Rozhranie: E02 Ročný výkaz o ekonomike organizácií v zdravotníctve

Rozhranie platí od roku 2009

Položky:

KÓD POLOŽKY ID POVINNÁ DÁTOVÝ TYP ROZSAH OM NÁZOV POLOŽKY MODUL RIADOK STLPEC RO
ROK_SPRAC ÁNO ÁNO varchar 4   Rok spracovania 0_E02 1 1  
MESIAC_SPRAC ÁNO ÁNO varchar 2   Mesiac spracovania 0_E02 2 1  
ICO ÁNO ÁNO varchar 8   IČO (8 znakov) 0_E02 3 1  
IDENTIFPZS   ÁNO varchar 6   Identifikátor z kódu poskytovateža (6-miestny kód) 0_E02 4 1  
NAZOV     varchar 150   Názov spravodajskej jednotky (SJ) 0_E02 5 1  
OBEC   ÁNO varchar 6   Adresa sídla SJ - obec 0_E02 6 1  
PRIEZVISKO_ZOST   ÁNO varchar 60   Výkaz zostavil (meno a priezvisko) 0_E02 7 1  
TEL   ÁNO varchar 35   Telefón 0_E02 8 1  
EMAIL     varchar 64   E-mail 0_E02 9 1  
POZNAMKA     varchar 256   Poznámka 0_E02 10 1  
AUTOR_XML     varchar 50   Autor xml 0_E02 11 1  
CIS_DUTV1     varchar 1 OE2_4101 Druh útvaru 4101   1  
CISR_NAKL_STREDISKA1     varchar 4 OE2_4101 NákladovéStrediská 4101   2  
POR_CIS1   ÁNO varchar 2 OE2_4101 Poradové číslo nákladových stredísk 1 4101   3  
NAKLADY_MZDY     float 2 OE2_4101 NákladyNaMzdy 4101   4  
NAKLADY_ODVODY_FOND     float 2 OE2_4101 NákladyNaOdvodyDoFondov 4101   5  
NAKLADY_LIEKY     float 2 OE2_4101 NákladyNaLieky 4101   6  
NAKLADY_ZDRAV_POM     float 2 OE2_4101 NákladyNaZdravotníckePomôcky 4101   7  
NAKLADY_DOPL_SOR     float 2 OE2_4101 NákladyNaDoplnkovýSortimentLekární 4101   8  
NAKLADY_KRV     float 2 OE2_4101 NákladyNaKrvAKrvnéVýrobky 4101   9  
NAKLADY_ODPISY_ZDRT     float 2 OE2_4101 NákladyNaOdpisyZdravotníckejTechniky 4101   10  
NAKLADY_ODPISY_OST     float 2 OE2_4101 NákladyNaOdpisyOstatné 4101   11  
NAKLADY_STRAV_PAC     float 2 OE2_4101 NákladyNaStravovaniePacientov 4101   12  
NAKLADY_ENERGIA     float 2 OE2_4101 NákladyNaSpotrebuEnergie 4101   13  
NAKLADY_UDRZB__ZDRT     float 2 OE2_4101 NákladyNaOpravyAÚdržbuZdravotníckejTechniky 4101   14  
NAKLADY_UDRZB__OST     float 2 OE2_4101 NákladyNaOstatnéOpravyAÚdržbu 4101   15  
NAKLADY_HTS_OST     float 2 OE2_4101 NákladyNaOstatnúHospodárskoTechnickúSprávu 4101   16  
NAKLADY_DOPR_ZDRAV     float 2 OE2_4101 NákladyNaDopravuZdravotnícku 4101   17  
NAKLADY_DOPR_HOSP     float 2 OE2_4101 NákladyNaDopravuHospodársku 4101   18  
NAKLADY_OST     float 2 OE2_4101 NákladyOstatné 4101   19  
NAKLADY_SPOLU     float 2 OE2_4101 Náklady spolu - neprepočítané 4101   20 ÁNO
NAKLADY_SPRAVA     float 2 OE2_4101 Náklady na správu 4101   21 ÁNO
NAKLADY_SPOLU_PREP     float 2 OE2_4101 Náklady po prepočítaní 4101   22 ÁNO
