3 >0, TRUE)) 4204 i={1-PR}   RiS3  
403 "Modul 4204: Ak je vyplnený stĺpec S3R"+i+", musí byť vyplnený aj stĺpec S6R"+i+"." Forcheck(i, If (RiS3 >0, RiS6 >0, TRUE)) 4204 i={1-PR}   RiS6  
404 "Modul 4204: Ak je vyplnený stĺpec S6R"+i+", musí byť vyplnený aj stĺpec S3R"+i+"." Forcheck(i, If (RiS6 >0, RiS3 >0, TRUE)) 4204 i={1-PR}   RiS3  
405 "Modul 4204: Hodnota v stĺpci S4R"+i+" musí byť menšia, nanajvýš rovná hodnote v stĺpci S3R"+i+"." Forcheck(i, RiS4<=RiS3) 4204 i={1-PR}   RiS4;RiS3  
406 "Modul 4204: Ak je vyplnený stĺpec S7R"+i+", musí byť vyplnený aj stĺpec S6R"+i+"." Forcheck(i, If (RiS7 >0, RiS6 >0, TRUE)) 4204 i={1-PR}   RiS6  
407 "Modul 4204: Hodnota v stĺpci S6R"+i+" musí byť väčšia ako hodnota v stĺpci S7R"+i+"." forcheck(i, IF(NOT ISNULL(RiS6) OR NOT ISNULL(RiS7), RiS6>RiS7, TRUE)) 4204 i={1-PR}   RiS6;RiS7