Rozhranie: K02 Ročný výkaz o činnosti hematológie a transfúziológie - prac.SVLZ

Rozhranie platí od roku 2010

Položky:

KÓD POLOŽKY ID POVINNÁ DÁTOVÝ TYP ROZSAH OM NÁZOV POLOŽKY MODUL RIADOK STLPEC RO
ROK_SPRAC ÁNO ÁNO varchar 4   Rok spracovania 0_K02 1 1  
MESIAC_SPRAC ÁNO ÁNO varchar 2   Mesiac spracovania 0_K02 2 1  
ICO ÁNO ÁNO varchar 8   Identifikačné číslo organizácie 0_K02 3 1  
KODPZS ÁNO ÁNO varchar 12   Kód poskytovateľa zdravotnej starostlivosti 0_K02 4 1  
NAZOV   ÁNO varchar 150   Názov spravodajskej jednotky 0_K02 5 1  
SIDOU_OBEC_KOD   ÁNO varchar 6   Obec sidla odborného útvaru 0_K02 6 1  
PRIEZVISKO_ZOST   ÁNO varchar 60   Priezvisko zostavovateľa výkazu 0_K02 7 1  
TEL   ÁNO varchar 35   Telefónne číslo zostavovateľa (vrátane klapky) 0_K02 8 1  
EMAIL     varchar 64   e-mail zostavovateľa 0_K02 9 1  
POZNAMKA     varchar 256   Poznámka 0_K02 10 1  
AUTOR_XML     varchar 50   Autor xml 0_K02 11 1  
DAR_EVI     integer 10   DarcoviaEvidovaníK-31-12 3229 1 1  
DAR_AKT_PRAV     integer 10   DarcoviaAktívniPravidelní 3229 2 1  
DAR_AKT_PRVO     integer 10   DarcoviaAktívniPrvodarcovia 3229 3 1  
VYS_DAR_PRAV     integer 10   VyšetreniaPravidelníDarcovia 3112 1 1  
VYS_DAR_PRVO     integer 10   VyšetreniaPrvodarcovia 3112 1 2  
VYS_DAR_AUTOL     integer 10   VyšetreniaAutológniDarcovia 3112 1 3  
VYS_VYRAD_DAR_PRAV     integer 10   VyšetreniaVyradeníPravidelníDarcovia 3112 2 1  
VYS_VYRAD_DAR_PRVO     integer 10   VyšetreniaVyradeníPrvodarcovia 3112 2 2  
VYS_VYRAD_DAR_AUTOL     integer 10   VyšetreniaVyradeníAutológniDarcovia 3112 2 3  
VYS_KRV_DAR_PRAV     integer 10   VyšetreniaKrvnáVzorkaPravidelníDarcovia 3112 3 1  
VYS_KRV_DAR_PRVO     integer 10   VyšetreniaKrvnáVzorkaPrvodarcovia 3112 3 2  
VYS_KRV_DAR_AUTOL     integer 10   VyšetreniaKrvnáVzorkaAutológniDarcovia 3112 3 3  
ODB_CE_KRV_DAR_DOB     integer 10   OdberyCeláKrvDobrovoľníDarcovia 3142 1 1  
ODB_CE_KRV_DAR_PLA     integer 10   OdberyCeláKrvPlateníDarcovia 3142 1 2  
ODB_CE_KRV_DAR_AUTOL     integer 10   OdberyCeláKrvAutológniDarcovia 3142 1 3  
ODB_PLAZ_DAR_DOB     integer 10   OdberyKrviniekPlazmaDobrovoľníDarcovia 3142 2 1  
ODB_PLAZ_DAR_PLA     integer 10   OdberyKrviniekPlazmaPlateníDarcovia 3142 2 2  
ODB_PLAZ_DAR_AUTOL     integer 10   OdberyKrviniekPlazmaAutológniDarcovia 3142 2 3  
ODB_ERYT_DAR_DOB     integer 10   OdberyKrviniekErytrocytyDobrovoľníDarcovia 3142 3 1  
ODB_ERYT_DAR_PLA     integer 10   OdberyKrviniekErytrocytyPlateníDarcovia 3142 3 2  
ODB_ERYT_DAR_AUTOL     integer 10   OdberyKrviniekErytrocytyAutológniDarcovia 3142 3 3  
ODB_TROM_DAR_DOB     integer 10   OdberyKrviniekTrombocytyDobrovoľníDarcovia 3142 4 1  
ODB_TROM_DAR_PLA     integer 10   OdberyKrviniekTrombocytyPlateníDarcovia 3142 4 2  
