Zoznam skratiek lôžkových oddelení, ambulancií a spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek (SVLZ) v ZZ:

Názov
oddelenia / ambulancie / SVLZ

Skratka

 

Názov
oddelenia / ambulancie / SVLZ

Skratka

 

Názov
oddelenia / ambulancie / SVLZ

Skratka

Arytmií a koronárnej jednotky

AKJ

 

Ženské

Gyn

 

Očné

Oph

Akupunktúry

Akp

 

Hematologicko-transfúziolog.

HT

 

Ušné, nosné, krčné

ORL

Alergologické

Alg

 

Chirurgické

Ch

 

Ortopedické

Ort

ARO s posteľovou časťou

ARO

 

Chemoterapeutické

Chem

 

Operačných sál

OS

ARO bez posteľovej časti

ARO

 

Chirurgie ruky

ChR

  Parodontológia Par

Cudzokrajných chorôb

CCho

 

Infekčné

Inf

 

Patológie

Pat

Centrálneho príjmu

CP

 

Interné

Int

 

Pre deti a dorast

Ped

Centrálnej sterilizácie

CS

 

JIS

JIS

 

Plastickej chirurgie

PCh

Čeľustná ortopédia COrt  

Kardiologické

Kar

 

Pracovného lekárstva

PL

Detskej endokrinológie

DEnd

 

Klinickej biochémie

KBio

 

Pneumoonkologické

PnO

Kožné

Der

 

Komplex. dolieč. a rehab. zar.

KDRZ

 

Popáleninové

Pop

Detskej chirurgie

DCh

 

Klinickej farmakológie

KF

 

Prakt. lekári pre dospelých

Prak

Diabetologické

Dia

 

Klinickej hematológie

KHem

 

Psychiatrické

Psy

Dialyzačné stanice

Dial

 

Klinickej imunológie

KIm

 

Reumatologické

Reu

Diabetickej nohy DiaN  

Korektívnej dermatolólgie

KoD

 

Rýchlej lekárskej pomoci

RLP

Diferenciálnej diagnostiky

DiDg

 

Klinickej onkológie

KOnk

 

Rádiodiagnostické

RTG

Detskej kardiológie

DKar

 

Klinickej psychológie

KPs

 

Rádioterapeutické

RTP

Dlhodobo chorých

DlCh

 

Kardiovaskulárnej chirurgie

KvCh

 

Rýchlej zdravotnej pomoci

RZP

Doliečovacie

Dol

  Logopedické Log   Stomatologická protetika StP

Dorastové

Dor

 

Leteckej záchrannej služby

LZS

 

Sexuologické

Sex

Pre lieč.alkohol. a drog.záv.

Drg

 

Mikrobiológie

MB

 

Súdneho lekárstva

SL

Endoskopického centra

EC

 

Mykobaktérií

Myk

 

Telovýchovného lekárstva

TeL

Endokrinologické

End

 

Nefrologické

Nef

 

TBC a respiračných chorôb

TRCH

Funkčnej diagnostiky

FDg

 

Nervové

Neu

 

Traumatologické

Trm

Foniatrické

Fon

 

Neurochirurgické

NCh

 

Urgentnej medicíny

UM

Fyziatricko-rehabilitačné

FR

 

Nukleárnej medicíny

NM

 

Urologické

Url

Gastroenterologické

Gas

 

Novorodenecké

Nov

 

Stomatologické vr.dentistov

Zub

Lekárskej genetiky

Gen

 

Novorodenecké postele

NP

     

Geriatrické

Ger

 

Ortopedickej protetiky

OP

     

Ost - Ostatné lôžkové oddelenia (ambulancie, SVLZ)