Rozhranie: M01 Ročný výkaz o počte a štruktúre pracovníkov v zdravotníctve

Rozhranie platí od roku 2010

Položky:

KÓD POLOŽKY ID POVINNÁ DÁTOVÝ TYP ROZSAH OM NÁZOV POLOŽKY MODUL RIADOK STLPEC RO
ROK_SPRAC ÁNO ÁNO varchar 4   Rok spracovania 0_M01 1 1  
MESIAC_SPRAC ÁNO ÁNO varchar 2   Mesiac spracovania 0_M01 2 1  
ICO ÁNO ÁNO varchar 8   Identifikačné číslo organizácie 0_M01 3 1  
NAZOV   ÁNO varchar 150   Názov spravodajskej jednotky 0_M01 4 1  
SIDSJ_OBEC_KOD   ÁNO varchar 6   Obec sidla spravodajskej jednotky 0_M01 5 1  
PRIEZVISKO_ZOST   ÁNO varchar 60   Priezvisko zostavovateľa výkazu 0_M01 6 1  
TEL   ÁNO varchar 35   Telefónne číslo zostavovateľa (vrátane klapky) 0_M01 7 1  
EMAIL     varchar 64   e-mail zostavovateľa 0_M01 8 1  
POZNAMKA     varchar 256   Poznámka 0_M01 9 1  
AUTOR_XML     varchar 50   Autor xml 0_M01 10 1  
CISR_ODB   ÁNO varchar 3 OM1_1201 OdbornáŠpecializáciaÚtvaru 1201   1  
CISR_DUTV   ÁNO varchar 1 OM1_1201 DruhŠpecializovanéhoÚtvaru 1201   2  
PC_OU   ÁNO varchar 2 OM1_1201 PoradovéČísloÚtvaru 1201   3  
PPK   ÁNO varchar 1 OM1_1201 PlatnosťPridelenéhoKódu 1201   4  
PR_POVOLANIE1     varchar 3 OM1_1201 PracovníkPovolanie 1201   5  
PR_PP_UV     float 2 OM1_1201 PracovníkEvidenčnýPočetPracovnýPomerPrepočítaný 1201   6  
PR_MPP_PZS_UV     float 2 OM1_1201 PracovníkEvidenčnýPočetMimopracPomerPZSPrepočítaný 1201   7  
POZNAMKA1     varchar 256 OM1_1201 PoznámkaPreModuly 1201   8  
PR_PC   ÁNO integer 15 OM1_1101 PoradovéČísloPracovníka 1101   1  
PR_POVOLANIE     varchar 3 OM1_1101 PracovníkPovolanie 1101   2  
PR_POHLAVIE2     varchar 1 OM1_1101 PracovníkPohlavie 1101   3  
PR_EV_3112_PRED_ROK     bool   OM1_1101 PracovníkEvidenciak31.12.PredchádzajúcehoRoka 1101   4  
PR_EV_3112_SLED_ROK     bool   OM1_1101 PracovníkEvidenciak31.12.SledovanéhoRoka 1101   5  
PR_POHYB_PRIB     varchar 2 OM1_1101 PracovníkPohybPribudolPočasSledRoka 1101   6  
PR_POHYB_UBUD     varchar 2 OM1_1101 PracovníkPohybUbudolPočasSledRoka 1101   7  
PR_VEK_KAT     varchar 5 OM1_1101 PracovníkVekováKategória 1101   8  
PR_DOCH_NEPOBERA     bool   OM1_1101 PracovníkDôchVekNepoberáStarDôchodok 1101   9  
PR_DOCH_POBERA     bool   OM1_1101 PracovníkPoberáDôchAleboStarobnýDôchodok 1101   10  
PR_VZDELANIE     varchar 2 OM1_1101 PracovníkVzdelanie 1101   11  
PR_ABSOLVENT     bool   OM1_1101 PracovníkAbsolventŠkoly 1101   12  
PR_ABS_UK_ST_SLEDR     bool   OM1_1101 PracovníkAbsolventŠkolyUkončenieŠtúdiaVSledRoku 1101   13  
PR_ZP1     bool   OM1_1101 PracovníkZdravotnéPostihnutie1 1101   14  
PR_ZP2     bool   OM1_1101 PracovníkZdravotnéPostihnutie2 1101   15  
PR_CUDZI_EHPS     bool   OM1_1101 PracovníkCudzíŠtátnyPríslušEHPŠvajčiarsko 1101   16  
PR_CUDZI_MIMO_EHPS     bool   OM1_1101 PracovníkCudzíŠtátnyPríslušMimoEHPŠvajčiarsko 1101   17  
PR_RIADITEL     bool   OM1_1101 PracovníkRiaditeľ 1101   18  
PR_PRI_POS_RIAD     bool   OM1_1101 PracovníkVPriamejPôsobnostiRiaditeľa 1101   19  
PR_OSTAT_VED_PRAC     bool   OM1_1101 PracovníkOstatnýVedúci 1101   20  
PR_MIMOEVID_STAV     varchar 2 OM1_1101 PracovníkMimoevidenčnýStav 1101   21  
DOH_ZML_DRUH     varchar 1 OM1_4204 Dohody a zmluvy uzatvorené mimo PP 4204   1  
DOH_ZML_UCEL     varchar 1 OM1_4204 Účel dohôd a zmlúv 4204   2  
DZ_POC_UZAT_SPOLU     integer 6 OM1_4204 Počet uzatvorených dohôd a zmlúv -spolu 4204   3  
DZ_POC_UZAT_ZENY     integer 6 OM1_4204 Počet uzatvorených dohôd a zmlúv so ženami 4204   4  

Kontroly:

PORADIE TEXT OZNAMU LOGICKÝ VÝRAZ MODUL INDEXY PREMENNÉ KONTEXT VAR
101 "Modul 1101: Ak pracovník nebol v evidenčnom stave k 31.12. sledovaného roka /PR_EV_3112_SLED_ROK/, potom stĺpce 8 až 20 v riadku "+i+" ostávajú prázdne." Forcheck(i, IF(RiS5=='0', ISNULL(RiS8) AND RiS9=='0' AND RiS10=='0' AND ISNULL(RiS11) AND RiS12=='0' AND RiS13=='0' AND RiS14=='0' AND RiS15=='0' AND RiS16=='0' AND RiS17=='0' AND RiS18=='0' AND RiS19=='0' AND RiS20=='0', TRUE)) 1101 i={1-PR}   RiS5  
