Index of /statisticke_vystupy/Statistika_hospitalizovanych/


../
Statistika_hospitalizovanych_v_SR_2014.pdf     19-Aug-2019 13:20  753K
Statistika_hospitalizovanych_v_SR_2015.pdf     19-Aug-2019 13:20  847K
Statistika_hospitalizovanych_v_SR_2016.ods     19-Aug-2019 13:20  214K
Statistika_hospitalizovanych_v_SR_2016.pdf     19-Aug-2019 13:20   2M
Statistika_hospitalizovanych_v_SR_2016.xlsx    19-Aug-2019 13:20  361K
Statistika_hospitalizovanych_v_SR_2017.ods     19-Aug-2019 13:20  215K
Statistika_hospitalizovanych_v_SR_2017.pdf     19-Aug-2019 13:20  842K
Statistika_hospitalizovanych_v_SR_2017.xlsx    19-Aug-2019 13:20  264K
Statistika_hospitalizovanych_v_SR_2018.ods     19-Aug-2019 13:20  452K
Statistika_hospitalizovanych_v_SR_2018.xlsx    19-Aug-2019 13:20  481K
Statistika_hospitalizovanych_v_SR_2018_Sprava_k..> 19-Aug-2019 13:20  586K
hospitalizacie_2017_diagnoza_vek.ods        19-Aug-2019 13:20   1M
hospitalizacie_2017_diagnoza_vek.xlsx       19-Aug-2019 13:20   2M
hospitalizacie_2017_uzemie_trvale_bydlisko_diag..> 19-Aug-2019 13:20   4M
hospitalizacie_2017_uzemie_trvale_bydlisko_diag..> 19-Aug-2019 13:20   5M
hospitalizacie_2017_uzemie_zdravot_zariadenia_d..> 19-Aug-2019 13:20   1M
hospitalizacie_2017_uzemie_zdravot_zariadenia_d..> 19-Aug-2019 13:20   1M
hospitalizacie_2018_diagnoza_vek.ods        19-Aug-2019 13:20   1M
hospitalizacie_2018_diagnoza_vek.xlsx       19-Aug-2019 13:20   2M
hospitalizacie_2018_uzemie_trvale_bydlisko_diag..> 19-Aug-2019 13:20   4M
hospitalizacie_2018_uzemie_trvale_bydlisko_diag..> 19-Aug-2019 13:20   5M
hospitalizacie_2018_uzemie_zdravot_zariadenia_d..> 19-Aug-2019 13:20   1M
hospitalizacie_2018_uzemie_zdravot_zariadenia_d..> 19-Aug-2019 13:20   1M