CIS_DUTV2     varchar 1 OE2_4102 Druh útvaru 4102   1  
CISR_NAKL_STREDISKA2     varchar 4 OE2_4102 NákladovéStrediská 4102   2  
POR_CIS2   ÁNO varchar 2 OE2_4102 Poradové číslo nákladových stredísk 2 4102   3  
TRZBY_ZP_HOSPITAL     float 2 OE2_4102 TržbyOdZPZaVýkonyZaUkončenéHospitalizácie 4102   4  
TRZBY_ZP_OSET_DNI     float 2 OE2_4102 TržbyOdZPZaOšetrovacieDni 4102   5  
TRZBY_ZP_PRIP_POL     float 2 OE2_4102 TržbyOdZPZaPripočítatežnéPoložky 4102   6  
TRZBY_ZP_STAC_DEN     float 2 OE2_4102 TržbyOdZPZaDenPobytuVStacionári 4102   7  
TRZBY_ZP_JEDEN_ST     float 2 OE2_4102 TržbyOdZPZaVýkonyJednodňovejStarostlivosti 4102   8  
TRZBY_ZP_BODY     float 2 OE2_4102 TržbyOdZPZaBody 4102   9  
TRZBY_ZP_KAP_PAUS     float 2 OE2_4102 TržbyOdZPZaVýkonyZaKapitáciu/Paušál 4102   10  
TRZBY_ZP_INE     float 2 OE2_4102 TržbyOdZPIné 4102   11  
TRZBY_OB_LIEKY     float 2 OE2_4102 TržbyOdObyvatežstvaZaLieky 4102   12  
TRZBY_OB_ZDR_POM     float 2 OE2_4102 TržbyOdObyvatežstvaZaZdravotníckePomôcky 4102   13  
TRZBY_OB_DOP_SORT     float 2 OE2_4102 TržbyOdObyvatežstvaZaDoplnkovýSortimentLekární 4102   14  
TRZBY_OB_INE     float 2 OE2_4102 TržbyOdObyvatežstvaIné 4102   15  
PREVADZ_DOTACIE_ZR     float 2 OE2_4102 PrevádzkovéDotácieOdZriaďovateža 4102   16  
VYNOSY_OST     float 2 OE2_4102 Výnosy ostatné 4102   17  
VYNOSY_SPOLU     float 2 OE2_4102 Výnosy spolu neprepočítané 4102   18 ÁNO
VYNOSY_SPRAVA     float 2 OE2_4102 Výnosy na správu 4102   19 ÁNO
VYNOSY_SPOLU_PREP     float 2 OE2_4102 Výnosy po prepočítaní 4102   20 ÁNO
KMM_4102_4103     varchar 150 OE2_4102 Kontrola - medzimodul 4102 a 4103 4102   21 ÁNO
CIS_DUTV3     varchar 1 OE2_4103 Druh útvaru 4103   1  
CISR_NAKL_STREDISKA3     varchar 4 OE2_4103 NákladovéStrediská 4103   2  
POR_CIS3   ÁNO varchar 2 OE2_4103 Poradové číslo nákladových stredísk 3 4103   3  
BODY     integer 15 OE2_4103 BodyPočet 4103   4  
VYKONY     integer 10 OE2_4103 VýkonyPočet 4103   5  
OS_DNI     integer 10 OE2_4103 OšetrovacieDniPočet 4103   6  
PAC_NA_DOHODU     integer 10 OE2_4103 PacientiPočetNaDohodu 4103   7  
OS_DNI_KAP_POSTEL     integer 10 OE2_4103 OšetrovacieDniKapacitaPostežovaSkutočná 4103   8  
HOSP_UKONCENE     integer 10 OE2_4103 HospitalizáciePočetUkončené 4103   9  
DOPR_ZDRAV_KM     integer 10 OE2_4103 NajazdenéKmVDopravnejZdravotnejSlužbe 4103   10  
KMM_4103_4102     varchar 150 OE2_4103 Kontrola - medzimodul 4103 a 4102 4103   11 ÁNO
DARY     float 2   PrijatéDaryVoFinančnomVyjadrení 4104 1 1  
