Rozhranie: A09 Ročný výkaz o činnosti dermatovenerologickej ambulancie

Typ záznamu A09

Rozhranie platí od roku 2011

Položky:

KÓD POLOŽKY ID POVINNÁ DÁTOVÝ TYP ROZSAH OM NÁZOV POLOŽKY MODUL RIADOK STLPEC RO
ROK_SPRAC ÁNO ÁNO varchar 4   Rok spracovania 0_A09 1 1  
MESIAC_SPRAC ÁNO ÁNO varchar 2   Mesiac spracovania 0_A09 2 1  
ICO ÁNO ÁNO varchar 8   Identifikačné číslo organizácie 0_A09 3 1  
KODPZS ÁNO ÁNO varchar 12   Kód poskytovateľa zdravotnej starostlivosti 0_A09 4 1  
NAZOV   ÁNO varchar 150   Názov spravodajskej jednotky 0_A09 5 1  
SIDOU_OBEC_KOD   ÁNO varchar 6   Obec sídla odborného útvaru 0_A09 6 1  
PRIEZVISKO_ZOST   ÁNO varchar 60   Priezvisko zostavovateľa výkazu 0_A09 7 1  
TEL   ÁNO varchar 35   Telefónne číslo zostavovateľa (vrátane klapky) 0_A09 8 1  
EMAIL     varchar 64   e-mail zostavovateľa 0_A09 9 1  
POZNAMKA     varchar 256   Poznámka 0_A09 10 1  
AUTOR_XML     varchar 50   Autor xml 0_A09 11 1  
NAV_P_M0018     integer 10   NávštevyPacientaVAmbulanciiMuži-0-18 3102 1 1  
NAV_P_M19     integer 10   NávštevyPacientaVAmbulanciiMuži-19+ 3102 2 1  
NAV_P_Z0018     integer 10   NávštevyPacientaVAmbulanciiŽeny-0-18 3102 3 1  
NAV_P_Z19     integer 10   NávštevyPacientaVAmbulanciiŽeny-19+ 3102 4 1  
CIS_VS11     varchar 5 OA9_3212_A Veková skupina pacienta 3212_A 1    
CIS_POHL1     varchar 1 OA9_3212_A Pohlavie pacienta 3212_A 2    
P_VYS_TBC_KOZE     integer 10 OA9_3212_A PacientiVyšetreníTuberkulózaKože 3212_A 3    
P_VYS_HER_INF     integer 10 OA9_3212_A PacientiVyšetreníHerpetickéInfekcie 3212_A 4    
P_VYS_HER_INF_ZOS     integer 10 OA9_3212_A PacientiVyšetreníHerpetickéInfekcieZoster 3212_A 5    
P_VYS_HER_INF_HS     integer 10 OA9_3212_A PacientiVyšetreníHerpetickéInfekcieHerpesSimplex 3212_A 6    
P_VYS_TRICH     integer 10 OA9_3212_A PacientiVyšetreníTrichofýcia 3212_A 7    
P_VYS_MIKRO     integer 10 OA9_3212_A PacientiVyšetreníMikrospória 3212_A 8    
P_VYS_EPIDER     integer 10 OA9_3212_A PacientiVyšetreníEpidermofýcia 3212_A 9    
P_VYS_FAV     integer 10 OA9_3212_A PacientiVyšetreníFavus 3212_A 10    
P_VYS_KAND     integer 10 OA9_3212_A PacientiVyšetreníKandidóza 3212_A 11    
P_VYS_ZAVS     integer 10 OA9_3212_A PacientiVyšetreníZavšivenie 3212_A 12    
P_VYS_SVRAB     integer 10 OA9_3212_A PacientiVyšetreníSvrab 3212_A 13    
P_VYS_SAR_KOZE     integer 10 OA9_3212_A PacientiVyšetreníSarkoidózaKože 3212_A 14    
P_VYS_MEL_IZNK     integer 10 OA9_3212_A PacientiVyšetreníMelanómAInéZhubnéNádoryKože 3212_A 15    
P_VYS_MEL_MAL     integer 10 OA9_3212_A PacientiVyšetreníMalígnyMelanómKože 3212_A 16    
P_VYS_PREK     integer 10 OA9_3212_A PacientiVyšetreníPrekancerózy 3212_A 17    
P_VYS_PEM_VUL     integer 10 OA9_3212_A PacientiVyšetreníPemfigusVulgaris 3212_A 18    
P_VYS_LIEK_EX     integer 10 OA9_3212_A PacientiVyšetreníLiekovéExantémy 3212_A 19    
P_VYS_AT_DER     integer 10 OA9_3212_A PacientiVyšetreníAtopickáDermatitída 3212_A 20    
P_VYS_AL_KO_DER     integer 10 OA9_3212_A PacientiVyšetreníAlergickáKontaktnáDermatitída 3212_A 21    
P_VYS_URT     integer 10 OA9_3212_A PacientiVyšetreníUrticaria 3212_A 22    
P_VYS_KOZ_F_BOR     integer 10 OA9_3212_A PacientiVyšetreníKožnéFormyBoreliózy 3212_A 23    
P_VYS_DER_ZIAR     integer 10 OA9_3212_A PacientiVyšetreníDermatózyZoŽiarenia 3212_A 24    
P_VYS_ACNE_VUL     integer 10 OA9_3212_A PacientiVyšetreníAkneVulgaris 3212_A 25    
P_VYS_PYOD     integer 10 OA9_3212_A PacientiVyšetreníPyodermie 3212_A 26    
P_VYS_VRED_PR     integer 10 OA9_3212_A PacientiVyšetreníVredPredkolenia 3212_A 27    
P_VYS_KOLAG     integer 10 OA9_3212_A PacientiVyšetreníKolagenózy 3212_A 28    
CIS_VS10     varchar 5 OA9_3212_B Veková skupina pacienta 3212_B 1    
CIS_POHL2     varchar 1 OA9_3212_B Pohlavie pacienta 3212_B 2    
P_VYS_L20_30     integer 10 OA9_3212_B PacientiVyšetreníDermatitídaAEkzémy 3212_B 3    
P_VYS_L40     integer 10 OA9_3212_B PacientiVyšetreníPsoriáza 3212_B 4    
HOD_CAS_VYPL     integer 12   HodinyČasVypĺňaniaFormulára 9001 1 1  
MIN_CAS_VYPL     integer 3   MinútyČasVypĺňaniaFormulára 9001 2 1  