102 "Modul 1101: Ak pracovník bol v evidenčnom stave k 31.12. sledovaného roka /PR_EV_3112_SLED_ROK/, potom veková a vzdelanostná štruktúra v R"+i+"S8 a R"+i+"S11 musia byť vyplnené /PR_VEK_KAT, PR_VZDELANIE/." Forcheck(i, IF(RiS5=='1', NOT ISNULL(RiS8) AND NOT ISNULL(RiS11), TRUE)) 1101 i={1-PR}   RiS8; RiS11  
103 "Modul 1101: Ak pracovník pribudol do SJ /PR_EV_3112_PRED_ROK, PR_EV_3112_SLED_ROK/, uveďte spôsob [dôvod] príchodu [výber z číselníka - MP č.8] v R"+i+"S6 /PR_POHYB_PRIB/." Forcheck(i, IF(RiS4=='0' AND RiS5=='1', NOT ISNULL(RiS6), TRUE)) 1101 i={1-PR}   RiS6  
104 "Modul 1101: Ak pracovník ubudol zo SJ /PR_EV_3112_PRED_ROK, PR_EV_3112_SLED_ROK/, uveďte dôvod odchodu [výber z číselníka - MP č.8] v R"+i+"S7 /PR_POHYB_UBUD/." Forcheck(i, IF(RiS4=='1' AND RiS5=='0', NOT ISNULL(RiS7), TRUE)) 1101 i={1-PR}   RiS7  
105 "Modul 1101: Vyberte len jednu z možností - stĺpec 9 alebo 10 v riadku "+i+" /PR_DOCH_NEPOBERA, PR_DOCH_POBERA/." Forcheck(i, IF((RiS9=='1' AND RiS10=='0') OR (RiS10=='1' AND RiS9=='0') OR (RiS9=='0' AND RiS10=='0'), TRUE, FALSE)) 1101 i={1-PR}   RiS9; RiS10  
106 "Modul 1101: Ak absolvent školy ukončil štúdium v sledovanom roku /PR_ABS_UK_ST_SLEDR/, vyplní kladne aj R"+i+"S12 /PR_ABSOLVENT/." Forcheck(i, IF(RiS13=='1', RiS12=='1', TRUE)) 1101 i={1-PR}   RiS12  
107 "Modul 1101: Vyberte len jednu z možností - stĺpec 14 alebo 15 v riadku "+i+" /PR_ZP1, PR_ZP2/." Forcheck(i, IF((RiS14=='1' AND RiS15=='0') OR (RiS15=='1' AND RiS14=='0') OR (RiS14=='0' AND RiS15=='0'), TRUE, FALSE)) 1101 i={1-PR}   RiS14; RiS15  
108 "Modul 1101: Vyberte len jednu z možností - stĺpec 16 alebo 17 v riadku "+i+" /PR_CUDZI_EHPS, PR_CUDZI_MIMO_EHPS/." Forcheck(i, IF((RiS16=='1' AND RiS17=='0') OR (RiS17=='1' AND RiS16=='0') OR (RiS16=='0' AND RiS17=='0'), TRUE, FALSE)) 1101 i={1-PR}   RiS16; RiS17  
109 "Modul 1101: Vyberte len jednu z možností - stĺpec 18,19 alebo 20 v riadku "+i+" /PR_RIADITEL, PR_PRI_POS_RIAD, PR_OSTAT_VED_PRAC/." Forcheck(i, IF((RiS18=='1' AND RiS19=='0' AND RiS20=='0') OR (RiS19=='1' AND RiS18=='0' AND RiS20=='0') OR (RiS20=='1' AND RiS18=='0' AND RiS19=='0') OR (RiS18=='0' AND RiS19=='0' AND RiS20=='0'), TRUE, FALSE)) 1101 i={1-PR}   RiS18; RiS19; RiS20  
110 "Modul 1101: Ak pracovník prišiel do SJ počas sledovaného roka nástupom zo školy /PR_EV_3112_PRED_ROK,PR_EV_3112_SLED_ROK,PR_POHYB_PRIB/, potom vyplňte kladne aj R"+i+"S12 /PR_ABSOLVENT/." Forcheck(i, IF(RiS4=='0' AND RiS5=='1' AND RiS6=='03', RiS12=='1', TRUE)) 1101 i={1-PR}   RiS12  
111 "Modul 1101: Ak je vyplnený aspoň jeden zo stĺpcov S4-S21 v riadku R"+i+", potom musia byť vyplnené R"+i+"S2 a zároveň R"+i+"S3 /PR_POVOLANIE, PR_POHLAVIE2/." Forcheck(i, IF(RiS4=='1' OR RiS5=='1' OR NOT ISNULL(RiS6) OR NOT ISNULL(RiS7) OR NOT ISNULL(RiS8) OR RiS9=='1' OR RiS10=='1' OR NOT ISNULL(RiS11) OR RiS12=='1' OR RiS13=='1' OR RiS14=='1' OR RiS15=='1' OR RiS16=='1' OR RiS17=='1' OR RiS18=='1' OR RiS19=='1' OR RiS20=='1' OR NOT ISNULL(RiS21), NOT ISNULL(RiS2) AND NOT ISNULL(RiS3), TRUE)) 1101 i={1-PR}   RiS2; RiS3  
112 "Modul 1101: Ak je pracovník v evidenčnom stave k 31.12. sledovaného roka, potom zrušte evidenciu v mimoevidenčnom stave v R"+i+"S21." Forcheck(i, IF(RiS5=='1', ISNULL(RiS21), TRUE)) 1101 i={1-PR}   RiS21  
113 "Modul 1101: Ak je pracovník k 31.12.2010 v mimoevidenčnom stave v R"+i+"S21 /PR_MIMOEVID_STAV/, potom zrušte evidenciu v R"+i+"S5 /PR_EV_3112_SLED_ROK/." Forcheck(i, IF(NOT ISNULL(RiS21), RiS5 =='0', TRUE)) 1101 i={1-PR}   RiS5  
114 "Modul 1101: Ak je pracovník k 31.12.2010 v mimoevidenčnom stave {MD,RD} v R"+i+"S21 /PR_MIMOEVID_STAV/, do ktorého prešiel počas sled. roka, potom vyberte kód 13 v R"+i+"S7 /PR_POHYB_UBUD/" Forcheck(i, IF(RiS21 =='01' OR RiS21 =='02' AND (RiS4 =='1' AND RiS5 =='0'), RiS7 =='13', TRUE)) 1101 i={1-PR}   RiS7  