ZAVAZKY_UVER_BANK     float 2   NesplatenýÚverBankový 4104 1 2  
ZAVAZKY_UVER_INY     float 2   NesplatenýÚverIný 4104 1 3  
ZAVAZKY_LIZING     float 2   NesplatenýLízing 4104 1 4  

Kontroly:

PORADIE TEXT OZNAMU LOGICKÝ VÝRAZ MODUL INDEXY PREMENNÉ KONTEXT VAR
101 "Modul 4101: Nesprávne vybraný druh útvaru v R"+i+"S1 /CIS_DUTV1/!" Forcheck(i, SUBSTR(RiS2,1,1)==SUBSTR(RiS1,1,1)) 4101 i={1-PR}   RiS1  
102 "Modul 4101: Ak sú vyplnené náklady na mzdy v R"+i+"S4 /NAKLADY_MZDY/, musia by vyplnené aj náklady na odvody v R"+i+"S5 /NAKLADY_ODVODY_FOND/." Forcheck (i, IF (NOT ISNULL(RiS4), NOT ISNULL(RiS5), TRUE)) 4101 i={1-PR}   RiS5  
103 "Modul 4101: Ak Kód druhu špecializovaného útvaru v R"+i+"S1 /CIS_DUTV1/ je 0, 2, 4, 6 alebo 8, náklady na stravovanie pacientov v R"+i+"S12 /NAKLADY_STRAV_PAC/ musia by prázdne." FORCHECK(i, IF (RiS1=='0' OR RiS1=='2' OR RiS1=='4' OR RiS1=='6' OR RiS1=='8', ISNULL(RiS12) OR RiS12==0, TRUE)) 4101 i={1-PR}   RiS12  
104 "Modul 4101: Pre nákladové stredisko v R"+i+"S2 /CIS_NAKL_STREDISKA1/, náklady na stravovanie pacientov v R"+i+"S12 /NAKLADY_STRAV_PAC/ musia by prázdne." FORCHECK(i, IF (RiS2=='3610' OR RiS2=='3160' OR RiS2=='3134' OR RiS2=='3824', ISNULL(RiS12) OR RiS12==0, TRUE)) 4101 i={1-PR}   RiS12  
105 "Modul 4101: Náklady na doplnkový sortiment lekární v R"+i+"S8 /NAKLADY_DOPL_SOR/ vypĺňajú iba lekárne a výdajne zdravotníckych pomôcok." Forcheck(i, IF(RiS2=='3160' OR RiS2=='3134', RiS8>=0 OR ISNULL(RiS8), RiS8==0 OR ISNULL(RiS8))) 4101 i={1-PR}   RiS8  
201 "Modul 4102: Nesprávne vybraný druh útvaru v R"+i+"S1 /CIS_DUTV2/!" Forcheck(i, SUBSTR(RiS2,1,1)==SUBSTR(RiS1,1,1)) 4102 i={1-PR}   RiS1  
202 "Modul 4102: Ak Kód druhu špecializovaného útvaru v R"+i+"S1 /CIS_DUTV2/ je 0, 2, 4, 6 alebo 8, tržby od ZP za ukončené hospitalizácie v R"+i+"S4 /TRZBY_ZP_HOSPITAL/ musia by prázdne." FORCHECK(i, IF (RiS1=='0' OR RiS1=='2' OR RiS1=='4' OR RiS1=='6' OR RiS1=='8', ISNULL(RiS4) OR RiS4==0, TRUE)) 4102 i={1-PR}   RiS4  
203 "Modul 4102: Ak Kód druhu špecializovaného útvaru v R"+i+"S1 /CIS_DUTV2/ je 0, 2, 4, 6 alebo 8, tržby od ZP za ošetrovacie dni v R"+i+"S5 /TRZBY_ZP_OSET_DNI/ musia by prázdne." FORCHECK(i, IF (RiS1=='0' OR RiS1=='2' OR RiS1=='4' OR RiS1=='6' OR RiS1=='8', ISNULL(RiS5) OR RiS5==0, TRUE)) 4102 i={1-PR}   RiS5  
204 "Modul 4102: Ak Kód druhu špecializovaného útvaru v R"+i+"S1 /CIS_DUTV2/ nie je 6, tržby od ZP za pobyt v stacionári v R"+i+"S7 /TRZBY_ZP_STAC_DEN/ musia by prázdne." FORCHECK(i, IF (RiS1=='6', RiS7>=0 OR ISNULL(RiS7), RiS7==0 OR ISNULL(RiS7))) 4102 i={1-PR}   RiS7  
