Index of /statisticke_vystupy/Psychiatricka_starostlivost/


../
A04_2013_2018_dataset.ods             25-Nov-2019 08:02  540K
A04_2013_2018_dataset.xlsx             25-Nov-2019 08:03  688K
Ambulantna_psychiatricka_starostlivost_v_SR_201..> 22-Nov-2019 09:54  279K
Ambulantna_psychiatricka_starostlivost_v_SR_201..> 22-Nov-2019 09:55  325K
Psychiatricka_starostlivost_v_SR_2014.pdf     14-Sep-2015 10:53  899K
Psychiatricka_starostlivost_v_SR_2015.pdf     08-Sep-2016 10:27   1M
Psychiatricka_starostlivost_v_SR_2016.ods     01-Aug-2017 07:59  214K
Psychiatricka_starostlivost_v_SR_2016.pdf     08-Aug-2017 11:54   3M
Psychiatricka_starostlivost_v_SR_2016.xlsx     01-Aug-2017 07:57  361K
Psychiatricka_starostlivost_v_SR_2017.ods     21-Sep-2018 10:36  308K
Psychiatricka_starostlivost_v_SR_2017.pdf     21-Sep-2018 12:11   1M
Psychiatricka_starostlivost_v_SR_2017.xlsx     21-Sep-2018 10:36  344K
Ustavna_psychiatricka_starostlivost_v_SR_2018.ods 22-Nov-2019 09:49  267K
Ustavna_psychiatricka_starostlivost_v_SR_2018.xlsx 22-Nov-2019 09:51  306K
ZS01_2017_UzemieTrvalehoBydliska.ods        17-May-2018 12:53  705K
ZS01_2017_UzemieTrvalehoBydliska.xlsx       15-May-2018 11:55   1M
ZS01_2017_UzemieZdravotZariadenia_DG.ods      17-May-2018 12:53   2M
ZS01_2017_UzemieZdravotZariadenia_DG.xlsx     16-May-2018 10:32   2M
ZS01_2018_UzemieTrvalehoBydliska.ods        22-Nov-2019 10:18  699K
ZS01_2018_UzemieTrvalehoBydliska.xlsx       22-Nov-2019 10:20   1M
ZS01_2018_UzemieZdravotZariadenia_DG.ods      22-Nov-2019 10:21   2M
ZS01_2018_UzemieZdravotZariadenia_DG.xlsx     22-Nov-2019 10:16   2M