115 "Modul 1101: Výber vzdelania v R"+i+"S11 /PR_VZDELANIE/ pre zdravotnícke povolanie 'lekár' v R"+i+"S2 /PR_POVOLANIE/ nie je v súlade s platnou legislatívou {Nariadenie vlády SR č. 296/2010}." Forcheck(i, IF(RiS2=='A01' AND NOT ISNULL(RiS11), RiS11=='01' OR RiS11=='03' OR RiS11=='04' OR RiS11=='05' OR RiS11=='06' OR RiS11=='07' OR RiS11=='30', TRUE)) 1101 i={1-PR}   RiS11  
116 "Modul 1101: Výber vzdelania v R"+i+"S11 /PR_VZDELANIE/ pre zdravotnícke povolanie 'zubný lekár' v R"+i+"S2 /PR_POVOLANIE/ nie je v súlade s platnou legislatívou {Nariadenie vlády SR č. 296/2010}." Forcheck(i, IF(RiS2=='B01' AND NOT ISNULL(RiS11), RiS11=='01' OR RiS11=='03' OR RiS11=='04' OR RiS11=='05' OR RiS11=='06' OR RiS11=='07' OR RiS11=='30', TRUE)) 1101 i={1-PR}   RiS11  
117 "Modul 1101: Výber vzdelania v R"+i+"S11 /PR_VZDELANIE/ pre zdravotnícke povolanie 'farmaceut' v R"+i+"S2 /PR_POVOLANIE/ nie je v súlade s platnou legislatívou {Nariadenie vlády SR č. 296/2010}." Forcheck(i, IF(RiS2=='C01' AND NOT ISNULL(RiS11), RiS11=='01' OR RiS11=='03' OR RiS11=='04' OR RiS11=='05' OR RiS11=='06' OR RiS11=='07' OR RiS11=='30', TRUE)) 1101 i={1-PR}   RiS11  
118 "Modul 1101: Výber vzdelania v R"+i+"S11 /PR_VZDELANIE/ pre zdravotnícke povolanie 'sestra' v R"+i+"S2 /PR_POVOLANIE/ nie je v súlade s platnou legislatívou {Nariadenie vlády SR č. 296/2010}." Forcheck(i, IF(RiS2=='D01' AND NOT ISNULL(RiS11), RiS11=='01' OR RiS11=='03' OR RiS11=='05' OR RiS11=='07' OR RiS11=='10' OR RiS11=='12' OR RiS11=='13' OR RiS11=='14' OR RiS11=='15' OR RiS11=='17' OR RiS11=='18' OR RiS11=='19' OR RiS11=='20' OR RiS11=='22' OR RiS11=='23' OR RiS11=='24' OR RiS11=='30', TRUE)) 1101 i={1-PR}   RiS11  
119 "Modul 1101: Výber vzdelania v R"+i+"S11 /PR_VZDELANIE/ pre zdravotnícke povolanie 'pôrodná asistentka' v R"+i+"S2 /PR_POVOLANIE/ nie je v súlade s platnou legislatívou {Nariadenie vlády SR č. 296/2010}." Forcheck(i, IF(RiS2=='E01' AND NOT ISNULL(RiS11),RiS11=='01' OR RiS11=='03' OR RiS11=='05' OR RiS11=='07' OR RiS11=='10' OR RiS11=='12' OR RiS11=='13' OR RiS11=='14' OR RiS11=='15' OR RiS11=='17' OR RiS11=='18' OR RiS11=='19' OR RiS11=='20' OR RiS11=='22' OR RiS11=='23' OR RiS11=='24' OR RiS11=='30', TRUE)) 1101 i={1-PR}   RiS11  
120 "Modul 1101: Výber vzdelania v R"+i+"S11 /PR_VZDELANIE/ pre zdravotnícke povolanie 'zdravotnícky laborant' v R"+i+"S2 /PR_POVOLANIE/ nie je v súlade s platnou legislatívou {Nariadenie vlády SR č. 296/2010}." Forcheck(i, IF(RiS2=='F03' AND NOT ISNULL(RiS11),RiS11=='01' OR RiS11=='03' OR RiS11=='05' OR RiS11=='07' OR RiS11=='10' OR RiS11=='12' OR RiS11=='13' OR RiS11=='14' OR RiS11=='15' OR RiS11=='17' OR RiS11=='18' OR RiS11=='19' OR RiS11=='20' OR RiS11=='21' OR RiS11=='22' OR RiS11=='23' OR RiS11=='24' OR RiS11=='30', TRUE)) 1101 i={1-PR}   RiS11  
121 "Modul 1101: Výber vzdelania v R"+i+"S11 /PR_VZDELANIE/ pre zdravotnícke povolanie 'farmaceutický laborant' v R"+i+"S2 /PR_POVOLANIE/ nie je v súlade s platnou legislatívou {Nariadenie vlády SR č. 296/2010}." Forcheck(i, IF(RiS2=='F04' AND NOT ISNULL(RiS11), RiS11=='20' OR RiS11=='22' OR RiS11=='23' OR RiS11=='24' OR RiS11=='30', TRUE)) 1101 i={1-PR}   RiS11  
122 "Modul 1101: Výber vzdelania v R"+i+"S11 /PR_VZDELANIE/ pre zdravotnícke povolanie 'technik pre zdrav. pomôcky' v R"+i+"S2 /PR_POVOLANIE/ nie je v súlade s platnou legislatívou {Nariadenie vlády SR č. 296/2010}." Forcheck(i, IF(RiS2=='F05' AND NOT ISNULL(RiS11), RiS11=='10' OR RiS11=='12' OR RiS11=='13' OR RiS11=='14' OR RiS11=='30', TRUE)) 1101 i={1-PR}   RiS11  
123 "Modul 1101: Výber vzdelania v R"+i+"S11 /PR_VZDELANIE/ pre zdravotnícke povolanie 'fyzioterapeut' v R"+i+"S2 /PR_POVOLANIE/ nie je v súlade s platnou legislatívou {Nariadenie vlády SR č. 296/2010}." Forcheck(i, IF(RiS2=='G01' AND NOT ISNULL(RiS11), RiS11=='01' OR RiS11=='03' OR RiS11=='05' OR RiS11=='07' OR RiS11=='10' OR RiS11=='12' OR RiS11=='13' OR RiS11=='14' OR RiS11=='15' OR RiS11=='17' OR RiS11=='18' OR RiS11=='19' OR RiS11=='20' OR RiS11=='22' OR RiS11=='23' OR RiS11=='24' OR RiS11=='30', TRUE)) 1101 i={1-PR}   RiS11  