205 "Modul 4102: Ak Kód druhu špecializovaného útvaru v R"+i+"S1 /CIS_DUTV2/ nie je 4, tržby od ZP za výkony jednodňovej starostlivosti v R"+i+"S8 /TRZBY_ZP_JEDEN_ST/ musia by prázdne." FORCHECK(i, IF (RiS1=='4', RiS8>=0 OR ISNULL(RiS8), RiS8==0 OR ISNULL(RiS8))) 4102 i={1-PR}   RiS8  
206 "Modul 4102: Tržby na doplnkový sortiment lekární v R"+i+"S14 /TRZBY_OB_DOP_SORT/ vypĺňajú iba lekárne a výdajne zdravotníckych pomôcok." Forcheck(i, IF(RiS2=='3160' OR RiS2=='3134', RiS14>=0 OR ISNULL(RiS14), RiS14==0 OR ISNULL(RiS14))) 4102 i={1-PR}   RiS14  
207 "Modul 4102: Pre nákladové stredisko v R"+i+"S2 /CIS_NAKL_STREDISKA2/, tržby za ukončené hospitalizácie v R"+i+"S4 /TRZBY_ZP_HOSPITAL/ musia by prázdne." FORCHECK(i, IF (RiS2=='3134' OR RiS2=='3160' OR RiS2=='3610' OR RiS2=='3824', ISNULL(RiS4) OR RiS4==0, TRUE)) 4102 i={1-PR}   RiS4  
208 "Modul 4102: Pre nákladové stredisko v R"+i+"S2 /CIS_NAKL_STREDISKA2/, tržby za ošetrovacie dni v R"+i+"S5 /TRZBY_ZP_OSET_DNI/ musia by prázdne." FORCHECK(i, IF (RiS2=='3134' OR RiS2=='3160' OR RiS2=='3610' OR RiS2=='3824', ISNULL(RiS5) OR RiS5==0, TRUE)) 4102 i={1-PR}   RiS5  
209 "Modul 4102: Pre nákladové stredisko v R"+i+"S2 /CIS_NAKL_STREDISKA2/, tržby za kapitáciu/ paušál v R"+i+"S10 /TRZBY_ZP_KAP_PAUS/ musia by prázdne." FORCHECK(i, IF (RiS2=='3134' OR RiS2=='3160' OR RiS2=='3610' OR RiS2=='3824', ISNULL(RiS10) OR RiS10==0, TRUE)) 4102 i={1-PR}   RiS10  
210 "Modul 4102: Mali by by uvedené iné tržby od zdravotných poisovní v R"+i+"S11 /TRZBY_ZP_INE/." Forcheck(i, IF(RiS2=='3160' OR RiS2=='3134', RiS11>0 , TRUE)) 4102 i={1-PR}   RiS11 ÁNO
301 "Modul 4103: Nesprávne vybraný druh útvaru v R"+i+"S1 /CIS_DUTV3/!" Forcheck(i, SUBSTR(RiS2,1,1)==SUBSTR(RiS1,1,1)) 4103 i={1-PR}   RiS1  
302 "Modul 4103: Kód druhu špecializovaného útvaru 0 v R"+i+"S1 /CIS_DUTV3/ je neprípustný!" Forcheck (i, RiS1<> '0') 4103 i={1-PR}   RiS1  
303 "Modul 4103: Kód nákladového strediska v R"+i+"S2 /CIS_NAKL_STREDISKA3/ je neprípustný!" Forcheck (i, RiS2 <> '3160' AND RiS2 <> '3134' AND RiS2 <> '3824') 4103 i={1-PR}   RiS2  
304 "Modul 4103: Ak Kód druhu špecializovaného útvaru v R"+i+"S1 /CIS_DUTV3/ je 2, 4, 6 alebo 8, počet ošetrovacích dní v riadku R"+i+"S6 /OS_DNI/ musí by prázdny." FORCHECK(i, IF (RiS1=='2' OR RiS1=='4' OR RiS1=='6' OR RiS1=='8', ISNULL(RiS6) OR RiS6==0, TRUE)) 4103 i={1-PR}   RiS6  
