DETSKÉ OZDRAVOVNE

Názov organizácie

*

(

Fax

e-mail

(Začlenené zariadenie DFNsP Bratislava)
IČO: 00607231
Detská ozdravovňa Biela Skala - Častá
956 97 ČASTÁ
Okres: Pezinok
(033/95423 033/95697  
IČO: 17336082
Detská ozdravovňa Kremnické Bane
Kremnické Bane 150
96635 KREMNICKÉ BANE
Okres: Žiar nad Hronom
(045/6755000 045/6755000  
(Začlenené zariadenie NsP Krompachy)
IČO: 00610551
Detská ozdravovňa Krompachy
Kúpeľná 7
05341 KROMPACHY
Okres: Spišská Nová Ves
(053/4472027 053/4472967  
(Začlenené zariadenie Dérer. NsP Bratislava)
IČO: 00607398
Detská ozdravovňa Čierna Hora - Nálepkovo
Čierna Hora
05333 NÁLEPKOVO
Okres: Gelnica
(053/4494287    
IČO: 17336180
Detská ozdravovňa Železnô
Železnô
03215 PARTIZÁNSKA ĽUPČA
Okres: Liptovský Mikuláš
(044/4398415 044/4398276 zelezno@stonline.sk
(Začlenené zariadenie NsP Čadca)
IČO: 17335469
Detská ozdravovňa Skalité - Serafínov
02314 SKALITÉ-SERAFÍNOV
Okres: Čadca
(041/4376227 041/4322368