Index of /statisticke_vystupy/Statistika_hospitalizovanych/


../
Statistika_hospitalizovanych_v_SR_2014.pdf     19-Aug-2019 13:20  753K
Statistika_hospitalizovanych_v_SR_2015.pdf     19-Aug-2019 13:20  847K
Statistika_hospitalizovanych_v_SR_2016.ods     19-Aug-2019 13:20  214K
Statistika_hospitalizovanych_v_SR_2016.pdf     19-Aug-2019 13:20   2M
Statistika_hospitalizovanych_v_SR_2016.xlsx    19-Aug-2019 13:20  361K
Statistika_hospitalizovanych_v_SR_2017.ods     19-Aug-2019 13:20  215K
Statistika_hospitalizovanych_v_SR_2017.pdf     19-Aug-2019 13:20  842K
Statistika_hospitalizovanych_v_SR_2017.xlsx    19-Aug-2019 13:20  264K
Statistika_hospitalizovanych_v_SR_2018.ods     19-Aug-2019 13:20  452K
Statistika_hospitalizovanych_v_SR_2018.xlsx    19-Aug-2019 13:20  481K
Statistika_hospitalizovanych_v_SR_2018_Sprava_k..> 19-Aug-2019 13:20  586K
Statistika_hospitalizovanych_v_SR_2019.ods     17-Feb-2021 15:57   1M
Statistika_hospitalizovanych_v_SR_2019.xlsx    17-Feb-2021 15:55  943K
Statistika_hospitalizovanych_v_SR_2019_Sprava_k..> 06-Nov-2020 12:32  706K
Statistika_hospitalizovanych_v_SR_2020.ods     07-Jun-2021 13:54   2M
Statistika_hospitalizovanych_v_SR_2020.xlsx    07-Jun-2021 13:56  974K
Statistika_hospitalizovanych_v_SR_2020_Sprava_k..> 07-Jun-2021 08:29  520K
hospitalizacie_2017_diagnoza_vek.ods        19-Aug-2019 13:20   1M
hospitalizacie_2017_diagnoza_vek.xlsx       19-Aug-2019 13:20   2M
hospitalizacie_2017_uzemie_trvale_bydlisko_diag..> 19-Aug-2019 13:20   4M
hospitalizacie_2017_uzemie_trvale_bydlisko_diag..> 19-Aug-2019 13:20   5M
hospitalizacie_2017_uzemie_zdravot_zariadenia_d..> 19-Aug-2019 13:20   1M
hospitalizacie_2017_uzemie_zdravot_zariadenia_d..> 19-Aug-2019 13:20   1M
hospitalizacie_2018_diagnoza_vek.ods        19-Aug-2019 13:20   1M
hospitalizacie_2018_diagnoza_vek.xlsx       19-Aug-2019 13:20   2M
hospitalizacie_2018_uzemie_trvale_bydlisko_diag..> 19-Aug-2019 13:20   4M
hospitalizacie_2018_uzemie_trvale_bydlisko_diag..> 19-Aug-2019 13:20   5M
hospitalizacie_2018_uzemie_zdravot_zariadenia_d..> 19-Aug-2019 13:20   1M
hospitalizacie_2018_uzemie_zdravot_zariadenia_d..> 19-Aug-2019 13:20   1M
hospitalizacie_2019_diagnoza_vek.ods        13-Oct-2020 06:51   1M
hospitalizacie_2019_diagnoza_vek.xlsx       13-Oct-2020 06:51   2M
hospitalizacie_2019_uzemie_trvale_bydlisko_diag..> 13-Oct-2020 06:54   4M
hospitalizacie_2019_uzemie_trvale_bydlisko_diag..> 13-Oct-2020 06:54   5M
hospitalizacie_2019_uzemie_zdravot_zariadenia_d..> 13-Oct-2020 06:56   1M
hospitalizacie_2019_uzemie_zdravot_zariadenia_d..> 13-Oct-2020 06:56   1M
hospitalizacie_2020_diagnoza_vek.ods        04-Jun-2021 06:33   1M
hospitalizacie_2020_diagnoza_vek.xlsx       04-Jun-2021 05:34   2M
hospitalizacie_2020_uzemie_trvale_bydlisko_diag..> 04-Jun-2021 06:33   3M
hospitalizacie_2020_uzemie_trvale_bydlisko_diag..> 04-Jun-2021 05:51   4M
hospitalizacie_2020_uzemie_zdravot_zariadenia_d..> 04-Jun-2021 06:34   1M
hospitalizacie_2020_uzemie_zdravot_zariadenia_d..> 04-Jun-2021 06:07   1M