305 "Modul 4103: Ak Kód druhu špecializovaného útvaru v R"+i+"S1 /CIS_DUTV3/ je 2, 4, 6 alebo 8, skutočná postežová kapacita v R"+i+"S8 /OS_DNI_KAP_POSTEL/ musí by prázdna." FORCHECK(i, IF (RiS1=='2' OR RiS1=='4' OR RiS1=='6' OR RiS1=='8', ISNULL(RiS8) OR RiS8==0, TRUE)) 4103 i={1-PR}   RiS8  
306 "Modul 4103: Ak Kód druhu špecializovaného útvaru v R"+i+"S1 /CIS_DUTV3/ je 2, 4, 6 alebo 8, počet ukončených hospitalizácií v R"+i+"S9 /HOSP_UKONCENE/ musí by prázdny." FORCHECK(i, IF (RiS1=='2' OR RiS1=='4' OR RiS1=='6' OR RiS1=='8', ISNULL(RiS9) OR RiS9==0, TRUE)) 4103 i={1-PR}   RiS9  
307 "Modul 4103: Ak Kód nákladového strediska v R"+i+"S2 /CIS_NAKL_STREDISKA3/ je 3610 [ADOS], počet ošetrovacích dní v R"+i+"S6 /OS_DNI/ sa neuvádza." FORCHECK(i, IF (RiS2=='3610', ISNULL(RiS6) OR RiS6==0, TRUE)) 4103 i={1-PR}   RiS6  
308 "Modul 4103: Ak Kód nákladového strediska v R"+i+"S2 /CIS_NAKL_STREDISKA3/ je 3610 [ADOS], počet pacientov na dohodu v R"+i+"S7 /PAC_NA_DOHODU/ sa neuvádza." FORCHECK(i, IF (RiS2=='3610', ISNULL(RiS7) OR RiS7==0, TRUE)) 4103 i={1-PR}   RiS7  
309 "Modul 4103: Ak Kód nákladového strediska v R"+i+"S2 /CIS_NAKL_STREDISKA3/ je 3610 [ADOS], skutočná postežová kapacita v R"+i+"S8 /OS_DNI_KAP_POSTEL/ sa neuvádza." FORCHECK(i, IF (RiS2=='3610', ISNULL(RiS8) OR RiS8==0, TRUE)) 4103 i={1-PR}   RiS8  
310 "Modul 4103: Ak Kód nákladového strediska v R"+i+"S2 /CIS_NAKL_STREDISKA3/ je 3610 [ADOS], počet ukončených hospitalizácií v R"+i+"S9 /HOSP_UKONCENE/ sa neuvádza." FORCHECK(i, IF (RiS2=='3610', ISNULL(RiS9) OR RiS9==0, TRUE)) 4103 i={1-PR}   RiS9  
401 "Nákladové stredisko v R"+i+" m. 4102 nie je vykázané v module 4103!" Forcheck(i, IF(RiS21=='NS nie je vykázané v module 4103' AND (RiS2<> '3134' AND RiS2<> '3160' AND RiS2<> '3824'), FALSE, TRUE)) 4102 i={1-PR}   RiS2  
402 "Modul 4103: Musí by uvedený počet bodov v R"+i+"S4 /BODY/, lebo ste vykázali tržby za body!" Forcheck(i, IF(SUBSTR(RiS11,1,3)=='CH1', FALSE, TRUE)) 4103 i={1-PR}   RiS4  
403 "Modul 4103: Musí by uvedený počet ošetrovacích dní v R"+i+"S6 /OS_DNI/, lebo ste vykázali tržby za ošetrovacie dni!" Forcheck(i, IF(SUBSTR(RiS11,4,3)=='CH2', FALSE, TRUE)) 4103 i={1-PR}   RiS6  
404 "Modul 4103: Musí by uvedený počet ukončených hospitalizácií v R"+i+"S9 /HOSP_UKONCENE/, lebo ste vykázali tržby za ukončené hospitalizácie!" Forcheck(i, IF(SUBSTR(RiS11,7,3)=='CH3', FALSE, TRUE)) 4103 i={1-PR}   RiS9  
405 "Modul 4103: Musí by uvedený počet pacientov na dohodu v R"+i+"S7 /PAC_NA_DOHODU/, lebo ste vykázali tržby za kapitáciu/ paušál!" Forcheck(i, IF(SUBSTR(RiS11,10,3)=='CH4', FALSE, TRUE)) 4103 i={1-PR}   RiS7