Rozhranie: A20 Ročný výkaz o činnosti agentúry domácej ošetrov. starostlivosti

Rozhranie platí od roku 2009

Položky:

KÓD POLOŽKY ID POVINNÁ DÁTOVÝ TYP ROZSAH OM NÁZOV POLOŽKY MODUL RIADOK STLPEC RO
ROK_SPRAC ÁNO ÁNO varchar 4   Rok spracovania 0_A20 1 1  
MESIAC_SPRAC ÁNO ÁNO varchar 2   Mesiac spracovania 0_A20 2 1  
ICO ÁNO ÁNO varchar 8   Identifikačné číslo organizácie 0_A20 3 1  
KODPZS ÁNO ÁNO varchar 12   Kód poskytovateľa zdravotnej starostlivosti 0_A20 4 1  
NAZOV   ÁNO varchar 150   Názov spravodajskej jednotky 0_A20 5 1  
SIDOU_OBEC_KOD   ÁNO varchar 6   Obec sídla odborného útvaru 0_A20 6 1  
PRIEZVISKO_ZOST   ÁNO varchar 60   Priezvisko zostavovateľa výkazu 0_A20 7 1  
TEL   ÁNO varchar 35   Telefónne číslo zostavovateľa (vrátane klapky) 0_A20 8 1  
EMAIL     varchar 64   e-mail zostavovateľa 0_A20 9 1  
POZNAMKA     varchar 256   Poznámka 0_A20 10 1  
AUTOR_XML     varchar 50   Autor xml 0_A20 11 1  
NAV_NS_0018     integer 10   NávštevyNávštevnáSlužbaZdravPracovníkaVDomProstrPac-0-18 3101 1 1  
NAV_NS_19     integer 10   NávštevyNávštevnáSlužbaZdravPracovníkaVDomProstrPac-19+ 3101 2 1  
CIS_VS17     varchar 5 OA20_3202 Veková skupina pacienta 3202 1    
P_OSET_ZP     integer 10 OA20_3202 PacientiOšetreníZdravPracovníkmiADOS 3202 2    
CISV_SLED_DIAG     varchar 5 OA20_3206 Vybrané sledované diagnózy 3206   1  
P_POSTIH_0005     integer 10 OA20_3206 PacientiPočetPostihnutí-0-5 3206   2  
P_POSTIH_0618     integer 10 OA20_3206 PacientiPočetPostihnutí-6-18 3206   3  
P_POSTIH_1960     integer 10 OA20_3206 PacientiPočetPostihnutí-19-60 3206   4  
P_POSTIH_61     integer 10 OA20_3206 PacientiPočetPostihnutí-61+ 3206   5  

Kontroly:

PORADIE TEXT OZNAMU LOGICKÝ VÝRAZ MODUL INDEXY PREMENNÉ KONTEXT VAR
1 "Modul 3101: Musí byť vyplnený počet návštev v S1 /NAV_NS/!" Check (NOT ISNULL(R1S1) OR NOT ISNULL(R2S1)) 3101        
2 "Medzimodulová kontrola: Počet osôb ošetrených zdravotníckymi pracovníkmi ADOS vo vekovej skupine 0-5 rokov v m. 3202 v S1 /P_OSET_ZP/ musí byť menší alebo rovný počtu postihnutí osôb vo vekovej skupine 0-5 rokov v m. 3206 v S2 /P_POSTIH_0005/." Check(M3206R1S2+M3206R2S2+M3206R3S2+M3206R4S2+M3206R5S2>=M3202R2S1) 3202 i={1-5}   M3202R2S1  
3 "Medzimodulová kontrola: Počet osôb ošetrených zdravotníckymi pracovníkmi ADOS vo vekovej skupine 0-5 rokov v m. 3202 v S1 /P_OSET_ZP/ musí byť väčší alebo rovný počtu postihnutí osôb v m. 3206 v R"+i+"S2 /P_POSTIH_0005/." Forcheck (i, M3202R2S1 >= M3206RiS2) 3206 i={1-5}   RiS2  
4 "Medzimodulová kontrola: Počet osôb ošetrených zdravotníckymi pracovníkmi ADOS vo vekovej skupine 6-18 rokov v m. 3202 v S2 /P_OSET_ZP/ musí byť menší alebo rovný počtu postihnutí osôb vo vekovej skupine 6-18 rokov v m. 3206 v S3 /P_POSTIH_0618/." Check(M3206R1S3+M3206R2S3+M3206R3S3+M3206R4S3+M3206R5S3>=M3202R2S2) 3202 i={1-5}   R2S2  
5 "Medzimodulová kontrola: Počet osôb ošetrených zdravotníckymi pracovníkmi ADOS vo vekovej skupine 6-18 rokov v m. 3202 v S2 /P_OSET_ZP/ musí byť väčší alebo rovný počtu postihnutí osôb v m. 3206 v R"+i+"S3 /P_POSTIH_0618/." Forcheck (i, M3202R2S2 >= M3206RiS3) 3206 i={1-5}   RiS3  
6 "Medzimodulová kontrola: Počet osôb ošetrených zdravotníckymi pracovníkmi ADOS vo vekovej skupine 19-60 rokov v m. 3202 v S3 /P_OSET_ZP/ musí byť menší alebo rovný počtu postihnutí osôb vo vekovej skupine 19-60 rokov v m. 3206 v S4 /P_POSTIH_1960/." Check(M3206R1S4+M3206R2S4+M3206R3S4+M3206R4S4+M3206R5S4>=M3202R2S3) 3202 i={1-5}   R2S3  
7 "Medzimodulová kontrola: Počet osôb ošetrených zdravotníckymi pracovníkmi ADOS vo vekovej skupine 19-60 rokov v m. 3202 v S3 /P_OSET_ZP/ musí byť väčší alebo rovný počtu postihnutí osôb v m. 3206 v R"+i+"S4 /P_POSTIH_1960/." Forcheck (i, M3202R2S3 >= M3206RiS4) 3206 i={1-5}   RiS4  
8 "Medzimodulová kontrola: Počet osôb ošetrených zdravotníckymi pracovníkmi ADOS vo vekovej skupine 61+ v m. 3202 v S4 /P_OSET_ZP/ musí byť menší alebo rovný počtu postihnutí osôb vo vekovej skupine 61+ v m. 3206 v S5 /P_POSTIH_61/." Check(M3206R1S5+M3206R2S5+M3206R3S5+M3206R4S5+M3206R5S5>=M3202R2S4) 3202 i={1-5}   R2S4  
9 "Medzimodulová kontrola: Počet osôb ošetrených zdravotníckymi pracovníkmi ADOS vo vekovej skupine 61+ v m. 3202 v S4 /P_OSET_ZP/ musí byť väčší alebo rovný počtu postihnutí osôb v m. 3206 v R"+i+"S5 /P_POSTIH_61/." Forcheck (i, M3202R2S4 >= M3206RiS5) 3206 i={1-5}   RiS5