POLIKLINIKY

Názov a adresa organizácie

Lôžkové oddelenia

Ambulancie

SVLZ

IČO: 00610445
Poliklinika Banská Bystrica
  Ch, Der, Dia, Dor, Gas, Ger, Gyn, Int, KIm, Kar, Neu, ORL, Oph, Ort, Ped, Prak, Psy, TRCH, Ost FR, KBio, RTG
IČO: 31753442
Poliklinika pre dorast Bratislava
  Alg, Ch, Der, Dia, Dor, End, Fon, Gyn, Int, KPs, Kar, Nef, Neu, ORL, Psy, Reu FDg, KBio, KIm, RTG
IČO: 17336236
Poliklinika Karlova Ves Bratislava
  DKar, Gas, Ger, Int, KOnk, Kar, Neu, ORL, Ped, Prak, Psy, TeL, Url, Zub FR, KBio, RTG
IČO: 00607428
Poliklinika Petržalka Bratislava
  Ch, DCh, DEnd, DKar, Der, Fon, Gas, Ger, Gyn, Int, KOnk, Kar, Nef, Neu, ORL, Oph, Ort, Ped, Prak, Psy, Url, Zub KBio, KIm, RTG
IČO: 17336198
Poliklinika-Ružinov Bratislava
  Akp, Alg, Ch, DCh, Der, Dia, Fon, Int, Kar, KoD, Log, ORL, Oph, Ort, Prak, Psy, Sex, Zub FR, RTG
(Začlenené zariadenie FNsP akad.L.Dérera Bratislava)
IČO: 00607398
Poliklinika-Staré mesto Bratislava
   
IČO: 00641375
Poliklinika Tehelná Bratislava
  Ch, End, Ger, Int, KOnk, Kar, Neu, ORL, Ped, Psy, Reu, Zub FR, KBio, RTG
IČO: 17335850
Poliklinika Bytča
  Alg, Ch, Int, ORL, Oph, Prak, TRCH, Zub FR, RTG
IČO: 35646845
Poliklinika Detva
  Ch, Der, Dia, Dor, Ger, Gyn, Int, ORL, Ort, Psy FR, KBio, RTG
IČO: 17336244
Poliklinika Dubnica n/V.
  KPs, Neu, ORL, Ort, Prak, Zub FR, KBio, RTG
IČO: 17336261
ZP Dubnica n/V.
  Der, Int, Neu, ORL, Oph, PL, Prak, Zub FDg, FR, KBio, RTG
IČO: 17335531
Poliklinika Fiľakovo
  Ch, Der, Dia, Int, ORL, Ort, Ped, Prak, TRCH FR, KBio, RTG
IČO: 00610691
Poliklinika Giraltovce
  Ped, Prak FR, KBio, RTG
IČO: 17335647
Poliklinika Hurbanovo
  KHem, TRCH KBio, RTG
IČO: 00610747
Poliklinika Juh Košice
  Ch, Dor, Fon, Gas, Int, Log, ORL, Ped, Prak, Psy, Trm FR, KBio, KIm, RTG
IČO: 00610763
Poliklinika Nad jazerom Košice
  Int, Ped, Prak, Psy, Zub KBio, RTG
IČO: 00610500
Poliklinika Košice-okolie
  Ch, DEnd, DKar, Gyn, Int, KOnk, Oph, Ort, Ped, Prak, TRCH, Zub FR, KBio, RTG
IČO: 00610739
Poliklinika Sever Košice
  Int, KOnk, ORL, Ped, Prak, TRCH, TeL, Zub FR, RTG
IČO: 00610755
Poliklinika Staré mesto KošiceI
  Ch, Gyn, Int, Ped, Prak FR, KBio, RTG
IČO: 00610771
Poliklinika Východ Košice
  End, Kar, Reu, Url FR, RTG
IČO: 17335477
Poliklinika Kysucké Nové Mesto
  Oph, Ort, Ped, TRCH, Zub FR, KBio, RTG
IČO: 17336155
Poliklinika Liptovský Hrádok
  Dia, Log, Neu, Ort, TRCH FR, KBio, RTG
IČO: 17335574
Poliklinika Martin
  Dor, Ger, Gyn, Int, ORL, Ped, Prak, Psy, TRCH, Zub FR, KBio, RTG, Ost
IČO: 00610518
Poliklinika Moldava n/Bodvou
  Ch, Der, Int, Neu, ORL, Oph, Ort, Ped, Psy, TRCH, Zub FR, KBio, RTG
IČO: 00634875
Územná poliklinika Námestovo
  Ch, Log, Oph, Ped, Prak, RLP, TRCH FR, KBio, RTG
(Začlenené zar. NsP Prievidza-Bojnice)
IČO: 17335795
Územná poliklinika Nováky
  Neu  
IČO: 00610861
Poliklinika Nový Smokovec
  Ch, Int, ORL, Oph, Ort, TRCH, TeL  
IČO: 00610364
Poliklinika Pezinok
  COrt,TRCH, Zub FR, KBio, RTG
IČO: 17335540
Poliklinika Poltár
  Ch, Der, Dia, Gyn, Int, Neu, ORL, Ort, Ped, Prak, TRCH FR, HT, KBio, RTG
(Začlenené zariadenie NsP Prievidza-Bojnice)
IČO: 17335795
Mestská poliklinika Prievidza
  Alg, Ch, DEnd, DKar, Gas, Ger, Kar, Nef, Neu, Ped, Prak, Psy, Reu, TRCH,  Url, Zub  
(Začlenené zariadenie NsP Prievidza-Bojnice)
IČO: 17335795
ZP Prievidza
  Der, Fon, Neu, ORL, Ort, PL, Prak, Zub  
IČO: 00610585
Poliklinika Sabinov
  Prak, TRCH FR, KBio, RTG
IČO: 00610372
Poliklinika Senec
  Int, TRCH FR, KBio, RTG
IČO: 00610704
Poliklinika Senica
  Ch, KOnk, Log, Neu, Ort, Ped, Prak, Psy, RLP, Reu, TRCH, Url, Zub KBio, RTG
IČO: 17335973
Poliklinika Šamorín
  Ch, Der, Dia, End, Gas, Ger, Int, Kar, Neu, ORL, Psy, TRCH, UM, Url FR, KBio, RTG
IČO: 17336139
Poliklinika Štúrovo
  TRCH CS, FR, KBio, RTG
IČO: 00610640
Poliklinika Tornaľa
Dol Der, Dia, KHem, ORL, Oph, Ped, Psy, TRCH FR, KBio, RTG
IČO: 17335582
Poliklinika Turčianske Teplice
  Dia, Gyn, Oph, Ped, Prak, Psy, TRCH, Zub FR, KBio, RTG
IČO: 17335485
Poliklinika Turzovka
  Der, Int, Neu, Ort KBio, RTG
IČO: 17335418
Poliklinika Veľké Kapušany
  Dia, End, FR, KBio, Ort, RTG, RZP  
IČO: 17335736
Poliklinika Veľký Meder
  Dia, Int, ORL, Psy, TRCH FR, KBio, RTG
(Začlenené zariadenie NsP Nitra)
IČO: 17336007
Poliklinika Vráble
  Der, FR, ORL, Ort, Psy, TRCH KBio, RTG
IČO: 17335833
Poliklinika Žilina - mesto
  Ch, Drg, ORL, Oph, Ort, Ped, Prak, Zub FR, RTG
IČO: 17335841
Poliklinika Vlčince Žilina
  Ch, Gas, Int, ORL, Oph, Psy, Url FR, RTG