Index of /statisticke_vystupy/Postelovy_fond/


../
P01_2013_2018_dataset.ods             26-Nov-2019 09:26  419K
P01_2013_2018_dataset.xlsx             26-Nov-2019 09:25  345K
Postelovy_fond_v_SR_2014.pdf            06-Nov-2019 11:42  531K
Postelovy_fond_v_SR_2015.pdf            06-Nov-2019 11:42  568K
Postelovy_fond_v_SR_2016.ods            22-Aug-2017 07:45  129K
Postelovy_fond_v_SR_2016.pdf            12-Nov-2019 09:23   2M
Postelovy_fond_v_SR_2016.xlsx           22-Aug-2017 07:20  197K
Postelovy_fond_v_SR_2017.ods            30-Aug-2018 07:13  136K
Postelovy_fond_v_SR_2017.pdf            12-Nov-2019 09:19  486K
Postelovy_fond_v_SR_2017.xlsx           30-Aug-2018 07:13  168K
Postelovy_fond_v_SR_2018.ods            06-Nov-2019 09:42  172K
Postelovy_fond_v_SR_2018.xlsx           06-Nov-2019 09:43  187K