124 "Modul 1101: Výber vzdelania v R"+i+"S11 /PR_VZDELANIE/ pre zdravotnícke povolanie 'zdravotnícky záchranár' v R"+i+"S2 /PR_POVOLANIE/ nie je v súlade s platnou legislatívou {Nariadenie vlády SR č. 296/2010}." Forcheck(i, IF(RiS2=='G02' AND NOT ISNULL(RiS11), RiS11=='03' OR RiS11=='10' OR RiS11=='12' OR RiS11=='13' OR RiS11=='14' OR RiS11=='15' OR RiS11=='17' OR RiS11=='18' OR RiS11=='19' OR RiS11=='20' OR RiS11=='22' OR RiS11=='23' OR RiS11=='24' OR RiS11=='30', TRUE)) 1101 i={1-PR}   RiS11  
125 "Modul 1101: Výber vzdelania v R"+i+"S11 /PR_VZDELANIE/ pre zdravotnícke povolanie 'verejný zdravotník' v R"+i+"S2 /PR_POVOLANIE/ nie je v súlade s platnou legislatívou {Nariadenie vlády SR č. 296/2010}." Forcheck(i, IF(RiS2=='G03' AND NOT ISNULL(RiS11), RiS11=='01' OR RiS11=='03' OR RiS11=='10' OR RiS11=='12' OR RiS11=='15' OR RiS11=='17' OR RiS11=='20' OR RiS11=='22' OR RiS11=='30', TRUE)) 1101 i={1-PR}   RiS11  
126 "Modul 1101: Výber vzdelania v R"+i+"S11 /PR_VZDELANIE/ pre zdravotnícke povolanie 'zdravotnícky asistent' v R"+i+"S2 /PR_POVOLANIE/ nie je v súlade s platnou legislatívou {Nariadenie vlády SR č. 296/2010}." Forcheck(i, IF(RiS2=='G04' AND NOT ISNULL(RiS11), RiS11=='20' OR RiS11=='22' OR RiS11=='23' OR RiS11=='24' OR RiS11=='30', TRUE)) 1101 i={1-PR}   RiS11  
127 "Modul 1101: Výber vzdelania v R"+i+"S11 /PR_VZDELANIE/ pre zdravotnícke povolanie 'rádiologický technik' v R"+i+"S2 /PR_POVOLANIE/ nie je v súlade s platnou legislatívou {Nariadenie vlády SR č. 296/2010}." Forcheck(i, IF(RiS2=='G05' AND NOT ISNULL(RiS11), RiS11=='10' OR RiS11=='12' OR RiS11=='13' OR RiS11=='14' OR RiS11=='15' OR RiS11=='17' OR RiS11=='18' OR RiS11=='19' OR RiS11=='20' OR RiS11=='22' OR RiS11=='23' OR RiS11=='24' OR RiS11=='30', TRUE)) 1101 i={1-PR}   RiS11  
128 "Modul 1101: Výber vzdelania v R"+i+"S11 /PR_VZDELANIE/ pre zdravotnícke povolanie 'dentálna hygienička' v R"+i+"S2 /PR_POVOLANIE/ nie je v súlade s platnou legislatívou {Nariadenie vlády SR č. 296/2010}." Forcheck(i, IF(RiS2=='G07' AND NOT ISNULL(RiS11), RiS11=='10' OR RiS11=='12' OR RiS11=='13' OR RiS11=='14' OR RiS11=='15' OR RiS11=='17' OR RiS11=='18' OR RiS11=='19' OR RiS11=='23' OR RiS11=='24' OR RiS11=='30', TRUE)) 1101 i={1-PR}   RiS11  
129 "Modul 1101: Výber vzdelania v R"+i+"S11 /PR_VZDELANIE/ pre zdravotnícke povolanie 'asistent výživy' v R"+i+"S2 /PR_POVOLANIE/ nie je v súlade s platnou legislatívou {Nariadenie vlády SR č. 296/2010}." Forcheck(i, IF(RiS2=='G08' AND NOT ISNULL(RiS11), RiS11=='10' OR RiS11=='12' OR RiS11=='20' OR RiS11=='22' OR RiS11=='30', TRUE)) 1101 i={1-PR}   RiS11  
130 "Modul 1101: Výber vzdelania v R"+i+"S11 /PR_VZDELANIE/ pre zdravotnícke povolanie 'masér' v R"+i+"S2 /PR_POVOLANIE/ nie je v súlade s platnou legislatívou {Nariadenie vlády SR č. 296/2010}." Forcheck(i, IF(RiS2=='G09' AND NOT ISNULL(RiS11), RiS11=='20' OR RiS11=='22' OR RiS11=='23' OR RiS11=='24' OR RiS11=='25' OR RiS11=='27' OR RiS11=='30', TRUE)) 1101 i={1-PR}   RiS11  
131 "Modul 1101: Výber vzdelania v R"+i+"S11 /PR_VZDELANIE/ pre zdravotnícke povolanie 'sanitár' v R"+i+"S2 /PR_POVOLANIE/ nie je v súlade s platnou legislatívou {Nariadenie vlády SR č. 296/2010}." Forcheck(i, IF(RiS2=='G10' AND NOT ISNULL(RiS11), RiS11=='26' OR RiS11=='27' OR RiS11=='29' OR RiS11=='30', TRUE)) 1101 i={1-PR}   RiS11  
132 "Modul 1101: Výber vzdelania v R"+i+"S11 /PR_VZDELANIE/ pre zdravotnícke povolanie 'zubný technik' v R"+i+"S2 /PR_POVOLANIE/ nie je v súlade s platnou legislatívou {Nariadenie vlády SR č. 296/2010}." Forcheck(i, IF(RiS2=='H01' AND NOT ISNULL(RiS11), RiS11=='01' OR RiS11=='03' OR RiS11=='05' OR RiS11=='10' OR RiS11=='12' OR RiS11=='13' OR RiS11=='14' OR RiS11=='15' OR RiS11=='17' OR RiS11=='18' OR RiS11=='19' OR RiS11=='20' OR RiS11=='22' OR RiS11=='23' OR RiS11=='24' OR RiS11=='30', TRUE)) 1101 i={1-PR}   RiS11  