ODB_TROM_DAR_AUTOL     integer 10   OdberyKrviniekTrombocytyAutológniDarcovia 3142 4 3  
ODB_LEUK_DAR_DOB     integer 10   OdberyKrviniekLeukocytyDobrovoľníDarcovia 3142 5 1  
ODB_LEUK_DAR_PLA     integer 10   OdberyKrviniekLeukocytyPlateníDarcovia 3142 5 2  
ODB_LEUK_DAR_AUTOL     integer 10   OdberyKrviniekLeukocytyAutológniDarcovia 3142 5 3  
ODB_PKB_DAR_DOB     integer 10   OdberyKrviniekPerifKrvotvornéBunkyDobrovoľníDarcovia 3142 6 1  
ODB_PKB_DAR_PLA     integer 10   OdberyKrviniekPerifKrvotvornéBunkyPlateníDarcovia 3142 6 2  
ODB_PKB_DAR_AUTOL     integer 10   OdberyKrviniekPerifKrvotvornéBunkyAutológniDarcovia 3142 6 3  
APL_LIEC_TRANS     integer 10   AplikáciaLiečbyTransfúzie 3601 1 1  
ODB_KRV_LIEC     integer 10   OdberyKrviLiečebné 3601 2 1  
APL_LIEC_CYTAF     integer 10   AplikáciaLiečbyLiečebnéCytaferézy 3601 3 1  
APL_LIEC_PLAZMAF     integer 10   AplikáciaLiečbyLiečebnéPlazmaferézy 3601 4 1  
ODB_KRV_LAB_VYS     integer 10   OdberyKrviNaLaboratórneVyšetrenie 3601 5 1  
CISV_HEM_VYSET_2     varchar 4 OK2_3121 LaboratórneVyšetreniaHaT 3121   1  
VYSL_PH     integer 10 OK2_3121 VyšetLaboratórnePacientHospitalizovaný 3121   2  
VYSL_PA     integer 10 OK2_3121 VyšetLaboratórnePacientAmbulantný 3121   3  
VYSL_DAR     integer 10 OK2_3121 VyšetLaboratórneDarca 3121   4  
VYSL_ERYT_LE     integer 10   VyšetLaboratórneErytrocytyLe 3122 1 1  
VYSL_ERYT_LE_NK     integer 10   VyšetLaboratórneErytrocytyLeNagoetteKomôrka 3122 1 2  
VYSL_ERYT_TR     integer 10   VyšetLaboratórneErytrocytyTr 3122 1 3  
VYSL_ERYT_HTK     integer 10   VyšetLaboratórneErytrocytyHtk 3122 1 4  
VYSL_ERYT_HB     integer 10   VyšetLaboratórneErytrocytyHb 3122 1 5  
VYSL_ERYT_FVIII     integer 10   VyšetLaboratórneErytrocyty-fVIII 3122 1 6  
VYSL_ERYT_CB     integer 10   VyšetLaboratórneErytrocytyC.B. 3122 1 7  
VYSL_ERYT_VOL_HB     integer 10   VyšetLaboratórneErytrocytyVoľnýHb 3122 1 8  
VYSL_ERYT_STER     integer 10   VyšetLaboratórneErytrocytySterilita 3122 1 9  
VYSL_TROM_LE     integer 10   VyšetLaboratórneTrombocytyLe 3122 2 1  
VYSL_TROM_LE_NK     integer 10   VyšetLaboratórneTrombocytyLeNagoetteKomôrka 3122 2 2  
VYSL_TROM_TR     integer 10   VyšetLaboratórneTrombocytyTr 3122 2 3  
VYSL_TROM_HTK     integer 10   VyšetLaboratórneTrombocytyHtk 3122 2 4  
VYSL_TROM_HB     integer 10   VyšetLaboratórneTrombocytyHb 3122 2 5  
VYSL_TROM_FVIII     integer 10   VyšetLaboratórneTrombocyty-fVIII 3122 2 6  
VYSL_TROM_CB     integer 10   VyšetLaboratórneTrombocytyC.B. 3122 2 7  
VYSL_TROM_VOL_HB     integer 10   VyšetLaboratórneTrombocytyVoľnýHb 3122 2 8  
VYSL_TROM_STER     integer 10   VyšetLaboratórneTrombocytySterilita 3122 2 9  
