Index of /statisticke_vystupy/Kupelna_starostlivost/


../
Kupelna_starostlivost_SR_2018.ods         19-Aug-2019 13:20  339K
Kupelna_starostlivost_SR_2018.xlsx         19-Aug-2019 13:20  439K
Kupelna_starostlivost_SR_2018_Sprava_k_publikov..> 19-Aug-2019 13:20  473K
Kupelna_starostlivost_SR_2019.ods         21-Aug-2020 11:38  966K
Kupelna_starostlivost_SR_2019.xlsx         21-Aug-2020 11:48  388K
Kupelna_starostlivost_SR_2019_Sprava_k_publikov..> 21-Aug-2020 11:55  175K
Kupelna_starostlivost_SR_2020.ods         30-Jul-2021 08:24   2M
Kupelna_starostlivost_SR_2020.xlsx         30-Jul-2021 08:36  423K
Kupelna_starostlivost_SR_2020_Sprava_k_publikov..> 30-Jul-2021 08:24  437K
P03_2013_2020_dataset.ods             30-Aug-2021 12:52   17K
P03_2013_2020_dataset.xlsx             30-Aug-2021 12:52   22K
ZS03_2008_2017.ods                 09-May-2018 06:22   14K
ZS03_2008_2017.xlsx                09-May-2018 06:22   19K
ZS03_2017_pracovny_stav.ods            09-May-2018 06:02   12K
ZS03_2017_pracovny_stav.xlsx            09-May-2018 06:07   19K
ZS03_2017_vek_indikacna_skupina.ods        09-May-2018 06:11   18K
ZS03_2017_vek_indikacna_skupina.xlsx        09-May-2018 06:13   25K
ZS03_2017_vysledok_liecenia.ods          09-May-2018 06:14   22K
ZS03_2017_vysledok_liecenia.xlsx          09-May-2018 06:15   42K