133 "Modul 1101: Výber vzdelania v R"+i+"S11 /PR_VZDELANIE/ pre zdravotnícke povolanie 'optometrista' v R"+i+"S2 /PR_POVOLANIE/ nie je v súlade s platnou legislatívou {Nariadenie vlády SR č. 296/2010}." Forcheck(i, IF(RiS2=='H02' AND NOT ISNULL(RiS11), RiS11=='10' OR RiS11=='12' OR RiS11=='13' OR RiS11=='14' OR RiS11=='15' OR RiS11=='17' OR RiS11=='18' OR RiS11=='19' OR RiS11=='30', TRUE)) 1101 i={1-PR}   RiS11  
134 "Modul 1101: Výber vzdelania v R"+i+"S11 /PR_VZDELANIE/ pre zdravotnícke povolanie 'očný optik' v R"+i+"S2 /PR_POVOLANIE/ nie je v súlade s platnou legislatívou {Nariadenie vlády SR č. 296/2010}." Forcheck(i, IF(RiS2=='H03' AND NOT ISNULL(RiS11), RiS11=='20' OR RiS11=='22' OR RiS11=='23' OR RiS11=='24' OR RiS11=='30', TRUE)) 1101 i={1-PR}   RiS11  
135 "Modul 1101: Výber vzdelania v R"+i+"S11 /PR_VZDELANIE/ pre zdravotnícke povolanie 'ortopedický technik' v R"+i+"S2 /PR_POVOLANIE/ nie je v súlade s platnou legislatívou {Nariadenie vlády SR č. 296/2010}." Forcheck(i, IF(RiS2=='H04' AND NOT ISNULL(RiS11), RiS11=='20' OR RiS11=='22' OR RiS11=='23' OR RiS11=='24' OR RiS11=='30', TRUE)) 1101 i={1-PR}   RiS11  
136 "Modul 1101: Výber vzdelania v R"+i+"S11 /PR_VZDELANIE/ pre zdravotnícke povolanie 'logopéd' v R"+i+"S2 /PR_POVOLANIE/ nie je v súlade s platnou legislatívou {Nariadenie vlády SR č. 296/2010}." Forcheck(i, IF(RiS2=='I01' AND NOT ISNULL(RiS11), RiS11=='02' OR RiS11=='03' OR RiS11=='05' OR RiS11=='07' OR RiS11=='30', TRUE)) 1101 i={1-PR}   RiS11  
137 "Modul 1101: Výber vzdelania v R"+i+"S11 /PR_VZDELANIE/ pre zdravotnícke povolanie 'psychológ' v R"+i+"S2 /PR_POVOLANIE/ nie je v súlade s platnou legislatívou {Nariadenie vlády SR č. 296/2010}." Forcheck(i, IF(RiS2=='I02' AND NOT ISNULL(RiS11), RiS11=='02' OR RiS11=='03' OR RiS11=='05' OR RiS11=='07' OR RiS11=='30', TRUE)) 1101 i={1-PR}   RiS11  
138 "Modul 1101: Výber vzdelania v R"+i+"S11 /PR_VZDELANIE/ pre zdravotnícke povolanie 'laboratórny diagnostik' v R"+i+"S2 /PR_POVOLANIE/ nie je v súlade s platnou legislatívou {Nariadenie vlády SR č. 296/2010}." Forcheck(i, IF(RiS2=='I03' AND NOT ISNULL(RiS11), RiS11=='02' OR RiS11=='03' OR RiS11=='05' OR RiS11=='07' OR RiS11=='30', TRUE)) 1101 i={1-PR}   RiS11  
139 "Modul 1101: Výber vzdelania v R"+i+"S11 /PR_VZDELANIE/ pre zdravotnícke povolanie 'liečebný pedagóg' v R"+i+"S2 /PR_POVOLANIE/ nie je v súlade s platnou legislatívou {Nariadenie vlády SR č. 296/2010}." Forcheck(i, IF(RiS2=='I04' AND NOT ISNULL(RiS11), RiS11=='02' OR RiS11=='03' OR RiS11=='05' OR RiS11=='07' OR RiS11=='30', TRUE)) 1101 i={1-PR}   RiS11  
140 "Modul 1101: Výber vzdelania v R"+i+"S11 /PR_VZDELANIE/ pre zdravotnícke povolanie 'fyzik' v R"+i+"S2 /PR_POVOLANIE/ nie je v súlade s platnou legislatívou {Nariadenie vlády SR č. 296/2010}." Forcheck(i, IF(RiS2=='I05' AND NOT ISNULL(RiS11), RiS11=='02' OR RiS11=='03' OR RiS11=='05' OR RiS11=='07' OR RiS11=='30', TRUE)) 1101 i={1-PR}   RiS11  
141 "Modul 1101: Pre nezdravotnícke povolanie 'THP' v R"+i+"S2 /PR_POVOLANIE/ zvoľte vzdelanie v R"+i+"S11 /PR_VZDELANIE/ iba z ponúkaného výberu {MP, str. 5-8}." Forcheck(i, IF(RiS2=='J00' AND NOT ISNULL(RiS11), RiS11=='01' OR RiS11=='10' OR RiS11=='15' OR RiS11=='20' OR RiS11=='26' OR RiS11=='28' OR RiS11=='30', TRUE)) 1101 i={1-PR}   RiS11  
142 "Modul 1101: Pre nezdravotnícke povolanie 'robotnícky a prevádzkový pracovník' v R"+i+"S2 /PR_POVOLANIE/ zvoľte vzdelanie v R"+i+"S11 /PR_VZDELANIE/ iba z ponúkaného výberu {MP, str. 5-8}." Forcheck(i, IF(RiS2=='K00' AND NOT ISNULL(RiS11), RiS11=='01' OR RiS11=='10' OR RiS11=='15' OR RiS11=='20' OR RiS11=='26' OR RiS11=='28' OR RiS11=='30', TRUE)) 1101 i={1-PR}   RiS11  