VYSL_PLAZ_LE     integer 10   VyšetLaboratórnePlazmaLe 3122 3 1  
VYSL_PLAZ_LE_NK     integer 10   VyšetLaboratórnePlazmaLeNagoetteKomôrka 3122 3 2  
VYSL_PLAZ_TR     integer 10   VyšetLaboratórnePlazmaTr 3122 3 3  
VYSL_PLAZ_HTK     integer 10   VyšetLaboratórnePlazmaHtk 3122 3 4  
VYSL_PLAZ_HB     integer 10   VyšetLaboratórnePlazmaHb 3122 3 5  
VYSL_PLAZ_FVIII     integer 10   VyšetLaboratórnePlazma-fVIII 3122 3 6  
VYSL_PLAZ_CB     integer 10   VyšetLaboratórnePlazmaC.B. 3122 3 7  
VYSL_PLAZ_VOL_HB     integer 10   VyšetLaboratórnePlazmaVoľnýHb 3122 3 8  
VYSL_PLAZ_STER     integer 10   VyšetLaboratórnePlazmaSterilita 3122 3 9  
CISV_INFEKCIE     varchar 2 OK2_3123 Infekcie 3123   1  
VYSL_PRAV_DAR     integer 10 OK2_3123 VyšetLaboratórneOdberPravidelnýchDarcov 3123   2  
VYSL_PRAV_DAR_RE     integer 10 OK2_3123 VyšetLaboratórneOdberPravidelnýchDarcovReaktívne 3123   3  
VYSL_PRAV_DAR_RE_PK     integer 10 OK2_3123 VyšetLaboratórneOdberPravidelnýchDarcovReaktívnePozitívKonfirm 3123   4  
VYSL_PRVO_DAR     integer 10 OK2_3123 VyšetLaboratórneOdberPrvodarcov 3123   5  
VYSL_PRVO_DAR_RE     integer 10 OK2_3123 VyšetLaboratórneOdberPrvodarcovReaktívne 3123   6  
VYSL_PRVO_DAR_RE_PK     integer 10 OK2_3123 VyšetLaboratórneOdberPrvodarcovReaktívnePozitívKonfirm 3123   7  
VYSL_AUTOL_DAR     integer 10 OK2_3123 VyšetLaboratórneOdberAutológnychDarcov 3123   8  
VYSL_AUTOL_DAR_RE     integer 10 OK2_3123 VyšetLaboratórneOdberAutológnychDarcovReaktívne 3123   9  
VYSL_AUTOL_DAR_RE_PK     integer 10 OK2_3123 VyšetLaboratórneOdberAutológnychDarcovReaktívnePozitívKonfirm 3123   10  
CISV_TRANS_LIEKY_1     varchar 2 OK2_3233 TransfúzneLieky1 3233 1    
REAK_HEMO_ABO     integer 10 OK2_3233 ReakcieTransfúzneHemolytickéABO 3233 2    
REAK_HEMO_INA_INKOM     integer 10 OK2_3233 ReakcieTransfúzneHemolytickéInáInkompatibilita 3233 3    
REAK_HEMO_NEIMU     integer 10 OK2_3233 ReakcieTransfúzneHemolytickéNeimúnne 3233 4    
REAK_HORUC     integer 10 OK2_3233 ReakcieTransfúzneHorúčaté 3233 5    
REAK_ALERG     integer 10 OK2_3233 ReakcieTransfúzneAlergické 3233 6    
REAK_TRALI     integer 10 OK2_3233 ReakcieTransfúzneTRALI 3233 7    
REAK_PTP     integer 10 OK2_3233 ReakcieTransfúznePTP 3233 8    
REAK_GVHD     integer 10 OK2_3233 ReakcieTransfúzneGVHD 3233 9    
REAK_BAKTER     integer 10 OK2_3233 ReakcieTransfúzneBakteriálne 3233 10    
REAK_VIRUS     integer 10 OK2_3233 ReakcieTransfúzneVírusové 3233 11    
REAK_PARAZ     integer 10 OK2_3233 ReakcieTransfúzneParazitárne 3233 12    
REAK_INE     integer 10 OK2_3233 ReakcieTransfúzneIné 3233 13    
CISV_TRANS_LIEKY_2_3     varchar 3 OK2_4303 TransfúzneLieky2 4303 1    
LIEK_TU_INTER     float 1 OK2_4303 LiekT.U.SpotrebaInternáMedicína 4303 2    