Legenda k tabuľke Položky:

Názov stĺpca Popis
KÓD POLOŽKY Kód položky
ID Označenie identifikačnej položky (ak má príznak ÁNO, je identifikačná)
POVINNÁ Označenie povinnej položky (ak má príznak ÁNO, je povinná)
DÁTOVÝ TYP Formát položky
ROZSAH Číselný rozsah (počet znakov) položky
OM Označenie otvoreného modulu, v ktorom sa daná položka nachádza
NÁZOV POLOŽKY Názov položky
MODUL Číslo modulu, v ktorom sa daná položka nachádza vo web formulári
RIADOK číslo riadku daného modulu, v ktorom sa položka nachádza vo web formulári
STĹPEC Číslo stĺpca daného modulu, v ktorom sa položka nachádza vo web formulári
RO Označenie dopočítanej položky – nie je súčasťou XSD schémy, ale sa priamo dopočítava v ISZI (ak má príznak ÁNO je dopočítaná)

Kontroly:

PORADIE TEXT OZNAMU LOGICKÝ VÝRAZ MODUL INDEXY PREMENNÉ KONTEXT VAR
1 "Modul 3102: Musí byť vyplnený počet návštev v S1 /NAV_P/!" Check (NOT ISNULL(R1S1) OR NOT ISNULL(R2S1) OR NOT ISNULL(R3S1) OR NOT ISNULL(R4S1)) 3102        
2 "Modul 3212_A: Počet herpetických infekcií v R4S"+j+" /P_VYS_HER_INF/ musí byť väčší alebo rovný súčtu zoster v R5S"+j+" + herpes simplex v R6S"+j+" /P_VYS_HER_INF_ZOS+ P_VYS_HER_INF_HS/." Forcheck(j, R4Sj >= R5Sj + R6Sj) 3212_A j={1-PS}   R4Sj  
3 "Modul 3212_A: Počet melanómov a iných zhubných nádorov kože v R15S"+j+" /P_VYS_MEL_IZNK/ musí byť väčší alebo rovný počtu malígnych melanómov kože v R16S"+j+" /P_VYS_MEL_MAL/." Forcheck(j, R15Sj >= R16Sj) 3212_A j={1-PS}   R15Sj  
4 "Medzimodulová kontrola: Počet vyšetrených mužov na atopicú dermatitídu v R20 m.3212_A /P_VYS_AT_DER/ musí byť nižší alebo rovný počtu vyšetrených mužov na dermatitídy a ekzémy v R3 m.3212_B /P_VYS_L20_30/." Check(M3212_AR20S1+M3212_AR20S3<=Sum(j, M3212_BR3Sj)) 3212_B j={1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31,33,35}   M3212_AR20S1; M3212_AR20S3  
5 "Medzimodulová kontrola: Počet vyšetrených žien na atopicú dermatitídu v R20 m.3212_A /P_VYS_AT_DER/ musí byť nižší alebo rovný počtu vyšetrených žien na dermatitídy a ekzémy v R3 m.3212_B /P_VYS_L20_30/." Check(M3212_AR20S2+M3212_AR20S4<=Sum(j, M3212_BR3Sj)) 3212_B j={2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30,32,34,36}   M3212_AR20S2; M3212_AR20S4  
6 "Medzimodulová kontrola: Počet vyšetrených mužov na alergickú kontaktnú dermatitídu v R21 m.3212_A /P_VYS_AL_KO_DER/ musí byť nižší alebo rovný počtu vyšetrených mužov na dermatitídy a ekzémy v R3 m.3212_B /P_VYS_L20_30/." Check(M3212_AR21S1+M3212_AR21S3<=Sum(j, M3212_BR3Sj)) 3212_B j={1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31,33,35}   M3212_AR21S1; M3212_AR21S3  
7 "Medzimodulová kontrola: Počet vyšetrených žien na alergickú kontaktnú dermatitídu v R21 m.3212_A /P_VYS_AL_KO_DER/ musí byť nižší alebo rovný počtu vyšetrených žien na dermatitídy a ekzémy v R3 m.3212_B /P_VYS_L20_30/." Check(M3212_AR21S2+M3212_AR21S4<=Sum(j, M3212_BR3Sj)) 3212_B j={2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30,32,34,36}   M3212_AR21S2; M3212_AR21S4  
9001 "Modul 9001: Počet minút v R2S1 /MIN_CAS_VYPL/ nemôže byť vyšší ako 59." Check(R2S1 < 60) 9001     R2S1  
9002 "Modul 9001: Skutočne Vám vypĺňanie tohto formulára trvalo viac ako 10 hodín?" Check(R1S1 <= 10) 9001     R1S1 ÁNO

Vzájomné dynamické obmedzenia položiek (množina povolených hodnôt obmedzovanej položky je daná hodnotou obmedzujúcej položky):