143 "Modul 1101: Pre nezdravotnícke povolanie 'pedagogický pracovník' v R"+i+"S2 /PR_POVOLANIE/ zvoľte vzdelanie v R"+i+"S11 /PR_VZDELANIE/ iba z ponúkaného výberu {MP, str. 5-8}." Forcheck(i, IF(RiS2=='L00' AND NOT ISNULL(RiS11), RiS11=='01' OR RiS11=='02' OR RiS11=='03' OR RiS11=='04' OR RiS11=='05' OR RiS11=='06' OR RiS11=='07' OR RiS11=='08' OR RiS11=='09' OR RiS11=='10' OR RiS11=='11' OR RiS11=='12' OR RiS11=='13' OR RiS11=='14' OR RiS11=='15' OR RiS11=='16' OR RiS11=='17' OR RiS11=='18' OR RiS11=='19' OR RiS11=='20' OR RiS11=='21' OR RiS11=='22' OR RiS11=='23' OR RiS11=='24' OR RiS11=='30', TRUE)) 1101 i={1-PR}   RiS11  
144 "Modul 1101: Pre nezdravotnícke povolanie 'pracovník vedy, výskumu a vývoja' v R"+i+"S2 /PR_POVOLANIE/ zvoľte vzdelanie v R"+i+"S11 /PR_VZDELANIE/ iba z ponúkaného výberu {MP, str. 5-8}." Forcheck(i, IF(RiS2=='M00' AND NOT ISNULL(RiS11), RiS11=='01' OR RiS11=='02' OR RiS11=='03' OR RiS11=='04' OR RiS11=='05' OR RiS11=='06' OR RiS11=='07' OR RiS11=='08' OR RiS11=='09' OR RiS11=='10' OR RiS11=='11' OR RiS11=='12' OR RiS11=='13' OR RiS11=='14' OR RiS11=='15' OR RiS11=='16' OR RiS11=='17' OR RiS11=='18' OR RiS11=='19' OR RiS11=='20' OR RiS11=='21' OR RiS11=='22' OR RiS11=='23' OR RiS11=='24' OR RiS11=='30', TRUE)) 1101 i={1-PR}   RiS11  
145 "Modul 1101: Pre nezdravotnícke povolanie 'elektrotechnik' v R"+i+"S2 /PR_POVOLANIE/ zvoľte vzdelanie v R"+i+"S11 /PR_VZDELANIE/ iba z ponúkaného výberu {MP, str. 5-8}." Forcheck(i, IF(RiS2=='N01' AND NOT ISNULL(RiS11), RiS11=='01' OR RiS11=='20' OR RiS11=='30', TRUE)) 1101 i={1-PR}   RiS11  
146 "Modul 1101: Pre nezdravotnícke povolanie 'politická funkcia' v R"+i+"S2 /PR_POVOLANIE/ zvoľte vzdelanie v R"+i+"S11 /PR_VZDELANIE/ iba z ponúkaného výberu {MP, str. 5-8}." Forcheck(i, IF(RiS2=='Z00' AND NOT ISNULL(RiS11), RiS11=='01' OR RiS11=='02' OR RiS11=='03' OR RiS11=='04' OR RiS11=='05' OR RiS11=='06' OR RiS11=='07' OR RiS11=='08' OR RiS11=='09' OR RiS11=='10' OR RiS11=='11' OR RiS11=='12' OR RiS11=='13' OR RiS11=='14' OR RiS11=='15' OR RiS11=='16' OR RiS11=='17' OR RiS11=='18' OR RiS11=='19' OR RiS11=='20' OR RiS11=='21' OR RiS11=='22' OR RiS11=='23' OR RiS11=='24' OR RiS11=='30', TRUE)) 1101 i={1-PR}   RiS11  
147 "Modul 1101: Ak pracovník odišiel počas sledovaného roka do mimoevidenčného stavu z dôvodu odchodu na MD,RD - R"+i+"S7 /PR_POHYB_UBUD/, musí byť vyplnený aj R"+i+"S21 /PR_MIMOEVID_STAV/ kódom 01 resp. 02" Forcheck(i, IF(RiS7 =='13' AND RiS5 =='0', RiS21 =='01' OR RiS21 =='02', TRUE)) 1101 i={1-PR}   RiS21 ÁNO
148 "Modul 1101: Ak je pracovník evidov. k 31.12.2009 aj k 31.12.2010 /PR_EV_3112_PRED_ROK,PR_EV_3112_SLED_ROK/, nevypĺňa pohyb - R"+i+"S6 a R"+i+"S7 /PR_POHYB_PRIB,PR_POHYB_UBUD/. To neplatí, ak v sledov. roku došlo u zamestnanca k pohybu [odchod aj príchod]" Forcheck(i, IF(RiS4=='1' AND RiS5=='1', ISNULL(RiS6) AND ISNULL(RiS7), TRUE)) 1101 i={1-PR}   RiS6; RiS7 ÁNO
149 "Modul 1101: Ak pracovník nie je evidovaný k 31.12.2009 ani k 31.12.2010 /PR_EV_3112_PRED_ROK,PR_EV_3112_SLED_ROK/, vyplní pohyb - R"+i+"S6 a R"+i+"S7 /PR_POHYB_PRIB,PR_POHYB_UBUD/, alebo v R"+i+"S21 mimoevidenčný stav /PR_MIMOEVID_STAV/." Forcheck(i, IF(RiS4=='0' AND RiS5=='0', NOT ISNULL(RiS6) AND NOT ISNULL(RiS7) OR ISNULL(RiS6) AND ISNULL(RiS7) AND NOT ISNULL(RiS21), TRUE)) 1101 i={1-PR}   RiS6; RiS7 ÁNO
150 "Modul 1101: Ak pracovník nie je evidovaný k 31.12.2010 v R"+i+"S5 /PR_EV_3112_SLED_ROK/ a v R"+i+"S7 /PR_POHYB_UBUD/ má kód '13', zvážte výber položky v R"+i+"S21 /PR_MIMOEVID_STAV/, ak pracovník prešiel do mimoevidenčného stavu." Forcheck(i, IF(RiS5=='0' AND RiS7=='13', RiS21=='01' OR RiS21=='02', TRUE)) 1101 i={1-PR}   RiS21 ÁNO
151 "Modul 1101: Ak uvediete len spôsob [dôvod] príchodu v R"+i+"S6 /PR_POHYB_PRIB/, potom vyplňte kladne S5 /PR_EV_3112_SLED_ROK/, a S4 /PR_EV_3112_PRED_ROK/ ostáva prázdny!" Forcheck(i, IF(NOT ISNULL(RiS6), RiS4=='0' AND RiS5=='1', TRUE)) 1101 i={1-PR}   RiS6 ÁNO