LIEK_TU_HEMAT     float 1 OK2_4303 LiekT.U.SpotrebaHematológia 4303 3    
LIEK_TU_JIS_ARO_DOS     float 1 OK2_4303 LiekT.U.SpotrebaJIS-ARO-Dospelí 4303 4    
LIEK_TU_PED     float 1 OK2_4303 LiekT.U.SpotrebaPediatria 4303 5    
LIEK_TU_JIS_ARO_PED     float 1 OK2_4303 LiekT.U.SpotrebaJIS-ARO-Pediatria 4303 6    
LIEK_TU_URAZ     float 1 OK2_4303 LiekT.U.SpotrebaÚrazováChirurgia 4303 7    
LIEK_TU_ORTOP     float 1 OK2_4303 LiekT.U.SpotrebaOrtopédia 4303 8    
LIEK_TU_KARDIO     float 1 OK2_4303 LiekT.U.SpotrebaKardiochirurgia 4303 9    
LIEK_TU_TRANS     float 1 OK2_4303 LiekT.U.SpotrebaTransplantačnáChirurgia 4303 10    
LIEK_TU_GYN_POR     float 1 OK2_4303 LiekT.U.SpotrebaGynekológiaPôrodníctvo 4303 11    
LIEK_TU_INE_CHIR     float 1 OK2_4303 LiekT.U.SpotrebaInéChirurgickéOdbory 4303 12    
LIEK_TU_ONKO_DOS     float 1 OK2_4303 LiekT.U.SpotrebaOnkológiaDospelí 4303 13    
LIEK_TU_ONKO_DE     float 1 OK2_4303 LiekT.U.SpotrebaOnkológiaDeti 4303 14    
LIEK_TU_DIAL     float 1 OK2_4303 LiekT.U.SpotrebaDialýza 4303 15    
LIEK_TU_OST     float 1 OK2_4303 LiekT.U.SpotrebaOstatné 4303 16    
CISV_TRANS_LIEKY_2_1     varchar 3 OK2_4301 TransfúzneLieky2 4301 1    
LIEK_TU_ZVYSOK     float 1 OK2_4301 LiekT.U.ZvyšokZPredchádzajúcehoRoka 4301 2    
LIEK_TU_VYR_VO     float 1 OK2_4301 LiekT.U.VýrobaVlastnéOdbery 4301 3    
LIEK_TU_VYR_NAK_NCK     float 1 OK2_4301 LiekT.U.VýrobaNakúpenáNevyšetrenáCeláKrv 4301 4    
LIEK_TU_NAK_PRES     float 1 OK2_4301 LiekT.U.NákupPresun 4301 5    
LIEK_TU_PRED_PRES     float 1 OK2_4301 LiekT.U.PredajPresun 4301 6    
LIEK_TU_EXPE_VLZ     float 1 OK2_4301 LiekT.U.ExpedíciaVoVlastnomZariadení 4301 7    
LIEK_TU_ZNEH_EXP     float 1 OK2_4301 LiekT.U.ZnehodnotenéExpirované 4301 8    
LIEK_TU_ZNEH_INE     float 1 OK2_4301 LiekT.U.ZnehodnotenéIné 4301 9    
LIEK_TU_ZOSTATOK     float 1 OK2_4301 LiekT.U.ZostatokNaKonciRoka 4301 10    
CISV_TRANS_LIEKY_2_2     varchar 3 OK2_4302 TransfúzneLieky2 4302   1  
LIEK_TU_VYR     float 1 OK2_4302 LiekT.U.Vyrobený 4302   2  
LIEK_TU_EXPE     float 1 OK2_4302 LiekT.U.Expedovaný 4302   3  

Kontroly:

PORADIE TEXT OZNAMU LOGICKÝ VÝRAZ MODUL INDEXY PREMENNÉ KONTEXT VAR
1 "Modul 3112: Počet vyšetrených darcov krvi v R1S"+j+" /VYS_DAR_*/ musí byť väčší alebo rovný počtu vyradených darcov v R2S"+j+" /VYS_VYRAD_DAR_*/." Forcheck(j, R1Sj >= R2Sj) 3112 j={1-3}   R1Sj  
2 "Modul 3123: Počet vyšetrených odberov u pravidelných darcov krvi v R"+i+"S2 /VYSL_PRAV_DAR/ musí byť väčší alebo rovný počtu reaktívnych odberov v R"+i+"S3 /VYSL_PRAV_DAR_RE/." Forcheck(i, RiS2 >= RiS3) 3123 i={1-PR}   RiS2  