152 "Modul 1101: Ak uvediete len dôvod odchodu v R"+i+"S7 /PR_POHYB_UBUD/, potom vyplňte kladne S4 /PR_EV_3112_PRED_ROK/, a S5 /PR_EV_3112_SLED_ROK/ ostáva prázdny!" Forcheck(i, IF(NOT ISNULL(RiS7), RiS4=='1' AND RiS5=='0', TRUE)) 1101 i={1-PR}   RiS7 ÁNO
153 "Modul 1101: Uvádza sa len prvý nástup do zamestnania!" Forcheck(i, IF(RiS12=='1', RiS11=='01' OR RiS11=='10' OR RiS11=='15' OR RiS11=='20' OR RiS11=='26', TRUE)) 1101 i={1-PR}   RiS12 ÁNO
154 "Modul 1101: Pre tento druh povolania v R"+i+"S2 /PR_POVOLANIE/ zvážte výber vzdelania v R"+i+"S11 /PR_VZDELANIE/ pre absolventa!" Forcheck(i, IF(RiS12=='1' AND RiS2=='G10', RiS11=='27' OR RiS11=='29', TRUE)) 1101 i={1-PR}   RiS11 ÁNO
155 "Modul 1101: Za absolventa školy v R"+i+"S12 /PR_ABSOLVENT/ sa považuje pracovník vo veku do 25 rokov /PR_VEK_KAT/." Forcheck(i, IF(RiS12=='1' , RiS8=='00-19' OR RiS8=='20-24' OR RiS8=='25-29', TRUE)) 1101 i={1-PR}   RiS8 ÁNO
156 "Modul 1101: Ak pracovník odišiel počas sledovaného roka do mimoevidenčného stavu {iný dôvod} - R"+i+"S21 /PR_MIMOEVID_STAV/, potom v R"+i+"S7 /PR_POHYB_UBUD/ ako dôvod odchodu uveďte kód 07- ostatné {resp. 12}." Forcheck(i, IF(RiS7 =='01' OR RiS7 =='05' OR RiS7 =='13' OR RiS7 =='14' OR RiS7 =='15' OR RiS7 =='16' OR RiS7 =='17' OR RiS7 =='18' OR RiS7 =='22', RiS21<>'04', TRUE)) 1101 i={1-PR}   RiS21 ÁNO
157 "Modul 1101: Ak pracovník ukončil štúdium v sledovanom roku - R"+i+"S13 /PR_ABS_UK_ST_SLEDR/, potom ako dôvod príchodu uvádza kód 03 {nástup zo škôl a učilíšť} v R"+i+"S6 /PR_POHYB_PRIB/." Forcheck(i, IF(RiS13=='1', RiS6=='03', TRUE)) 1101 i={1-PR}   RiS6 ÁNO
158 "Modul 1101: Pre dané povolanie v R"+i+"S2 /PR_POVOLANIE/ a vzdelanie v R"+i+"S11 /PR_VZDELANIE/ uveďte v poznámke druh špecializácie, resp. certifikácie, resp. oboch." Forcheck(i, IF(RiS2=='G02' AND (RiS11=='13' OR RiS11=='14' OR RiS11=='18' OR RiS11=='19' OR RiS11=='23' OR RiS11=='24') , FALSE, TRUE)) 1101 i={1-PR}   RiS11 ÁNO
159 "Modul 1101: Pre dané povolanie v R"+i+"S2 /PR_POVOLANIE/ a vzdelanie v R"+i+"S11 /PR_VZDELANIE/ uveďte v poznámke druh špecializácie, resp. certifikácie, resp. oboch." Forcheck(i, IF(RiS2=='G04' AND (RiS11=='23' OR RiS11=='24') , FALSE, TRUE)) 1101 i={1-PR}   RiS11 ÁNO
160 "Modul 1101: Pre dané povolanie v R"+i+"S2 /PR_POVOLANIE/ a vzdelanie v R"+i+"S11 /PR_VZDELANIE/ uveďte v poznámke druh špecializácie, resp. certifikácie, resp. oboch." Forcheck(i, IF(RiS2=='G07' AND (RiS11=='12' OR RiS11=='13' OR RiS11=='14' OR RiS11=='17' OR RiS11=='18' OR RiS11=='19' OR RiS11=='23') , FALSE, TRUE)) 1101 i={1-PR}   RiS11 ÁNO
161 "Modul 1101: Pre dané povolanie v R"+i+"S2 /PR_POVOLANIE/ a vzdelanie v R"+i+"S11 /PR_VZDELANIE/ uveďte v poznámke druh špecializácie, resp. certifikácie, resp. oboch." Forcheck(i, IF(RiS2=='G09' AND (RiS11=='22' OR RiS11=='23' OR RiS11=='24') , FALSE, TRUE)) 1101 i={1-PR}   RiS11 ÁNO
162 "Modul 1101: Pre dané povolanie v R"+i+"S2 /PR_POVOLANIE/ a vzdelanie v R"+i+"S11 /PR_VZDELANIE/ uveďte v poznámke druh špecializácie, resp. certifikácie, resp. oboch." Forcheck(i, IF(RiS2=='H02' AND (RiS11=='12' OR RiS11=='13' OR RiS11=='17' OR RiS11=='18' OR RiS11=='19') , FALSE, TRUE)) 1101 i={1-PR}   RiS11 ÁNO
201 "Modul 1201: Povolanie lekára sa nevykonáva pri odbornom zameraní útvaru stomatológia, čeľustná ortopédia, paradontológia, stomatologická protetika, maxilofaciálna chirurgia v R"+i+"S1 /CISR_ODB/. Zvoľte povolanie zubný lekár v R"+i+"S5 /PR_POVOLANIE/." Forcheck(i, IF(RiS1=='016' OR RiS1=='053' OR RiS1=='054' OR RiS1=='055' OR RiS1=='070', RiS5 <>'A01', TRUE)) 1201 i={1-PR}   RiS5  
202 "Modul 1201: Povolanie lekára a zubného lekára v R"+i+"S5 /PR_POVOLANIE/ sa nevykonáva pri odbornom zameraní útvaru výdajňa zdravotníckych pomôcok, zubná technika v R"+i+"S1 /CISR_ODB/." Forcheck(i, IF(RiS1=='134' OR RiS1=='170', RiS5 <>'A01' AND RiS5 <>'B01', TRUE)) 1201 i={1-PR}   RiS5  
203 "Modul 1201: V ambulanciách /CISR_DUTV/ útvaru gynekológia a pôrodníctvo, pediatrická gynekológia /CISR_ODB/ odbornú prácu vykonáva pôrodná asistentka v R"+i+"S5 /PR_POVOLANIE/." Forcheck(i, IF(RiS1=='009' OR RiS1=='017' AND RiS2=='2', RiS5 <>'D01', TRUE)) 1201 i={1-PR}   RiS5  
204 "Modul 1201: Ak kód odborného útvaru v R"+i+"S1 /CISR_ODB/ je väčší ako 900 [Číselník: Nemedicínske zameranie útvaru - príloha č.1B], potom kód druhu odb. útvaru v R"+i+"S2 /CISR_DUTV/ bude nula [okrem kódov 995,996,997]." Forcheck(i, IF(RiS1> '900' AND RiS1<> '995' AND RiS1<> '996' AND RiS1<> '997', RiS2=='0', TRUE)) 1201 i={1-PR}   RiS2  
205 "Modul 1201: Ak kód druhu odb. útvaru v R"+i+"S2 /CISR_DUTV/ je nula, potom kód odborného útvaru v R"+i+"S1 /CISR_ODB/ bude väčší ako 900 [Číselník: Nemedicínske zameranie útvaru - príloha č.1B] - okrem kódov 995,996,997." Forcheck(i, IF(RiS2=='0', RiS1> '900' AND RiS1<> '995' AND RiS1<> '996' AND RiS1<> '997', TRUE)) 1201 i={1-PR}   RiS1  
206 "Modul 1201: Ak druhom odb.útvaru v R"+i+"S2 /CISR_DUTV/ je nemedicínske pracovisko, potom evidenčný počet pracovníkov poskytujúcich zdrav.starostlivosť na základe zmlúv a dohôd v R"+i+"S7 /PR_MPP_PZS_UV/ ostáva prázdne." Forcheck(i, IF(RiS2=='0', ISNULL(RiS7), TRUE)) 1201 i={1-PR}   RiS7  
207 "Modul 1201: Ak kód odborného útvaru v R"+i+"S4 /PPK/ je neprevádzkovaný, potom evidenčný počet pracovníkov v pracovnom aj v mimopracovnom pomere v R"+i+"S6 a R"+i+"S7 /PR_PP_UV, PR_MPP_PZS_UV/ ostáva prázdny." Forcheck(i, IF(RiS4=='9', ISNULL(RiS6) AND ISNULL(RiS7), TRUE)) 1201 i={1-PR}   RiS6; RiS7  
208 "Modul 1201: Ak kód odborného útvaru v R"+i+"S4 /PPK/ je neprevádzkovaný, potom v R"+i+"S5 /PR_POVOLANIE/ vyberte kód 'Y - bez povolania'." Forcheck(i, IF(RiS4=='9', RiS5=='Y', TRUE)) 1201 i={1-PR}   RiS5  
209 "Modul 1201: Prosím napíšte do poznámky dôvod neuvedenia úväzku v R"+i+"S6 a R"+i+"S7/PR_PP_UV, PR_MPP_PZS_UV/ pre vybrané povolanie /PR_POVOLANIE/ a prevádzkovaný kód odb. zamerania útvaru v R"+i+"S4 /PPK/." Forcheck(i, IF(RiS4=='1',ISNULL(RiS5) AND NOT ISNULL(RiS6) AND NOT ISNULL(RiS7) OR ISNULL(RiS6) AND NOT ISNULL(RiS7) OR (NOT ISNULL(RiS6) AND ISNULL(RiS7)), TRUE)) 1201 i={1-PR}   RiS5; RiS6; RiS7 ÁNO
210 "Modul 1201: Pre odborný útvar - verejná lekáreň v R"+i+"S1 /CISR_DUTV/ vyberte prípustné povolanie: lekár,farmaceut,sestra,farmaceut.laborant,laborant pre zdravot. pomôcky,THP,robotnícke povolanie,prevádzk.povolanie,verejný zdravotník v S5 /PR_POVOLANIE/" Forcheck(i, IF(RiS1=='160' AND RiS4=='1', RiS5=='A01' OR RiS5=='C01' OR RiS5 =='D01' OR RiS5=='F04' OR RiS5=='F05' OR RiS5 =='J00' OR RiS5 =='K00' OR RiS5 =='G03', TRUE)) 1201 i={1-PR}   RiS5 ÁNO
211 "Modul 1201: Pre odb. útvar - výdajňa zdravot. pomôcok v R"+i+"S1 /CISR_DUTV/ vyberte prípustné povolanie: farmaceut,farmaceut.laborant,technik pre zdravot. pomôcky,elektrotechnik,ortopedický technik,THP,robotn. a prevádz. povolanie v S5 /PR_POVOLANIE/" Forcheck(i, IF(RiS1=='134' AND RiS4=='1', RiS5=='C01' OR RiS5=='F04' OR RiS5=='F05' OR RiS5 =='J00' OR RiS5 =='K00' OR RiS5 =='N01' OR RiS5 =='H04', TRUE)) 1201 i={1-PR}   RiS5 ÁNO
212 "Modul 1201: Ak druhom odb.útvaru v R"+i+"S2 /CISR_DUTV/ je medicínske pracovisko, potom evidenčný počet pracovníkov poskytujúcich zdrav.starostlivosť na základe zmlúv a dohôd v R"+i+"S7 /PR_MPP_PZS_UV/ ostáva prázdne pre nezdravotnícke povolania." Forcheck(i, IF(RiS2 <>'0' AND (RiS5 =='J00' OR RiS5 =='K00' OR RiS5 =='L00' OR RiS5 =='M00' OR RiS5 =='N01'), ISNULL(RiS7), TRUE)) 1201 i={1-PR}   RiS7 ÁNO
301 "Modul 4204: Počet uzatvorených dohôd a zmlúv v R"+i+"S3 /DZ_POC_UZAT_SPOLU/ musí byť väčší alebo rovný počtu dohôd a zmlúv uzatvorených ženami v R"+i+"S4 /DZ_POC_UZAT_ZENY/." Forcheck(i, RiS3 >= RiS4) 4204 i={1-PR}   RiS3  
302 "Modul 4204: Ak v R"+i+"S1 je kód C {brig. práca študentov}, potom pre R"+i+"S2 vyberte kód 5." Forcheck(i, IF(RiS1=='C', RiS2=='5', TRUE)) 4204 i={1-PR}   RiS2