3 "Modul 3123: Počet reaktívnych odberov u pravidelných darcov krvi v R"+i+"S3 /VYSL_PRAV_DAR_RE/ musí byť väčší alebo rovný počtu pozitívne konfirmovaných odberov v R"+i+"S4 /VYSL_PRAV_DAR_RE_PK/." Forcheck(i, RiS3 >= RiS4) 3123 i={1-PR}   RiS3  
4 "Modul 3123: Počet vyšetrených odberov u prvodarcov v R"+i+"S5 /VYSL_PRVO_DAR/ musí byť väčší alebo rovný počtu reaktívnych odberov v R"+i+"S6 /VYSL_PRVO_DAR_RE/." Forcheck(i, RiS5 >= RiS6) 3123 i={1-PR}   RiS5  
5 "Modul 3123: Počet reaktívnych odberov u prvodarcov v R"+i+"S6 /VYSL_PRVO_DAR_RE/ musí byť väčší alebo rovný počtu pozitívne konfirmovaných odberov v R"+i+"S7 /VYSL_PRVO_DAR_RE_PK/." Forcheck(i, RiS6 >= RiS7) 3123 i={1-PR}   RiS6  
6 "Modul 3123: Počet vyšetrených odberov u autológnych darcov krvi v R"+i+"S8 /VYSL_AUTOL_DAR/ musí byť väčší alebo rovný počtu reaktívnych odberov v R"+i+"S9 /VYSL_AUTOL_DAR_RE/." Forcheck(i, RiS8 >= RiS9) 3123 i={1-PR}   RiS8  
7 "Modul 3123: Počet reaktívnych odberov u autológnych darcov krvi v R"+i+"S9 /VYSL_AUTOL_DAR_RE/ musí byť väčší alebo rovný počtu pozitívne konfirmovaných odberov v R"+i+"S10 /VYSL_AUTOL_DAR_RE_PK/." Forcheck(i, RiS9 >= RiS10) 3123 i={1-PR}   RiS9  
8 "Modul 4301: Zostatok transfúznych liekov na konci roka v R10S"+j+" sa musí rovnať R2S"+j+" + R3S"+j+" + R4S"+j+" + R5S"+j+" - R6S"+j+" - R7S"+j+" - R8S"+j+" - R9S"+j Forcheck(j, (R10Sj==((R2Sj + R3Sj + R4Sj + R5Sj) - (R6Sj + R7Sj + R8Sj + R9Sj)))) 4301 j={1-PS}   R10Sj  
9 "Medzimodulová kontrola: Počet vyšetrení prvodarcov v m.3112 [R1S2-R2S2] /VYS_DAR_PRVO - VYS_VYRAD_DAR_PRVO/ musí byť rovný počtu aktívnych prvodarcov v m.3229 v R3 /DAR_AKT_PRVO/." Check (M3112R1S2-M3112R2S2==M3229R3S1) 3229     R3S1  
10 "Medzimodulová kontrola: Počet vyšetrení pravidelných darcov a prvodarcov {bez vyradených} v m.3112 musí byť rovný počtu odberov vykonaných dobrovoľným a plateným darcom v m.3142 {súčet riadkov v S1+S2}." Check (M3112R1S1+M3112R1S2-M3112R2S1-M3112R2S2==SSum (i,j, M3142RiSj)) 3142 i={1-6}; j={1-2}      
11 "Medzimodulová kontrola: Počet vyšetrení autológnych darcov v m.3112 v S3 /VYS_DAR_AUTOL-VYS_VYRAD_DAR_AUTOL/ musí byť rovný počtu odberov vykonaných autológnym darcom v m.3142 v S3 /ODB_*_DAR_AUTOL/." Check (M3112R1S3-M3112R2S3==Sum (i, M3142RiS3)) 3142 i={1-6}      
12 "Medzimodulová kontrola: Výroba celej krvi na hemoterapiu v m.4301 [R3+R4]S2 /LIEK_TU_VYR_VO + LIEK_TU_VYR_NAK_NCK/ musí byť väčšia alebo rovná vyrobenej celej krvi deleukotizovanej v m.4302 v R1S2 /LIEK_TU_VYR/." Check (M4301R3S2+M4301R4S2 >=M4302R1S2) 4301     M4302R1S2  
13 "Medzimodulová kontrola: Výroba erytrocytových prípravkov v m.4301 [R3+R4]S3 /LIEK_TU_VYR_VO + LIEK_TU_VYR_NAK_NCK/ musí byť rovná vyrobeným erytrocytovým prípravkom v m.4302 [R2 až R10]S2 /LIEK_TU_VYR/." Check (M4301R3S3+M4301R4S3 ==Sum(i, M4302RiS2)) 4301 i={2-10}   M4302R2S2  
14 "Medzimodulová kontrola: Výroba trombocytov z celej krvi v m.4301 [R3+R4]S4 /LIEK_TU_VYR_VO + LIEK_TU_VYR_NAK_NCK/ musí byť väčšia alebo rovná vyrobeným trombocytom z celej krvi poolovaným, deleukotizovaným v m.4302 v R12S2 /LIEK_TU_VYR/." Check (M4301R3S4+M4301R4S4 >=M4302R12S2) 4301     M4302R12S2  
15 "Medzimodulová kontrola: Výroba trombocytov z aferézy v m.4301 v R3S5 /LIEK_TU_VYR_VO/ musí byť väčšia alebo rovná vyrobeným trombocytom z aferézy deleukotizovaným v m.4302 v R13S2 /LIEK_TU_VYR/." Check (M4301R3S5 >= M4302R13S2) 4301     M4302R13S2  
16 "Medzimodulová kontrola: Výroba leukocytov v m.4301 [R3+R4]S6 /LIEK_TU_VYR_VO + LIEK_TU_VYR_NAK_NCK/ musí byť rovná vyrobeným leukocytom z aferézy a leukocytom z buffy coatu v m.4302 [R15+R16]S2 /LIEK_TU_VYR/." Check (M4301R3S6+M4301R4S6 == M4302R15S2+M4302R16S2) 4301     M4302R15S2  
17 "Medzimodulová kontrola: Výroba plazmy na hemoterapiu v m.4301 [R3+R4]S7 /LIEK_TU_VYR_VO + LIEK_TU_VYR_NAK_NCK/ musí byť väčšia alebo rovná vyrobenej plazme na hemoterapiu karantenizovanej v m.4302 v R17S2 /LIEK_TU_VYR/." Check (M4301R3S7+M4301R4S7 >=M4302R17S2) 4301     M4302R17S2  
18 "Medzimodulová kontrola: Expedícia celej krvi na hemoterapiu v m.4301 v R7S2 /LIEK_TU_EXPE_VLZ/ musí byť väčšia alebo rovná expedovanej celej krvi deleukotizovanej v m.4302 v R1S3 /LIEK_TU_EXPE/." Check (M4301R7S2 >= M4302R1S3) 4301     M4301R7S2  
19 "Medzimodulová kontrola: Expedícia erytrocytových prípravkov v m.4301 v R7S3 /LIEK_TU_EXPE_VLZ/ musí byť rovná expedovaným erytrocytovým prípravkom v m.4302 [R2 až R10]S3 /LIEK_TU_EXPE/." Check (M4301R7S3 ==Sum(i, M4302RiS3)) 4301 i={2-10}   M4301R7S3  
20 "Medzimodulová kontrola: Expedícia trombocytov z celej krvi v m.4301 v R7S4 /LIEK_TU_EXPE_VLZ/ musí byť väčšia alebo rovná expedovaným trombocytom z celej krvi poolovaným, deleukotizovaným v m.4302 v R12S3 /LIEK_TU_EXPE/." Check (M4301R7S4 >=M4302R12S3) 4301     M4301R7S4  
21 "Medzimodulová kontrola: Expedícia trombocytov z aferézy v m.4301 v R7S5 /LIEK_TU_EXPE_VLZ/ musí byť väčšia alebo rovná expedovaným trombocytom z aferézy deleukotizovaným v m.4302 v R13S3 /LIEK_TU_EXPE/." Check (M4301R7S5 >= M4302R13S3) 4301     M4301R7S5  
22 "Medzimodulová kontrola: Expedícia leukocytov v m.4301 v R7S6 /LIEK_TU_EXPE_VLZ/ musí byť rovná expedovaným leukocytom z aferézy a leukocytom z buffy coatu v m.4302 [R15+R16]S3 /LIEK_TU_EXPE/." Check (M4301R7S6 == M4302R15S3+M4302R16S3) 4301     M4301R7S6  
23 "Medzimodulová kontrola: Expedícia plazmy na hemoterapiu v m.4301 v R7S7 /LIEK_TU_EXPE_VLZ/ musí byť väčšia alebo rovná expedovanej plazme na hemoterapiu karantenizovanej v m.4302 v R17S3 /LIEK_TU_EXPE/." Check (M4301R7S7 >=M4302R17S3) 4301     M4301R7S7